Tổng hợp tài liệu :

Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề KSCL toán 10 lần 1 năm 2018 2019 trường THPT đồng đậu vĩnh phúc

Đề KSCL toán 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT đồng đậu – vĩnh phúc
... ……………………………… Mã đề : 10 4 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ THI KSCL KHỐI 10 LẦN NĂM HỌC 2 018 -2 019 MƠN : TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 11 1 - Đề thi có... GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ THI KSCL KHỐI 10 LẦN NĂM HỌC 2 018 -2 019 MƠN : TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đềđề : 10 4 - Đề thi có 03 trang Câu (1, 0 điểm)...  1 2  b Xét tính chẵn lẻ hàm số f  x   2 019  x  x  2 019 2 018 x 0,25 0,25 TXĐ hàm số là: D   0 Dễ thấy x  D   x  D 2 019  x   x  2 019 x  2 019  x  2 019  2 018 x 2 018
 • 12
 • 120
 • 0

Đề KSCL toán 12 lần 1 năm 2018 2019 trường THPT đồng đậu vĩnh phúc

Đề KSCL toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT đồng đậu – vĩnh phúc
... KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 made 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01. .. { 1; 0 ;1} D m ∈ {0 ;1} - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 0 01 mamon KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12... 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 • 7
 • 84
 • 0

toanmath com đề KSCL toán 12 lần 4 năm 2018 2019 trường nguyễn đức cảnh thái bình

toanmath com  đề KSCL toán 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường nguyễn đức cảnh – thái bình
... 5x + 5y 3z = & (Q) : 2x y + z = LËp ptmp (α) qua gt hai mp : x z = & y + z = ®ång thêi hai gt cđa () với ( P) & (Q) hai đt vuông gãc §S : x + 2y z = hc 2x y 3z = Ta có... hạn đường y = x³ 4x y = Tính diện tích hình (H) thể tích vật thể tròn xoay quay hình (H) quanh trục Ox A S = 4; V = 2 048 π B S = 8; V = 2 048 C S = 4; V = 10 24 D S = 8; V = 2 048 π tan x dx x cos... có hoành độ x = 2019 khác thì: A f ( 2019 ) > B f ( 2019 ) < C f ( 2019 ) ≤ 4 Câu 27: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log ( x − 3x + ) ≥ −1 D f ( 2019 ) ≥ 2 Trang 2 /4 - Mã đề thi 001 B S
 • 12
 • 56
 • 0

Đề KSCL Toán 12 lần 4 năm 2018 2019 trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc

Đề KSCL Toán 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc
... C 40 1 20 B 40 1 21 A 40 1 22 A 40 1 23 C 40 1 24 D 40 1 25 C 40 1 26 A 40 1 27 A 40 1 28 D 40 1 29 B 40 1 30 D 40 1 31 B 40 1 32 C 40 1 33 A 40 1 34 D 40 1 35 B 40 1 36 D 40 1 37 D 40 1 38 D 40 1 39 A 40 1 40 B 40 1... Mã đề thi 40 1 - https://toanmath.com/ made cautron dapan 40 1 A 40 1 C 40 1 C 40 1 C 40 1 C 40 1 B 40 1 C 40 1 B 40 1 D 40 1 10 A 40 1 11 B 40 1 12 D 40 1 13 D 40 1 14 B 40 1 15 C 40 1 16 C 40 1 17 B 40 1 18 A 40 1... 40 1 35 B 40 1 36 D 40 1 37 D 40 1 38 D 40 1 39 A 40 1 40 B 40 1 41 D 40 1 42 A 40 1 43 A 40 1 44 C 40 1 45 A 40 1 46 D 40 1 47 A 40 1 48 B 40 1 49 B 40 1 50 A
 • 6
 • 33
 • 0

Đề KSCL Toán 12 lần 1 năm 2018 2019 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc

Đề KSCL Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc
... KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 made 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01. .. { 1; 0 ;1} D m ∈ {0 ;1} - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 0 01 mamon KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12... 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 • 29
 • 14
 • 0

Đề KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 2019 trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc

Đề KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc
... 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. .. BI 3 - - HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu; Cán coi thi khơng giải thích thêm./ Trang 5/5 - Mã đề thi 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110. .. phương trình  là: 5 x − x − ≤  + 109  A  −∞;  10    − 109 + 109  B  ;  C 10  10   − 109   − 109 + 109  ; +∞  ;   D  10   10   10 7  Câu 26: Trong mặt phẳng Oxy,
 • 6
 • 14
 • 0

Đề thi KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 2019 trường Yên Lạc 2 Vĩnh Phúc

Đề thi KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc
... đề thi 1 32 made 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 ... 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 dapan C C B C A A A C D B D... ,x x2 C D 2 Véctơ sau véctơ phương đường 2x (2; 3) Với giá trị y b A y2 y ( 4; 3) D u (4; 3) (1;2y ) vng góc với a D 3 Khi giá trị nhỏ biểu thức 20 18a B 3 20 18 C 20 19 20 19 D 20 18 20 18
 • 7
 • 27
 • 0

Đề KSCL Toán 12 lần 4 năm 2018 2019 trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình

Đề KSCL Toán 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình
... 5x + 5y 3z = & (Q) : 2x y + z = LËp ptmp (α) qua gt hai mp : x z = & y + z = ®ång thêi hai gt cđa () với ( P) & (Q) hai đt vuông gãc §S : x + 2y z = hc 2x y 3z = Ta có... hạn đường y = x³ 4x y = Tính diện tích hình (H) thể tích vật thể tròn xoay quay hình (H) quanh trục Ox A S = 4; V = 2 048 π B S = 8; V = 2 048 C S = 4; V = 10 24 D S = 8; V = 2 048 π tan x dx x cos... có hoành độ x = 2019 khác thì: A f ( 2019 ) > B f ( 2019 ) < C f ( 2019 ) ≤ 4 Câu 27: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log ( x − 3x + ) ≥ −1 D f ( 2019 ) ≥ 2 Trang 2 /4 - Mã đề thi 001 B S
 • 12
 • 14
 • 0

Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2018 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc

Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc
... TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12... 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan D D B D C B B B D B... − 36 x ) = −2 - D - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ mamon TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12 TOAN12
 • 8
 • 8
 • 0

Đề KSCL Toán 12 lần 4 năm 2018 2019 trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc

 Đề KSCL Toán 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc
... C 40 1 20 B 40 1 21 A 40 1 22 A 40 1 23 C 40 1 24 D 40 1 25 C 40 1 26 A 40 1 27 A 40 1 28 D 40 1 29 B 40 1 30 D 40 1 31 B 40 1 32 C 40 1 33 A 40 1 34 D 40 1 35 B 40 1 36 D 40 1 37 D 40 1 38 D 40 1 39 A 40 1 40 B 40 1... Mã đề thi 40 1 - https://toanmath.com/ made cautron dapan 40 1 A 40 1 C 40 1 C 40 1 C 40 1 C 40 1 B 40 1 C 40 1 B 40 1 D 40 1 10 A 40 1 11 B 40 1 12 D 40 1 13 D 40 1 14 B 40 1 15 C 40 1 16 C 40 1 17 B 40 1 18 A 40 1... 40 1 35 B 40 1 36 D 40 1 37 D 40 1 38 D 40 1 39 A 40 1 40 B 40 1 41 D 40 1 42 A 40 1 43 A 40 1 44 C 40 1 45 A 40 1 46 D 40 1 47 A 40 1 48 B 40 1 49 B 40 1 50 A
 • 6
 • 20
 • 0

Đề KSCL Toán 12 lần 1 năm 2018 2019 trường THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc

Đề KSCL Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc
... KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 made 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01. .. { 1; 0 ;1} D m ∈ {0 ;1} - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 0 01 mamon KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12... 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 • 29
 • 15
 • 0

Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm 2018 2019 trường Trần Hưng Đạo Vĩnh Phúc

Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Trần Hưng Đạo – Vĩnh Phúc
... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32... coi thi khơng giải thích thêm Họ tên học sinh: .Số báo danh: Lớp: Trang 5/5 - Mã đề thi 13 2 made 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Mã đề 13 2 Câu 10 [1D2.3-2] Trong khai triển nhị thức:  x  1 Hệ số số hạng chứa x8 A 45 Câu ĐỀ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2 018  2 019 Môn: TỐN 12 Thời
 • 27
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >