Tổng hợp tài liệu :

Đề KSCL Toán thi THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

Đề KSCL ôn thi THPT quốc gia 2019 môn toán trường THPT chuyên vĩnh phúc lần 1

Đề KSCL ôn thi THPT quốc gia 2019 môn toán trường THPT chuyên vĩnh phúc lần 1
... 29 19 29 Câu 41: Cho hình vng A1 B1C1 D1 có cạnh Gọi Ak +1 , Bk +1 , Ck +1 , Dk +1 thứ tự trung điểm cạnh Ak Bk , Bk Ck , Ck Dk , Dk Ak (với k = 1, 2, ) Chu vi hình vng A2 018 B2 018 C2 018 D2 018 ... mãn C (2; +∞ ) D ( 1; 1) Cn0 Cn1 Cn2 Cnn 210 0 − n − + + + + = 1. 2 2.3 3.4 ( n + 1) ( n + ) ( n + 1) ( n + ) Trang 4/6 - Mã đề thi 789 A n = 99 B n = 10 0 C n = 98 D n = 10 1 10 Câu 37: Cho hàm... mặt hình chóp Trang 3/6 - Mã đề thi 789 A 20 B 10 C 12 Câu 28: Hình lăng trụ có số cạnh số sau đây? A 2 015 B 2 018 C 2 017 Câu 29: Cho hình chóp kính cách từ A D 2 019 có đáy nửa lục giác có cạnh
 • 6
 • 277
 • 1

Đề KSCL ôn thi THPT quốc gia 2019 môn toán trường THPT chuyên vĩnh phúc lần 1

Đề KSCL ôn thi THPT quốc gia 2019 môn toán trường THPT chuyên vĩnh phúc lần 1
... 19 D a 600 29 Câu 41: Cho hình vng A1B1C1D1 có cạnh Gọi Ak 1 , Bk 1 , Ck 1 , Dk 1 thứ tự trung điểm Ak Bk , Bk Ck , Ck Dk , Dk Ak (với k  1, 2, ) Chu vi hình vng A2 018 B2 018 C2 018 D2 018 ... vng A2 018 B2 018 C2 018 D2 018 u1009  10 07 2  n2 n 1 2 Chọn D Thầy Đức nhận xét: Đây toán hay có nét tương đồng với câu 39, nhiên dễ câu 39 nhiều Đề yêu cầu tính A2 018 B2 018 C2 018 D2 018 , ta... thứ 1: C155 Số cách chọn phần tử tập hợp thứ 2: C 31 Số cách chọn phần tử tập hợp thứ 3: C124 10 Tổng số cách chọn thỏa mãn: C155 C 31. C124 Khơng gian mẫu: C30 Xác suất cần tính: P  C155 C 31. C124
 • 56
 • 209
 • 0

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường A Hải Hậu Nam Định

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường A Hải Hậu – Nam Định
...   ln 2 019  ln   Tính tổng S  f  1  f      f   2 019   x  Trang 4/6 - Mã đề thi 16 9 - https://toanmath.com/ 4035 B S  20 21 2 019 2 019 2020 C S  D S  20 21 20 21 Câu 38:... Câu 17 : Với hai số thực a  0, b  , khẳng định sau khẳng định sai? A log  a 2b   log  a 4b6   log  a 2b  C log  a 2b   log  ab    D log  a b   log a B log a 2b2  3log a 2b2... đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông BA  BC  a , cạnh bên AA '  a , M trung điểm BC Khoảng cách hai đường thẳng AM B ' C là: a a a a A B C D Câu 39: Cho hình lăng trụ đứng ABC
 • 6
 • 480
 • 4

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Trần Phú Hà Tĩnh

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Trần Phú – Hà Tĩnh
... nhiên thành hàng ngang Tính xác suất để lớp B khơng có hai học sinh đứng cạnh 1 1 A B C D 14 12 0 42 Câu 50 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị qua điểm A  2;6  , B  3 ;11  , C  4 ;18 ... tiền lãi suất không thay đổi ? A 10 2.424.000 đồng B 10 2.423.000 đồng C 10 2. 016 .000 đồng D 10 2. 017 .000 đồng x Câu 27 Họ nguyên hàm hàm số f  x    sin x A 21 A 3x  cos8x  C ln B 23 B 3x... C D B 12 Câu 16 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình bên Điểm cực đại đồ A thị hàm số A y  B  2;3 D  1; 3 C x  Câu 17 Tập nghiệm bất phương trình   1  x x 1  27 x 1 y O
 • 5
 • 194
 • 2

Đề số 43 đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 trường trần phú hà tĩnh

Đề số 43 đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 trường trần phú – hà tĩnh
... hợp A gồm tất số tự nhiên có chữ số khác Chọn ngẫu nhiên số từ A Tính xác suất để số chọn có chữ số đứng sau lớn chữ số đứng trước 74 62 A B C D 411 4 31 216 350 Câu 31 Cho hàm số y   x ... (a c) A P  10 B P  C P  11 D P  13 x  20 Câu 36 Trên đồ thị hàm số y  có điểm có hồnh độ tung độ số nguyên? 2x  A B vô số C D � Câu 37 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f  x... a3 B C D 12 Câu 16 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình bên Điểm cực đại đồ thị hàm số A y  B  2;3 C x  D  1; 3 A x x 1 x 1 Câu 17 Tập nghiệm bất phương trình   1   27
 • 4
 • 108
 • 1

toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên đại học vinh nghệ an

toanmath com  đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên đại học vinh – nghệ an
... Mã đề thi 13 2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG MƠN TỐN LẦN - 2 019 Câu Mã 13 2 Mã 209 Mã 357 Mã 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43... D B B D B C A Sản phẩm Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Chuyên Đại Học Vinh Lần 1- 2 018 -2 019 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 1- 2 018 -2 019 Bản quyền thuộc tập thể thầy STRONG TEAM... Mã đề 209 Sản phẩm Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Chuyên Đại Học Vinh Lần 1- 2 018 -2 019 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 1- 2 018 -2 019 Bản quyền thuộc tập thể thầy STRONG TEAM TỐN
 • 41
 • 125
 • 1

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bến Tre

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bến Tre
... C 46 C 47 A 48 D 49 B 50 B TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE ĐỀ THI THỬ LẦN NĂM HỌC 2 018 - 2 019 Bài thi mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu Thể tích... 2 018 = a <  x = a − 2 018 < −2 018 Ta có bảng biến thi n x f ( x + 2 018 ) + 2 019 −∞ a − 2 018 − ' f ( x + 2 018 ) + 2 019 x + −2 016 +∞ + f ( a ) + 2 019 ( a − 2 018 ) Hàm số y =f ( x + 2 018 ) + 2 019 . .. ÁN: MÃ ĐỀ: 12 3 A B A C C D D A C 10 B 11 B 12 D 13 B 14 A 15 C 16 D 17 A 18 B 19 A 20 B 21 D 22 A 23 B 24 D 25 A 26 C 27 C 28 B 29 B 30 C 31 C 32 B 33 D 34 D 35 D 36 B 37 C 38 A 39 D 40 A 41 C 42
 • 29
 • 16
 • 0

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bến Tre

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bến Tre
... C 46 C 47 A 48 D 49 B 50 B TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE ĐỀ THI THỬ LẦN NĂM HỌC 2 018 - 2 019 Bài thi mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu Thể tích... 2 018 = a <  x = a − 2 018 < −2 018 Ta có bảng biến thi n x f ( x + 2 018 ) + 2 019 −∞ a − 2 018 − ' f ( x + 2 018 ) + 2 019 x + −2 016 +∞ + f ( a ) + 2 019 ( a − 2 018 ) Hàm số y =f ( x + 2 018 ) + 2 019 . .. ÁN: MÃ ĐỀ: 12 3 A B A C C D D A C 10 B 11 B 12 D 13 B 14 A 15 C 16 D 17 A 18 B 19 A 20 B 21 D 22 A 23 B 24 D 25 A 26 C 27 C 28 B 29 B 30 C 31 C 32 B 33 D 34 D 35 D 36 B 37 C 38 A 39 D 40 A 41 C 42
 • 29
 • 66
 • 0

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Anh Sơn 1 Nghệ An

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Anh Sơn 1 – Nghệ An
... đồng B 216 triệu đồng C 212 triệu đồng D 210 triệu đồng Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A (1; 2;7), B (3;8; 1) Mặt cầu đường kính AB có phương trình là: A ( x  1) ... hai lần bán kính đáy Tính tỉ số thể tích hình cầu ngoại tiếp nội tiếp hình nón A 12 5(  2) 64 B 12 5(  2) 64 C 12 7(  2) 64 D 12 7(  2) 64 HẾT Trang 6/6 - Mã đề 245 - https://toanmath.com/... cắt cạnh SB, SC M, N Gọi p, q giá trị lớn nhất, nhỏ VSAMN VSABC Khi p  q bằng: A 19 18 B 23 18 C 13 18 D 17 18 Câu 49: Cho phương trình: x  x 2 xm  x  x  x  3x  m  Tập giá trị m để
 • 6
 • 13
 • 0

Đề KSCL Toán thi THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang

Đề KSCL Toán thi THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang
... 10 B 10 A 10 B 10 D 11 B 11 D 11 B 11 C 12 D 12 A 12 A 12 A 13 B 13 A 13 D 13 A 14 A 14 B 14 C 14 D 15 C 15 A 15 A 15 A 16 D 16 D 16 B 16 D 17 A 17 B 17 C 17 C 18 A 18 D 18 D 18 D 19 B 19 B 19 ... giá trị thực x để diện tích xung quanh bể bơi nhỏ thuộc khoảng sau đây? D  2;  Hết - ĐÁP ÁN [TT2 019 ]: Đề 15 7 Đề 2 61 Đề 335 Đề 436 A D A B C C C D D C A C B C... có đồ thị f  x  ; f   x  hình vẽ Mệnh đề sau đúng? A f   1  f   1 B f   1  f   1 C f   1  f   1 D f   1  f   1  Câu 35 Tập xác định hàm số y   x
 • 8
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >