Tổng hợp tài liệu :

Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng

Tổ 10-Đ10-Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 2019 trường Yên Khánh A Ninh Bình

Tổ 10-Đ10-Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Khánh A – Ninh Bình
... CD Suy  ABCD ;  A BCD   AD ; A D  AD A  45   AA  A D  AD  a ( AAD vng cân) Vậy thể tích khối hộp chữ nhật là: VABCD A BCD  AB AD AA  a. a 2 .a  2a3 Câu Cho... ADS  ABC  AD   AH a  AD   2a AD s in30 SA 3a  SA  AD.tan 30  AD BC AD 3a  BC   3 1 1 3a a a3 Vậy V  SABC SA  BC AD SA  (đvtt) .2 a  3 3 Đ a truy cập https://facebook.com/groups/900 248 0968 52019? ref=share... STRONG TEAM TOÁN VD-VDC TỔ 10 ĐỀ THI THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH– 2018- 2019 Câu 44 Cho hình hộp chữ nhật ABCD A BCD Khoảng cách hai đường thẳng AB BC 2a 2a , hai đường thẳng BC AB , hai đường
 • 36
 • 1
 • 0

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 2019 trường Triệu Thái Vĩnh Phúc

 Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Triệu Thái – Vĩnh Phúc
...  3; 4  B M  3;  C M  3;  D M  3; 4  Câu 26: Số giá trị nguyên tham số m thuộc  2018; 2018 để hàm số y  x4  mx2  m  đồng biến 1;   A 2019 B 2018 C 2021 D 2020 Mệnh đề. .. 32 : Tổng tất nghiệm phương trình log (7  3x )   x A B D C Câu 33 : Cho khối nón có bán kính đáy a diện tích xung quanh hình nón 2 a Thể tích khối nón cho  a3 3 a 3 a 3 a B C D A 3. .. Thể tích khối chóp O ABC a3 A  a3 B  2a D  3 C 2a Câu 24: Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau ? A y   x3  3x2  B y  x3  3x  C y  x4  x2  D y   x2  3x  Câu 25: Tìm tọa độ điểm
 • 6
 • 5
 • 0

Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 2019 trường Yên Khánh A Ninh Bình

Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Khánh A – Ninh Bình
... 25 A P  B P  63 189 25 378 C P  D 17 945 Câu 44 : Cho hình hộp chữ nhật ABCDA ' B ' C ' D ' Khoảng cách AB B ' C 2a , BC 2a a , AC BD ' Thể tích khối hộp A 8a3 B 4a3 C 2a3 D a Câu 45 :... b Trang 2/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ B 4 A C D  Câu 19: Cho hình chóp SABC ; tam giác ABC đều; SA  ( ABC ) , mặt phẳng  SBC  cách A khoảng a hợp với  ABC  góc 300 Thể... cho có điểm cực trị A B C D Câu 40 : Cho hai số phức z   a  bi th a mãn: z   z   ; 5a  4b  20  Giá trị nhỏ z   là: A 41 B 41 C 41 D 41 Câu 41 : Trong không gian oxyz cho mặt cầu
 • 7
 • 15
 • 0

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Lý Nhân Tông Bắc Ninh

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh
... 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan B B A A C B A D C D... đường thẳng AD Trang 6/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ A π a3 24 B 20π a 3 217 C 23 a 3 216 D 4π a 3 27 Câu 50: Cho hàm số f ( x) = (m − 1) x − x + (m + 3) x + Có tất giá trị nguyên... theo n ta Câu 38 : Tính tổng S = 2!2017! 4!2015! 6!20 13! 2016 !3! 2018! 20182018 20182018 − A S = B S = C S = D S = 2017! 2017! 2017 2017 Câu 39 : Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = x +
 • 8
 • 11
 • 0

Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Cộng Hiền Hải Phòng

Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng
... TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN ĐỀ THI KSCL LẦN MƠN TỐN KHỐI 12 - NĂM HỌC 2 018 -2 019 Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề Đề gồm có 50 câu cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23... (1; −2 ) A = B n = ( 2 ;1) C n = ( −2;3) D n = (1; 3) - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 13 2 - https://toanmath.com/ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐÁP ÁN TRƯỜNG THPT. .. −2 ;10 )  m = −2 D  A Câu 15 : Đồ thị hàm số y = Câu 17 : Tìm tập xác định D hàm số y = A D = ( −∞; 1) ∪ ( 4; +∞ ) ( x − 3x − ) B.= D  { 1, 4} C D = ( 1; ) D D = R Trang 2/6 - Mã đề thi 13 2
 • 8
 • 29
 • 0

Đề thi KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Cộng Hiền Hải Phòng

Đề thi KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng
... CỘNG HIỀN MƠN TỐN KHỐI 12 - CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 001 A A A A D D B B B C B D B C C D C B C D C C D C C B C D A C 0 02 A B A D C B C B C D... = y x4 − x2 C y = − x4 + x2 D y = − x + x - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 001 - https://toanmath.com/ ĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ THI KSCL LẦN TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN MƠN... = A a 13 B 2a 13 C 2a 3 D a 3 x2 + Câu 43: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = đoạn [ 2; 4] x −1 19 A y = 2 C y = −3 D y = B y = [ 2; 4] [ 2; 4] [ 2; 4] [ 2; 4] Câu 44: Cho nhơm hình vng cạnh 12cm Người ta
 • 8
 • 12
 • 0

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT chuyên Bắc Giang

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Giang
... A A  13 B A  13 C A   13 Câu 12 : Cho hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ bên Trong mệnh đề đây, mệnh đề ? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  Câu 13 : Số phức... tròn đáy 5 2 A r  B r   C r  D r  2 Câu 16 : Diện tích hình phẳng giới hạn hai đường y  x3  11 x  y  x 1 A 52 B 14 C D cos x dx Câu 17 : Tìm nguyên hàm  sin x.cos x A F  x   ...  a2  a2 A B C D  a 2 A Câu 21: Cho f  x  hàm số chẵn, liên tục R Biết tích phân I   1 f  x  dx A 14  f  x  dx   f  2 x  dx  Tính 1 B 11 C D Câu 22: Gọi  H  hình phẳng
 • 4
 • 10
 • 0

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Kỳ Anh Hà Tĩnh

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Kỳ Anh – Hà Tĩnh
... 13 D 33 A 14 D 34 D 15 C 35 B 16 B 36 D 17 B 37 B 18 A 38 B 19 A 39 A 20 D 40 D 13 C 33 C 14 C 34 A 15 A 35 B 16 B 36 B 17 C 37 B 18 D 38 B 19 C 39 C 20 C 40 C 13 D 33 B 14 B 34 A 15 D 35 B 16 ... 41 D B 22 A 42 D C 23 B 43 C B 24 C 44 A C 25 C 45 D D 26 B 46 A C 27 B 47 A D 28 D 48 A ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ :10 1 10 11 12 A B A D 29 30 31 32 A C B C 49 50 A D A 28 A 48 D ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ :10 3 10 11 12 ... 3mx 1 đồng biến B m  1 C m  1 HẾT - D m  1 B 21 A 41 D B 22 C 42 D B 23 A 43 B B 24 B 44 B D 25 A 45 C A 26 B 46 B D 27 A 47 C B 28 A 48 D ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ :10 2 10 11 12
 • 6
 • 10
 • 0

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT chuyên Long An

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Long An
... 8 /10 - Mã đề 12 3 - https://toanmath.com/ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KHỐI 12 HỌC KỲ NĂM HỌC 2 018 2 019 Môn: TỐN Chương trình: Xét Đại học. .. 12 T) Thời gian: 90 phút Hình thức: Trắc nghiệm (Đáp án gồm 02 trang) 12 1 12 2 12 3 12 4 A D A C A D B D D B D B C A D C C C A B A B D A D D A D B B D B B A C D 10 A A C B 11 B D C B 12 A A A D 13 ... A 14 A B A D 15 A C A D 16 D A B A 17 D D B A 18 C B D A 19 C D A B 20 B A A A 21 D C D A 22 C D A C 23 B A A A 24 A A C D 25 D C C D 9 /10 - Mã đề 12 3 - https://toanmath.com/ 26 B C C B 12 1 12 2
 • 10
 • 12
 • 0

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 2019 trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định
... - - - - - - - - Trang 5/5 Mã đề 18 4 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ LÊ HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2 018 -2 019 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: Tốn 12 -ABD (Đề thi có trang) Thời gian làm bài:... − 12 x −3 - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 5/5 Mã đề 368 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ LÊ HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2 018 -2 019 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: Tốn 12 -ABD... THPT CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ LÊ HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2 018 -2 019 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: Tốn 12 -ABD (Đề thi có trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ——— ———————
 • 21
 • 13
 • 1

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Chu Văn An Hà Nội

 Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội
... thi: 14 /12 /2 018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ -o0o - ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 12 3 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 A C B D D A C B D A Câu 11 Câu 12 Câu1 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 ... tan  A B C - HẾT D PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 12 Năm học 2 018 -2 019 Mơn: Tốn Ngày thi: ... quanh là: A 32 B 8 C 48 D 16  A x1  x2  1 B x1  x2  log 10 D x1  x2  C x1  x2  10     Câu 41: Biết phương trình  x  1  x  x   x  x   có nghiệm a Khi đó: A 2  a  1
 • 6
 • 8
 • 0

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Chu Văn An Hà Nội

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội
... m 16 13 A M  m  B M  m  C M  m  D M  m  3 Câu 19 : Hình chóp có 22 cạnh có mặt? A 11 mặt B 12 mặt C 10 mặt D 19 mặt Câu 18 : Cho hàm số y  Trang 2/6 - Mã đề thi 2 01 Câu 20: Đạo hàm hàm... 3 ;1 D D   3 ;1 Câu 13 : Hai đồ thị y  x  x y  3x  có điểm chung? A B C D Câu 14 : Đạo hàm hàm số y  x2  A y '  C y '    3 x2  3 2x x 2  1 B y '  x2  1 3 ln  x2  1 D... nghịch biến khoảng 2; 0 Trang 3/6 - Mã đề thi 2 01 B Hàm số f nghịch biến khoảng 0; 2 C Hàm số f đồng biến khoảng 1; 2 D Hàm số f đồng biến khoảng  1; 1 Câu 27: Cho hình chóp S ABC
 • 6
 • 11
 • 0

Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 2019 trường Yên Khánh A Ninh Bình

Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Khánh A – Ninh Bình
... 25 A P  B P  63 189 25 378 C P  D 17 945 Câu 44 : Cho hình hộp chữ nhật ABCDA ' B ' C ' D ' Khoảng cách AB B ' C 2a , BC 2a a , AC BD ' Thể tích khối hộp A 8a3 B 4a3 C 2a3 D a Câu 45 :... b Trang 2/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ B 4 A C D  Câu 19: Cho hình chóp SABC ; tam giác ABC đều; SA  ( ABC ) , mặt phẳng  SBC  cách A khoảng a hợp với  ABC  góc 300 Thể... cho có điểm cực trị A B C D Câu 40 : Cho hai số phức z   a  bi th a mãn: z   z   ; 5a  4b  20  Giá trị nhỏ z   là: A 41 B 41 C 41 D 41 Câu 41 : Trong không gian oxyz cho mặt cầu
 • 7
 • 22
 • 0

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 2019 trường Triệu Thái Vĩnh Phúc

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Triệu Thái – Vĩnh Phúc
...  3; 4  B M  3;  C M  3;  D M  3; 4  Câu 26: Số giá trị nguyên tham số m thuộc  2018; 2018 để hàm số y  x4  mx2  m  đồng biến 1;   A 2019 B 2018 C 2021 D 2020 Mệnh đề. .. 32 : Tổng tất nghiệm phương trình log (7  3x )   x A B D C Câu 33 : Cho khối nón có bán kính đáy a diện tích xung quanh hình nón 2 a Thể tích khối nón cho  a3 3 a 3 a 3 a B C D A 3. .. Thể tích khối chóp O ABC a3 A  a3 B  2a D  3 C 2a Câu 24: Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau ? A y   x3  3x2  B y  x3  3x  C y  x4  x2  D y   x2  3x  Câu 25: Tìm tọa độ điểm
 • 6
 • 10
 • 0

Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Đông Sơn 1 Thanh Hóa

 Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đông Sơn 1 – Thanh Hóa
... bằng: AA ' BB' CC ' 11 20 A B C D V V V V 18 16 27 Câu 12 : Phương trình x  x 1    x 1  x có tổng nghiệm B A C D Câu 13 : Số khoảng đơn điệu hàm số y  x  x  là: A B C D Câu 14 : Có số tự nhiên... có trữ lượng gỗ 4 .10 5 mét khối Biết tốc độ sinh trưởng khu rừng 4% năm Hỏi sau năm, khu rừng có khoảng mét khối gỗ? A 4,8666 .10 5  m  B 12 5 .10 7  m  C 2 016 .10 3  m  D 35 .10 5  m  Câu 33:... mệnh đề mệnh đề sau A Đồ thị hàm số y  a x   a  1 ln qua điểm có toạ độ  a ;1 x 1 B Đồ thị hàm số y  a x y      a  1 đối xứng với qua trục tung a x C Hàm số y  a  a  1 nghịch
 • 5
 • 16
 • 0

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Lý Nhân Tông Bắc Ninh

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh
... 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan B B A A C B A D C D... đường thẳng AD Trang 6/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ A π a3 24 B 20π a 3 217 C 23 a 3 216 D 4π a 3 27 Câu 50: Cho hàm số f ( x) = (m − 1) x − x + (m + 3) x + Có tất giá trị nguyên... theo n ta Câu 38 : Tính tổng S = 2!2017! 4!2015! 6!20 13! 2016 !3! 2018! 20182018 20182018 − A S = B S = C S = D S = 2017! 2017! 2017 2017 Câu 39 : Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = x +
 • 8
 • 13
 • 0

Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Cộng Hiền Hải Phòng

 Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng
... TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN ĐỀ THI KSCL LẦN MƠN TỐN KHỐI 12 - NĂM HỌC 2 018 -2 019 Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề Đề gồm có 50 câu cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23... (1; −2 ) A = B n = ( 2 ;1) C n = ( −2;3) D n = (1; 3) - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 13 2 - https://toanmath.com/ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐÁP ÁN TRƯỜNG THPT. .. −2 ;10 )  m = −2 D  A Câu 15 : Đồ thị hàm số y = Câu 17 : Tìm tập xác định D hàm số y = A D = ( −∞; 1) ∪ ( 4; +∞ ) ( x − 3x − ) B.= D  { 1, 4} C D = ( 1; ) D D = R Trang 2/6 - Mã đề thi 13 2
 • 8
 • 12
 • 0

Đề thi KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Cộng Hiền Hải Phòng

Đề thi KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng
... CỘNG HIỀN MƠN TỐN KHỐI 12 - CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 001 A A A A D D B B B C B D B C C D C B C D C C D C C B C D A C 0 02 A B A D C B C B C D... = y x4 − x2 C y = − x4 + x2 D y = − x + x - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 001 - https://toanmath.com/ ĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ THI KSCL LẦN TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN MƠN... = A a 13 B 2a 13 C 2a 3 D a 3 x2 + Câu 43: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = đoạn [ 2; 4] x −1 19 A y = 2 C y = −3 D y = B y = [ 2; 4] [ 2; 4] [ 2; 4] [ 2; 4] Câu 44: Cho nhơm hình vng cạnh 12cm Người ta
 • 8
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >