Tổng hợp tài liệu :

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề kiếm tra trắc nghiệm chương 1: Thương nhân và các công ty thương mại

Đề kiếm tra trắc nghiệm chương 1: Thương nhân và các công ty thương mại
1.Theo luật TM Việt Nam 2005, tiêu chí để xác định một thương nhân là: a.HĐ thương mại thường xuyênb.HĐ thương mại độc lậpc.có đk kinh doanhd.Cả a,b,c2.Bộ luật thương mại Pháp thừa nhận những người làm nghề sau là thương nhân:a.Luật sưb.Chủ tịch HĐQT công ty cổ phầnc.Công chứng viênd.Không đáp án nào đúng3.Quy chế thương nhân không bao gồm quy chế nào sau đây?a.quy chế pháp lýb.quy chế về thuếc.quy chế hành chínhd.quy chế xã hội4.Luật doanh nghiệp 2005 không thừa nhận loại hình DN nào sau đây là pháp nhân?a.Công ty TNHHb.Công ty cổ phần c.Công ty hợp danhd.Không có lựa chọn nào đúng5.Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ:a.Ngày ĐK kinh doanhb.Ngày nộp hồ sơ ĐKKD hợp lệc.Ngày đc cấp chứng chỉ hành nghềd.Ngày đc cấp giấy chứng nhận ĐKKD6.Khi thành lập DN, tài sản góp vốn của công ty TNHH từ 2 thành viên trở nên sẽ do ai định giá?a.Hội đồng thành viênb.Giám đốc công tyc.Chủ tịch HĐ thành viênd.Chủ tịch HĐ thành viên và GĐ công ty7.Khi góp vốn vào công ty TNHH, người góp vốn sẽ nhận đc:a.Cố phiếub.Thẻ thành viênc.Giấy chứng nhận phần vốn gópd.Giấy chứng nhận tư cách thành viên8.Theo luật DN năm 2005, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là:a.Chủ tịch HĐQTb.Trưởng ban kiểm soátc.Giám đốc (hoặc TGĐ)d.A hoặc C9.Thứ tự chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH theo quy định Luật DN năm 2005:a.Ưu tiên giám đốc công tyb.Ưu tiên người bên ngoài công tyc.Ưu tiên chủ tịch HĐ thành viênd.Các phương án trên đều sai. . ty thì phải có phần vốn góp ít nhất bằng: a. 10 % vốn pháp định b. 10 % vốn điều lệ c. 10 % vốn kinh doanh d. 10 % tổng nguồn vốn của công ty vào thời điểm. c. Là thành viên góp vốn của 1 công ty hợp danh d. Cả a, b, c đều sai 18 . Ông Nam là thành viên một công ty TNHH, cam kết góp 1 tỷ VNĐ nhưng theo điều lệ
 • 8
 • 587
 • 2

Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong KDQT

Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong KDQT
1.Khi người chuyên chở đi chệch hướng cứu người, cứu hàng, cứu tầu gặp nạn trên biển, người chuyên chở được miễn trách nhiệm:a.Đối với mọi tổn thất xảy ra với hàng hóa mà mình đang chuyên chởb.Đối với những tổn thất của hàng hóa do việc tầu đi chệch đường gây rac.Đối với sự chậm trễ do việc tầu đi chệch đường gây rad.Cả b và c2.Để chứng minh người chuyên chở giao hàng chậm cần có các chứng từ:a.Vận đơn (B/L), Biên bản hàng hư hỏng, đổ vỡ (COR)b.Vận đơn (B/L), Giấy chứng nhận hàng thiếu (CSC)c.Vận đơn (B/L), Biên bản kết toán hàng với tầu (ROROC)d.Vận đơn (B/L), Thư dự kháng (L/R)3.Khi khiếu nại người chuyên chở hàng hóa bằng đường biển cần chú ý tới nguyên tắc sau:a.Nguyên tắc “suy đoán lỗi”b.Nguyên tắc “suy đoán nghĩa vụ”c.Nguyên tắc “suy đoán trách nhiệm”d.Cả a, b, c đều sai4.Hồ sơ khiếu nại người chuyên chở giao hàng thiếu KHÔNG cần chứng từ nào sau đây:a.Vận đơn (B/L)b.Biên bản giao hàng hư hỏng, đổ vỡ (COR)c.Biên bản kết toán hàng với tầu (ROROC)d.Giấy chứng nhận hàng thiếu (CSC)5.Để khiếu nại người bán không giao hàng, các chứng từ chủ yếu trong bộ hồ sơ khiếu nại của người mua gồm:a.Đơn khiếu nại, Hợp đồng, Vận đơn (B/L)b.Đơn khiếu nại, Hợp đồng, Tín dụng thư (L/C), Vận đơn (B/L)c.Đơn khiếu nại, Hợp đồng, Tín dụng thư (L/C), Thư dự kháng (L/R)d.Đơn khiếu nại, Hợp đồng, Tín dụng thư (L/C) . định số lượng hàng là 150 0 MT +/- 5 %, ROROC ghi 850 MT, người mua khiếu nại người bán giao thiếu hàng. Người mua sẽ đòi đc: a. 250 MT b. 200 MT c. Không. trị 50 0.000 USD và người bán giao hàng chậm 24 ngày. Khoản tiền phạt người bán phải trả cho người mua là: a. 10 .50 0 USD b. 15. 000 USD c. 6000 USD d. 25. 000
 • 8
 • 3,601
 • 30

Kiểm tra trắc nghiệm chương 1-2 lớp 12 - hay

Kiểm tra trắc nghiệm chương 1-2 lớp 12 - hay
. 2 lần lượt là: A. CH 3 -COOH, CH 3 -COO-CH 3 . B. (CH 3 ) 2 CH-OH, H-COO-CH 3 . C. H-COO-CH 3 , CH 3 -COOH. D. CH 3 -COOH, H-COO-CH 3 . Câu 20: Cho sơ. cấu tạo thu gọn của este đó là A. HCOO-C(CH 3 )=CH 2 . B. HCOO-CH=CH-CH 3 . C. CH 3 COO-CH=CH 2 . D. CH 2 =CH-COO-CH 3 . Câu 22: Cho glixerol phản ứng
 • 6
 • 967
 • 12

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 theo chuyên đề Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị, ứng dụng đạo hàm vvv

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 theo chuyên đề Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị, ứng dụng đạo hàm vvv
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 theo chuyên đề Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị, ứng dụng đạo hàm vvv Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 theo chuyên đề Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị, ứng dụng đạo hàm vvvCâu hỏi và bài tập trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 theo chuyên đề Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị, ứng dụng đạo hàm vvvCâu hỏi và bài tập trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 theo chuyên đề Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị, ứng dụng đạo hàm vvv
 • 69
 • 726
 • 0

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12
Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Toán lớp 12 ... theo m số nghiệm phương trình : − x + x + k − = c) Viết phương trình tiếp tuyến với ( C) điểm có hoành độ bằng -2 ĐÁP ÁN A C D D A A A A C 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 A 16 C 17 B 18 B 19 A 20... Câu 12 : Đồ thị sau hàm số nào? A y = − x + x − B y = x − x − C y = − x − x − D y = x + x − Câu 13 : Với giá trị m đồ thị hàm số y = x − 3mx + ( 2m − 1) x + 2m qua điểm A ( 0; ) ? A m = 1 B m... hoành độ -1 là: D Câu 16 : Đồ thị sau đồ thị hàm số y = − x + 4x Với giá trị m phương trình x − x + m = có hai nghiệm phân biệt.? A -2 B C  m = −4 A  m > B m = m = D m < C  m < Câu 17 : Gọi
 • 4
 • 311
 • 9

đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT chuyên đh vinh nghệ an

đề thi thử THPTQG năm 2018  môn toán  THPT chuyên đh vinh  nghệ an
đề thi thử môn toán trung học phổ thông quốc gia môn toán năm 2018 có đáp án ... giải: Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  x > 2018 2 Điều kiện: x − 2018 > ⇔ x > 2018 ⇔   x < − 2018  ln ( x + 1) = Ta có: ln ( x + 1) ln ( x − 2018. .. Biết bán kính phần đáy cốc 5,4 cm chiều cao mực nước ban đầu cốc cm Bán kính viên billiards Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 4,5 A 4, 2cm B 3, 6cm C 2,... Câu 16: Đồ thị hàm số y = x +1 x2 −1 có tất tiệm cận đứng tiệm cận ngang? Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A B D C Câu 17: Gieo súc sắc cân đối đồng
 • 31
 • 440
 • 1

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 lần 2 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trường THPT Vinh Lộc, Huế

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 lần 2 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trường THPT Vinh Lộc, Huế
Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 lần 2 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trường THPT Vinh Lộc, HuếĐề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 lần 2 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trường THPT Vinh Lộc, HuếĐề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 lần 2 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trường THPT Vinh Lộc, HuếĐề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 lần 2 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trường THPT Vinh Lộc, Huế ... đề thi 13 2 WWW.DAYHOCTOAN.VN ĐÁP ÁNĐỀ 13 2 ĐÁP ÁNĐỀ 13 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A a a a a a A a a a a A a a a A a a a a a a A a A b b... (1; -3) B (1; 1) C ( -1; 1) D (0; 2) Câu 19 : Giá trị lớn hàm số f  x   x  3x  12 x  đoạn  1; 2 là: A 11 B 15 C D 10 Câu 20 : Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc lớn đồ thị hàm số y   x3... 9 Trang 2/ 4 - Mã đề thi 13 2 WWW.DAYHOCTOAN.VN Câu 17 : Tập xác định hàm số y  A D  { -1} B 1;   3x  là: x 1 C D  D D  {1} Câu 18 : Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  2x  3x  là: A (1; -3)
 • 4
 • 148
 • 0

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPTQG năm 2018  môn toán  THPT chuyên đh vinh  nghệ an  lần 1  file word có lời giải chi tiết
... 0;  Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.9 91. 28 51 để tải word đề thi thử THPT QG 2 018 2 019 cập... D a Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.9 91. 28 51 để tải word đề thi thử THPT QG 2 018 2 019 cập... B 1 : x2 y4 z4   3 1 Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.9 91. 28 51 để tải word đề thi thử
 • 33
 • 130
 • 1

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 2 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPTQG năm 2018  môn toán  THPT chuyên đh vinh  nghệ an  lần 2  file word có lời giải chi tiết
... D 2a Đáp án 1-D 2- A 3-C 4-C 5-C 6-B 7-A 8-D 9-D 10-A 11-A 1 2- B 13-A 14-A 15-B 16-B 17-D 18-B 19-C 20 -A 21 -C 22 -A 23 -D 24 -B 25 -A 26 -D 27 -A 28 -B 29 -C 30-A 31-D 3 2- B 33-D 34-B 35-B 36-C 37-D 38-C...  36 2 2 2 2 Câu 19: Phương trình bậc hai sau có nghiệm  2i ? Trang Tailieugiangday.com 2 2 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991 .28 51 để tải word đề thi thử THPT QG 20 18 20 19... 27 -A 28 -B 29 -C 30-A 31-D 3 2- B 33-D 34-B 35-B 36-C 37-D 38-C 39-B 40-B 41-D 4 2- A 43-B 44-C 45-D 46-C 47-B 48-C 49-D 50-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Phương pháp: Áp dụng công thức hàm số lũy
 • 35
 • 147
 • 0

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Giải tích 12 chương 1 trường THPT Trương Vĩnh Bến Tre

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Giải tích 12 chương 1 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre
... −2 1 + − + − − + − + y y −∞ −∞ 47 47 1 y y −∞ 1 −∞ 15 15 C D Câu Hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê đây? 3x − 2x + B y = A y = x 1 x 1 2x + − 2x C y = D y = x +1 x 1 Câu 10 Cho... tiệm cận ngang y = 2? − 2x 2x − 1 − 2x 2x − B y = C y = D y = A y = x +1 x +1 x 1 x 1 2 019 2 Câu 18 Tìm cực đại hàm số y = x + x A −2 019 B −4038 C 2 019 D 4038 Câu 19 Cho hàm số y = ax3 + bx2 +... 1 x 1+ x x y −∞ +∞ − − +∞ −3 y −3 −∞ 2x − Câu 14 Tìm phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = điểm có tung độ x +1 13 13 13 13 A y = − x − B y = x − C y = x + D y = − x + 3 3 3 3 Câu 15
 • 3
 • 39
 • 0

đề kiểm tra định kỳ chương 1 giải tích 12

đề kiểm tra định kỳ chương 1 giải tích 12
... ( -1; -1) , ( -1; 1) C ( -1; -1) , (1; 1) D (1; 1) , (1; -1) A ( -1; -1) , (1; -1) Câu 12 Cho hàm số y  Câu 13 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Xét phương trình y f  x   m * Khẳng định. .. khoảng  1; 0  (0; ) -2 -1 -1 -2 B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 ( 1; 0) C Hàm số đồng biến khoảng  ;0  (0 ;1) D Hàm số nghịch biến khoảng  1; 0  (1;  ) 1 -1 x Câu 18 Tìm tất...Câu 10 Cho hàm số y  x  x  có đồ thị (C) Tiếp tuyến điểm N 1;  (C) cắt đồ thị (C) điểm thứ hai M Tìm tọa độ điểm M A M  0;  B M  2 ;12  C M  2; 8  D M  1;  Câu 11 Cho hàm
 • 2
 • 53
 • 0

44 đề kiểm tra 15 phút chương 1 giải tích 12 có đáp án

44 đề kiểm tra 15 phút chương 1 giải tích 12 có đáp án
... THPT TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 15 phút; Mã đề 015 Họ tên: Lớp 12 / Câu 10 TL Câu 1: Có giá trị nguyên dương m để hàm số y = − x + 3mx + 10 nghịch... THPT TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 15 phút; Mã đề 014 Họ tên: Lớp 12 / Câu 10 TL Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm sau Mệnh đề ? A Hàm... TRƯỜNG THPT TỔ TỐN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 15 phút; Mã đề 011 Họ tên: Lớp 12 / Câu 10 TL Câu 1: Cho hàm số y = x + 3x Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến
 • 98
 • 43
 • 0

44 đề kiểm tra 15 phút chương 1 giải tích 12 có đáp án

44 đề kiểm tra 15 phút chương 1 giải tích 12 có đáp án
... THPT TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 15 phút; Mã đề 015 Họ tên: Lớp 12 / Câu 10 TL Câu 1: Có giá trị nguyên dương m để hàm số y = − x + 3mx + 10 nghịch... THPT TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 15 phút; Mã đề 014 Họ tên: Lớp 12 / Câu 10 TL Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm sau Mệnh đề ? A Hàm... TRƯỜNG THPT TỔ TỐN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 15 phút; Mã đề 011 Họ tên: Lớp 12 / Câu 10 TL Câu 1: Cho hàm số y = x + 3x Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến
 • 98
 • 53
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 2019 trường THPT Đô Lương 4 Nghệ An

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đô Lương 4 – Nghệ An
... TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Mơn: Đại số giải tích 11 Thời gian làm bài: 45 phút; (20 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 01 Họ tên: Lớp: Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 ... là: A -5 B 1 -5 C -1 D -3  Câu 16 : Phương trình 2tan x − 2cot x − = có số nghiệm thuộc khoảng  − ;   là:  D A B C Câu 17 : Nghiệm âm lớn phương trình tan x + tan x + = là: A arctan −3 B −... trình: B C D Câu 15 : Giá trị lớn nhỏ hàm số y = 2sin 3x − là: A -5 B 1 -5 C -1 D -3  Câu 16 : Phương trình 2tan x − 2cot x − = có số nghiệm thuộc khoảng  − ;   là:  D A B C Câu 17 : Nghiệm âm
 • 4
 • 16
 • 0

Đề kiểm tra định kỳ chương 1 Giải tích 12 năm 2018 2019 trường THPT Vinh Xuân TT. Huế

Đề kiểm tra định kỳ chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Vinh Xuân – TT. Huế
... ( -1; -1) , ( -1; 1) C ( -1; -1) , (1; 1) D (1; 1) , (1; -1) A ( -1; -1) , (1; -1) Câu 12 Cho hàm số y  Câu 13 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Xét phương trình y f  x   m * Khẳng định. .. khoảng  1; 0  (0; ) -2 -1 -1 -2 B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 ( 1; 0) C Hàm số đồng biến khoảng  ;0  (0 ;1) D Hàm số nghịch biến khoảng  1; 0  (1;  ) 1 -1 x Câu 18 Tìm tất...Câu 10 Cho hàm số y  x  x  có đồ thị (C) Tiếp tuyến điểm N 1;  (C) cắt đồ thị (C) điểm thứ hai M Tìm tọa độ điểm M A M  0;  B M  2 ;12  C M  2; 8  D M  1;  Câu 11 Cho hàm
 • 2
 • 33
 • 0

Kiểm tra tập trung lần 1 HK1 Toán 12 năm 2018 2019 trường Lê Thanh Hiền Tiền Giang

 Kiểm tra tập trung lần 1 HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Lê Thanh Hiền – Tiền Giang
... số : A  2 019 B 2020 C 2 019 D 20 21 Câu 10 : Hàm số nghịch biến khoảng xác định chúng? A y  x  2x  2 018 B y  x  2 019 x  2 018 x 2 D y  x  3x  2 019 x  2 018 Câu 11 : Tất giá trị tham số... tích 2 018 là: 10 09 10 09 A m   B m   C m   D m  10 09 Câu 16 : Cho hàm số y  f x có đồ thị hình vẽ   Hàm số đồng biến khoảng:  A 2; 1   B 1;    C 0;2  D 2;  Toán học 12 ...  1  A  m   m  1   B  Câu 8: Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A B C m   1  x  25  là: x2  x C D m  D Câu 9: Cho hàm số y  x  x  2 019 Giá trị lớn hàm số : A  2 019 B
 • 3
 • 58
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 Giải tích 12 năm 2018 2019 trường THPT Bến Tre Vĩnh Phúc

 Đề kiểm tra 45 phút chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc
... ? 1 2x x3 A y  B y  C y  1 x 4 x 5x 1 D m < D y  x x  x9 Hết - 4    TRƯỜNG THPT BẾN TRE TỔ: TOÁN TIN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG NĂM HỌC 2 018 ... 2 018 2 019 MƠN: GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm) Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số sau đồng biến  ? y  x3  3(m  2) x  6(m  1) x  3m  A B 1 C... D x  y  Câu 10 Đồ thị hàm số sau có ba đường tiệm cận ? 6    A y  1 2x 1 x B y  x3 5x 1 D y  x x  x9 x  3x  C y  2x 1 x 1 D y  1 x2  x2 C y  Câu 11 Đồ thị hàm số
 • 8
 • 36
 • 0

Bài thi giữa kỳ 2 Giải tích 12 năm 2018 2019 trường THPT Phù Cừ Hưng Yên

Bài thi giữa kỳ 2 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên
... a  2b  D 2a  b  HẾT Trang 4/4 - Mã đề 22 5 - https://toanmath.com/ SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ ĐÁP ÁN BÀI THI GIỮA KỲ II NĂM HỌC 20 18 - 20 19 MƠN GIẢI TÍCH 12 Thời... làm : 45 Phút (Đáp án có trang) Phần đáp án câu trắc nghiệm: 22 5 22 7 22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D D D A A C B B C A B C C C B D C B C C A B C D B A C... B B B C A C A C A B D D B D D D C A C D D C B B B B D B D B C D C B D C C B D D 23 1 23 3 23 5 22 6 22 8 23 0 23 2 23 4 23 6 A C A D B A D B D B A B B B B C A C C B D B C A B A D B C C B B B D B C A A
 • 5
 • 6
 • 0

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 năm 2018 2019 trường THPT chuyên ĐH Vinh Nghệ An

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 Giải tích 12 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An
... Xét hàm số y = (12 0 − x) · √ √ √ √ √ 240x − 14 400 = 30 2x − 12 0 · 12 0 − x · 12 0 − x Suy 2x − 12 0 + 12 0 − x + 12 0 − x y = 12 0 · (2x − 12 0) · (12 0 − x) · (12 0 − x) ≤ 12 0 · √ √ ⇒ y ≤ 16 00 ⇒ max S =... Ngun & Bùi Quốc Hoàn Đề kiểm trắc nghiệm chương I - Giải tích 12 , học kỳ I, năm học 2 018 - 2 019 , THPT chuyên Vinh Câu Cho hàm số y = (x + 2) (x2 − 3x + 3) có đồ thị (C) Mệnh đề đúng? A (C) cắt... 3x 21 Do giả thiết suy   + 3a =  x 21 ⇔ =1 a  x2 = − a 3x22 + 3a = 3 Mà y1 = x1 + 3ax1 + b = x1 (x1 + 3a) + b (∗) Từ (∗) ta suy y1 = x1 (1 − a + 3a) + b = (1 + 2a) x1 + b Tương tự y2 = (1
 • 32
 • 8
 • 0
1 2 3 4 .. >