Tổng hợp tài liệu :

THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH dục dưới ở NHỮNG PHỤ nữ ĐÌNH CHỈ THAI từ 13 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại bệnh viện phụ sản hà nội

nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại bệnh viện phụ sản hà nội
. nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên đến phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (BVPSHN), chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới. dưới lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội . Với mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên tới phá thai. thai tại Bệnh viện Phụ sản Nội năm 2013. 2. Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm
 • 88
 • 785
 • 2

nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại bệnh viện phụ sản hà nội

nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại bệnh viện phụ sản hà nội
. hình nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên đến phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (BVPSHN), chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh. dục dưới lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội . Với mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên tới. tới phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2013. 2. Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại Bệnh viện Phụ sản
 • 88
 • 888
 • 2

nghiên cứu nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới phụ nữthai ba tháng đầu tại bệnh viện phụ sản trung ương

nghiên cứu nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có thai ba tháng đầu tại bệnh viện phụ sản trung ương
. Nghiên cứu nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới phụ nữthai ba tháng đầu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương với các mục tiêu sau: 1. Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới phụ nữ có. thứ hai và ngăn nhiễm khuẩn bộ phận sinh dục trên. 9 1.3 CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI THƯỜNG GẶP PHỤ NỮTHAI BA THÁNG ĐẦU Các hình thái nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới gồm: viêm. cung, vô sinh, phụ nữ có thai, nhiễm khuẩn sinh dục dưới có thể gây sảy thai, thai chết lưu, đẻ non, ối vỡ non, nhiễm khuẩn ối, nhiễm khuẩn hậu sản, nhiễm khuẩn sơ sinh, dị tật sơ sinh, [18]
 • 73
 • 812
 • 5

nghiên cứu thực trạng phá thai từ 13 đến 22 tuần tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012

nghiên cứu thực trạng phá thai từ 13 đến 22 tuần tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012
. phá thai đặc biệt là phá thai to từ 13 đến 22 tuần. Xuất phát từ những vấn đề trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu thực trạng phá thai từ 13 đến 22 tuần tại Bệnh Viện Phụ sản. lại sau 2 tuần. 1.5.2. Phá thai bằng thuốc từ tuần 13 đến hết tuần 22 Sử dụng misoprostol đơn thuần hoặc sử dụng mifepriston kết hợp với misoprostol để phá thai từ tuần 13 đến hết tuần 22. Tuyến. phương pháp phá thai từ tuần 13 đến 22 tuần 1.4.1. Phương pháp đặt túi nước Nghiên cứu được công bố sớm nhất là phương pháp tạo áp lực cơ học lên buồng TC để khởi phát chuyển dạ của Krause. Năm
 • 84
 • 1,065
 • 3

nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới và các yếu tố liên quan của phụ nữ tuổi từ 18 đến 45 tại bệnh viện phụ sản thanh hoá

nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới và các yếu tố liên quan của phụ nữ tuổi từ 18 đến 45 tại bệnh viện phụ sản thanh hoá
. tài: Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới và các yếu tố liên quan của phụ nữ tuổi từ 18 đến 45 tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá nhằm các mục tiêu sau: 1. Nghiên cứu thực trạng nhiễm. pháp phòng bệnh tái phát. 1.6. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới phụ nữ Các yếu tố liên quan đến viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ bao gồm các yếu tố về nơi. khuẩn đường sinh dục dưới phô nữ từ 18 đến 45 tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2010. 2. Đánh giá mét số yếu tố ảnh hưởng và kết quả điều trị viêm đường sinh dục dưới.
 • 92
 • 3,381
 • 36

Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới những phụ nữ đình chỉ thai từ 13 đến 22 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương

Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở những phụ nữ đình chỉ thai từ 13 đến 22 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương
... H NI NGUYN TH HIN THựC TRạNG NHIễM KHUẩN ĐƯờNG SINH DụC DƯớI NHữNG PHụ Nữ đình THAI Từ 13 ĐếN 22 TUầN TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh: Sn ph khoa Mó s: 6072 0131 LUN VN THC S Y HC... khun ng sinh dc di nhúm ph n phỏ thai t 13 - 22 tun ti bnh vin Ph sn Trung ng, chỳng tụi tin hnh ti: Thc trng nhim khun ng sinh dc di nhng ph n ỡnh ch thai t 13 n 22 tun ti bnh vin Ph sn Trung. .. ng sinh dc di nhng ph n ỡnh ch thai t 13 n 22 tun ti bnh vin Ph sn Trung ng Mụ t mt s yu t liờn quan n tỡnh trng nhim khun ng sinh dc di nhng ph n ỡnh ch thai t 13 n 22 tun ti bnh vin Ph sn Trung
 • 105
 • 299
 • 0

Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới những phụ nữ đình chỉ thai từ 13 đến 22 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương

Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở những phụ nữ đình chỉ thai từ 13 đến 22 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương
... cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục nhóm phụ nữ phá thai từ 13 - 22 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương, tiến hành đề tài: Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ đình thai từ 13 đến 22. .. đến 22 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương nhằm hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ đình thai từ 13 đến 22 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương Mô...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ HIỀN THùC TRạNG NHIễM KHUẩN ĐƯờNG SINH DụC DƯớI NHữNG PHụ Nữ đình THAI Từ 13 ĐếN 22 TUầN TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Chuyờn
 • 108
 • 92
 • 0

LATS Y HỌC Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (FULL TEXT)

LATS Y HỌC Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (FULL TEXT)
ĐẶT VẤN ĐỀ Có thai ngoài ý muốn là vấn đề thường gặp trong xã hội Việt Nam, mặt khác nhờ sự tiến bộ của chẩn đoán trước sinh đã phát hiện nhiều dị tật thai nhi trước 20 tuần, những trường hợp này có thể là gánh nặng cho gia đình và xã hội thậm chí gây chết sau sinh nên cần được chấm dứt thai kỳ. Trong những năm gần đây tỷ lệ đình chỉ thai nghén (ĐCTN) Việt Nam tiếp tục tăng cao. Thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 280.000 đến 300.000 trường hợp ĐCTN được báo cáo chính thức. ĐCTN không phải là một biện pháp tránh thai nhưng đã đóng góp một phần quan trọng trong việc hạn chế sự gia tăng dân số. Theo hướng dẫn quốc gia Việt Nam về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản mới nhất thì có nhiều phương pháp ĐCTN được áp dụng cho tuổi thai từ 06 đến hết 22 tuần [1],[2]. Phương pháp ĐCTN ngoại khoa có thể gặp những tai biến như băng huyết, thủng tử cung, rách cổ tử cung (CTC), tổn thương các tạng lân cận… Như vậy, phương pháp ĐCTN nội khoa ít chấn thương và không xâm lấn dường như là sự lựa chọn mà người phụ nữ mong muốn. Hơn nữa, nếu thai nhi có thể toàn vẹn thì nó có thể giúp ích trong chẩn đoán bệnh lý di truyền tế bào các trường hợp thai nghén bệnh lý di truyền, thông tin này rất quan trọng để vấn trước khi sinh trong tương lai. Mặt khác, thai từ 09 tuần đã có hình dáng một con người nên khi ĐCTN mà thai nhi còn nguyên vẹn sẽ mang tính nhân văn hơn so với hủy thai điều này đem lại tâm lý thoải mái hơn đối với người phụ nữ và thầy thuốc. Do đó, phương pháp ĐCTN nội khoa ngày càng được thầy thuốc và các phụ nữ lựa chọn. Trên thế giới, hàng năm có khoảng 42 triệu ca ĐCTN được thực hiện và 10-15% các trường hợp diễn ra trong thời gian ba tháng giữa, hơn một nửa trong số đó được coi là không an toàn, các biến chứng lớn thì chiếm tới hai phần ba của tất cả các trường hợp ĐCTN [3]. Nghiên cứu năm 2008 cho thấy, tỷ lệ ĐCTN ba tháng giữa cao tới 25% - 30% các nước Ấn Độ và Nam Phi. Anh và xứ Wales năm 2015 khoảng 08% ĐCTN sau 13 tuần và 11% trường hợp ĐCTN có tuổi thai từ 10 đến 12 tuần [4]. Theo Nguyễn Thị Nga (2013) tỷ lệ ĐCTN tuổi thai 10 - 12 tuần chiếm 8,3% [5]. Năm 2017 tại trung tâm vấn sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (TTTVSKSS & KHHGĐ) bệnh viện Phụ sản Trung ương (BVPSTƯ) có hơn 8000 ca ĐCTN từ 06 đến 12 tuần, trong đó có gần 500 ca có tuổi thai 10 – 12 tuần. Mặc dù phương pháp ĐCTN nội khoa đã được nghiên cứu và áp dụng mang lại hiệu quả cao tại Việt Nam [6],[7],[8]. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề sau: Thứ nhất: chúng ta chưa có nghiên cứu nào về hiệu quả của ĐCTN bằng thuốc được thực hiện cho tuổi thai từ 10 đến hết 12 tuần. Mặc dù trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra sự hiệu quả và an toàn khi ĐCTN nội khoa bằng MFP phối hợp MSP giai đoạn này [9],[10],[11]. Thứ hai: tại Việt Nam mới chỉ nghiên cứu phác đồ uống 200mg MFP sau đó đặt âm đạo hoặc ngậm cạnh má 400mcg MSP mỗi 03 giờ, tối đa 05 liều cho hiệu quả ĐCTN chưa cao và tỷ lệ phải nạo BTC còn chiếm tỷ lệ khá cao. Trong khi đó trên thế giới có nhiều nghiên cứu cho thấy phác đồ uống 200mg MFP sau đó đặt âm đạo liều cao tới 800mcg MSP, tiếp theo mỗi 03 giờ ngậm dưới lưỡi 400mcg MSP, tối đa thêm 04 liều mang lại hiệu quả và an toàn rất cao, tỷ lệ phải nạo BTC rất thấp [12],[13],[14]. Thứ ba: phác đồ khoảng cách giữa MFP và MSP là 36 – 48 giờ được khuyến cáo sử dụng thường quy tại nhiều nước phát triển Châu Âu, nhưng vẫn có thể áp dụng khoảng cách 24 giờ để tạo thuận lợi cho người phụ nữ không có nhiều thời gian cho việc ĐCTN cũng đem lại hiệu quả cao [15],[16],[17],[18]. Việt Nam chưa có nghiên cứu nào so sánh hiệu quả ĐCTN khi khoảng cách dùng MSP sau 24 giờ so với sau 48 giờ uống MFP đối với tuổi thai từ 10 đến 20 tuần, nhằm giảm thời gian chờ đợi khi ĐCTN cho người phụ nữ. Chính vì những vấn đề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương” với các mục tiêu sau: 1. Xác định hiệu quả phương pháp ĐCTN bằng thuốc MFP phối hợp MSP cho tuổi thai từ tuần thứ 10 đến hết 20 tuần. 2. Đánh giá độ an toàn và sự chấp nhận của phụ nữ đối với phương pháp ĐCTN bằng thuốc MFP phối hợp MSP.   ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hiệu tính an tồn mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương với mục tiêu sau: Xác định hiệu phương... ĐCTN thuốc MFP phối hợp MSP cho tuổi thai từ tuần thứ 10 đến hết 20 tuần Đánh giá độ an toàn chấp nhận phụ nữ phương pháp ĐCTN thuốc MFP phối hợp MSP 6 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Những thay đổi cổ tử... thuốc  Phương pháp g y s y thai thuốc Là phương pháp dùng thuốc toàn thân hay chỗ g y CCTC  G y s y thai truyền oxytocin tĩnh mạch Từ năm 1906 nhà sinh lý học người Anh Henry Dale nói đến tác
 • 159
 • 159
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (TT)

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (TT)
ĐẶT VẤN ĐỀ Có thai ngoài ý muốn là vấn đề thường gặp trong xã hội Việt Nam, đình chỉ thai nghén (ĐCTN) được coi là hợp pháp và luôn sẵntại mọi tuyến trong hệ thống y tế. Trong những năm gần đây tỷ lệ ĐCTN Việt Nam tiếp tục tăng cao. ĐCTN không phải là một biện pháp tránh thai nhưng phương pháp này đã đóng góp một phần quan trọng trong việc hạn chế sự gia tăng dân số và kết thúc thai nghén trong các trường hợp thai bất thường. Theo hướng dẫn quốc gia Việt Nam về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản mới nhất thì có nhiều phương pháp ĐCTN được áp dụng cho tuổi thai từ 06 đến hết 22 tuần. Phương pháp ĐCTN ngoại khoa có thể gặp những tai biến như băng huyết, thủng tử cung, rách cổ tử cung ( CTC), tổn thương các tạng lân cận phải can thiệp… Như vậy, phương pháp nội khoa ít chấn thương và không xâm lấn được người phụ nữ và thầy thuốc lựa chọn. Hiện nay, Việt Nam có nhiều nghiên cứu về hiệu quả ĐCTN với phác đồ sử dụng MSP đơn thuần hoặc phối hợp MFP. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về hiệu quả ĐCTN cho tuổi thai 10 – 12 tuần, và tỷ lệ thành công của các nghiên cứu trước chưa thực sự cao và tỷ lệ phải nạo BTC còn cao, đặc biệt là khoảng cách dùng MSP sau uống MFP nhằm giảm thời gian chờ đợi khi ĐCTN cho người phụ nữ đang là mối quan tâm của thầy thuốc. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương” với các mục tiêu sau: 1. Xác định hiệu quả phương pháp ĐCTN bằng thuốc MFP phối hợp MSP cho tuổi thai từ tuần thứ 10 đến hết 20 tuần. 2. Đánh giá độ an toàn và sự chấp nhận của phụ nữ đối với phương pháp ĐCTN bằng thuốc MFP phối hợp MSP. CẤU TRÚC LUẬN ÁN Luận án có 129 trang, 4 chương, 39 bảng và 07 biểu đồ Đặt vấn đề: 03 trang Chương 1: Tổng quan: 34 trang Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 21 trang Chương 3: Kết quả: 29 trang Chương 4: Bàn luận: 39 trang Kết luận: 02 trang Kiến nghị: 01 trang. 134 tài liệu tài liệu tham khảo Các công trình liên quan có liên quan đến luận án Phụ lục: một số hình ảnh, phiếu thu thập số liệu, danh sách bệnh nhân. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN - Nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về phương pháp ĐCTN bằng thuốc MFP phối hợp MSP để kết thúc thai nghén từ 10 đến 12 tuần góp phần lấp khoảng trống của phương pháp ĐCTN bằng thuốc từ 06 đến 22 tuần tại Việt Nam. - Phác đồ dùng MSP liều cao trong ĐCTN từ 10 đến 20 tuần: uống 200 mg MFP, sau 24 giờ (nhóm I) hoặc 48 giờ (nhóm II) đặt âm đạo 800 mcg MSP, tiếp theo là ngậm dưới lưỡi 400 mcg MSP, mỗi 3 giờ cho đến khi sẩy thai hoặc tối đa 05 liều. + Hiệu quả của phương pháp: tỷ lệ thành công 100% cả hai nhóm, tỷ lệ hút BTC thấp chỉ chiếm 2,61%( nhóm I) và 1,74% (nhóm II), thời gian trung bình sẩy thai ngắn tương ứng là 6,38 ± 2,81giờ và 5,35 ± 2,76 giờ, tỷ lệ sổ rau tự nhiên của nghiên cứu là 100% hai nhóm, thời gian nằm viện trung bình ngắn là 1,63 ± 0,50 ngày và 1,43 ± 0,50 ngày. + Độ an toàn và sự chấp nhận: không có tai biến, biến chứng nặng. Tác dụng không mong muốn của thuốc không có sự khác biệt giữa hai nhóm, trừ yếu tố sốt gặp ít hơn nhóm dùng MSP sau uống MFP 48 giờ so với 24 giờ, tác dụng không mong muốn thường tự khỏi và dễ điều trị. 100% phụ nữ tham gia nghiên cứu đều rất hài lòng và hài lòng với phương pháp điều trị. ... phụ nữ mối quan tâm thầy thuốc Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hiệu tính an tồn mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần bệnh viện Phụ. .. trang 123-125 Vũ Văn Khanh, Phạm Huy Hiền Hào, Vũ Văn Du (201 8) Hiệu độ an toàn phác đồ mifepristone phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 12 tuần tuổi Bệnh viện Phụ sản Trung. .. 58-60 Vũ Văn Khanh (201 7) Một số tác dụng phụ chấp nhân phụ nữ sử dụng mifepristone phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tuổi Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Tạp chí y
 • 32
 • 100
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương
Nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về phương pháp ĐCTN bằng thuốc mifepriston (MFP) phối hợp misoprostol (MSP) để kết thúc thai nghén từ 10 đến 12 tuần góp phần lấp khoảng trống của phương pháp ĐCTN bằng thuốc từ 06 đến 22 tuần tại Việt Nam.Phác đồ dùng MSP liều cao trong ĐCTN từ 10 đến 20 tuần: uống 200 mg MFP, sau 24 giờ (nhóm I) hoặc 48 giờ (nhóm II) đặt âm đạo 800 ... misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương với mục tiêu sau: Xác định hiệu phương pháp ĐCTN thuốc MFP phối hợp MSP cho tuổi thai từ tuần thứ 10 đến hết 20 tuần. .. - 201 8 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ VN KHANH nghiên cứu hiệu tính an toàn CủA mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần bệnh viện. .. tuổi thai từ 10 đến 20 tuần, nhằm giảm thời gian chờ đợi ĐCTN cho người phụ nữ 3 Chính vấn đề trên, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hiệu tính an tồn mifepriston phối hợp với misoprostol
 • 174
 • 72
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương
... misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương với mục tiêu sau: Xác định hiệu phương pháp ĐCTN thuốc MFP phối hợp MSP cho tuổi thai từ tuần thứ 10 đến hết 20 tuần. .. - 201 8 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ VN KHANH nghiên cứu hiệu tính an toàn CủA mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần bệnh viện. .. tuổi thai từ 10 đến 20 tuần, nhằm giảm thời gian chờ đợi ĐCTN cho người phụ nữ 3 Chính vấn đề trên, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hiệu tính an tồn mifepriston phối hợp với misoprostol
 • 174
 • 138
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (FULL TEXT)

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (FULL TEXT)
ĐẶT VẤN ĐỀ Có thai ngoài ý muốn là vấn đề thường gặp trong xã hội Việt Nam, mặt khác nhờ sự tiến bộ của chẩn đoán trước sinh đã phát hiện nhiều dị tật thai nhi trước 20 tuần, những trường hợp này có thể là gánh nặng cho gia đình và xã hội thậm chí gây chết sau sinh nên cần được chấm dứt thai kỳ. Trong những năm gần đây tỷ lệ đình chỉ thai nghén (ĐCTN) Việt Nam tiếp tục tăng cao. Thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 280.000 đến 300.000 trường hợp ĐCTN được báo cáo chính thức. ĐCTN không phải là một biện pháp tránh thai nhưng đã đóng góp một phần quan trọng trong việc hạn chế sự gia tăng dân số. Theo hướng dẫn quốc gia Việt Nam về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản mới nhất thì có nhiều phương pháp ĐCTN được áp dụng cho tuổi thai từ 06 đến hết 22 tuần [1],[2]. Phương pháp ĐCTN ngoại khoa có thể gặp những tai biến như băng huyết, thủng tử cung, rách cổ tử cung (CTC), tổn thương các tạng lân cận… Như vậy, phương pháp ĐCTN nội khoa ít chấn thương và không xâm lấn dường như là sự lựa chọn mà người phụ nữ mong muốn. Hơn nữa, nếu thai nhi có thể toàn vẹn thì nó có thể giúp ích trong chẩn đoán bệnh lý di truyền tế bào các trường hợp thai nghén bệnh lý di truyền, thông tin này rất quan trọng để vấn trước khi sinh trong tương lai. Mặt khác, thai từ 09 tuần đã có hình dáng một con người nên khi ĐCTN mà thai nhi còn nguyên vẹn sẽ mang tính nhân văn hơn so với hủy thai điều này đem lại tâm lý thoải mái hơn đối với người phụ nữ và thầy thuốc. Do đó, phương pháp ĐCTN nội khoa ngày càng được thầy thuốc và các phụ nữ lựa chọn. Trên thế giới, hàng năm có khoảng 42 triệu ca ĐCTN được thực hiện và 10-15% các trường hợp diễn ra trong thời gian ba tháng giữa, hơn một nửa trong số đó được coi là không an toàn, các biến chứng lớn thì chiếm tới hai phần ba của tất cả các trường hợp ĐCTN [3]. Nghiên cứu năm 2008 cho thấy, tỷ lệ ĐCTN ba tháng giữa cao tới 25% - 30% các nước Ấn Độ và Nam Phi. Ở Anh và xứ Wales năm 2015 khoảng 08% ĐCTN sau 13 tuần và 11% trường hợp ĐCTN có tuổi thai từ 10 đến 12 tuần [4]. Theo Nguyễn Thị Nga (2013) tỷ lệ ĐCTN tuổi thai 10 - 12 tuần chiếm 8,3% [5]. Năm 2017 tại trung tâm vấn sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (TTTVSKSS & KHHGĐ) bệnh viện Phụ sản Trung ương (BVPSTƯ) có hơn 8000 ca ĐCTN từ 06 đến 12 tuần, trong đó có gần 500 ca có tuổi thai 10 – 12 tuần. Mặc dù phương pháp ĐCTN nội khoa đã được nghiên cứu và áp dụng mang lại hiệu quả cao tại Việt Nam [6],[7],[8]. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề sau: Thứ nhất: chúng ta chưa có nghiên cứu nào về hiệu quả của ĐCTN bằng thuốc được thực hiện cho tuổi thai từ 10 đến hết 12 tuần. Mặc dù trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra sự hiệu quả và an toàn khi ĐCTN nội khoa bằng MFP phối hợp MSP giai đoạn này [9],[10],[11]. Thứ hai: tại Việt Nam mới chỉ nghiên cứu phác đồ uống 200mg MFP sau đó đặt âm đạo hoặc ngậm cạnh má 400mcg MSP mỗi 03 giờ, tối đa 05 liều cho hiệu quả ĐCTN chưa cao và tỷ lệ phải nạo BTC còn chiếm tỷ lệ khá cao. Trong khi đó trên thế giới có nhiều nghiên cứu cho thấy phác đồ uống 200mg MFP sau đó đặt âm đạo liều cao tới 800mcg MSP, tiếp theo mỗi 03 giờ ngậm dưới lưỡi 400mcg MSP, tối đa thêm 04 liều mang lại hiệu quả và an toàn rất cao, tỷ lệ phải nạo BTC rất thấp [12],[13],[14]. Thứ ba: phác đồ khoảng cách giữa MFP và MSP là 36 – 48 giờ được khuyến cáo sử dụng thường quy tại nhiều nước phát triển Châu Âu, nhưng vẫn có thể áp dụng khoảng cách 24 giờ để tạo thuận lợi cho người phụ nữ không có nhiều thời gian cho việc ĐCTN cũng đem lại hiệu quả cao [15],[16],[17],[18]. Việt Nam chưa có nghiên cứu nào so sánh hiệu quả ĐCTN khi khoảng cách dùng MSP sau 24 giờ so với sau 48 giờ uống MFP đối với tuổi thai từ 10 đến 20 tuần, nhằm giảm thời gian chờ đợi khi ĐCTN cho người phụ nữ. Chính vì những vấn đề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương” với các mục tiêu sau: 1. Xác định hiệu quả phương pháp ĐCTN bằng thuốc MFP phối hợp MSP cho tuổi thai từ tuần thứ 10 đến hết 20 tuần. 2. Đánh giá độ an toàn và sự chấp nhận của phụ nữ đối với phương pháp ĐCTN bằng thuốc MFP phối hợp MSP. ... misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương với mục tiêu sau: Xác định hiệu phương pháp ĐCTN thuốc MFP phối hợp MSP cho tuổi thai từ tuần thứ 10 đến hết 20 tuần. .. tuổi thai từ 10 đến 20 tuần, nhằm giảm thời gian chờ đợi ĐCTN cho người phụ nữ 3 Chính vấn đề trên, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hiệu tính an tồn mifepriston phối hợp với misoprostol. .. có nghiên cứu hiệu ĐCTN thuốc thực cho tuổi thai từ 10 đến hết 12 tuần Mặc dù giới có nhiều nghiên cứu hiệu an toàn ĐCTN nội khoa MFP phối hợp MSP giai đoạn [9], [10] ,[11] Thứ hai: Việt Nam nghiên
 • 163
 • 21
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (TT)

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (TT)
ĐẶT VẤN ĐỀ Có thai ngoài ý muốn là vấn đề thường gặp trong xã hội Việt Nam, đình chỉ thai nghén (ĐCTN) được coi là hợp pháp và luôn sẵntại mọi tuyến trong hệ thống y tế. Trong những năm gần đây tỷ lệ ĐCTN Việt Nam tiếp tục tăng cao. ĐCTN không phải là một biện pháp tránh thai nhưng phương pháp này đã đóng góp một phần quan trọng trong việc hạn chế sự gia tăng dân số và kết thúc thai nghén trong các trường hợp thai bất thường. Theo hướng dẫn quốc gia Việt Nam về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản mới nhất thì có nhiều phương pháp ĐCTN được áp dụng cho tuổi thai từ 06 đến hết 22 tuần. Phương pháp ĐCTN ngoại khoa có thể gặp những tai biến như băng huyết, thủng tử cung, rách cổ tử cung ( CTC), tổn thương các tạng lân cận phải can thiệp… Như vậy, phương pháp nội khoa ít chấn thương và không xâm lấn được người phụ nữ và thầy thuốc lựa chọn. Hiện nay, Việt Nam có nhiều nghiên cứu về hiệu quả ĐCTN với phác đồ sử dụng MSP đơn thuần hoặc phối hợp MFP. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về hiệu quả ĐCTN cho tuổi thai 10 – 12 tuần, và tỷ lệ thành công của các nghiên cứu trước chưa thực sự cao và tỷ lệ phải nạo BTC còn cao, đặc biệt là khoảng cách dùng MSP sau uống MFP nhằm giảm thời gian chờ đợi khi ĐCTN cho người phụ nữ đang là mối quan tâm của thầy thuốc. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương” với các mục tiêu sau: 1. Xác định hiệu quả phương pháp ĐCTN bằng thuốc MFP phối hợp MSP cho tuổi thai từ tuần thứ 10 đến hết 20 tuần. 2. Đánh giá độ an toàn và sự chấp nhận của phụ nữ đối với phương pháp ĐCTN bằng thuốc MFP phối hợp MSP. ... Du (201 8) Hiệu độ an toàn phác đồ mifepristone phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 12 tuần tuổi Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Tạp chí y học Việt Nam, số tháng 7, trang 135-138... gian chờ đợi ĐCTN cho người phụ nữ mối quan tâm thầy thuốc Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hiệu tính an tồn mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20. .. dụng mifepristone phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tuổi Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Tạp chí y học Việt Nam, số tháng 12, trang 123-125 Vũ Văn Khanh, Phạm Huy Hiền
 • 28
 • 12
 • 0

Nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại bệnh viện phụ sản hà nội

Nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở lứa tuổi thanh niên tới phá thai tại bệnh viện phụ sản hà nội
... Nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục lứa tuổi niên tới phá thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn đường sinh dục lứa tuổi niên. .. lứa tuổi niên tới phá thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2013 Xác định số yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục lứa tuổi niên tới phá thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2013... NKĐSDD lứa tuổi niên phá thai Chính vậy, với mong muốn đánh giá thực trạng tình hình nhiễm khuẩn đường sinh dục lứa tuổi niên đến phá thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (BVPSHN), tiến hành nghiên cứu
 • 88
 • 3
 • 0

THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNGSINH dục dưới NHỮNG PHỤ nữ ĐÌNH CHỈ THAI từ 13 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNGSINH dục dưới ở NHỮNG PHỤ nữ ĐÌNH CHỈ THAI từ 13 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG
... giá thực trạng tình hình nhiễm khuẩn đường sinh dục bệnh nhân đến phá thai quý bệnh viện Phụ sản Trung ương tiến hành đề tài: Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ đình thai từ 13 đến 22. .. đến 22 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ đình thai từ 13 đến 22 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương Tìm...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ HIỀN THùC TRạNG NHIễM KHUẩN ĐƯờNG SINH DụC DƯớI NHữNG PHụ Nữ đình THAI Từ 13 ĐếN 22 TUầN TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Chuyờn
 • 64
 • 9
 • 0

Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữthai 3 tháng đầu tại bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục ở phụ nữ có thai 3 tháng đầu tại bệnh viện phụ sản trung ương
... Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữthai tháng đầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữthai ba tháng đầu. .. tinh lần thứ hai ngăn nhiễm khuẩn phận sinh dục 7 1 .3 CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI THƯỜNG GẶP PHỤ NỮTHAI BA THÁNG ĐẦU Các hình thái nhiễm khuẩn đường sinh dục gồm: viêm âm hộ,... 25 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu 62 phụ nữthai tháng đầu có viêm âm đạo đến khám Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng đến tháng 12-2012 đồng ý tham gia nghiên cứu, thu kết sau: 3. 1
 • 72
 • 12
 • 0

THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH dục dưới NHỮNG PHỤ nữ ĐÌNH CHỈ THAI từ 13 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH dục dưới ở NHỮNG PHỤ nữ ĐÌNH CHỈ THAI từ 13 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG
... nữ đình thai từ 13 đến 22 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ đình thai từ 13 đến 22 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương. .. Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ đình thai từ 13 đến 22 tuần bệnh viện Phụ sản Trung ương với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ  NGUYỄN THỊ HIỀN THùC TRạNG NHIễM KHUẩN ĐƯờNG SINH DụC DƯớI NHữNG PHụ Nữ đình THAI Từ 13 ĐếN 22 TUầN TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Chuyờn
 • 87
 • 10
 • 0

Thực trạng mắc và kiến thức, thái độ, thực hành về nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại 3 xã huyện bá thước tỉnh thanh hóa năm 2017

Thực trạng mắc và kiến thức, thái độ, thực hành về nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại 3 xã huyện bá thước tỉnh thanh hóa năm 2017
... đến nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ có chồng độ tuổi sinh đẻ xã huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa năm 2017 Mơ tả kiến thức, thái độ thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ có chồng. .. ‘ Thực trạng mắc kiến thức, thái độ, thực hành nhiễm khuẩn đường sinh dục phụ nữ có chồng độ tuổi sinh đẻ xã huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa năm 2017” Mục tiêu nghiên cứu Xác định thực trạng mắc. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÁI BÌNH  ĐỖ VĂN LONG THựC TRạNG MắC Và KIếN THứC, THáI Độ, THựC HàNH Về NHIễM KHUẩN ĐƯờNG SINH DụC DƯớI PHụ Nữ Có CHồNG TRONG Độ TUổI SINH Đẻ
 • 94
 • 3
 • 0
1 2 3 4 .. >