Tổng hợp tài liệu :

NGHIÊN cứu TÍNH AN TOÀN và tác DỤNG của bài THUỐC “GIẢI NGỮ HOẠT HUYẾT THANG” điều TRỊ CHỨNG THẤT NGÔN ở BỆNH NHÂN NHỒI máu não VÙNG bán cầu

Nghiên cứu tính an toàn tác dụng giảm đau, chống viêm của bài thuốc GT1 trên thực nghiệm

Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng giảm đau, chống viêm của bài thuốc GT1 trên thực nghiệm
. tính bán trường diễn 69 4.2. TÁC DỤNG GIẢM ĐAU, CHỐNG VIÊM CỦA BÀI THUỐC GT1. 75 4.2.1. Tác dụng giảm đau 75 4.2.2. Tác dụng chống viêm 78 4.3. CƠ CHẾ GIẢM ĐAU, CHỐNG VIÊM CỦA BÀI THUỐC GT1. nghiên cứu trên lâm sàng; đề tài: “Nghiên cứu tính an toàn tác dụng giảm đau, chống viêm của bài thuốc GT1 trên thực nghiệm được tiến hành nhằm mục tiêu: 1. Nghiên cứu độc tính cấp bán. trường diễn của bài thuốc GT1 trên thực nghiệm. 2. Đánh giá tác dụng giảm đau chống viêm trên thực nghiệm của bài thuốc GT1. 10 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1. TỔNG QUAN VỀ VIÊM ĐAU THEO
 • 93
 • 784
 • 8

nghiên cứu tính an toàn tác dụng dược lý trên tim mạch của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp

nghiên cứu tính an toàn và tác dụng dược lý trên tim mạch của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp
. hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp với ba mục tiêu cụ thể sau: 1- Nghiên cứu tính an toàn tác dụng trên tim mạch của thuốc TMSLH trên động vật thực nghiệm. 2- Đánh giá tác dụng. hành nghiên cứu tổng thể trên cả thực nghiệm lâm sàng. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tính an toàn tác dụng dược lý trên tim mạch của thuốc “Thông mạch sơ lạc hoàn”. tác dụng điều trị của thuốc TMSLH trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp. 3- Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc TMSLH trong điều trị bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp. 2 Chương
 • 164
 • 513
 • 2

nghiên cứu tính an toàn tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp

nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp
. “Thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp iền tên đề tài” với này nhằm các mục tiêu: 1- Nghiên cứu tính an toàn tác dụng trên tim mạch của thuốc “Thông mạch sơ lạc. áp dụng trong điều trị TBMN. Để nâng cao hiệu quả trong điều trị dự phòng cho bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp, chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu tính an toàn tác dụng của thuốc. muốn của thuốc TMSLH trong điều trị bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp. Ý NGHĨA THỰC TIỄN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Những tiến bộ của y học trong thời gian gần đây đã có nhiều đóng góp trong điều
 • 34
 • 502
 • 2

đánh giá tác dụng của viên nén “giải ngữ” điều trị chứng thất ngôn bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

đánh giá tác dụng của viên nén “giải ngữ” điều trị chứng thất ngôn ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp
. ngôn ngữ trên bệnh nhân TBMMN, chúng tôi tiến hành đề tài: Đánh giá tác dụng của viên nén “Giải ngữ” điều trị chứng thất ngôn bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp với các mục tiêu sau: 1 quả điều trị của viên nén “Thần tiên giải ngữ” trong chứng thất ngôn trên BN NMN vùng bán cầu sau giai đoạn cấp. 2. Theo dõi tác dụng không mong muốn của bài thuốc. 2 TỔNG QUAN 1.1. NHỒI MÁU NÃO. ngữ của nhóm bệnh nhân được điều trị cải thiện rõ rệt hơn nhóm đối chứng (p < 0,01) [11]. Tác giả Lý Từ Bình dùng thiệt châm điều trị thất vận ngôn sau trúng phong cho hiệu quả điều trị
 • 39
 • 445
 • 1

Nghiên cứu tính an toàn tác dụng của viên nang cứng Hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp

Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của viên nang cứng Hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp
... bước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học bào chế viên nang cứng từ Hoàng Kinh Kết nghiên cứu định tính nhóm chất Hoàng Kinh xác định hàm lượng Flavonoid Hoàng Kinh Nghiên cứu tiếp... Tác dụng chống viêm * Tác dụng chống viêm cấp: - Tác dụng chống viêm cấp viên nang Hoàng Kinh mô hình gây phù chân chuột cống trắng carrageenin Bảng 3.18 Ảnh hưởng viên nang Hoàng Kinh mô hình... bảo vệ tế bào gan, có tác dụng chống oxy hóa 20 4.1.2 Tác dụng giảm đau, chống viêm - Tác dụng giảm đau: Viên nang Hoàng Kinh tác dụng giảm đau theo chế trung ương mà có tác dụng giảm đau theo
 • 24
 • 264
 • 0

Nghiên cứu tính an toàn tác dụng của viên nang cứng hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp

Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của viên nang cứng hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp
...2 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH TÚ NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG CỨNG HOÀNG KINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Chuyên ngành:... QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP 22 1.3.1 Một số nghiên cứu điều trị VKDT thuốc YHHĐ 22 1.3.2 Một số nghiên cứu điều trị VKDT thuốc YHCT 26 1.4 TỔNG QUAN... tác dụng dược lý, tác dụng lâm sàng Hoàng Kinh đặc biệt tác dụng điều trị bệnh lý khớp Từ kết khảo sát ban đầu thực địa việc tham khảo kết nghiên cứu thực nghiệm nước tác dụng dự phòng viêm khớp
 • 188
 • 316
 • 0

Nghiên cứu tính an toàn tác dụng của viên nang cứng hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp (TT)

Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của viên nang cứng hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp (TT)
... bước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học bào chế viên nang cứng từ Hoàng Kinh Kết nghiên cứu định tính nhóm chất Hoàng Kinh xác định hàm lượng Flavonoid Hoàng Kinh Nghiên cứu tiếp... Tác dụng chống viêm * Tác dụng chống viêm cấp: - Tác dụng chống viêm cấp viên nang Hoàng Kinh mô hình gây phù chân chuột cống trắng carrageenin Bảng 3.18 Ảnh hưởng viên nang Hoàng Kinh mô hình... bảo vệ tế bào gan, có tác dụng chống oxy hóa 20 4.1.2 Tác dụng giảm đau, chống viêm - Tác dụng giảm đau: Viên nang Hoàng Kinh tác dụng giảm đau theo chế trung ương mà có tác dụng giảm đau theo
 • 48
 • 263
 • 0

Nghiên cứu tính an toàn tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp

Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... Nghiên cứu tính an toàn tác dụng thuốc “Thông mạch sơ lạc hoàn” điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp với ba mục tiêu cụ thể sau: 1- Nghiên cứu tính an toàn tác dụng tim mạch thuốc Thông mạch. .. QUAN BÀI THUỐC NGHIÊN CỨU “THÔNG MẠCH SƠ LẠC HOÀN” 32 1.5.1 Xuất xứ thuốc 32 1.5.2 Một số nghiên cứu có liên quan đến chế phẩm “Thông mạch sơ lạc hoàn” 31 1.5.3 Tác. .. loại, điều trị trúng phong 21 1.4 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO SAU GIAI ĐOẠN CẤP 29 1.4.1 Một số nghiên cứu Trung Quốc 29 1.4.2 Một số nghiên cứu
 • 170
 • 268
 • 1

Nghiên cứu tính an toàn tác dụng của viên nang cứng hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp

Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của viên nang cứng hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp
... diễn cao Hoàng Kinh tác dụng chống viêm, giảm đau viên nang cứng Hoàng Kinh thực nghiệm Đánh giá tác dụng viên nang cứng Hoàng Kinh kết hợp Methotrexat điều trị bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thể... 161 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH TÚ NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG CỨNG HOÀNG KINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Chuyên ngành:... QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP 22 1.3.1 Một số nghiên cứu điều trị VKDT thuốc YHHĐ 22 1.3.2 Một số nghiên cứu điều trị VKDT thuốc YHCT 26 1.4 TỔNG QUAN
 • 188
 • 223
 • 0

Nghiên cứu tính an toàn tác dụng của dịch chiết nước Tỏa dương (Balanophora laxiflora) lên một số chỉ tiêu sinh sản chuột đực

Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của dịch chiết nước Tỏa dương (Balanophora laxiflora) lên một số chỉ tiêu sinh sản ở chuột đực
... DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÂN ĐỘI NGUYỄN THANH HƯƠNG NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN TÁC DỤNG CỦA DỊCH CHIẾT NƯỚC TỎA DƯƠNG (Balanophora laxiflora) LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN... 111 4.2 VỀ TÁC DỤNG CỦA DỊCH CHIẾT NƯỚC TỎA DƯƠNG LÊN CHỨC NĂNG SINH SẢN CHUỘT ĐỰC 114 4.2.1 Về hoạt tính androgen dịch chiết nước Tỏa dương .114 4.2.2 Về tác dụng chức sinh dục... (Balanophora laxiflora) lên số tiêu sinh sản chuột đực tiến hành với mục tiêu: Nghiên cứu độc tính cấp, bán trường diễn, độc tính sinh sản độc tính di truyền dịch chiết nước Tỏa dương Nghiên cứu ảnh
 • 177
 • 264
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH AN TOÀN tác DỤNG của THUỐC “VIỆT AN CUNG” TRONG điều TRỊ NHỒI máu não SAU GIAI đoạn cấp

NGHIÊN cứu TÍNH AN TOÀN và tác DỤNG của THUỐC “VIỆT AN CUNG” TRONG điều TRỊ NHỒI máu não SAU GIAI đoạn cấp
... cứu tổng thể thực nghiệm lâm sàng Do đó, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: MỤC TIÊU Nghiên cứu tính an tồn tác dụng thuốc “Việt an cung” điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp Nghiên cứu tính. .. QUAN  Điều trị  Giai đoạn cấp tínhĐiều trị giai đoạn khơng có rối loạn ý thức, có liệt nửa người • Điều trị giai đoạn mê nơng • Điều trị giai đoạn mê sâu TỔNG QUAN  Phục hồi sau giai đoạn. .. tính an tồn tác dụng tim mạch thuốc Việt an cung động vật thực nghiệm MỤC TIÊU Theo dõi tác dụng không mong muốn thuốc Việt an cung điều trị bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp TỔNG QUAN
 • 32
 • 2
 • 0

Nghiên cứu tính an toàn tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp

Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... ethanol tồn phần an sâm có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh, dùng điều trị bệnh Alzheimer Danshensu, hoạt chất an sâm có khả vượt qua hàng rào máu - não nên sử dụng để điều trị bệnh mạch máu não. .. 4.2.2.4 Tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu nhóm NC thấy có tác dụng hạ lipid máu rõ rệt sau điều trị so với trước điều trị: hàm lượng cholesterol, triglycerid, cholesterol LDL sau điều trị. .. huyết áp phải dùng tiếp thuốc hạ áp lần sau ngày đầu điều trị theo quy trình 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Nghiên cứu thực nghiệm: * Nghiên cứu độc tính cấp: độc tính cấp thử 100 chuột nhắt
 • 26
 • 8
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH AN TOÀN tác DỤNG của bài THUỐC “GIẢI NGỮ HOẠT HUYẾT THANG” điều TRỊ CHỨNG THẤT NGÔN BỆNH NHÂN NHỒI máu não VÙNG bán cầu

NGHIÊN cứu TÍNH AN TOÀN và tác DỤNG của bài THUỐC “GIẢI NGỮ HOẠT HUYẾT THANG” điều TRỊ CHỨNG THẤT NGÔN ở BỆNH NHÂN NHỒI máu não VÙNG bán cầu
... ngữ bệnh nhân nhồi máu não YHCT, chúng tơi tiến hành đề tài: Nghiên cứu tính an toàn tác dụng thuốc “Giải ngữ hoạt huyết thang” điều trị chứng thất ngôn bệnh nhân nhồi máu não vùng bán cầu ... TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu độc tính cấp bán trường diễn thuốc “Giải ngữ hoạt huyết thang” thực nghiệm 2.2 Đánh giá tác dụng thuốc “Giải ngữ hoạt huyết thang” điều trị chứng thất ngôn bệnh nhân nhồi. .. ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -   - NGUYỄN MINH TRANG NGHIÊN CỨU TÍNH AN TỒN TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC “GIẢI NGỮ HOẠT HUYẾT THANG” ĐIỀU TRỊ CHỨNG THẤT NGÔN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU
 • 56
 • 9
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH AN TOÀN tác DỤNG của THUỐC THÔNG MẠCH sơ lạc HOÀN TRONG điều TRỊ NHỒI máu não SAU GIAI đoạn cấp

NGHIÊN cứu TÍNH AN TOÀN và tác DỤNG của THUỐC THÔNG MẠCH sơ lạc HOÀN TRONG điều TRỊ NHỒI máu não SAU GIAI đoạn cấp
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tính an tồn tác dụng thuốc thuốc “Thơng mạch sơ lạc hồn” điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp với ba mục tiêu cụ thể sau: 1- Nghiên cứu tính an tồn tác dụng. .. đại học y hà nội Bộ Y tế NgÔ QUỳNH HOA Nghiên cứu TíNH AN TOàN TáC DụNG CủA THUốC "thông mạch SƠ LạC HOàN" TRONG ĐIềU TRị nhồi máu não sau giai đoạn cấp Chuyên ngành : y học cổ trun M· sè... tim mạch thuốc TMSLH Thông mạch sơ lạc hoàn động vật thực nghiệm 2- Đánh giá tác dụng điều trị thuốc Thông mạch sơ lạc hồn TMSLH kết hợp xoa bóp bấm huyệt bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp
 • 215
 • 1
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH AN TOÀN tác DỤNG của VIÊN NANG BALANOXI TRONG điều TRỊ BỆNH NHÂN SUY GIẢM TINH TRÙNG

NGHIÊN cứu TÍNH AN TOÀN và tác DỤNG của VIÊN NANG BALANOXI TRONG điều TRỊ ở BỆNH NHÂN SUY GIẢM TINH TRÙNG
... 11/2017 Nghiên cứu tác dụng viên nang Balanoxi 50 BN SGTT Giai đoạn 3: 11/2017 – 6/2018 Xử lý số liệu, viết bảo vệ luận văn NGHIÊN CỨU TÍNH AN TỒN TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG BALANOXI TRONG ĐIỀU TRỊ Ở. .. hưởng bất lợi • Theo YHCT tinh trùng hoạt động yếu thận, chủ yếu thận dương hư Chúng tơi tiến hành đề tài: Nghiên cứu tính an tồn tác dụng viên nang Balanoxi điều trị bệnh nhân suy giảm tinh trùng ... Nghiên cứu độc tính cấp, bán trường diễn viên nang Balanoxi động vật thực nghiệm Đánh giá tác dụng viên nang Balanoxi mơ hình thực nghiệm gây suy giảm tinh trùng động vật thực nghiệm Nghiên cứu
 • 56
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >