Tổng hợp tài liệu :

Bộ tài liệu, chuyên đề ôn thi THPTQG 8, 9, 10 điểm môn vật lý 2019

Tài liệu Chuyên đề ôn thi ĐH: Sóng điện từ

Tài liệu Chuyên đề ôn thi ĐH: Sóng điện từ
. pF π M') % -% pF π 'b % DẠNG 6: VIẾT BIỂU THỨC ĐIỆN TÍCH, CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ 1. .,1!. $%o/6a% *%b/6a% ,%hb/6a% -%'^/6a DẠNG 3: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ 1. /N')n9m
 • 11
 • 436
 • 2

Tài liệu Chuyên đề ôn thi vào 10: Hàm số và đồ thị

Tài liệu Chuyên đề ôn thi vào 10: Hàm số và đồ thị
. Chú ý: Khi vẽ đồ thị từ trái sang phải, nếu đồ thị đi lên thì hàm số đồng biến, nếu đồ thị đi xuống thì hàm số nghịch biến 4. Đồ thị của hàm số: + Khái niệm:. Chuyên đề 4 : hàm số và đồ thị Bài 1: Hàm số A. kiến thức cần nắm vững 1. Khái niệm hàm số: Nếu đại lợng y phụ thuộc vào đại lợng x thay
 • 13
 • 2,230
 • 80

Tài liệu chuyên đề ôn thi HSG toán 6

Tài liệu chuyên đề ôn thi HSG toán 6
. số tận cùng của các lũy thừa sau: a) 1 56 7 ; b)1 061 9 c) 1 56 7 + 1 061 9 d) 1 56 7 . 1 061 9 Chuyên đề nâng cao toán 6 1 Trường THCS Lai Thành GV:Trung V¨n. thừa :1 56 7 .1 061 9 là 6. Các bài tập tương tự: a) 71 30 ;b) 26 35 ; c) 86 33 d) 71 30 + 26 35 ; 7 6 5 e)231 ;f) 5 7 6 425 g) 71 30 + 26 35 ; h ) 86 33 .
 • 4
 • 589
 • 10

Tài liệu chuyên đề ôn thi HSG toán 6

Tài liệu chuyên đề ôn thi HSG toán 6
. b) 6 666 = (6 5 ) 133 . 6 = ( 76) 133 . 6 = (… 76) . 6 = … 56 c) 14 101 . 16 101 = (14 . 16) 101 = 224 101 = (224 2 ) 50 .224 = (… 76) 50 .224 = (… 76) .224. 6 666 ; c) 14 101 . 16 101 ; d) 99 99 99 ; e) 5 n , với n > 1 Giải: 1) a) 51 51 = (51 2 ) 25 . 51 = ( ) ( ) 25 .01 .51 .01 .51 .51= = ; b) 6 666
 • 4
 • 525
 • 3

Tài liệu Tập đề ôn thi tuyển vào lớp 10 docx

Tài liệu Tập đề ôn thi tuyển vào lớp 10 docx
. GV:Mai Thnh LB ễN THI VO LP 10 1 TP ễN THI TUYN VO LP 10 Đề : 1 Bài 1: Cho biểu thức: P = ( ) + . 1 2 1 0x x y y z z+ + + + + + + + = O K D C B A GV:Mai Thành LB ĐỀ ÔN THI VÀO L Ớ P 10 11 ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 1 1 0x y z⇒ + + + + + = 1 0 1 0 1 0 x y
 • 11
 • 366
 • 1

Tài liệu Chuyên đề ôn thi ĐH số 1: Tọa độ phẳng pdf

Tài liệu Chuyên đề ôn thi ĐH số 1: Tọa độ phẳng pdf
. CHUYÊN ĐỀ 1 TỌA ĐỘ PHẲNG Trong các bài toán về tọa độ trong mặt phẳng thường gặp các yêu cầu như tìm tọa độ một điểm, một vectơ, tính độ dài một. - x y - y Ví dụ 1: Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(2, –1), B(0, 3), C(4, 2). a) Tìm tọa độ điểm D đối xứng với A qua B. b) Tìm tọa độ điểm M để 2 +
 • 5
 • 514
 • 10

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 3: Đường thẳng doc

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 3: Đường thẳng doc
. CHUYÊN ĐỀ 3 ĐƯỜNG THẲNG I. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, muốn viết phương trình một đường thẳng ta cần phải biết:. phương trình của một đường thẳng ( ) Δ theo hệ số góc k, bài toán có thể thi u nghiệm do trường hợp ( ) Δ ⊥ x ′ x (hệ số góc k không tồn tại), do đó
 • 8
 • 516
 • 6

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 4: Đường tròn doc

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 4: Đường tròn doc
. đường tròn, giữa hai đường tròn; phương tích của một điểm đối với đường tròn; trục đẳng phương của hai đường tròn không đồng tâm. Ngoài ra còn có một số. bởi 1 đường thẳng và khoảng cách đại số từ một điểm đến đường thẳng. B/ Trục đẳng phương của hai đường tròn không đồng tâm : 1/ Cho hai đường tròn không
 • 8
 • 610
 • 8

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 2: Đường và phương trình đường ppt

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 2: Đường và phương trình đường ppt
. CHUYÊN ĐỀ 2 ĐƯỜNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG Các bài toán về phần đường và phương trình đường thường yêu cầu xác đònh quỹ. ∈ (L) và M có tọa độ phụ thuộc tham số t: ( ) () xft ygt =⎧ ⎪ ⎨ = ⎪ ⎩ (t ∈ R) thì đó là phương trình tham số của đường (L). Từ phương trình tham số, ta
 • 2
 • 535
 • 3

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 5: Elip pdf

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 5: Elip pdf
. CHUYÊN ĐỀ 5 ELIP Các bài toán về elip chủ yếu qui về việc viết phương trình chính tắc của elip, xác đònh các phần tử của elip (tâm, đỉnh,. với ( E) đều có dạng ± ± y = kx + m hoặc dạng y = k ( x –x 0 ) + y 0 nếu tiếp tuyến đi qua ( x 0 , y 0 ) là điểm nằm ngoài elip. Ví dụ1 : Cho elip (E)
 • 6
 • 618
 • 4

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán pdf

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán pdf
. các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học Bài 1 : Giải các phương trình : a. sin 2 3 / 2=xb.0cos(2. x m+ + + − = cã Ýt nhÊt mét nghiƯm thc ®o¹n [0; / 2]π 1các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học 6) Gi¶i PT :a. 2sin 4cot tansin 2xx xx= +b. 4 4sin
 • 6
 • 568
 • 6

Các chuyên đề ôn thi và phương pháp giải toán môn vật ppsx

Các chuyên đề ôn thi và phương pháp giải toán môn vật lý ppsx
. AnhTrung 14 Luyện thi đại học Phương pháp giải toán Vật 12 Trường THPT - Phong Điền PHẦN 1 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC LÒ XO CHỦ ĐỀ 1.Liên hệ giữa lực tác dụng, độ giãn và độ. định vị trí vật dvà vị trí ảnh d  64 Th.s Trần AnhTrung 7 Luyện thi đại học Phương pháp giải toán Vật 12 Trường THPT - Phong Điền 1.Cho biết độ phóng đại k và f 64 2.Cho biết khoảng cách l =. A  k m Th.s Trần AnhTrung 16 Luyện thi đại học Phương pháp giải toán Vật 12 Trường THPT - Phong Điền CHỦ ĐỀ 5.Tìm biểu thức động năng và thế năng theo thời gian: Phương pháp: Thế năng: E t = 1 2 kx 2 = 1 2 kA 2 sin 2 (ωt
 • 113
 • 498
 • 1

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN: VẬT docx

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN: VẬT LÝ docx
. ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN: VẬT Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Chu kỳ dao động là : A.Số dao động vật thực hiện trong một giây. B. Khoảng thời gian để vật đi từ. để mắt nhìn rõ một vật A. vật ở trong phạm vi nhìn rõ của mắt . B. góc trông vật lớn hơn năng suất phân li của mắt. C. vật ở trong phạm vi nhìn rõ của mắt và góc trông vật lớn hơn năng suất. khối lượng lúc mới vừa chặt. Cho biết đồng vị 14 C có chu kì bán rã 560 0năm. A. 41 2năm. B. 532 0năm. C. 28 5năm. D.19 8năm. Câu 40 : Trong phản ứng phóng xạ , so với hạt nhân mẹ trong bản hệ
 • 3
 • 205
 • 0

Tài liệu chuyên đề ôn thi giải toán trên máy casio

Tài liệu chuyên đề ôn thi giải toán trên máy casio
. khỏc vi thi hn nh trờn, lói sut 0,75% trờn thỏng trờn tng s tin vay thỡ sau 48 thỏng ngi ú phi tr cho ngõn hng mt khon tin l: 50 000 000 + 50 000 000 . 0,75% . 48 = 68 000 000 ng. Trong khi. số tiền trong sổ còn lại là: A(1 + r) – b Sau tháng thứ 2 số tiền trong sổ còn lại là: [ ] [ ] 2 (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 1A r b r b A r b r+ − + − = + − + + Sau tháng thứ 3 số tiền trong sổ còn. thứ nhất số tiền gốc còn lại trong ngân hàng là: N 1 100 m   +  ÷   – A = N.x – A đồng víi x = 1 100 m   +  ÷   - Sau tháng thứ hai số tiền gốc còn lại trong ngân hàng là: (Nx– A)x–
 • 15
 • 2,125
 • 20

CHUYÊN đề ôn THI học SINH GIỎI lớp 12 môn vật lớp 12

CHUYÊN đề ôn THI học SINH GIỎI lớp 12 môn vật lý lớp 12
. NGUYỄN VĂN TRUNG :0915192169 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Bài 1: (HSG ĐB Sông Cửu Long) a. Tìm thời gian tối thi u để một vận động viên lái môtô vượt qua một khúc. hai vật dao động. 3. Cho biết hệ số ma sát giữa vật M và vật m là = 0,4. Hỏi vận tốc v 0 của vật m 0 phải nhỏ hơn giá trị bằng bao nhiêu để vật m vẫn đứng yên (không bị trượt) trên vật. Giải Ngay sau lúc va chạm vật 1 có vận tốc v (lò xo chưa biến dạng, vận tốc vật 2 bằng không). Gọi v 1 , v 2 là vận tốc vật1 ,vật2 vào thời điểm sau va chạm của vật 3 vào 1 la v 1, v 2 .
 • 55
 • 448
 • 0

10 đề ôn thi tốt nghiệp có đáp án môn vật

10 đề ôn thi tốt nghiệp có đáp án môn vật lý
. kính của một thi n hà vào cỡ A. 10. 000 năm ánh sáng. B. 100 .000 năm ánh sáng. C. 1.000.000 năm ánh sáng. D. 10. 000.000 năm ánh sáng. __________________HẾT_________________ ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT. chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục. Chiếu ánh sáng nào vào chất đó thì nó sẽ phát quang A. ánh sáng màu đỏ B. ánh sáng màu cam C. ánh sáng màu tím D. ánh sáng màu vàng Câu. nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn. B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang
 • 29
 • 297
 • 0

ĐỀ ÔN THI THPT Quốc Gia năm 2015 môn vật

ĐỀ ÔN THI THPT Quốc Gia năm 2015 môn vật lý
. BỘ ĐỀ LUYỆN THI THQG 2015 Trần Ngọc Bình-LTĐH-0974.186.196 ĐỀ ÔN THI SỐ 1 C©u 1 : Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđro, vạch. từ nước ra không khí với góc tới i sao cho 1/n t < sin i < 1/n đ . Khi đó: A. Tia sáng ló ra không khí có màu tím B Không có tia nào ló ra không khí C. Tia sáng ló ra không khí có màu. biến thi n theo thời gian. D. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thi n theo thời gian với cùng chu kì. C©u 13 : Đặt điện áp u = U 2 cos100πt(V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không
 • 6
 • 292
 • 0

Bộ tài liệu, chuyên đề ôn thi THPTQG 8, 9, 10 điểm môn vật 2019

Bộ tài liệu, chuyên đề ôn thi THPTQG 8, 9, 10 điểm môn vật lý 2019
... m Câu Cho vật đỡ hai hình vẽ Biết gia tốc trọng trường g = 10 m/s phản lực tác dụng lên vật hướng dọc theo Lực (1) tác dụng lên vật 50 N Khối lượng vật là: A 2,5 kg B kg C 7,5 kg D 10 kg Câu... dây? Lấy g = 10 m/s2 A 20 N B 30 N C 40 N D 80 N Câu Một vật giữ vào tường nhờ sợi dây treo môt cứng Vật nặng kg lực tác dụng lên vật 25 N hướng dọc theo Xác định góc , biết g = 10 m/s2? A 60°... 1: Một vật khối lượng kg giữ mặt phẳng nghiêng góc 30° sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng Bỏ qua ma sát Lấy g = 10 m/s2 Lực căng sợi dây A 10 N B N C N D 12 N Hướng dẫn Tác dụng lên vật
 • 14
 • 22
 • 0
1 2 3 4 .. >