Tổng hợp tài liệu :

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 - THPT NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH pptx

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 - THPT NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH pptx
. PHÚC ———————— ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 - THPT NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH (Dành cho học sinh THPT) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 04. __________ THE END ___________ 5 HƯỚNG DẪN CHẤM HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 200 9-2 010 MÔN: TIẾNG ANH - THPT A. LISTENING (20 ps) 1 . 76 / seventy-six) 6. 60 km 2. £30 per year. 7. a safety certificate 3 used B. used C. get used D. get use 14. I would rather nothing than that book. A . do - to read B. do - read C. doing - reading D. done - read 15. Do you want with you or do you want to go alone? A
 • 5
 • 484
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012 tỉnh Vĩnh Phúc môn vật lý

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012 tỉnh Vĩnh Phúc môn vật lý
. GD&ĐT VĨNH PHÚC  ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2 012 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ (Dành cho học sinh trường THPT không chuyên) Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. . ĐT VĨNH PHÚC  ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2 012 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề  Câu. ĐT VĨNH PHÚC  ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011 2 012 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC Dành cho học sinh THPT không Chuyên Thời gian làm bài 180 phút; không kể thời gian giao đề Câu
 • 3
 • 338
 • 2

[toanmath.com] Đề thi thử HSG Toán 12 THPT năm học 2017 2018 trường THPT Bình Xuyên Vĩnh Phúc

[toanmath.com]  Đề thi thử HSG Toán 12 THPT năm học 2017 – 2018 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
...TRƯỜNG THPT BÌNH XUYÊN KÌ THI THỬ HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017- 2018 HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN: TỐN THPT (Gồm 06 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Lưu ý chấm bài: - Đáp án... có làm học sinh Khi chấm học sinh bỏ qua bước khơng cho điểm bước - Nếu học sinh giải cách khác, giám khảo ý đáp án điểm - Trong làm, bước bị sai phần sau có sử dụng kết sai khơng điểm - Học sinh... t ) = ⇔ t = 0, t = Ta có bảng biến thi n sau: Ta có f ' ( t ) = ( t − 1) t -4 + f'(t) - 0,25 0,25 - 0,25 +∞ -2 Điểm 1,0 điểm f(t) - 26 -∞ Dựa vào bảng biến thi n ta pt ban đầu có hai nghiệm phân
 • 8
 • 189
 • 0

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2017 2018 sở GD ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc
...SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚC ————————— ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: TỐN - THPT (Gồm 06 trang) Lưu ý - Đáp án trình... 0) 1 Khi ta có f (1) f (2) f (3) f (2017) = e 2017 +1.2 + 2.3 + + 2017. 2018 =e =e 1 1 2017 +1− + − + + − 2 2017 2018 2018− 2018 =e 0.25 0.25 0.25 2017. 2019 2018 0.25 Câu (1.0 điểm) Giải phương... -Hết - 0.25 0.25 ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ MƠN: TỐN - THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Mức độ STT Chủ đề Ứng dụng đạo hàm Mũ lôgarit Nội dung
 • 8
 • 975
 • 12

Đề thi chọn HSG toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD đt điện biên

Đề thi chọn HSG toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 – 2019 sở GD và đt điện biên
... ) = t = −4 ( l ) t − 2t + t + 2t − ⇒ f ′ (t ) = =0⇔ t +1 ( t + 1) t = Bảng biến thi n x y' -4 + +∞ + +∞ y Vậy phương trình có nghiệm ⇔ m ≥ Giả sử đa thức cho có nghiệm trường hợp a... −a Như (1) ∉ (−2; 2) 2 Do ta có bảng biến thi n: −2a + b + ≤ (2) Phương trình có nghiệm   2a + b + ≤ (3) Những điểm M (a; b) thoả (1) nằm bên biên đường tròn tâm I (0; 2) bán kính Những
 • 9
 • 67
 • 0

toanmath com đề thi chọn HSG toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT đồng nai

toanmath com  đề thi chọn HSG toán 12 THPT năm 2018 – 2019 sở GDĐT đồng nai
... {1;2; 3; 4;5} có 5.5.5 125 (cách) Trường hợp : Nếu a B,C điểm cực tiểu nên đồ thị hàm số có ba điểm cực trị nằm phía trục hồnh a b a yB yC 0 b b c 4a Dễ suy c 4a {4;8 ;12; 16;20} Ta có khâ sau... có (cách) 5, b a {2; 3; 4;5} có (cách) Trong trường hợp có : 101 (cách) Suy có tất câ 125 101 226 (cách chọn) 226 1000 Vậy xác suất 113 500 Câu (2,5 điểm) Giâi hệ phương trình x3 x 2y x x y2... (thôa đk) Câu (3,5 điểm) Cho tứ diện ABCD có AB vng góc với mặt phẳng (BCD) Tam giác BCD tam giác đều, AB 2a a, BC 1) Tính góc hai mặt phẳng (ABC ) (BCD) 2) Tính theo a khoâng cách hai đường AC
 • 6
 • 127
 • 0

Đề thi đáp án chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện Biên

Đề thi và đáp án chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Điện Biên
... 2) t +1 ) Yêu cầu toán ⇔ ( ) có nghiệm  2; +∞ Xét hàm số f ( t ) = t = −4 ( l ) t − 2t + t + 2t − ⇒ f ′ (t ) = =0⇔ t +1 ( t + 1) t = Bảng biến thi n x y' -4 + +∞ + +∞ y Vậy phương... y a ≤ 12 a ≤ 12Dễ thấy điểm C (2; 7) ∈ AB C ∉ D  ⇔  ⇔ a ∈ φ 5a ≥ − 33 a ≥ − 33  10  a ≤ −2 x + y Trường hợp 2: Nếu AB đoạn thẳng Ta thay y = − x ( x ∈ [0;3]) vào hệ ... Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số khác chọn từ số 0;1; 2;3; 4;5;6; 7;8;9 Xác định số phần tử S Chọn ngẫu nhiên số từ S , tính xác suất để số chọn số chẵn Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho
 • 9
 • 37
 • 0

Đề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng Nai

Đề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 – 2019 sở GDĐT Đồng Nai
Đề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 chuyên năm học 2018 2019 sở GDĐT Đồng Nai
 • 1
 • 66
 • 0

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng Nai (Có đáp án)

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 – 2019 sở GDĐT Đồng Nai (Có đáp án)
Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng NaiĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GDĐT Đồng Nai ... {1;2; 3; 4;5} có 5.5.5 125 (cách) Trường hợp : Nếu a B,C điểm cực tiểu nên đồ thị hàm số có ba điểm cực trị nằm phía trục hồnh a b a yB yC 0 b b c 4a Dễ suy c 4a {4;8 ;12; 16;20} Ta có khâ sau... có (cách) 5, b a {2; 3; 4;5} có (cách) Trong trường hợp có : 101 (cách) Suy có tất câ 125 101 226 (cách chọn) 226 1000 Vậy xác suất 113 500 Câu (2,5 điểm) Giâi hệ phương trình x3 x 2y x x y2... (thôa đk) Câu (3,5 điểm) Cho tứ diện ABCD có AB vng góc với mặt phẳng (BCD) Tam giác BCD tam giác đều, AB 2a a, BC 1) Tính góc hai mặt phẳng (ABC ) (BCD) 2) Tính theo a khoâng cách hai đường AC
 • 6
 • 47
 • 0

Đề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện Biên (Có đáp án)

Đề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Điện Biên (Có đáp án)
Đề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện BiênĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện BiênĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện BiênĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện BiênĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện BiênĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện BiênĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện BiênĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện BiênĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện BiênĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện BiênĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện Biên ... 2) t +1 ) Yêu cầu toán ⇔ ( ) có nghiệm  2; +∞ Xét hàm số f ( t ) = t = −4 ( l ) t − 2t + t + 2t − ⇒ f ′ (t ) = =0⇔ t +1 ( t + 1) t = Bảng biến thi n x y' -4 + +∞ + +∞ y Vậy phương... y a ≤ 12 a ≤ 12Dễ thấy điểm C (2; 7) ∈ AB C ∉ D  ⇔  ⇔ a ∈ φ 5a ≥ − 33 a ≥ − 33  10  a ≤ −2 x + y Trường hợp 2: Nếu AB đoạn thẳng Ta thay y = − x ( x ∈ [0;3]) vào hệ ... Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số khác chọn từ số 0;1; 2;3; 4;5;6; 7;8;9 Xác định số phần tử S Chọn ngẫu nhiên số từ S , tính xác suất để số chọn số chẵn Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho
 • 9
 • 33
 • 0

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh Phúc (Có đáp án)

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc (Có đáp án)
Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh PhúcĐề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh Phúc ... 2018 Suy H = 2019. e e e u1 Câu 6: u2 u2018 = 2019. e ∑ uk k =1 = 2019. e ln 2018 + 2( 2018+ 1) = 2019 2020 = 1010 2 .2019 Xếp mười học sinh gồm bốn học sinh lớp 12 , ba học sinh lớp 11 ba học sinh lớp... ngồi vào hàng ngang gồm 10 ghế đánh số từ đến 10 Tính xác suất để khơng có hai học sinh lớp 12 ngồi cạnh Lời giải + Có 10! cách xếp 10 học sinh + Có 6! cách xếp học sinh lớp 11 lớp 10; học sinh... tạo thành chỗ trống (tính vị trí hai đầu) Chọn vị trí xếp học sinh lớp 12 có A74 cách Suy có A74 6! cách xếp 10 học sinh cho khơng có hai học sinh lớp 12 ngồi cạnh Xác suất cần tìm là: P = Câu
 • 9
 • 21
 • 0

Đề KSCL học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh Phúc

Đề KSCL học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc
... 9B 9C 9B 9A 10 D 10 B 10 A 10 D 11 A 11 A 11 D 11 D ĐIỂM NỘI DUNG Giải phương trình sin x  12 C 12 D 12 A 12 B 1, 0   x   k 2   PT  sin x  sin    x      n2  0,5    x  12  k k,... SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC KÌ I Mơn: Tốn Khối :11 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Mỗi câu 0,25 điểm Mã 13 5 1C 2D 3B Mã 286 1B 2D 3A Mã 19 3 1B 2B 3A Mã 948 1C 2B 3D II PHẦN TỰ LUẬN CÂU 13 a 13 b... a2 B 16 II PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 13 (2,0 điểm) Giải phương trình sau A a) sin x  C a2 D 11 a 32 b) sin x  cos x  2  Câu 14 (1, 0 điểm) Tìm hệ số x khai triển nhị thức Niu Tơn 
 • 4
 • 7
 • 0

Đề thi HK1 Toán 12 GDTHPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT thành phố Cần Thơ

Đề thi HK1 Toán 12 GDTHPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT thành phố Cần Thơ
... GIẢI ĐỀ: GV TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐỊNH CỦA - Ô MÔN CẦN THƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 12 GDTHPT THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC: 2018- 2019 BÀI KIỂM TRA: TỐN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm... có trang) Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đềđề 101 ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ HK TOÁN 12 CỦA TP CẦN THƠ NĂM 2018- 2019 Câu Cho hình lăng trụ tam giác ABC A’B’C ’ có cạnh đáy a... sau năm tổng số tiền dùng để trả lương cho nhân viên năm tăng thêm 15% so với năm trước Năm ông An phải trả lương cho nhân viên năm vượt qua tỷ đồng năm nào? A Năm 2020 B Năm 2023 C Năm 2022 D Năm
 • 29
 • 11
 • 0

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc
... 2018 Suy H = 2019. e e e u1 Câu 6: u2 u2018 = 2019. e ∑ uk k =1 = 2019. e ln 2018 + 2( 2018+ 1) = 2019 2020 = 1010 2 .2019 Xếp mười học sinh gồm bốn học sinh lớp 12 , ba học sinh lớp 11 ba học sinh lớp... ngồi vào hàng ngang gồm 10 ghế đánh số từ đến 10 Tính xác suất để khơng có hai học sinh lớp 12 ngồi cạnh Lời giải + Có 10! cách xếp 10 học sinh + Có 6! cách xếp học sinh lớp 11 lớp 10; học sinh... tạo thành chỗ trống (tính vị trí hai đầu) Chọn vị trí xếp học sinh lớp 12 có A74 cách Suy có A74 6! cách xếp 10 học sinh cho khơng có hai học sinh lớp 12 ngồi cạnh Xác suất cần tìm là: P = Câu
 • 9
 • 12
 • 0

Đề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 2019 sở GD ĐT Điện Biên

Đề thi chọn HSG Toán 12 cấp cơ sở năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Điện Biên
... 2) t +1 ) Yêu cầu toán ⇔ ( ) có nghiệm  2; +∞ Xét hàm số f ( t ) = t = −4 ( l ) t − 2t + t + 2t − ⇒ f ′ (t ) = =0⇔ t +1 ( t + 1) t = Bảng biến thi n x y' -4 + +∞ + +∞ y Vậy phương... y a ≤ 12 a ≤ 12Dễ thấy điểm C (2; 7) ∈ AB C ∉ D  ⇔  ⇔ a ∈ φ 5a ≥ − 33 a ≥ − 33  10  a ≤ −2 x + y Trường hợp 2: Nếu AB đoạn thẳng Ta thay y = − x ( x ∈ [0;3]) vào hệ ... Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số khác chọn từ số 0;1; 2;3; 4;5;6; 7;8;9 Xác định số phần tử S Chọn ngẫu nhiên số từ S , tính xác suất để số chọn số chẵn Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho
 • 9
 • 12
 • 0

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 2019 sở GD ĐT Hà Nội

Đề thi chọn HSG Toán 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Hà Nội
...LỜI GIẢI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2018- 2019 Câu 1: (4 điểm) Cho hàm số y = −x có đồ thị ( C ) đường thẳng d có phương... (1;1) có phương trình x + y 12 = Đường thẳng BC qua H ( 6; −4 ) M (10; −4 ) có phương trình y = −4 C giao điểm AC BC , tọa độ điểm C nghiệm hệ phương trình  x + y 12 =  x = 16 ⇔   y = −4... 4t +  t =  1 Xét hàm số f ( t ) = 32t − 4t + 2, t ∈ 0;  ; f ′ ( t ) = 96t − = ⇔    3 t =  12 − (l ) 12   50   ,f f ( ) = 2, f   =  ≈ 1, 4556   27  12   a = c = b
 • 6
 • 22
 • 0
1 2 3 4 .. >