Tổng hợp tài liệu :

Nhìn lại các bài toán vận dụng cao mũ – logarit

Tổng hợp các bài toán vận dụng cao có lời giải chi tiết

Tổng hợp các bài toán vận dụng cao có lời giải chi tiết
... hình hộp đứng đáy là hình chữ nhật có chi u dài gấp ba lần chi u rộng và không nắp, có chi u cao là  h  và có thể tích là   Hãy tính chi u cao  của hồ nước sao cho chi phí xây dựng là thấp nhất?  B h  m   A m     C h  m    D h  m    Hướng dẫn giải. .. Gọi x, y, h lần lượt là chi u rộng, chi u dài và chi u cao của hình hộp  Theo đề bài ta có y  3x  và  V  hxy  h  V V     xy x Để tiết kiệm nguyên vật liệu nhất ta cần tìm các kích thước sao cho diện tích toàn phần của hồ ... thành hình trụ có chi u cao bằng a). Điều kiện là  x    thì  V     1    1 +) Cách 2: Cắt như trên. Nhưng phần có kích thước a-x và a cuộn ngang để làm thành thân (tạo  thành hình trụ có chi u cao là a-x). Điều kiện là 
 • 69
 • 599
 • 0

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử
... Còn … TT LTĐH 30 TRẦN THÚC NHẪN HUẾ ThS Nguyễn Văn Rin Sđt: 089.8228.222 TỔNG ƠN CÁC CÂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B D C D C D A D D... trụ mặt phẳng ta khối H  hình vẽ bên Biết thi t diện hình elip có độ dài trục lớn 8, khoảng cách từ điểm thuộc thi t diện gần mặt đáy điểm thuộc thi t diện xa mặt đáy tới mặt đáy 14 (xem hình... tích 1000 lít Người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, ban đầu bể cạn nước Trong đầu, vận tốc nước chảy vào bể lít/phút Trong vận tốc nước chảy sau gấp đơi liền trước Hỏi sau khoảng thời gian bể đầy
 • 26
 • 780
 • 1

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử nguyễn văn rin

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử  nguyễn văn rin
... THÁI BÌNH LẦN 3) HẾT Còn … TT LTĐH 30 TRẦN THÚC NHẪN HUẾ ThS Nguyễn Văn Rin Sđt: 089.8228.222 TỔNG ƠN CÁC CÂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24... 24 D V    125  2   12  125   (ĐỀ THỬ NGHIỆM BGD&ĐT) Câu 145 Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề ? ThS Nguyễn Văn Rin Sđt: 089.8228.222 Trang 24/26 A a ... PHẠM VINH LẦN 1) ThS Nguyễn Văn Rin Sđt: 089.8228.222 Trang 25/26 Câu 152 Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị y  f (x ) cắt trục Ox ba điểm có hồnh độ a  b  c hình vẽ Mệnh đề đúng: A f (c) 
 • 26
 • 546
 • 0

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử có đáp án

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử có đáp án
... X đến C Vận tốc ngựa phần ABMN 15km/h, vận tốc ngựa phần MNCD 30km/h Thời gian để ngựa di chuyển tư A đến C ? A B 41 C + 29 D (TOÁN HỌC &TUỔI TRẺ THÁNG LẦN 8) Câu 38 Cho tứ diện ABCD có AD ⊥... Gọi ( S ) mặt cầu có tâm thuộc trục hoành đồng thời ( S ) cắt ( P ) theo giao tuyến đường tròn có bán kính ( S ) cắt ( Q ) theo giao tuyến đường tròn có bán kính r Xác định r cho có mặt cầu ( S... TRẺ THÁNG LẦN 8) Câu 35 Cho số phức z thỏa mãn z + A B C 13 = Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ z z D.5 (TOÁN HỌC &TUỔI TRẺ THÁNG LẦN 8) Câu 36 Xét số phức z thỏa mãn z − + z − i ≤ 2 Mệnh đề đúng?
 • 33
 • 787
 • 1

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)
Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án)Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử (có đáp án) ... đến C cách thẳng t A đến điểm X thuộc đoạn MN lại thẳng t X đến C Vận tốc ngựa phần ABMN 15km/h, vận tốc ngựa phần MNCD 30km/h Thời gian để ngựa di chuyển t A đến C ? A B 41 C  29 D (TOÁN HỌC... tích 1000 lít Người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, ban đầu bể cạn nướC Trong đầu vận tốc nước chảy vào bể lít/1 phút Trong vận tốc nước chảy sau gấp đôi liền trướC Hỏi sau khoảng thời gian bể đầy... trụ mặt phẳng ta khối  H  hình vẽ bên Biết thi t diện hình elip có độ dài trục lớn 8, khoảng cách t điểm thuộc thi t diện gần mặt đáy điểm thuộc thi t diện xa mặt đáy tới mặt đáy 14 (xem hình
 • 36
 • 218
 • 8

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử ( có đáp án )

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử ( có đáp án )
Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp ánTuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử Nguyễn Văn RinNam File word có đáp án ... bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị nghìn đồng) A 48238 (nghìn đồng) B 51238 (nghìn đồng) C 51239 (nghìn đồng) D 37102 (nghìn đồng) (THPT CHUN LAM SƠN THANH HĨA) Trang 18/34 Câu 84 Trong không... (gi ) B (gi ) C 12  log (gi ) D 12  ln (gi ) (THPT CHUYÊN TỈNH HÀ NAM) Câu 135 Cho tứ diện ABCD có AB  CD  4; AC  BD  5; AD  BC  Khoảng cách t phẳng  BCD  A B 42 C 42 D A đến mặt (SỞ... 16 25 D (THPT CHUYÊN LÀO CAI)   Câu 22 Cho f  x   a ln x  x   b sin x  với a, b Biết f  log(log e)   Tính giá trị f  log(ln1 0)  A 10 B C D (THPT CHUYÊN LÀO CAI) Câu 23 Trong không
 • 35
 • 173
 • 3

GIẢI CHI TIẾT các bài TOÁN vận DỤNG cao TRONG các đề THI THỬ môn TOÁN

GIẢI CHI TIẾT các bài TOÁN vận DỤNG cao TRONG các đề THI THỬ môn TOÁN
... 1; Bảngbiến thi n: www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 g t  g t   3 01 t H oc Từbảngbiến thi nsuyra 3  m  là các giátrịcầntìm...   Thử lại m   thỏamãn đề bài y /g CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị x   3x  là: x2  x om Câu14: ro up s/ Ta x2  B c A ChọnA C Hướngdẫn giải. .. b sin x Áp dụng bấtđẳngthứcSchwartztacó  a  b  y   a  b uO nT hi D ucầucủa bài tốnđưađến giải bấtphươngtrình y  0, x   a  b   a  b  Câu32: Tìmtấtcả các giátrịthựccủathamsố
 • 299
 • 240
 • 0

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử nguyễn văn rinnam file word có đáp án image marked

Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử  nguyễn văn rinnam  file word có đáp án image marked
... 24 ( ) 125 +  (ĐỀ THỬ NGHIỆM BGD&ĐT) Câu 145 Cho hàm số y = ax3 + bx + cx + d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? http://dethithpt.com Website chuyên đề thi tài liệu file word Trang 30/34... trụ có chiều cao h bán kính đáy r thay đổi nội tiếp mặt cầu Tính chiều cao h theo bán kính R cho diện tích xung quanh hình trụ lớn http://dethithpt.com Website chuyên đề thi tài liệu file word. .. http://dethithpt.com Website chuyên đề thi tài liệu file word Trang 14/34 (THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ - HÀ NỘI) Câu 69 Sân trường có bồn hoa hình tròn tâm O Một nhóm học sinh lớp 12 giao thi t kế
 • 34
 • 116
 • 2

các bài tập vận dụng cao môn toán

các bài tập vận dụng cao môn toán
... ¡ Câu Ta có: 1 log3 = a ⇔ log3 = 3a , log8 = log2 = b ⇔ log2 = 3b 3 log2 7.5 log2 + log2 log2 + log2 3. log3 3b + c.3a b + ac log12 35 = = = = = log2 + log2 + c+2 c+2 log2 3. 22 log27 = ( ( )... ln ( x + y + 1) + 3( x + y + 1) = ln ( 3xy) + 3. 3xy ( *) () ( ) () Xét hàm f t = lnt + 3t 0;+∞ , ta có f ' t = ( ) + > 0, ∀t > t Do * ⇔ x + y + = 3xy ⇔ 3xy − = x + y ≥ xy ⇔ 3xy − xy − ≥ Suy xy... Câu 30 Đặt a = log7 11,b = log2 Hãy biểu diễn log3 theo a b 121 121 A log3 B log3 = 6a − = a− b b 121 121 C log3 D log3 = 6a + = 6a − 9b b Câu 31 Cho hình chóp tam giác S.ABC Gọi M , N ( () (
 • 16
 • 57
 • 0

Các bài toán vận dụng cao dãy số Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Nhật Linh

Các bài toán vận dụng cao dãy số – Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Nhật Linh
... VỌNG CÁC BẠN SẼ TIẾP TỤC ỦNG HỘ BỌN MÌNH PHÁT TRIỂN HƠN NỮA THANK YOU! HAPPY NEW YEAR! TUYỂN TẬP MỘT SỐ NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO MƠN TỐN CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn. .. nằm tự Georg Cantor D Chinh phục olympic toán | 13 CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Câu 14 Cho dãy số (un ) xác định u1  un un1  , n   2n   un  *  Tính tổng 2019 số hạng dãy số ? 4036... Tinh hoa toán học nằm tự Georg Cantor bao nhiêu? D Chinh phục olympic tốn | 25 CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Câu 101 Cho số hạng dương a, b, c số hạng thứ m, n, p cấp số cộng cấp số nhân Tính
 • 85
 • 84
 • 1

CÁC bài TOÁN vận DỤNG CAO dãy số

CÁC bài TOÁN vận DỤNG CAO dãy số
... Cantor D Chinh phục olympic toán | 13 CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Câu 14 Cho dãy số (un ) xác định u1  un un1  , n   2n   un  *  Tính tổng 2019 số hạng dãy số ? 4036 4035 4038 4038... GIAN QUA, HY VỌNG CÁC BẠN SẼ TIẾP TỤC ỦNG HỘ BỌN MÌNH PHÁT TRIỂN HƠN NỮA THANK YOU! HAPPY NEW YEAR! TUYỂN TẬP MỘT SỐ NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO MƠN TỐN CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Nguyễn Minh... Tinh hoa toán học nằm tự Georg Cantor bao nhiêu? D Chinh phục olympic tốn | 25 CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Câu 101 Cho số hạng dương a, b, c số hạng thứ m, n, p cấp số cộng cấp số nhân Tính
 • 85
 • 60
 • 0

Các bài toán vận dụng cao dãy số nguyễn minh tuấn, nguyễn nhật linh

Các bài toán vận dụng cao dãy số – nguyễn minh tuấn, nguyễn nhật linh
... VỌNG CÁC BẠN SẼ TIẾP TỤC ỦNG HỘ BỌN MÌNH PHÁT TRIỂN HƠN NỮA THANK YOU! HAPPY NEW YEAR! TUYỂN TẬP MỘT SỐ NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO MƠN TỐN CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn. .. nằm tự Georg Cantor D Chinh phục olympic toán | 13 CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Câu 14 Cho dãy số (un ) xác định u1  un un1  , n   2n   un  *  Tính tổng 2019 số hạng dãy số ? 4036... Tinh hoa toán học nằm tự Georg Cantor bao nhiêu? D Chinh phục olympic tốn | 25 CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Câu 101 Cho số hạng dương a, b, c số hạng thứ m, n, p cấp số cộng cấp số nhân Tính
 • 85
 • 76
 • 0

CÁC bài TOÁN vận DỤNG CAO dãy số

CÁC bài TOÁN vận DỤNG CAO dãy số
... Cantor D Chinh phục olympic toán | 13 CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Câu 14 Cho dãy số (un ) xác định u1  un un1  , n   2n   un  *  Tính tổng 2019 số hạng dãy số ? 4036 4035 4038 4038... GIAN QUA, HY VỌNG CÁC BẠN SẼ TIẾP TỤC ỦNG HỘ BỌN MÌNH PHÁT TRIỂN HƠN NỮA THANK YOU! HAPPY NEW YEAR! TUYỂN TẬP MỘT SỐ NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO MƠN TỐN CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Nguyễn Minh... Tinh hoa toán học nằm tự Georg Cantor bao nhiêu? D Chinh phục olympic tốn | 25 CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO DÃY SỐ Câu 101 Cho số hạng dương a, b, c số hạng thứ m, n, p cấp số cộng cấp số nhân Tính
 • 85
 • 36
 • 0

CÁC bài TOÁN vận DỤNG CAO NHỊ THỨC NEWTON

CÁC bài TOÁN vận DỤNG CAO NHỊ THỨC NEWTON
...  với n chẵn 2 III CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN TỚI NHỊ THỨC NEWTON BÀI TOÁN KHAI TRIỂN NÂNG CAO BÀI TOÁN KHAI TRIỂN TAM THỨC Một thuật toán khai triển nhanh tam thức Newton  a  b  c  n Lời giải... OLYMPIC TOÁN, hoạt động sử dụng tài liệu mục đích thương mại khơng cho phép Xin chân thành cảm ơn bạn đọc TUYỂN TẬP MỘT SỐ NHĨM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO MƠN TOÁN NHỊ THỨC NEWTON VẬN DỤNG CAO GIỚI... b0  Công thức gọi công thức nhị thức Newton (viết tắt Nhị thức Newton) Trong biểu thức VP cơng thức (1) | Chinh phục olympic tốn Điều ta biết giọt nước, điều ta chưa biết đại dương - Newton TUYỂN
 • 49
 • 51
 • 0

TỔNG hợp các bài TOÁN vận DỤNG CAO điểm 9, 10 GIẢI CHI TIẾT

TỔNG hợp các bài TOÁN vận DỤNG CAO điểm 9, 10 GIẢI CHI TIẾT
... chi u dài gấp ba lần chi u rộng khơng nắp, có chi u cao h tích 18 m3 Hãy tính chi u cao h hồ nước cho chi phí xây dựng thấp nhất? A h  m B h  m C h  m D h  m Hướng dẫn giải Gọi x, y, h chi u... tắt máy.Do chi u (1) lên trục Ox ta có: ma x  Fc hay viết: mx"  F hay F  hay dv g g     dt dt 10 10 nguyên hàm hai vế (2') ta có: V   hay p g ; x"   10 10 (2) (2') g t  C1 10 dx g... với vận tốc không đổi v0.Vào thời điểm người ta tắt máy Lực hãm lực cản tổng hợp đoàn tàu 1 /10 trọng lượng P Hãy định chuyển động đoàn tàu tắt máy hãm g.t2 A x  v0 t  20 g.t2 B x  v0 t  10
 • 94
 • 30
 • 0

Nhìn lại các bài toán vận dụng cao logarit

Nhìn lại các bài toán vận dụng cao mũ – logarit
... NHÌN LẠI CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO LOGARIT TẠP CHÍ VÀ TƯ LIỆU TỐN HỌC CHINH PHỤC OLYMPIC TỐN Nhìn lại toán vận dụng cao logarit | Ebook tốn NHÌN LẠI CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO - LOGARIT. .. HKI Chuyên Amsterdam Hà Nội 2017 2018 Câu 15 Chọn ý A Câu 16 Chọn ý B Tạp chí tư liệu tốn học | 26 Nhìn lại toán vận dụng cao logarit | Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh Lần 2017 2018... f  x   a có tối đa n  nghiệm Tạp chí tư liệu tốn học | Nhìn lại tốn vận dụng cao logarit | III CÁC DẠNG TOÁN CỰC TRỊ LOGARIT KỸ THUẬT RÚT THẾ - ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐƣA VỀ HÀM BIẾN
 • 167
 • 31
 • 0

Nhìn lại các bài toán vận dụng cao logarit

Nhìn lại các bài toán vận dụng cao mũ – logarit
... NHÌN LẠI CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO LOGARIT TẠP CHÍ VÀ TƯ LIỆU TỐN HỌC CHINH PHỤC OLYMPIC TỐN Nhìn lại toán vận dụng cao logarit | Ebook tốn NHÌN LẠI CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO - LOGARIT. .. HKI Chuyên Amsterdam Hà Nội 2017 2018 Câu 15 Chọn ý A Câu 16 Chọn ý B Tạp chí tư liệu tốn học | 26 Nhìn lại toán vận dụng cao logarit | Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh Lần 2017 2018... f  x   a có tối đa n  nghiệm Tạp chí tư liệu tốn học | Nhìn lại tốn vận dụng cao logarit | III CÁC DẠNG TOÁN CỰC TRỊ LOGARIT KỸ THUẬT RÚT THẾ - ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐƣA VỀ HÀM BIẾN
 • 167
 • 10
 • 0

Nhìn lại các bài toán vận dụng cao logarit

Nhìn lại các bài toán vận dụng cao mũ – logarit
... NHÌN LẠI CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO LOGARIT TẠP CHÍ VÀ TƯ LIỆU TỐN HỌC CHINH PHỤC OLYMPIC TỐN Nhìn lại toán vận dụng cao logarit | Ebook tốn NHÌN LẠI CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO - LOGARIT. .. HKI Chuyên Amsterdam Hà Nội 2017 2018 Câu 15 Chọn ý A Câu 16 Chọn ý B Tạp chí tư liệu tốn học | 26 Nhìn lại toán vận dụng cao logarit | Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh Lần 2017 2018... f  x   a có tối đa n  nghiệm Tạp chí tư liệu tốn học | Nhìn lại tốn vận dụng cao logarit | III CÁC DẠNG TOÁN CỰC TRỊ LOGARIT KỸ THUẬT RÚT THẾ - ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐƣA VỀ HÀM BIẾN
 • 167
 • 20
 • 0

Nhìn lại các bài toán vận dụng cao logarit

Nhìn lại các bài toán vận dụng cao mũ – logarit
... NHÌN LẠI CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO LOGARIT TẠP CHÍ VÀ TƯ LIỆU TỐN HỌC CHINH PHỤC OLYMPIC TỐN Nhìn lại toán vận dụng cao logarit | Ebook tốn NHÌN LẠI CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO - LOGARIT. .. HKI Chuyên Amsterdam Hà Nội 2017 2018 Câu 15 Chọn ý A Câu 16 Chọn ý B Tạp chí tư liệu tốn học | 26 Nhìn lại toán vận dụng cao logarit | Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh Lần 2017 2018... f  x   a có tối đa n  nghiệm Tạp chí tư liệu tốn học | Nhìn lại tốn vận dụng cao logarit | III CÁC DẠNG TOÁN CỰC TRỊ LOGARIT KỸ THUẬT RÚT THẾ - ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐƣA VỀ HÀM BIẾN
 • 0
 • 30
 • 0

CÁC DẠNG TOÁN VẬN DỤNG CAO LOGARIT

CÁC DẠNG TOÁN VẬN DỤNG CAO MŨ LOGARIT
... BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO LOGARIT TẠP CHÍ VÀ TƯ LIỆU TỐN HỌC CHINH PHỤC OLYMPIC TỐN Nhìn lại toán vận dụng cao logarit | Ebook tốn NHÌN LẠI CÁC BÀI TỐN VẬN DỤNG CAO - LOGARIT T Biên soạn:... Group Nhóm tốn: https://www.facebook.com/groups/nhomtoan/ Website Tốn học Bắc Trung Nam: http://toanhocbactrungnam.vn/ Website Toanmath: https://toanmath.com/ Anh Phạm Minh Tuấn: https://www.facebook.com/phamminhtuan.2810... trị logarit II CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ Để làm tốt tốn chun đề cần phải nắm kiến thức lý thuyết bất đẳng thức, điều kiện có nghiệm biến đổi logarit sau Đ}y l| nội dung chun đề mà mu n nhắc
 • 167
 • 28
 • 0
1 2 3 4 .. >