Tổng hợp tài liệu :

Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG

Chuyên đề: Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình

Chuyên đề: Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình
. ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ******** Cơ sở để giải quyết. đạo hàm để xét tính đơn điệu của hàm số và dựa vào chiều biến thiên của hàm số để kết luận về nghiệm của phương trình , bất phương trình, hệ phương trình
 • 2
 • 8,668
 • 148

Chủ đề: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số chứng minh bất dẳng thức

Chủ đề: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số chứng minh bất dẳng thức
Tài liệu trong cuốn "Phương pháp giải toán hàm số" . ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức I. Kiến thức cơ bản Bài toán 1. Sử dụng tính chất đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng. giải Xét hàm số f(x)= 3 2 sinx+ 3 1 tgx-x với 0<x< 2 . Đạo hàm: 4 Chủ đề 4: ứ ng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức f'(x)=
 • 8
 • 2,602
 • 173

Tài liệu Chương 1 - Bài 1 (Dạng 1): Tính đơn điệu của hàm số ppt

Tài liệu Chương 1 - Bài 1 (Dạng 1): Tính đơn điệu của hàm số ppt
. Lạt . 5 Chương 1 ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Bài 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 1. 1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa. ()() 1 2 1 2 1 2, ,x x K x x f x f x∈ < ⇒ > . 2. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu : Giả sử hàm số fcó đạo hàm trên khoảng I • Nếu hàm số
 • 9
 • 2,209
 • 46

Tài liệu Chương 1 - Bài 1 (Dạng 2): Tùy theo tham số m khảo sát tính đơn điệu của hàm số docx

Tài liệu Chương 1 - Bài 1 (Dạng 2): Tùy theo tham số m khảo sát tính đơn điệu của hàm số docx
. 14 Dạng 2 : Tùy theo tham số m khảo sát tính đơn điệu của h m số . Ví dụ : Tùy theo m khảo sát tính đơn điệu của h m số: ( )3 2 3 2 1 1 1 13. ()2; m m. Bài tập tự luyện: Tùy theo m khảo sát tính đơn điệu của h m số: 1. 3 2 3 1 133 2y x mx m x m = − + + − 2. ( ) ( )3 2 1 1 1 1 2
 • 1
 • 1,741
 • 16

Tài liệu Chương 1 - Bài 1 (Dạng 5): Sử dụng tính đơn điệu của hàm số CM bất đẳng thức docx

Tài liệu Chương 1 - Bài 1 (Dạng 5): Sử dụng tính đơn điệu của hàm số CM bất đẳng thức docx
. 1 1 1 3 1 1 1 2x y z⇔ + + ≥+ + + . * Giả sử 1 1z xy≤ ⇒ ≥ nên có: 1 1 2 2 1 1 1 1zx yxy z+ ≥ =+ ++ + 2 1 1 1 2 1 2 1 ( ) 1 1 1 1 1 1. 27 Dạng 5 : Sử dụng tính đơn điệu của hàm số CM bất đẳng thức. • Đưa bất đẳng thức về dạng ()(), ;f x M x a b≥ ∈ . • Xét hàm số ()(),
 • 8
 • 1,492
 • 46

Tài liệu ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC - GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH pdf

Tài liệu ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC - GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH pdf
. ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ******** Cơ sở để giải. đạo hàm để xét tính đơn điệu của hàm số và dựa vào chiều biến thiên của hàm số để kết luận về nghiệm của phương trình , bất phương trình, hệ phương trình
 • 2
 • 2,970
 • 46

chuyên đề ôn thi đại học môn toán - ứng dụng của đạo hàm, tính đơn điệu của hàm số

chuyên đề ôn thi đại học môn toán - ứng dụng của đạo hàm, tính đơn điệu của hàm số
. Chuyên đề 11: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Tóm tắt giáo khoa Đònh nghóayf)(x: Cho hàm số =[]xác đònh trên. Bài 16: Cho hàm số 2(2 3) 1(1)xmxmyxm+−+−=−− Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞) 71ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG
 • 11
 • 710
 • 12

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải toán

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải toán
[SKKN] Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải toán
 • 13
 • 4,082
 • 21

tài liệu ôn thi đại học môn toán tham khảo bồi dưỡng thi Ứng dụng của đạo hàm, tính đơn điệu của hàm số

tài liệu ôn thi đại học môn toán tham khảo bồi dưỡng thi Ứng dụng của đạo hàm, tính đơn điệu của hàm số
. kỳ, đồ thò (C m ) luôn luôn có điểm cực đại, điểm cực tiểu và khoảng cách giữa hai điểm đó bằng 20 Bài 9: Cho hàm số mx mxx y + ++ = 1 2 . Tìm m sao cho hàm số đạt cực đại tại x = -1 Bài. đổi không f x a b )(' xf )(xf + 0 x 0 + x a b )(' xf )(xf − 0 x 0 − 3. Phương pháp xét chiều biến thi n của hàm số: y f )(x = ta có thể thực hiện như sau: Muốn xét chiều biến thi n. )1 2 (2)14 2 ( 2 )1(2 3 +−+−+−+= mxmmxmxy cực đại, cực tiểu tại hai điểm x 1 , x 2 thỏa mãn điều kiện ) 2 1 ( 2 1 2 1 1 1 xx xx +=+ Bài 3: Cho hàm số 1 2 2 − −+ = mx mxx y . Xác đònh m để hàm số có cực đại, cực tiểu
 • 11
 • 407
 • 0

dùng tính đơn điệu của hàm số để giải các dạng phương trình, bất phương trình mũ , logarit.

dùng tính đơn điệu của hàm số để giải các dạng phương trình, bất phương trình mũ , logarit.
. dùng tính đơn điệu của hàm số để giải các dạng phương trình, bất phương trình mũ , logarit. nguyễn lái GVTHPT chuyên Lương Văn Chánh   Về dạng toán giải phương trình, bất. phương trình, bất phương trình m , logarit trong cácthi tuyển sinh Đại học hay kì thi Olympic ta thường gặp các dạng đưa về hàm số đơn điệu để giải. Bài viết này chỉ nêu lên các dạng toán loại. <x< √ 2 hoặc x ≥ 2 Mời các bạn tiếp tục giải các phương trình và bất phương trình sau đây: Bài 1: Giải phương trình nghiệm thực log 1 4 x =  1 4  x . Bài 2: Giải phương trình : t anx = 2012 cos ( π 4 +x ) Bài
 • 3
 • 1,797
 • 23

ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI TOÁN

ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI TOÁN
. KINH NGHIỆM Tên đề tài: ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI TOÁN Tác giả:Hà Công Thơ Giáo viên môn :Toán Năm học:2013-2014 1 ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI TOÁN A/PHẦN MỞ ĐẦU I Ứng dụng tính đơn điệu để giải toán& quot; ít nhiều gì cũng giúp caac1 em có thêm phương pháp để giải các phương trình, hệ phương trình… II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1.Mục đích: -Để. tập của học sinh. -Trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. -Phương pháp tổng kết kinh nghiệm . III. Giới hạn của đề tài Một số bài toán liên quan đến tính đơn điệu của hàm số trong chương trình Toán
 • 20
 • 652
 • 1

CÁCH GIẢI bài TOÁN TÍNH đơn điệu của hàm số

CÁCH GIẢI bài TOÁN TÍNH đơn điệu của hàm số
. >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1 CÁCH GIẢI BÀI TOÁN TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. y = f (x) đồng biến. pháp giải: Để xét tính đơn điệu của hàm số y =f(x) ta làm như sau: - Tìm tập xác định - Tính y', giải phương trình y'=0 - Lập bảng biến thiên và kết luận C. Một số Ví dụ. Xét tính. cho các hàm số một quy tắc có thể bỏ điều kiện f'(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm thuộc (a, b). B.CÁC BÀI TẬP MẪU MINH HỌA DẠNG 1. XÉT SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ Phương
 • 17
 • 775
 • 0

Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài toán về tính đơn điệu của hàm số theo hình thức thi trắc nghiệm

Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài toán về tính đơn điệu của hàm số theo hình thức thi trắc nghiệm
... Phi Thường – THPT Nga Sơn Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải số dạng toán tính đơn điệu hàm số theo hình thức thi trắc nghiệm Dạng 2: Tìm điều kiện tham số để hàm số đơn điệu miền D cho trước Dưới... ≥ D m < −1 13 Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải số dạng toán tính đơn điệu hàm số theo hình thức thi trắc nghiệm (Trích Các giảng luyện thi môn Toán – Tập III) Lời giải: Hàm số xác định với... – THPT Nga Sơn 16 Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải số dạng toán tính đơn điệu hàm số theo hình thức thi trắc nghiệm Cách 2: Vận dụng phương pháp tìm tham số để hàm số đơn điệu miền D trình
 • 20
 • 203
 • 0

các dạng toán tính đơn điệu của hàm số

các dạng toán tính đơn điệu của hàm số
... biến nghịch biến K gọi chung đơn điệu K Điều kiện cần đủ để hàm số đơn điệu a) Điều kiện cần để hàm số đơn điệu Giả sử hàm số y  f (x ) có đạo hàm khoảng K — Nếu hàm số đồng biến khoảng K f (x... 1 Hàm số đồng biến khoảng (;1)  (1; ) Hàm số nghịch biến khoảng (;1) (1; ) Hàm số nghịch biến tập xác định D   {1} Hàm số nghịch biến khoảng (; ) Ví dụ Xét tính đơn điệu hàm số. .. Định nghĩa Điều kiện cần đủ để hàm số đơn điệu a) Điều kiện cần để hàm số đơn điệu b) Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu phÇn D¹ng kh«ng chøa tham sè
 • 28
 • 223
 • 0

Hướng dẫn giải bài toán tính đơn điệu của hàm số bằng máy tính Casio dạng file PDF

Hướng dẫn giải bài toán tính đơn điệu của hàm số bằng máy tính Casio dạng file PDF
... nghiệm hàm số C ( ) D ( ) Hàm số nghịch biến khoảng: Câu 3: Cho hàm số A ( ) B C ( ) D ( ) Khẳng định sau đúng: Câu 4: Cho hàm số A B C D Hàm số đồng biến khoảng Hàm số đồng biến khoảng Hàm số. .. nghiệm hàm số A B Câu 9: Hàm số B Câu 10: Hàm số C (1;2) B D ) và đồng biến khoảng : và B D Câu 13: Hàm số và đồng biến tập số thực giá trị m là: A Câu 14: Hàm số trị m là: B A Câu 15: Hàm số giá... khoảng Hàm số nghịch biến khoảng Câu 5: Hàm số sau đồng biến R: A B C D √ Câu 6: Hàm số A Câu 7: Hàm số √ nghịch biến khoảng: B C √ nghịch biến khoảng: A B C D Câu 8: Hàm số √ √ D nghịch biến tập số
 • 6
 • 204
 • 3
1 2 3 4 .. >