Tổng hợp tài liệu :

7 bước sử dụng nồi nấu rượu công nghiệp sử dụng điện

dien-cong-nghiep-an-toan-dien-trong-dan-dung-va-cong-nghiep.pdf

dien-cong-nghiep-an-toan-dien-trong-dan-dung-va-cong-nghiep.pdf
Tài liệu điện công nghiệp an tòan điện trong dàn dựngcông nghiệp
 • 15
 • 1,924
 • 6

7 buoc xay dung chien dich chieu thi thanh cong

7 buoc xay dung chien dich chieu thi thanh cong
7 bước xây dựng chiến dịch chiêu thị thành công . 7 bước xây dựng chiến dịch chiêu thị thành công Một chiến dịch chiêu thị muốn. muốn thành công có thể gồm nhiều bước. Nhưng tác giả Laura Lake đã tóm gọn lại 7 bước cơ bản để bạn có thể tạo ra 1 chiến dịch chiêu thị thành công. Khi xây
 • 4
 • 941
 • 4

Gia đình ở thành phố hà nội thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

Gia đình ở thành phố hà nội thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay
. Thành ph 2.2. Giải pháp xây dựng gia đình Thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế . 1 GIA ĐÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1.1. Quan niệm về gia
 • 25
 • 307
 • 0

7 bước xây dựng nhãn hiệu thành công pptx

7 bước xây dựng nhãn hiệu thành công pptx
. cạnh tranh. Do vậy hãy đi theo 7 bước sau để xây dựng nhãn hiệu thành công của doanh nghiệp. 1. Tìm hiểu về nhãn hiệu Nhãn hiệu không phải là logo, không. làm nhãn hiệu cần phải bắt đầu với những mục tiêu; tất cả các nhãn hiệu thành công đều mang tính tham vọng, chúng muốn là mọi thứ. Để xây dựng nhãn hiệu,
 • 5
 • 260
 • 0

Điện công nghiệp: An toàn điện trong dân dụngcông nghiệp ppt

Điện công nghiệp: An toàn điện trong dân dụng và công nghiệp ppt
. Tai nạn xảy ra do “ điện áp bước”. 9 Tran Trung Tinh Các biện pháp bảo vệ an toàn điện Các biện pháp bảo vệ an toàn điện Sử dụng các thiết bị bảo vệ khi tiếp xúc, sửa chửa điện Dùng các biện. các thiết bị như cầu dao chống giật 10 Tran Trung Tinh Các biện pháp bảo vệ an toàn điện Các biện pháp bảo vệ an toàn điện Sơ đồ bảo vệ an toàn điện kiểu TT Trung tính MBA nối đất Võ thiết. nối đất Dùng áptômát có bảo vệ so lệch 11 Tran Trung Tinh Các biện pháp bảo vệ an toàn điện Các biện pháp bảo vệ an toàn điện Sơ đồ bảo vệ an toàn điện kiểu TN-C Trung tính MBA nối đất Võ thiết
 • 15
 • 1,866
 • 11

7 bước xây dựng một kế hoạch tài chính ppt

7 bước xây dựng một kế hoạch tài chính ppt
. 7 bước xây dựng một kế hoạch tài chính Xây dựng kế hoạch tài chính là nền móng quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, không phải chủ doanh nghiệp nào cũng biết cách xây dựng. dựng một kế hoạch tài chính hoàn hảo, 7 bước dưới đây sẽ giúp bạn làm điều này. Kế hoạch tài chính đơn giản là một danh sách những điều bạn muốn doanh nghiệp của mình đạt được vào một thời. Bất kì một sự nghi ngờ nào trong kế hoạch cũng cần được làm sáng tỏ sớm nhất có thể. Triển khai kế hoạch tài chính Triển khai kế hoạch là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng. Bạn
 • 4
 • 211
 • 0

7 bước xây dựng chiến dịch chiêu thị thành công pptx

7 bước xây dựng chiến dịch chiêu thị thành công pptx
. 7 bước xây dựng chiến dịch chiêu thị thành công Một chiến dịch chiêu thị muốn thành công có thể gồm nhiều bước. Nhưng tác giả Laura Lake đã tóm gọn lại 7 bước cơ bản để bạn. Laura Lake đã tóm gọn lại 7 bước cơ bản để bạn có thể tạo ra 1 chiến dịch chiêu thị thành công. Khi xây dựng 1 chiến dịch chiêu thị, cần nhớ rằng, nó phải thống nhất tổng thể với 3 mục tiêu. định đường đi đúng hướng. Sau đây là 7 bước để “lái” chiến dịch chiêu thị đến thành công Bước 1: Tiếp cận các cơ hội truyền thông marketing Đây là bước đầu tiên nhưng hết sức quan trọng để
 • 4
 • 123
 • 0

Điện công nghiệp - khí cụ điện hạ áp trong dân dụngcông nghiệp doc

Điện công nghiệp - khí cụ điện hạ áp trong dân dụng và công nghiệp doc
. chương chương - - kh kh í í c c ụ ụ đi đi ệ ệ n n h h ạ ạ á á p p 1. Phân loại khí cụ điện 2. Tìm hiểu sự phát sinh hồ quang và sự phát nóng trong khí cụ điện 3. Tìm hiểu một số khí cụ điện hạ áp thông dụng  Các đặc tính quan trọng . Tinh ự phát sinh hồ quang và sự phát nóng trong khí cụ đi ệ  Phóng điện hồ quang chỉ xảy ra khi các dòng điện có trị số lớn (> 0,5A)  Dòng điện chạy trong vật dẫn làm cho khí cụ điện nóng lên. 5 Tran. Tinh Kh Kh í í c c ụ ụ đi đi ệ ệ n n h h ạ ạ á á p p d d ù ù ng ng trong trong dân dân d d ụ ụ ng ng v v à à công công nghi nghi ệ ệ p p  Cấu tạo của áptômát 7 Tran Trung Tinh Kh Kh í í c c ụ ụ đi đi ệ ệ n n h h ạ ạ á á p p d d ù ù ng ng trong trong dân dân d d ụ ụ ng ng v v à à công công nghi nghi ệ ệ p p 
 • 21
 • 441
 • 2

Điện công nghiệp - An toàn điện trong dân dụngcông nghiệp docx

Điện công nghiệp - An toàn điện trong dân dụng và công nghiệp docx
. cấp điện áp U ≤ 1 kV. .  Do vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn, đóng điện khi có người đang sửa chữa, tác vận hành thiết bị điện không đúng qui trình.  Tai nạn do sự phóng điện hồ quang. . nhất 14 Tran Trung Tinh C C á á c c bi bi ệ ệ n n ph ph á á p p b b ả ả o o v v ệ ệ an an to to à à n n đi đi ệ ệ n n - Lựa chọn dây dẫn phù hợp - Lựa chọn các khí cụ điện phù hợp - Sử dụng các. áptômát có bảo vệ so l ệ 11 Tran Trung Tinh C C á á c c bi bi ệ ệ n n ph ph á á p p b b ả ả o o v v ệ ệ an an to to à à n n đi đi ệ ệ n n Sơ đồ bảo vệ an toàn điện kiểu TN-C Trung tính MBA nối đất Võ
 • 15
 • 375
 • 1

Điện công nghiệp – khí cụ diện hạ áp dúng trong dân dụngcông nghiệp pot

Điện công nghiệp – khí cụ diện hạ áp dúng trong dân dụng và công nghiệp pot
. chương chương - - kh kh í í c c ụ ụ đi đi ệ ệ n n h h ạ ạ á á p p 1. Phân loại khí cụ điện 2. Tìm hiểu sự phát sinh hồ quang và sự phát nóng trong khí cụ điện 3. Tìm hiểu một số khí cụ điện hạ áp thông dụng  Các đặc tính quan trọng . Tinh ự phát sinh hồ quang và sự phát nóng trong khí cụ đi ệ  Phóng điện hồ quang chỉ xảy ra khi các dòng điện có trị số lớn (> 0,5A)  Dòng điện chạy trong vật dẫn làm cho khí cụ điện nóng lên. 5 Tran. Tinh Kh Kh í í c c ụ ụ đi đi ệ ệ n n h h ạ ạ á á p p d d ù ù ng ng trong trong dân dân d d ụ ụ ng ng v v à à công công nghi nghi ệ ệ p p  Cấu tạo của áptômát 7 Tran Trung Tinh Kh Kh í í c c ụ ụ đi đi ệ ệ n n h h ạ ạ á á p p d d ù ù ng ng trong trong dân dân d d ụ ụ ng ng v v à à công công nghi nghi ệ ệ p p 
 • 21
 • 326
 • 0

Điện công nghiệp - An toàn điện trong dân dụngcông nghiệp pot

Điện công nghiệp - An toàn điện trong dân dụng và công nghiệp pot
. cấp điện áp U ≤ 1 kV. .  Do vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn, đóng điện khi có người đang sửa chữa, tác vận hành thiết bị điện không đúng qui trình.  Tai nạn do sự phóng điện hồ quang. . nhất 14 Tran Trung Tinh C C á á c c bi bi ệ ệ n n ph ph á á p p b b ả ả o o v v ệ ệ an an to to à à n n đi đi ệ ệ n n - Lựa chọn dây dẫn phù hợp - Lựa chọn các khí cụ điện phù hợp - Sử dụng các. áptômát có bảo vệ so l ệ 11 Tran Trung Tinh C C á á c c bi bi ệ ệ n n ph ph á á p p b b ả ả o o v v ệ ệ an an to to à à n n đi đi ệ ệ n n Sơ đồ bảo vệ an toàn điện kiểu TN-C Trung tính MBA nối đất Võ
 • 15
 • 281
 • 1

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm biến tần động cớ điện xoay chiều, phục vụ cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp của khoa điện, trường cao đẳng nghề Yên Bái

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm biến tần động cớ điện xoay chiều, phục vụ cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp của khoa điện, trường cao đẳng nghề Yên Bái
. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỰC NGHIỆM BIẾN TẦN – ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU, PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CỦA KHOA ĐIỆN, TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ YÊN BÁI Chuyên ngành: TỰ ĐỘNG. của trƣờng cao đẳng nhề Yên Bái, tôi chọn đề tài : 2 tần – Động cơ điện xoay chiều, phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp của khoa Điện, trường Cao đẳng nghề Yên Bái 2 trƣờng Cao đẳng nghề Yên Bái 4 1.2. Các ngành nghề đào tạo của Nhà trƣờng 7 1.3. Chƣơng trình đào tạo nghề điện công nghiệp. 8 1.3.1. Nhu cầu lao động của xã hội với nghề điện công nghiệp của
 • 79
 • 416
 • 0

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phẩn điện lực khánh hòa

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phẩn điện lực khánh hòa
. PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA. 95 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ 95 v 3.2. Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống kiểm. trong Công ty cổ phần. 4 Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa . Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần. trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa. - Về phạm vi nghiên cứu : nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa trên
 • 120
 • 1,236
 • 20

Gia đình ở thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

Gia đình ở thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay
. đình Thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 87 2.2.1. Xác định những nội dung trọng tâm xây dựng gia đình Thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại. gia đình Thành phố Hà Nội 51 2.1.2. Một số vấn đề đặt ra đối với gia đình Thành phố Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 78 2.2. Giải pháp xây dựng gia đình. Thành phố Hà Nội thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. + Làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng gia đình ở Thành phố Hà Nội thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 4. Đối tượng và phạm
 • 126
 • 318
 • 1

Slide vật lý lớp 7 bài sự nhiễm điện do cọ xát _N.H Du

Slide vật lý lớp 7 bài sự nhiễm điện do cọ xát _N.H Du
. 19. bài 17: Tiết 19. bài 17: SỰ NHIỄM ĐI N DO CỌ XÁT SỰ NHIỄM ĐI N DO CỌ XÁT H nh 17. 2 Tấm t n phẳng Mảnh phim nhựa Thí nghiệm 2: Thí nghiệm 2: H nh 17. 2 Tấm t n phẳng Mảnh phim nhựa Thí nghiệm. bài 17: Tiết 19. bài 17: SỰ NHIỄM ĐI N DO CỌ XÁT SỰ NHIỄM ĐI N DO CỌ XÁT H nh 17. 2 Mảnh phim nhựa Tấm t n phẳng I. Vật nhiễm đi n. Thí nghiệm 1. Thí nghiệm 2. Chu n bị: bút thử đi n, mảnh phim. nhi n. Một trong các nguy n nh n của hi n tượng n y là sự nhiễm đi n do cọ hi n tượng n y là sự nhiễm đi n do cọ xát. xát. Tiết 19. bài 17: Tiết 19. bài 17: SỰ NHIỄM ĐI N DO CỌ XÁT SỰ NHIỄM
 • 27
 • 530
 • 0

PHỔ HỒNG NGOẠI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ NÓI CHUNG VÀ CÔNG NGHIỆP LỌC HÓA DẦU NÓI RIÊNG

PHỔ HỒNG NGOẠI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ NÓI CHUNG VÀ CÔNG NGHIỆP LỌC HÓA DẦU NÓI RIÊNG
PHỔ HỒNG NGOẠI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ NÓI CHUNG VÀ CÔNG NGHIỆP LỌC HÓA DẦU NÓI RIÊNG . PHỔ HỒNG NGOẠI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIÊP DẦU KHÍ NÓI CHUNG VÀ CÔNG NGHIÊP LỌC HÓA DẦU NÓI RIÊNG Nội dung: A. Phổ hồng ngoại B.Ứng dụng trong công nghiệp dầu khí , trong công nghiệp lọc. lí 13 1 Ứng dụng của phổ hồng ngoại 3.2 Ứng dụng của phổ hồng ngoại trong phân tích hợp chất hữu cơ, hóa dầu Quang phổ hồng ngoại dùng để xác định các nhóm chức, để định danh các hợp chất hữu cơ và. dao động và xuất hiện dải phổ hấp thụ gọi là phổ hấp thụ bức xạ hồng ngoại • Các đám phổ khác nhau có mặt trong phổ hồng ngoại tương ứng với các nhóm chức đặc trưng và các liên kết có trong phân
 • 24
 • 401
 • 1

Đề tài: Xây dựng hệ thống mạng phòng Tầng 7 tòa nhà A1 trường Đại học Công nghiệpNội

Đề tài: Xây dựng hệ thống mạng phòng Tầng 7 tòa nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Trước khi thực hiện thiết kế mạng, chia địa chỉ mạng, ta phải biết được số lượng máy tính và số thiết bị cần sử dụng cho cả hệ thống mạng, cũng như lượng dây mạng cần dùng.Ta có 6 phòng với kích thước khác nhau, vì vậy ta chỉ cần tính số máy cho từng phòng một, sau đó sẽ tính tổng số máy và số thiết bị cần dùng cho cả hệ thống mạng.Đầu tiên là phòng 1, dự tính mỗi máy tính sẽ chiếm khoảng 1 m chiều dài và 90cm chiều rộng, lắp đặt máy theo cách từng cặp một đối diện nhau chia thành hai hàng, mỗi hàng có 5 cặp máy tính, tức là có 10 máy, cách lắp đặt này vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa tiết kiệm không gian của phòng, vẫn đảm bảo được lối đi lại và một khoảng trống phía cửa rộng khoảng 2 m đủ để chứa một số thiết bị khác khi cần thiết. Do nhu cầu truyền dẫn tín hiệu cáp dùng cho hệ thống là loại cáp UTP CAT6, là loại cáp có độ truyền dẫn cao tới 1Gbps.Ngoài ra, nhằm đảm bảo cho tính thẩm mỹ, gọn gàng của căn phòng, chúng ta sẽ sử dụng các nẹp mạng để bó các dây mạng lại với nhau khi đi dây và đồng thời chống nhiễu từ giữa các dây với nhau.Cặp máy tính gần với Switch nhất (ở hàng đầu tiên, gần với Switch) mỗi máy cần 3m dây mạng, cả hai máy cần 6 m dây, khoảng cách giữa các cặp máy trong một hàng là 90 cm, nhưng để thuận tiện cho việc di chuyển, xê dịch máy, thì bắt đầu từ cặp máy thứ hai ta cộng thêm 1,5 m dây mạng cho một máy, tức là 3m dây cho một cặp. Ở hàng thứ hai cũng tương tự, cặp máy đầu tiên cần 6 m dây cho một máy, hai máy sẽ là 12 m, và từ cặp thứ hai đến cặp thứ 5 mỗi cặp lại cộng thêm 3 m dây mạng. Như vậy phòng này có 20 máy: ... nhà A1 trường Đại học Cơng nghiệpNội có sáu phòng với sơ đồ sau Hình 1: Sơ đồ minh họa tầng nhà A1 Yêu cầu: + Thiết kế hệ thống mạng cho phòng tầng + Tính tốn chi phí cho thiết bị dây mạng. .. thiết kế hệ thống mạng .3 III: Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống .4 A/ Số máy, dây mạng nẹp mạng phòng B/ Thiết kế cho hệ thống phòng tầng nhà A1: ... (m) →Cả phòng là: 195 +255 =450(m) Số lượng nẹp mạng cần dùng là:  Nẹp to: 7( m)  Nẹp nhỏ: 18 +18 =36(m) 10 B/ Thiết kế cho hệ thống phòng tầng nhà A1: Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Ghi
 • 16
 • 206
 • 0
1 2 3 4 .. >