Tổng hợp tài liệu :

Khảo sát thực trạng sử dụng colistin tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Phân tích hoạt động quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện tim Nội, giai đoạn 2008 – 2010

Phân tích hoạt động quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện tim Hà Nội, giai đoạn 2008 – 2010
Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người.
 • 34
 • 1,537
 • 23

MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG THUỐC THỰC TRANG SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN VÀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP

MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG THUỐC THỰC TRANG SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN VÀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP
. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG THUỐC THỰC TRANG SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN VÀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP Thời gian: 3 tiết học. SỐ NHẬN XÉT VỀ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN 5.1. Tình hình sử dụng thuốc tại bệnh viện: Trong năm 2003 và 2004 qua báo cáo của 664 bệnh viện (25 bệnh viện
 • 21
 • 1,984
 • 24

Khảo sát thực trạng sử dụng colistin tại bệnh viện Bạch Mai

Khảo sát thực trạng sử dụng colistin tại bệnh viện Bạch Mai
. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Trần Đăng Khâm Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Giang Lớp: TCDNK21.B  Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Trần Đăng. cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Nhà Nội – Chi nhánh Đông”k)[!/')*',Q6'b26m:[f#, Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Giang Lớp: TCDNK21.B 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp. /,0.1 Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Giang Lớp: TCDNK21.B 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Trần Đăng Khâm  NHNN Ngân hàng nhà nGV6 NHTM
 • 89
 • 501
 • 0

Khảo sát thực trạng sử dụng colistin tại bệnh viện bạchmai

Khảo sát thực trạng sử dụng colistin tại bệnh viện bạchmai
Tiêu đề:Khảo sát thực trạng sử dụng colistin tại bệnh viện BạchMaiTác giả:Nguyễn Ngọc Đoan TrangNguồn trích:Nộp thư việnTừ khóa Chủ đề:colistinMô tả:Khảo sát đặc điểm bệnh nhân nội trú được chỉ định colistin và đặc điểm sử dụng colistin trên các bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Bạch Mai
 • 72
 • 390
 • 2

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện phù ninh năm 2012

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện phù ninh năm 2012
. “ Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện Đa khoa huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ năm 2012 . Được thực hiện với các mục tiêu sau:  Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện Đa khoa. NỘI LÊ THỊ THU THỦY KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ NINH NĂM 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN. NỘI LÊ THỊ THU THỦY KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ NINH NĂM 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I NỘI
 • 76
 • 1,273
 • 1

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình năm 2012

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình năm 2012
. cấu danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện tỉnh 23 Ninh Bình năm 2012 ………………………………………… 3.1.1. Cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình năm 2012 23 3.1.2. Cơ cấu thuốc sử dụng ………………………………………. Trang 3.1 Mô hình bệnh tật tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình năm 2012 23 3.2 Cơ cấu thuốc sử dụng tại Bệnh viện theo nhóm tác dụng dược lý 24 3.3 Cơ cấu sử dụng thuốc tại bệnh viện theo giá trị. 2 Khảo sát hoạt động sử dụng thuốc tại BVĐK tỉnh Ninh Bình năm 2012 với mục tiêu: 1. Phân tích cơ cấu danh mục thuốc sử dụng tại BVĐK Ninh Bình năm 2012. 2. Mô tả thực trạng việc thực
 • 70
 • 3,288
 • 12

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân đặt ống thông dạ dày tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân đặt ống thông dạ dày tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai
. tài; "&apos ;Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân đặt ống thông dạ dày tại khoa Hồi Sức Tích Cực Bệnh viện Bạch Mai Với mục tiêu: 1. Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc trên bệnh nhân đặt ổng thông. ổng thông dạ dày tại khoa Hồi Sức Tích Cực, bệnh viện Bạch Mai. 2. Khảo sát kỹ năng đưa thuốc qua ống thông của điều dưỡng tại khoa Hồi sức Tích Cực, bệnh viện Bạch Mai. PHÀN 1. TỐNG QUAN 1.1 YTẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược NỘI NGUYỄN LÊ TRANG KHẢO SÁT THựC TRẠNG sử DỤNG THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN ĐẬT ỐNG THÔNG DẠ DÀY TẠI KHOA HỒI sức TÍCH cực BỆNH VIỆN BẠCH MAI • • • • KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Dược
 • 93
 • 589
 • 0

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
 • 64
 • 445
 • 3

Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010

Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim hà nội, giai đoạn 2008  2010
Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010 Nghiên cứu một số hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội, giai đoạn 2008 2010
 • 100
 • 247
 • 0

Phân tích hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội giai đoạn 2008 2010

Phân tích hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim hà nội giai đoạn 2008  2010
... vậy, thực đề tài : Phân tích hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện tim Nội, giai đoạn 2008- 2010 với mong muốn nâng cao hiệu sử dụng thuốc bệnh viện Tim Nội nói riêng bệnh viện nước ta nói chung... phí thuốc sử dụng bệnh viện tim Nội giai đoạn 2008- 2010 3.1.1.1 Cơ cấu thuốc sử dụng bệnh viện theo nhóm tác dụng dược lý Việc sử dụng nhóm thuốc phù hợp với MHBT bệnh viện không đảm bảo sử dụng. .. sử dụng thuốc Vì vậy, chon đề tài Phân tích hoat đông sử dung thuốc tai bênh viên tim Nôi, giai đoạn 2008 - 2010 , với mục tiêu: Mô tả hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện tìm Nội, giai đoạn
 • 105
 • 967
 • 0

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh năm 2015

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh năm 2015
... thuốc bệnh viện danh mục thuốc sử dụng cho bệnh nhân nội trú bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh năm 2015 Phân tích danh mục thuốc sử dụng cho bệnh nhân nội trú bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh năm 2015. .. So sánh danh mục thuốc bệnh viện danh mục thuốc sử dụng cho bệnh nhân nội trú bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh năm 2015 45 4.2 Cơ cấu chi phí thuốc cho bệnh nhân nội trú năm 2015 48 KẾT... việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, đề tài: "Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc cho bệnh nhân nội trú Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh năm 2015 với hai mục tiêu: So sánh cấu danh mục thuốc
 • 73
 • 496
 • 1

khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện tâm thần tĩnh năm 2015

khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện tâm thần hà tĩnh năm 2015
... tài nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện Tâm thần Tĩnh Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài "Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc Bệnh viện Tâm thần Tĩnh năm 2015 " với hai mục tiêu:... cấu thuốc sử dụng bệnh viện Tâm thần Tĩnh năm 2015 Mục tiêu 2: Khảo sát số tiêu chí sử dụng thuốc bệnh viện Tâm thần Tĩnh năm 2015 Từ đưa số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động sử. .. cấu thuốc sử dụng bệnh viện Tâm thần Tĩnh năm 2015 35 3.1.1 Cơ cấu phân loại thuốc theo nhóm tác dụng dược lý 35 3.1.2 Cơ cấu thuốc sử dụng danh mục thuốc bệnh viện 36 3.1.3 Cơ cấu thuốc sử dụng
 • 82
 • 735
 • 3

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh
... thuốc cho bệnh nhân nội trú Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh năm 2015” với hai mục tiêu: So sánh cấu danh mục thuốc bệnh viện danh mục thuốc sử dụng cho bệnh nhân nội trú bệnh viện đa khoa Thành phố. .. 4.1 So sánh danh mục thuốc bệnh viện danh mục thuốc sử dụng cho bệnh nhân nội trú bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh năm 2015 45 4.2 Cơ cấu chi phí thuốc cho bệnh nhân nội trú năm 2015 48... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC NỘI NGUYỄN THỊ THANH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH NĂM 2015 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH:
 • 73
 • 320
 • 0

Khảo sát thực trạng sử dụng carbapenem tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ

Khảo sát thực trạng sử dụng carbapenem tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
... bệnh nhân định carbapenem Chúng hy vọng từ kết khảo sát cung cấp hình ảnh thực trạng sử dụng kháng sinh carbapenem bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, từ làm sở để xây dựng chương trình quản lý sử. .. thiểu tối đa việc phát sinh đề kháng [32] Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bệnh viện đa khoa hạng I với vai trò đơn vị y tế đầu ngành tỉnh, bệnh nhân điều trị có đặc điểm bệnh lý phức tạp bệnh lý... 1201641 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CARBAPENEM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương ThS.NCS Đinh Đức Thành Nơi thực hiện:
 • 102
 • 332
 • 3

Khảo sát thực trạng sử dụng insulin ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1,2 điều trị nội trú tại bệnh viện đại học y nội

Khảo sát thực trạng sử dụng insulin ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1,2 điều trị nội trú tại bệnh viện đại học y hà nội
... trạng sử dụng insulin bệnh nhân đái tháo đường typ 1, điều trị nội trú Bệnh viện Đại học Y Nội với hai mục tiêu: Xác định đặc điểm phác đồ insulin sử dụng Bệnh viện Đại học Y Nội Khảo sát. .. Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC NỘI - - NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Mã sinh viên: 1101339 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 1, ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI... tiêm insulin v y, phác đồ insulin khuyến cáo sử dụng để kiểm soát đường huyết bệnh nhân đái tháo đường điều trị nội trú [36] 1.3.2.2 Một số khuyến cáo sử dụng insulin bệnh nhân đái tháo đường điều
 • 77
 • 437
 • 3

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại phòng khám tăng huyết áp, trung tâm y tế thành phố thái nguyên

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại phòng khám tăng huyết áp, trung tâm y tế thành phố thái nguyên
... bệnh nhân tăng huyết áp điều trị phòng khám tăng huyết áp, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 2- Khảo sát tình tình sử dụng thuốc điều trị bệnh nhân tăng huyết áp Trung tâm Y tế thành phố Thái. ..BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC NỘI TƠ THỊ TH Y KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG KHÁM TĂNG HUYẾT ÁP, TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN... 2.5.2 Thực trạng sử dụng thuốc bệnh nhân tăng huyết áp - Các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp bệnh nhân - Phác đồ điều trị tăng huyết áp bệnh nhân T0 - Lựa chọn phác đồ điều trị tăng huyết áp theo
 • 66
 • 179
 • 2

Phân tích hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội giai đoạn 2008 2010

Phân tích hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện tim hà nội giai đoạn 2008  2010
... tác sử dụng thuốc Vì vậy, chúng tơi chọn đề tài Phân tích hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện tim Nội, giai đoạn 2008 – 2010 , với mục tiêu: Mô tả hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện tim Nội, ... tơi thực đề tài : Phân tích hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện tim Nội, giai 24 đoạn 2008- 2010 với mong muốn nâng cao hiệu sử dụng thuốc bệnh viện Tim Nội nói riêng bệnh viện nước ta nói... phí thuốc sử dụng BV tim Nội Mô tả hoạt động sử dụng thuốc dựa số tiêu Một số số kê đơn việc thực quy chế kê đơn thuốc Hoạt động giao phát thuốc Phân tích hoạt động sử dụng thuốc BV tim Nội,
 • 118
 • 33
 • 0

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
... chạy thận nhân tạo chu kỳ Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh phúc ’ • J % • % / • • • với mục đích: - Khảo sát thực trạng việc sử dụng thuốc bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh viện đa. .. việc sử dụng thuốc để điều trị bệnh mắc kèm có vai trò quan trọng điều trị suy thận mạn Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành đề tàiKhảo sát thực trạng sử dụng thuốc bệnh nhân suy thận mạn chạy. .. da khoa tỉnh Vĩnh phúc đưa đơn vị thận nhân tạo vào hoạt động từ năm 2004 Hiện đơn vị thận nhân tạo có 10 máy lọc máu sử dụng liên tục thường xuyên có 30 bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ 2
 • 64
 • 19
 • 0

phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện tim nội năm 2017

phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện tim hà nội năm 2017
... tiến hành đề tài: Phân tích thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện Tim Nội năm 2017 với mục tiêu: Phân tích cấu danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Tim Nội năm 2017 Phân tích số yếu tố bất cập sử. .. tích số yếu tố bất cập sử dụng thuốc bệnh viện Tim Nội năm 2017 Trên sở đƣa đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng sử dụng thuốc bệnh viện Tim Nội, đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn hiệu... vào sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu 1.1.3 Các danh mục thuốc bệnh viện Việc phân tích sử dụng thuốc bệnh viện tách rời danh mục thuốc bệnh viện Đầu tiên phải kể đến danh mục thuốc bệnh viện
 • 109
 • 33
 • 0

Khảo sát thực trạng sử dụng colistin tại Bệnh viện Tim Nội

Khảo sát thực trạng sử dụng colistin tại Bệnh viện Tim Hà Nội
...BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC NỘI PHAN ĐỨC BÌNH Mã sinh viên : 1401057 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN TIM NỘI... người bạn nguồn động lực, tiếp sức cho em trình học tập nghiên cứu Nội, ngày 19 tháng năm 2019 Phan Đức Bình MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT CHƯƠNG TỔNG
 • 78
 • 15
 • 0
1 2 3 4 .. >