Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu ảnh hưởng của Glycyl Funtumin lên mức độ phiên mã gen Xiap trên dòng tế bào BT474

Nghiên cứu ảnh hưởng của bộ SVC lên điện áp đường dây truyền tải

Nghiên cứu ảnh hưởng của bộ SVC lên điện áp đường dây truyền tải
Nghiên cứu ảnh hưởng của bộ SVC lên điện áp đường dây truyền tải 123doc.vn
 • 5
 • 499
 • 4

Tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY LẠC GIỐNG LẠC L14 pptx

Tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY LẠC GIỐNG LẠC L14 pptx
. tập 73, số 4, năm 2012 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY LẠC GIỐNG LẠC L14 Võ Thị Mai Hương, Trần. thân và cành lạc so với đối chứng. 3.2. Ảnh hưởng của COS đến khả năng hình thành nốt sần của cây lạc Sự sinh trưởng phát triển và năng suất cuối cùng của
 • 11
 • 837
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của diclodietyl sulfid lên protein, ADN trong cơ vân, gan và tác dụng điều trị của natri thiosulfat và naturenz trên động vật thực nghiệm

Nghiên cứu ảnh hưởng của diclodietyl sulfid lên protein, ADN trong cơ vân, gan và tác dụng điều trị của natri thiosulfat và naturenz trên động vật thực nghiệm
Nghiên cứu ảnh hưởng của diclodietyl sulfid lên protein, ADN trong cơ vân, gan và tác dụng điều trị của natri thiosulfat và naturenz trên động vật thực nghiệm . DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y Nguyễn Quốc Chiến NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DICLODIETYLSULFID LÊN PROTEIN, ADN TRONG CƠ VÂN, GAN VÀ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CỦA NATRI THIOSULFAT. hàm lượng và thành phần protein, ADN trong mô cơ vân, gan trên động vật nhiễm độc diclodietyl sulfid. 2) Đánh giá tác dụng của naturenz phối hợp với natri thiosulfat trong điều trị nhiễm độc. khi được điều trị hỗ trợ bằng naturenz. Tác dụng của các thuốc điều trị trên hàm lượng và thành phần protein trong mô cơ vân và gan động vật Kết quả thực nghiệm cho thấy, natri thiosulfat
 • 14
 • 436
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của KÍCH THƯỚC lên cấu TRÚC hạt NANO al2o3 vô ĐỊNH HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG lực học PHÂN tử

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của KÍCH THƯỚC lên cấu TRÚC hạt NANO al2o3 vô ĐỊNH HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG lực học PHÂN tử
. ĐHQG-HCM NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC LÊN CẤU TRÚC HẠT NANO Al 2 O 3 VÔ ĐỊNH HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ Nguyễn Hoàng Hưng (1) , Hoàng Dũng (3) (1) Trường Đại học Khoa. cấu trúc của hạt Al 2 O 3 vô định hình với các kích thước hạt khác nhau bằng phương pháp động lực học phân tử khi tiến hành mô phỏng. 2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN Mô hình của các hạt ôxít nhôm vô. một nghiên cứu nào khảo sát và so sánh sự ảnh hưởng của kích thước hạt lên cấu trúc của hạt ôxít nhôm có kích thước nano. Do vậy, nội dung của công trình nghiên cứu này sẽ tiến hành khảo sát cấu
 • 6
 • 465
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme pectinase lên tính chất cảm quan của nước quả thanh long

nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme pectinase lên tính chất cảm quan của nước quả thanh long
. TIÊU CỦA ĐỀ TÀI “ Nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme pectinase lên tính chất cảm quan của nước quả thanh long là:  Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian lên enzyme pectinase.  Nghiên cứu ảnh hưởng. vang và nước uống không cồn [9]. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi chọn và thực hiện đề tài “ Nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme pectinase lên tính chất cảm quan của nước quả thanh long ” hưởng của nhiệt độ lên enzyme pectinase.  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ lên enzyme pectinase.  Xây dựng quy trình sản xuất nước giải khát từ quả thanh long.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 • 79
 • 751
 • 2

nghiên cứu ảnh hưởng của công nghiệp hóa và đô thị hóa đến sự biến động đất nông nghiệp huyện đông anh, thành phố hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của công nghiệp hóa và đô thị hóa đến sự biến động đất nông nghiệp huyện đông anh, thành phố hà nội
. GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phan Đức Tuấn NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Vì vậy, cần thiết thực hiện đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghiệp hóa và đô thị hóa đến sự biến động đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội . 3 Chương 1-. 3.3.3 Ảnh hưởng của công nghiệp hóa, đô thị hóa đến diện tích đất nông nghiệp 46 3.4 Ảnh hưởng của công nghiệp hóa, đô thị hóa đến chất lượng đất nông nghiệp khu vực nghiên cứu 55 3.5 Nguyên
 • 87
 • 1,784
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của mặt trời lên trạng thái của lớp f2 tầng điện ly xích đạo từ

Nghiên cứu ảnh hưởng của mặt trời lên trạng thái của lớp f2 tầng điện ly xích đạo từ
. chất, của chu kỳ HĐMT là sự thay ñổi của từ trường MT. Nghiên cứu về lớp F2 tầng ñiện ly Đặc tính của lớp F2 tầng ñiện ly ñã ñược nghiên cứu từ lâu. Nghiên cứu của Allen từ những năm 50 của. KHOA HỌC TỰ NHIÊN ___________ TRẦN QUỐC HÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT TRỜI LÊN TRẠNG THÁI CỦA LỚP F2 TẦNG ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ Chuyên ngành: Địa Vật Lý số: 1.02.24 . Chương 4 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG MẶT TRỜI LÊN TRẠNG THÁI CỦA LỚP F2 TẦNG ĐIỆN LY QUAN TRẮC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 4.1. Khảo sát chu kỳ hoạt ñộng Mặt trời thứ 23 Chu kỳ
 • 26
 • 218
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lên men khả năng tạo sinh khối tế bào lactobacillus acidophilus
 • 47
 • 230
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất nhiệt động của gaas bằng phương pháp thống kê mô men (LV01423)

Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất nhiệt động của gaas bằng phương pháp thống kê mô men (LV01423)
. dụng phƣơng pháp mô men để nghiên cứu ảnh hƣởng của khuyết tật lên các tính chất nhiệt động của GaAs. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu các tính chất nhiệt động của GaAs trong. lên tính chất nhiệt động của bán dẫn nói chung và GaAs nói riêng trở nên cần thiết. Với lý do đó, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “ Nghiên cứu ảnh hƣởng của khuyết tật lên tính chất nhiệt động. NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA KHUYẾT TẬT LÊN TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA GaAs BẰNG PHƢƠNG PHÁP THỐNG KÊ MÔ MEN Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật
 • 63
 • 396
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT TRỜI LÊN TRẠNG THÁI CỦA LỚP F2 TẦNG ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT TRỜI LÊN TRẠNG THÁI CỦA LỚP F2 TẦNG ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ
... mật ñộ ñiện tử sau: - Lớp D: 60 – 90 km, 102 - 104 e-cm-3 - Lớp E: 105 – 160 km, 105 e-cm-3 - Lớp F1: 160 – 180 km, 105 - 106 e-cm-3 - Lớp F2: khoảng 300 km; khoảng 106 e-cm-3 [47] Về ñêm tồn... (trung bình): 149,6.106 km - Cấp nhìn thấy: m = - 26,7 - Cấp tuyệt ñối: M = 4,8 - Độ trưng: L = 3,8.1026 W - Loại quang phổ: G2V - Mật ñộ trung bình: 1,41g/cm3 - Nhiệt ñộ: - Bề mặt ≈ 6000 K Tại tâm:... hoạt ñộng - VĐMT (Sunspots) - Vết sáng (Faculae) - Vùng lưỡng cực từ (Bipolar magnetic regions) - Trường sáng (Plages) - Tai lửa, sợi lửa (Prominences, Filaments) - Bùng nổ (Flares) - Ngưng tụ
 • 136
 • 203
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường lên một số chỉ tiêu hình thái, sinh lí, sinh hóa của ếch nuôi ở huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường lên một số chỉ tiêu hình thái, sinh lí, sinh hóa của ếch nuôi ở huyện nghi xuân  tỉnh hà tĩnh
... Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cần thiết Xuất phát từ yêu cầu trên, tiến hành nghi n cứu đề tài: Nghi n cứu ảnh hưởng môi trường lên số tiêu hình thái, sinh lí, sinh hóa ếch nuôi huyện Nghi Xuân, tỉnh. .. ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THẾ TÀI NGHI N CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI, SINH LÍ, SINH HOÁ CỦA ẾCH NUÔIỞ HUYỆN NGHI XUÂN - TỈNH HÀ TĨNH Chuyên ngành: Sinh học... dung nghi n cứu 3.1 Các tiêu môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, độ pH, hàm lượng DO, NH3, H2S ao nuôi 3.2 Đặc điểm sinh học ếch 3.3 Thành phần dinh dưỡng ếch 3.4 Các tiêu hình thái, sinh lí, sinh hóa ếch
 • 115
 • 238
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của glycyl funtumin lên mức độ phiên survivin trên dòng tế bào BT474 và a549

Nghiên cứu ảnh hưởng của glycyl funtumin lên mức độ phiên mã survivin trên dòng tế bào BT474 và a549
... Nghiên cứu ảnh hưởng glycylfuntumin lên mức độ phiên survivin dòng tế bào BT474 A549 với mục tiêu: “ Đánh giá ảnh hưởng glycyl funtumin nồng độ khác lên mức độ phiên gen survivin hai dòng. .. giá mức độ chép gen Nghiên cứu tác giả Đỗ Hồng Quảng nghiên cứu ảnh hưởng Glycyl funtumin lên mức độ phiên gen survivin dòng tế bào BT474 sủ dụng kỹ thuật Reatime RT-PCR để đánh giá mức độ phiên. .. định lượng mức độ phiên gen survivin dòng tế bào A549 mức nồng độ 1,5 3,0 μg/ml sau 24 thử thuốc 30 Bảng 3.5 Kết định lượng mức độ phiên gen survivin dòng tế bào BT474 mức nồng độ 6,0 μg/ml
 • 50
 • 41
 • 0
1 2 3 4 .. >