Tổng hợp tài liệu :

Bản-báo-cáo-thực-tập tại Công ty TNHH PI VINA DANANG

Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina.doc

Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina.doc
Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina. . về huy động vốn của doanh nghiệpChương II: Tăng cường huy động vốn của Công ty TNHH Kraze VinaChương III: Giải pháp tăng cường huy động vốn của công ty TNHH. nghiệp……………………………………. 58 3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina ………………583.2.1. Một số giải pháp tăng cường huy động vốn ………………………………. 583.2.2.
 • 68
 • 496
 • 11

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm May gia công tại Công ty TNHH PILCO VINA

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm May gia công tại Công ty TNHH PILCO VINA
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm May gia công tại Công ty TNHH PILCO VINA . động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH PHILKO VINAChương 2 : Thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm May gia công tại Công ty TNHH. TNHH PHILKO VINAChương 3 : Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm May gia công tại Công ty TNHH PHILKO VINADo thời gian và trình độ
 • 92
 • 371
 • 1

Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina

Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina
Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina
 • 68
 • 289
 • 0

254 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Danu Vina

254 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Danu Vina
254 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Danu Vina
 • 97
 • 641
 • 0

656 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Danu Vina

656 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Danu Vina
656 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Danu Vina
 • 98
 • 513
 • 3

Những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong qui trình xử lý vải tại công ty TNHH Poongchin Vina

Những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong qui trình xử lý vải tại công ty TNHH Poongchin Vina
Những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong qui trình xử lý vải tại công ty TNHH Poongchin Vina . và những vấn đề còn tồn tại về ô nhiễm môi trường tại công ty TNHH Poongchin Vina .  Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình xử lý vải. và môi trường xung quanh nhà máy. Vì vậy, em chọn đề tài “ Những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong qui trình xử lý vải tại công ty TNHH Poongchin
 • 50
 • 774
 • 0

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KRAZE VINA

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KRAZE VINA
. 5"6,-. //0Q 3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina 3.2.1. Một số biện pháp tăng cường huy động vốn a. Nâng cao chất. Khoa Tài chính - Ngân hàng GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KRAZE VINA 3.1. Định hướng phát triển của công ty 3.1.1. Định hướng của ngành
 • 20
 • 439
 • 0

TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KRAZE VINA

TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KRAZE VINA
. TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KRAZE VINA 2.1. Khái quát về công ty Kraze Vina 2.1.1. Hình thành phát triển - Công ty TNHH KRAZE VINA (VIỆT. nguồn vốn của công ty bị giảm. Nhưng điều đáng bàn là ta sẽ xTôi xét các nguồn huy động vốn của công ty. 2.2.2. Những hình thức huy động mà công ty đã
 • 21
 • 246
 • 0

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH PHILKO VINA

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH PHILKO VINA
. chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Công ty TNHH PHILKO VINA 3.1.1 Những ưu điểm Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH PHILKO VINA 3.1 Một số nhận xét về quá trình hạch toán chi
 • 16
 • 132
 • 0

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHILKO- VINA

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHILKO- VINA
. toán KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHILKO- VINA 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHILKO - VINA. của công ty, mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Pháp luật Việt Nam. * Các hoạt động chính của công ty PHILKO VINA - Gia công, thiết kế và sản xuất
 • 26
 • 938
 • 2

THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH PHILKO VINA

THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH PHILKO VINA
. THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH PHILKO VINA 2.1 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại. nghiệp may gia công nên việc tính giá thành sản phẩm thực tế ở công ty chỉ là tính giá gia công sản phẩm bao gồm các chi phí nguyên phụ liệu, chi phí nhân công
 • 44
 • 297
 • 0

MỘT số BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ và hạ GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH KREVES VINA

MỘT số BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ và hạ GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH KREVES VINA
slide báo cáo, slide thuyết trình, download slide, slide thực tập, slide bài giảng
 • 17
 • 158
 • 2

Khóa luận tốt nghiệp hoạt động marketing đa cấp tại công ty TNHH noni vina thực trạng và giải pháp phát triển

Khóa luận tốt nghiệp hoạt động marketing đa cấp tại công ty TNHH noni vina  thực trạng và giải pháp phát triển
. Thực trạng hoạt động marketing đa cấp tại công ty 46 2.2.3. Thành công và tồn tại 64 CHƢƠNG III GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐA CẤP TẠI CÔNG TY TNHH NONI VINA 71 1. Định hƣớng phát. tác giả đã thực hiện đề tài: Hoạt động marketing đa cấp tại công ty TNHH Noni Vina - Thực trạng và giải pháp phát triển nhằm phân tích hoạt động của công ty và đề ra những giải pháp pháp khắc. TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐA CẤP TẠI CÔNG TY TNHH NONI VINA - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 • 97
 • 663
 • 2

thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động giao dịch đàm phán, ký kết và thực hiện hợp động xuất khẩu tại công ty tnhh dream vina

thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động giao dịch đàm phán, ký kết và thực hiện hợp động xuất khẩu tại công ty tnhh dream vina
. 86 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giao dịch đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng xuất kh+u tại công ty TNHH Dream Vina 88 3.3.1 Gii pháp hoàn thin hot (ng giao dch àm. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIAO DNCH ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH DREAM VINA Tp.HCM, THÁNG 5 NĂM 2013. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIAO DNCH ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH DREAM VINA CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH
 • 129
 • 856
 • 1

Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG

Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG
... TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN D NG CÔNG NHÂN MAY TẠI CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG 31 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG 31 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển chức nhiệm vụ công ty ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY TẠI CÔNG TY PI VINA DANANG 48 Xác định nhu cầu tuyển dụng 48 2.2.2 Nguồn tuyển dụng nă qua công ty 50 Quảng cáo tuyển ụng ... Đề tài t p trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp tuyển dụng công nhân may công ty PI VINA DANANG + Về th i gian: Toàn b công tác tuyển dụng công nhân may từ nă đến nă v giải pháp đề xuất hư ng giải
 • 117
 • 173
 • 0

Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG (tt)

Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG (tt)
... VINA DANANG 2.1 HÁI UÁT VỀ C NG TY TNHH PI VINA DANANG 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển c ng ty  Thông tin tổng quát Công ty: Tên công ty: CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG - Tên tiếng Anh: PI VINA. .. lý luận v tuyển d ng nguồn nhân l c Chương 2: Th c trạng công tác tuyển ng công nh n m y công ty TNHH PI VINA DANANG Chương 3: Hồn thiện cơng tác tuyển ng cơng nh n m y công ty PI VINA DANANG Tổng... tuyển d ng công nh n m y công ty PI VINA DANANG Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên c u Đ tài nghi n c u nh ng vấn đ i n qu n đến công tác tuyển ng công nh n m y công ty PI VINA DANANG,
 • 26
 • 162
 • 0

Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG

Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG
... TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN D NG CÔNG NHÂN MAY TẠI CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG 31 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG 31 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển chức nhiệm vụ công ty ... s dụng phương pháp n y để vấn nhanh m t số công nhân may, m t số nhân viên phòng nhân cơng ty PIVINA DANANG, ứng viên tham gia n p hồ sơ ứng tuyển công nhân may công ty PI VINA DANANG cơng nhân. .. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY TẠI CÔNG TY PI VINA DANANG 48 Xác định nhu cầu tuyển dụng 48 2.2.2 Nguồn tuyển dụng nă qua công ty 50 Quảng cáo tuyển ụng
 • 134
 • 56
 • 0

Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG

Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG
... TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN D NG CÔNG NHÂN MAY TẠI CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG 31 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG 31 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển chức nhiệm vụ công ty ... s dụng phương pháp n y để vấn nhanh m t số công nhân may, m t số nhân viên phòng nhân cơng ty PIVINA DANANG, ứng viên tham gia n p hồ sơ ứng tuyển công nhân may công ty PI VINA DANANG cơng nhân. .. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY TẠI CÔNG TY PI VINA DANANG 48 Xác định nhu cầu tuyển dụng 48 2.2.2 Nguồn tuyển dụng nă qua công ty 50 Quảng cáo tuyển ụng
 • 134
 • 11
 • 0

Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG

Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG
... TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN D NG CÔNG NHÂN MAY TẠI CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG 31 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG 31 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển chức nhiệm vụ công ty ... s dụng phương pháp n y để vấn nhanh m t số công nhân may, m t số nhân viên phòng nhân cơng ty PIVINA DANANG, ứng viên tham gia n p hồ sơ ứng tuyển công nhân may công ty PI VINA DANANG cơng nhân. .. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY TẠI CÔNG TY PI VINA DANANG 48 Xác định nhu cầu tuyển dụng 48 2.2.2 Nguồn tuyển dụng nă qua công ty 50 Quảng cáo tuyển ụng
 • 134
 • 6
 • 0
1 2 3 4 .. >