Tổng hợp tài liệu :

C0205 sóng âm và đặc trưng của âm

Bản chất pháp lí đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể

Bản chất pháp lí và đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể
Điều 44 Bộ luật lao động có định nghĩa: "Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tâp thể lao động . kinh doanh của từng doanh nghiệp. 2. Bản chất pháp lí đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể: Thỏa ước tập thể có ưu điểm là rất uyển chuyển dễ thích. cần phải thấy rằng bản chất của quan hệ lao động là quan hệ thỏa thuận. * Đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể: Thỏa ước tập thể có đặc điểm hết sức
 • 4
 • 1,675
 • 9

Cấu trúc, thành phần đặc trưng của nguyên liệu thực vật ppt

Cấu trúc, thành phần và đặc trưng của nguyên liệu thực vật ppt
. Cấu trúc, thành phần đặc trưng của nguyên liệu thực vật Cấu trúc thành phần của nguyên liệu thực vật Cấu trúc:  Giúp giải thích cho đặc tính bị méo mó lực ma sát. tán của hơi nước trong suốt quá trình sấy, làm ẩm trở lại xử lý hóa chất.  Thành phần:  ảnh hưởng sự hút ẩm đặc trưng điện từ  Đặc trưng nhiệt, mật độ hút ẩm Nguồn gốc của một vài. của một vài loại quả từ phần nhụy đến mô xung quanh Nguồn gốc của một vài loại rau từ mô thực vật Cấu trúc Tế bào-đơn vị cơ bản của cơ thể sống Tế bào thực vật  Vách tế bào bao gồm
 • 22
 • 1,075
 • 0

Giáo trình phân tích những hình thành về dịch chuyển cơ cấu kinh tế đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn p4 ppsx

Giáo trình phân tích những hình thành về dịch chuyển cơ cấu kinh tế và đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn p4 ppsx
. kiện kinh tế - xã hội, dân số, lao động… Hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện đem lại ý nghĩa trên nhiều mặt cả về kinh tế xã hội với sự thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn của huyện. trình kinh tế nông thôn. Khoa kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn năm 2002 4. Giáo trình quản trị doanh nghiệp nông nghiệp khoa kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn, năm 2001 5 pháp về ruộng đất là hết sức cần thiết trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Để phát huy hiệu quả các chính sách về
 • 10
 • 282
 • 0

Giáo trình phân tích những hình thành về dịch chuyển cơ cấu kinh tế đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn p3 potx

Giáo trình phân tích những hình thành về dịch chuyển cơ cấu kinh tế và đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn p3 potx
. thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Si Ma Cai cho thấy cơ cấu kinh tế của huyện đang từng bước thay đổi chuyển dịch từ thuần nông sang sản xuất hàng hoá, có sự thay đổi về tỷ trọng. nghiệp các ngành dịch vụ khác. Đổi mới cơ cấu kinh tế chính sách của nhà nước, tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế cải thiện đời sống của nhân dân, dân trí được mở rộng phúc. vậy trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải từng bước vững chắc, lấy sản xuất, nhất là sản xuất hàng hiệu quả kinh tế đầu tư để làm cơ sở so sánh đánh giá, giải quyết những bức xúc về xã hội,
 • 12
 • 257
 • 0

Giáo trình phân tích những hình thành về dịch chuyển cơ cấu kinh tế đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn p2 potx

Giáo trình phân tích những hình thành về dịch chuyển cơ cấu kinh tế và đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn p2 potx
. viên nữ chiếm 70% trong tổng số giáo viên của huyện. II. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN Ở HUYỆN SI MA CAI: 1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của huyện SiMaCai. Huyện Si Ma. sách kinh tế có vai trò quan trọng tác động trực tiếp vào môi trường sản xuất kinh doanh ở nông thôn. - Điều kiện kinh tế xã hội: đây là một tiền đề quan trọng hình thành chuyển dịch cơ cấu. triển kinh tế của nhà nước có vai trò to lớn thúc đẩy quá trình chuyển dịch CCKT nông thôn. Nhà nước tác động vào nông thôn trước hết thông qua hệ thống định hướng, điều tiết nền kinh tế theo
 • 12
 • 289
 • 0

Giáo trình phân tích những hình thành về dịch chuyển cơ cấu kinh tế đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn p1 pdf

Giáo trình phân tích những hình thành về dịch chuyển cơ cấu kinh tế và đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn p1 pdf
. V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Giáo trình phân tích những hình thành về dịch chuyển cơ cấu kinh tế đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn 3 PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN thổ cơ cấu các thành phần kinh tế nông thôn. 2. Đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn. Cơ cấu kinh tế nông thôn vừa có những đặc trưng chung của CCKT vừa có đặc trưng riêng của vùng nông. NIỆM, ĐẶC TRƯNG CỦA CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN. 1. Khái niệm * Cơ cấu kinh tế (CCKT): Cơ cấu kinh tế là một phạm trù kinh tế đặc biệt, gắn liền với quá trình hình thành phát triển của nền kinh
 • 12
 • 220
 • 0

Chủ đề 2: Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin về dân chủ đặc trưng của Dân chủ xã hội chủ nghĩa

Chủ đề 2: Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin về dân chủ và đặc trưng của Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Chủ đề 2: Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin về dân chủ đặc trưng của Dân chủ xã hội chủ nghĩaTrong chế độ chiếm hữu nô lệ, dân chủ là từ ghép của 2 từ Hy lạp cổ: “Demos – dân” “Kratos – quyền lực, sức mạnh”Nghĩa là nhà nước dân chủ chủ nô có “quyền lực của dân”Nhà nước dân chủ đối với chủ nô . 1202 362 10. Lê Thị Thu Hương 1202 363 11. Nguyễn Thị Thu Linh 1202372 12. Vũ Đình Nghiêm 1202377 13. Nguyễn Thu Phương 1202388 14. Lê Thị Hồng Phú 1202390 15. Nguyễn Thị Hồng Phúc 1202391 16. Đoàn. 12023 26 2. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 1202327 3. Vũ Hồng Thiên Chương 1202335 4. Từ Ngọc Dung 1202339 5. Nguyễn Thụy Hoàng Hải 1202351 6. Phạm Thị Bích Hạnh 1202355 7. Trương Thị Thu Hiền 12023 56 8 sách nhóm 17. Đoàn Ngọc Tài 1202399 18. Phạm Ngọc Thảo 1202401 19. Lê Dũng P. Duy Thu n 12024 06 20. Nguyễn Thị Thu Trang 1202411 21. Nguyễn Minh Trí 1202413 22. Nguyễn Thành Trung 1202415 23.
 • 30
 • 1,392
 • 6

Phân tích đánh giá mức độ an toàn cuả kết cấu khung phẳng nhiều tầng trong trường hợp thiếu thông tin về tác động đặc trưng của kết cấu

Phân tích và đánh giá mức độ an toàn cuả kết cấu khung phẳng nhiều tầng trong trường hợp thiếu thông tin về tác động và đặc trưng của kết cấu
. phân bố xác suất của biến x FP Mức độ không an toàn của kết cấu SP Mức độ an toàn của kết cấu P f Độ không tin cậy của kết cấu P s Độ tin cậy của kết cấu β Chỉ số độ tin cậy x i Biến. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG š & › NGUYỄN HÙNG TUẤN PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN CỦA KẾT CẤU KHUNG PHẲNG NHIỀU TẦNG TRONG TRƯỜNG HỢP THIẾU THÔNG. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG š & › NGUYỄN HÙNG TUẤN PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN CỦA KẾT CẤU KHUNG PHẲNG NHIỀU TẦNG TRONG TRƯỜNG HỢP THIẾU THÔNG
 • 224
 • 333
 • 0

Biểu diễn ma trận đặc trưng của nhóm đối xứng

Biểu diễn ma trận và đặc trưng của nhóm đối xứng
... DIỄN ĐẶC TRƯNG BẤT KHẢ QUY CỦA NHÓM ĐỐI XỨNG 36 3.1 BIỂU DIỄN BẤT KHẢ QUY CỦA NHÓM ĐỐI XỨNG 36 3.1.1 Nhóm đối xứng 36 3.1.2 Biểu diễn nhóm đối xứng 36 3.2 BIỂU DIỄN CẢM... lý thuyết nhóm hữu hạn, đặc biệt nhóm đối xứng Khảo sát biểu diễn ma trận, đặc trưng nhóm đối xứng đồng thời mô tả biểu diễn bất khả quy nhóm đối xứng 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng... ρ biểu diễn hoán vị G, bậc biểu diễn m 1.1.2 Biểu diễn ma trận Một biểu diễn ma trận xem cách để mô hình hóa nhóm trừu tượng nhóm ma trận cụ thể Trong mục này, đưa định nghĩa biểu diễn ma trận
 • 65
 • 523
 • 0

vấn đề bản chất đặc trưng của văn học trong giáo trình lý luận văn học việt nam từ những năm 1960 đến nay

vấn đề bản chất và đặc trưng của văn học trong giáo trình lý luận văn học việt nam từ những năm 1960 đến nay
... quanh vấn đề chất đặc trưng văn học lịch sử lý luận văn học Việt Nam nói chung, giáo trình lý luận văn học nói riêng Trong đó, chất đặc trưng văn học vấn đề bản, trọng yếu bao trùm với lý luận văn. ..BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Lê Thị Gấm VẤN ĐỀ BẢN CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HỌC TRONG GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ NHỮNG NĂM 1960 ĐẾN NAY Chuyên... cứu đề tài Nghiên cứu Vấn đề chất đặc trưng văn học giáo trình lý luận văn học Việt Nam từ năm 1960 đến nay, nhằm hướng đến mục đích sau: • Phác họa trình vận động quan niệm vấn đề chất đặc trưng
 • 141
 • 630
 • 0

Mục đích, ý nghĩa đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ

Mục đích, ý nghĩa và đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ
... họ gặp rủi ro Đặc trưng bảo hiểm nhân thọ a Tính đa mục đích bảo hiểm nhân thọ: 6/8 Mục đích, ý nghĩa đặc trưng bảo hiểm nhân thọ Đối với loại bảo hiểm khác, người mua bảo hiểm có mục đích xảy.. .Mục đích, ý nghĩa đặc trưng bảo hiểm nhân thọ Ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ Cũng giống nghiệp vụ bảo hiểm khác , bảo hiểm nhân thọ có vai trò đặc biệt quan trọng đời sống cá nhân , gia... trên, đặc trưng bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm nhân thọ chịu tác động giao thoa hai nhân tố: Nhân tố tuổi thọ nhân tố Tài Cả hai nhân tố tuổi thọ nhân tố Tài tác động đến trình tính phí bảo hiểm việc
 • 8
 • 1,177
 • 2

Chế tạo đặc trưng của vật liệu tổ hợp polyaxitlactienanohydroxyapatic định hướng ứng dụng trong cấy ghép xương

Chế tạo và đặc trưng của vật liệu tổ hợp polyaxitlactienanohydroxyapatic định hướng ứng dụng trong cấy ghép xương
... HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ …… ….***………… PHẠM THỊ THU TRANG CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP POLYAXIT LACTIC/NANO HYDROXYAPATIT ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG CẤY... vật liệu bị hạn chế Chính vậy, đề tài Chế tạo đặc trưng vật liệu tổ hợp poly axit lactic/nanohydroxyapatit định hướng ứng dụng cấy ghép xương cần thiết, có tính khoa học khả ứng dụng cao ngành... hồi vật liệu tổ hợp PLA/nanoHAp tổng hợp tỷ lệ khác 92 Hình 3.25 Ảnh SEM vật liệu tổ hợp PLA/nanoHAp chế tạo thời gian phản ứng khác 93 Hình 3.26 Ảnh SEM vật liệu tổ hợp
 • 159
 • 433
 • 0

1 sự truyền sóng đặc trưng của sóng cơ học

 1  sự truyền sóng và đặc trưng của sóng cơ học
... biểu sau sóng khơng đúng? A Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào vận tốc dao động phần tử sóng B Để phân loại sóng người ta vào phương truyền sóng phương dao động C Trong q trình truyền sóng phần... kỳ sóng chu kỳ dao động phần tử dao động Bài 10 Chọn câu sai nói lan truyền sóng A Năng lượng lan truyền theo sóng B Trạng thái dao động lan truyền theo sóng C Pha dao động lan truyền theo sóng. .. với phương truyền sóng gọi sóng ngang C Sóng phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi sóng dọc D Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động
 • 6
 • 71
 • 0

B0206 sóng âm đặc trưng của âm (p1)

B0206  sóng âm và đặc trưng của âm (p1)
... sóng âm A Nhạc âm âm có tính tuần hồn B Độ to âm phụ thuộc vào cường độ âm C Dao động âm nhạc cụ phát khơng phải dao động điều hòa D Độ cao âm phụ thuộc vào chu kỳ âm Câu 10 Hai họa âm liên tiếp... phát âm Sóng âm chúng phát có A số họa âm B âm sắc C âm D độ cao Câu 20 Hai âm tần số có mức cường độ âm chênh lệch 15dB Tỉ số cường độ âm chúng là: A 120 B 1200 C 10√10 D 10 Câu 21 Một âm có... Hz Họa âm thứ ba có tần số A 28 Hz B 56 Hz C 84 Hz D 168 Hz Câu 11 Đối với âm họa âm bậc dây đàn phát A tần số âm gấp lần tần số họa âm bậc B tần số họa âm bậc gấp lần tần số âm C tốc độ âm gấp
 • 10
 • 11
 • 0

C0205 sóng âm đặc trưng của âm

C0205  sóng âm và đặc trưng của âm
... D 450 m Câu Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 1000 lần C 40 lần D lần Câu Một nguồn điểm phát âm đẳng hướng môi... cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 10 Một âm có tần số 1200 Hz truyền khơng khí với vận tốc 350 m/s2 Hỏi âm truyền... Câu Cho nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian với công suất phát âm không đổi Tại điểm không gian cách nguồn 41 m người ta đo mức cường độ âm 25 dB Coi môi trường không hấp thụ âm Khoảng cách
 • 3
 • 10
 • 0

C0205 sóng âm đặc trưng của âm

C0205  sóng âm và đặc trưng của âm
... không hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt... sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r1/r2 : A B 1/2 C 1/4 D B - Trả lời... gửi ID vào địa facebook Nguyễn Thị Hảo bạn có thắc mắc lời giải Chọn chế độ đăng: - - - - Ch?n - - - - Câu Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N
 • 6
 • 8
 • 0
1 2 3 4 .. >