Tổng hợp tài liệu :

Đề lý thuyết hay và khó số 1 môn vật lý

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 SỐ 1 MÔN VẬT KHỐI A ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 SỐ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI A ppsx
. KHI THI ) 1 A 11 B 21 C 31 D 41 C 2 D 12 D 22 A 32 C 42 A 3 D 13 C 23 C 33 B 43 A 4 A 14 D 24 C 34 C 44 B 5 A 15 A 25 B 35 C 45 B 6 D 16 A 26 A 36 B 46 A 7 C 17 D 27 B 37 A 47 D 8 C 18 . ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2 011 SỐ 1 MÔN VẬT KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Một vật thực hiện đồng thời 4 dao động điều h a cùng phương cùng tần số có. ban đầu cực đại c a electron quang điện gấp đôi nhau. Xác định công thoát eletron c a kim loại làm catot. Cho h = 6,625 .10 -34 Js c = 3 .10 8 m/s. A. A = 3,3975 .10 -19 J. B. A = 2,385 .10 -18 J.
 • 5
 • 259
 • 0

Đề luyện thi THPT quốc gia số 1 môn vật

Đề luyện thi THPT quốc gia số 1 môn vật lý
. ĐỀ LUYỆN THI KÌ THI QUỐC GIA NĂM 2 015 Giáo viên: Lê Văn Chung THPT Y 1 Đề số 1 12A2 1. Để nâng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 11 0 V lên 220 V, một thợ điện. 8.Hạt nhân 10 4Be có khối lượng 10 , 011 3 u. Khối lượng của notron m n = 1, 0087 u, khối lượng của proton m p = 1, 0073 u, 1u = 9 31, 5 MeV/C 2 . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 10 4 Be. 1, 28. D. 1, 34. Câu 11 .Mạch dao động LC lí tưởng có L = 5,0 µH C = 8,0 nF. Tại thời điểm t 1 , tụ điện có điện tích q = 2,4 .10 -8 C đang phóng điện. Lấy π = 3 ,14 . Tại thời điểm t 2 = t1
 • 5
 • 271
 • 0

Đề thuyết hay khó số 1 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 1 môn vật lý
... động vật vật vị trí cân B với vật vật vị trí biên C tỉ lệ nghịch với bình phương chu kì dao động D tỉ lệ với biên độ dao động Câu 19 Phát biểu sau ? A Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay. .. Từ phía Đơng D Từ phía Tây Câu 11 Hai âm không độ cao : A không bước sóng B khơng biên độ, tần số C không tần số D không biên độ Câu 12 Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp... A xạ điện từ chiếu vào bán dẫn phải có bước sóng lớn giá trị λo phụ thuộc vào chất chất bán dẫn B xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có tần số lớn giá trị fo phụ thuộc vào chất chất bán dẫn
 • 7
 • 26
 • 0

Đề thuyết hay khó số 2 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 2 môn vật lý
... từ A vài mét đến vài kilômét B vài mét đến vài trăm mét C vài chục mét đến vài trăm kilômét D vài chục mét đến vài kilômét Câu 17 Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau ? A Thế vật. .. giá trị cực đại vật qua vị trí cân B Cơ vật biến thiên tuần hoàn với chu kì 1 /2 chu kì dao động điều hòa C Thế động vật biến thiên tuần hoàn với tần số D Trong chu kì dao động vật có hai thời... nối tiếp mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số thay đổi Các đại lượng R, L, C không đổi Lúc đầu tần số có giá trị để mạch có tính dung kháng, tăng dần tần số từ giá trị
 • 9
 • 24
 • 0

Đề thuyết hay khó số 3 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 3 môn vật lý
... D Gốc thời gian lúc vật có li độ x = – A Câu 30 Một vật dao động điều hòa với tần số f Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A là: A 1/6f B 1/4f C 1/12f D 1/3f Câu 31 Thấu kính hội tụ... vật m2 D Vật m2 vị trí cân trước vật m1 Câu 20 Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A điện tích tự tạo vật B điện tích bị C eletron chuyển từ vật sang vật khác D vật bị nóng lên Câu 21 Trong mạch... nhẹ để hai vật dao động điều hoà Kết luận sau đúng? A Hai vật đến vị trí cân lúc B m2 vị trí cân lần thứ trước vật m1 vị trí cân lần thứ hai sau m1 C Vật m1 vị trí cân trước vật m2 D Vật m2 vị
 • 9
 • 39
 • 0

Đề thuyết hay khó số 4 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 4 môn vật lý
... roto, tăng số cặp cực lên lần B tăng tốc độ quay roto lên lần tăng số cặp cực lên lần C tăng tốc độ quay roto lên lần tăng số vòng dây phần ứng lên lần D tăng số cặp cực từ máy lên lần số vòng dây... thời gian C tần số dao động tần số ngoại lực D biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực Câu 13 Hai cuộn dây có điện trở độ tự cảm tương ứng R1, L1 R2, L2 mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn... truyền sóng phụ thuộc vào: A bước sóng B mơi trường truyền sóng C lượng sóng D tần số dao động Câu 24 Âm sắc đặc tính sinh lí âm, gắn liền với: A mức cường độ âm B biên độ âm C tần số âm D đồ thị dao
 • 9
 • 26
 • 0

Đề thuyết hay khó số 5 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 5 môn vật lý
... nguồn điện 20 xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A nhỏ lớn tần số cuộn cấp B tần số dòng điện cuộn cấp C ln nhỏ tần số dòng điện cuộn cấp D ln lớn tần số dòng điện cuộn cấp Câu... biểu sai dao động cưỡng 12 A Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực tần số riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực C Lực cản môi trường ảnh hưởng đến biên độ dao... tần số lực cưỡng B Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng C Chu kì dao động cưỡng khơng chu kì dao động riêng D Chu kì dao động cưỡng chu kì lực cưỡng Câu Biên độ dao động cưỡng không thay
 • 9
 • 22
 • 0

Đề thuyết hay khó số 6 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 6 môn vật lý
... Biên độ dao động có cộng hưởng phụ thuộc vào A tần số ngoại lực tác dụng vào vật B pha ban đầu ngoại lực tác dụng vào vật C chênh lệch tần số cưỡng tần số riêng hệ dao động D lực cản môi trường... động riêng Câu 16 Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Ban-me tần số f1 Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Lai-man tần số f2 Vạch quang phổ dãy Laiman sát với vạch có tần số f2 có tần số bao nhiêu? A... tần số ba lần tần số dòng điện B phần cảm phần quay, phần đứng yên phần ứng C cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số tần số dòng điện D cảm ứng từ cuộn dây biến thiên điều hoà pha, tần số
 • 9
 • 26
 • 0

Đề thuyết hay khó số 7 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 7 môn vật lý
... động lệch pha 0,5π Câu 29 Một vật dao động trì phát biểu sau sai? A Tần số tần số riêng hệ B Chu kì khơng đổi C Biên độ khơng đổi D Khi tần số ngoại lực gần tần số riêng biên độ tăng Câu 30 Dao... qua mạch Câu 33 Giá trị điện dung tụ xoay thay đổi A thay đổi điện mơi lòng tụ B thay đổi phần diện tích đối giữa tụ C thay đổi khoảng cách giữa tụ D thay đổi chất liệu làm tụ Câu 34 Để giảm tốc... có hướng độ lớn là: A Hướng xuống 0,06 (T) B Hướng xuống 0, 075 (T) C Hướng lên 0, 075 (T) D Hướng lên 0,06 (T) Câu 17 Dùng đồng hồ đa số có núm xoay để chọn loại đại lượng cần đo Để đo điện áp
 • 9
 • 34
 • 0

Đề thuyết hay khó số 8 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 8 môn vật lý
... tần số dòng điện xoay chiều hệ số công suất mạch là: A giảm B giảm tăng C tăng D không thay đổi Câu 11 Mạch nối tiếp RLC mắc vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng khơng đổi tần số thay... chu kỳ vật nhỏ dao động điều hòa Năng lượng vật A biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T B vật vật qua vị trí cân C biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 0,5T D động vật vật qua... thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo B Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh lớn vật C Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh lớn vật D Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật
 • 8
 • 22
 • 0

Đề thuyết hay khó số 9 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 9 môn vật lý
... dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm khoảng AB A số lẻ B chẵn hay lẻ tùy thuộc vào tần số nguồn C chẵn hay lẻ tùy thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB D số chẵn Câu 30... Tần số suất điện động không phụ thuộc vào tốc độ quay rôto B Tần số suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực bắc-nam roto máy phát điện C Cơ cung cấp cho máy biến đổi hoàn toàn thành điện D Tần số. .. (a) Vecto gia tốc vật ln hướng biên (b) Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân (c) Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại (d) Chuyển động vật từ vị trí cân
 • 9
 • 18
 • 0

Đề thuyết hay khó số 1 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 1 môn vật lý
... động vật vật vị trí cân B với vật vật vị trí biên C tỉ lệ nghịch với bình phương chu kì dao động D tỉ lệ với biên độ dao động Câu 19 Phát biểu sau ? A Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay. .. Từ phía Đơng D Từ phía Tây Câu 11 Hai âm không độ cao : A không bước sóng B khơng biên độ, tần số C không tần số D không biên độ Câu 12 Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp... A xạ điện từ chiếu vào bán dẫn phải có bước sóng lớn giá trị λo phụ thuộc vào chất chất bán dẫn B xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có tần số lớn giá trị fo phụ thuộc vào chất chất bán dẫn
 • 8
 • 9
 • 0

Đề thuyết hay khó số 2 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 2 môn vật lý
... từ A vài mét đến vài kilômét B vài mét đến vài trăm mét C vài chục mét đến vài trăm kilômét D vài chục mét đến vài kilômét Câu 17 Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau ? A Thế vật. .. giá trị cực đại vật qua vị trí cân B Cơ vật biến thiên tuần hoàn với chu kì 1 /2 chu kì dao động điều hòa C Thế động vật biến thiên tuần hoàn với tần số D Trong chu kì dao động vật có hai thời... nối tiếp mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số thay đổi Các đại lượng R, L, C không đổi Lúc đầu tần số có giá trị để mạch có tính dung kháng, tăng dần tần số từ giá trị
 • 9
 • 10
 • 0

Đề thuyết hay khó số 3 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 3 môn vật lý
... D Gốc thời gian lúc vật có li độ x = – A Câu 30 Một vật dao động điều hòa với tần số f Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A là: A 1/6f B 1/4f C 1/12f D 1/3f Câu 31 Thấu kính hội tụ khối... vật m2 D Vật m2 vị trí cân trước vật m1 Câu 20 Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A điện tích tự tạo vật B điện tích bị C eletron chuyển từ vật sang vật khác D vật bị nóng lên Câu 21 Trong mạch... nhẹ để hai vật dao động điều hoà Kết luận sau đúng? A Hai vật đến vị trí cân lúc B m2 vị trí cân lần thứ trước vật m1 vị trí cân lần thứ hai sau m1 C Vật m1 vị trí cân trước vật m2 D Vật m2 vị
 • 9
 • 12
 • 0

Đề thuyết hay khó số 4 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 4 môn vật lý
... roto, tăng số cặp cực lên lần B tăng tốc độ quay roto lên lần tăng số cặp cực lên lần C tăng tốc độ quay roto lên lần tăng số vòng dây phần ứng lên lần D tăng số cặp cực từ máy lên lần số vòng dây... thời gian C tần số dao động tần số ngoại lực D biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực Câu 13 Hai cuộn dây có điện trở độ tự cảm tương ứng R1, L1 R2, L2 mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn... truyền sóng phụ thuộc vào: A bước sóng B mơi trường truyền sóng C lượng sóng D tần số dao động Câu 24 Âm sắc đặc tính sinh lí âm, gắn liền với: A mức cường độ âm B biên độ âm C tần số âm D đồ thị dao
 • 9
 • 9
 • 0

Đề thuyết hay khó số 5 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 5 môn vật lý
... nguồn điện 20 xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A nhỏ lớn tần số cuộn cấp B tần số dòng điện cuộn cấp C ln nhỏ tần số dòng điện cuộn cấp D ln lớn tần số dòng điện cuộn cấp Câu... biểu sai dao động cưỡng 12 A Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực tần số riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực C Lực cản môi trường ảnh hưởng đến biên độ dao... tần số lực cưỡng B Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng C Chu kì dao động cưỡng khơng chu kì dao động riêng D Chu kì dao động cưỡng chu kì lực cưỡng Câu Biên độ dao động cưỡng không thay
 • 9
 • 9
 • 0

Đề thuyết hay khó số 6 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 6 môn vật lý
... Biên độ dao động có cộng hưởng phụ thuộc vào A tần số ngoại lực tác dụng vào vật B pha ban đầu ngoại lực tác dụng vào vật C chênh lệch tần số cưỡng tần số riêng hệ dao động D lực cản môi trường... động riêng Câu 16 Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Ban-me tần số f1 Vạch quang phổ có tần số nhỏ dãy Lai-man tần số f2 Vạch quang phổ dãy Laiman sát với vạch có tần số f2 có tần số bao nhiêu? A... tần số ba lần tần số dòng điện B phần cảm phần quay, phần đứng yên phần ứng C cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số tần số dòng điện D cảm ứng từ cuộn dây biến thiên điều hoà pha, tần số
 • 9
 • 11
 • 0

Đề thuyết hay khó số 7 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 7 môn vật lý
... động lệch pha 0,5π Câu 29 Một vật dao động trì phát biểu sau sai? A Tần số tần số riêng hệ B Chu kì khơng đổi C Biên độ không đổi D Khi tần số ngoại lực gần tần số riêng biên độ tăng Câu 30 Dao... qua mạch Câu 33 Giá trị điện dung tụ xoay thay đổi A thay đổi điện mơi lòng tụ B thay đổi phần diện tích đối giữa tụ C thay đổi khoảng cách giữa tụ D thay đổi chất liệu làm tụ Câu 34 Để giảm... có hướng độ lớn là: A Hướng xuống 0,06 (T) B Hướng xuống 0, 075 (T) C Hướng lên 0, 075 (T) D Hướng lên 0,06 (T) Câu 17 Dùng đồng hồ đa số có núm xoay để chọn loại đại lượng cần đo Để đo điện áp
 • 9
 • 10
 • 0

Đề thuyết hay khó số 8 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 8 môn vật lý
... tần số dòng điện xoay chiều hệ số công suất mạch là: A giảm B giảm tăng C tăng D không thay đổi Câu 11 Mạch nối tiếp RLC mắc vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng khơng đổi tần số thay... chu kỳ vật nhỏ dao động điều hòa Năng lượng vật A biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T B vật vật qua vị trí cân C biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 0,5T D động vật vật qua... thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo B Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh lớn vật C Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh lớn vật D Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật
 • 8
 • 16
 • 0

Đề thuyết hay khó số 9 môn vật

Đề lý thuyết hay và khó số 9 môn vật lý
... dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm khoảng AB A số lẻ B chẵn hay lẻ tùy thuộc vào tần số nguồn C chẵn hay lẻ tùy thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB D số chẵn Câu 30... Tần số suất điện động không phụ thuộc vào tốc độ quay rôto B Tần số suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực bắc-nam roto máy phát điện C Cơ cung cấp cho máy biến đổi hoàn toàn thành điện D Tần số. .. (a) Vecto gia tốc vật ln hướng biên (b) Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân (c) Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại (d) Chuyển động vật từ vị trí cân
 • 9
 • 7
 • 0
1 2 3 4 .. >