Tổng hợp tài liệu :

Đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 314

Đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 312

Đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 312
... vấn đề việc làm B đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế C thay đổi phân bố dân cư vùng D thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa Trang 2/4 - đề thi 312 Câu 62: Các ngành công nghiệp kĩ thuật cao Trung Quốc. .. kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ A thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế B thu hút đầu tư nước C cung cấp sản phẩm cho xuất D góp phần giải vấn đề việc làm Trang 3/4 - đề thi 312 Câu 71: Ý nghĩa lớn... Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến - Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - đề thi 312
 • 4
 • 9
 • 0

Đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 314

Đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 314
... D giải sức ép vấn đề việc làm Trang 2/4 - đề thi 314 Câu 63: Nhân tố sau có tác động mạnh đến phát triển giao thông vận tải biển nước ta nay? A Vị trí gần tuyến hàng hải quốc tế, nhiều vũng,... Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến - Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - đề thi 314 ... chống thi n tai B tạo thêm diện tích, mơi trường ni trồng thủy sản C giúp phát triển mơ hình kinh tế nơng, lâm kết hợp D cung cấp nguồn lâm sản có nhiều giá trị kinh tế Trang 3/4 - đề thi 314
 • 4
 • 12
 • 0

Đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 320

Đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 320
... kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ A góp phần giải vấn đề việc làm B cung cấp sản phẩm cho xuất C thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế D thu hút đầu tư nước Trang 3/4 - đề thi 320 Câu 71: Biện pháp chủ... Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến - Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - đề thi 320 ... Tây Nam Câu 60: Phát biểu sau không với quốc gia ASEAN nay? A Chú trọng việc bảo vệ mơi trường B Có trình độ phát triển giống C Tăng cường hợp tác quốc gia D Phong tục, tập quán có tương đồng
 • 4
 • 12
 • 0

Đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 322

Đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 322
... Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến - Cán coi thi không giải thích thêm Trang 4/4 - đề thi 322 ... du miền núi Bắc Bộ tạo điều kiện để A đa dạng hóa trồng, vật nuôi B sản xuất nông sản nhiệt đới C nâng cao trình độ thâm canh D nâng cao hệ số sử dụng đất Trang 3/4 - đề thi 322 Câu 71: Khó... tế theo ngành, tăng cường vốn đầu tư D thu hút đầu tư nước, ứng dụng công nghệ Trang 2/4 - đề thi 322 Câu 63: Công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô Đông Nam Á phát triển nhanh năm gần chủ yếu A
 • 4
 • 14
 • 0

Đề thi môn Địa THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 324

Đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 324
... Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến - Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - đề thi 324 ... cao chất lượng sống cho người dân D nâng cao hiệu sản xuất công nghiệp, giải vấn đề xã hội Trang 3/4 - đề thi 324 Câu 71: Hạn chế chủ yếu vào mùa khô Đồng sông Cửu Long phát triển kinh tế -... Bình nằm sông Hồng D Nhà máy nhiệt điện Cà Mau dùng nhiên liệu khí Trang 2/4 - đề thi 324 Câu 64: Việc làm vấn đề nan giải Đồng sông Hồng chủ yếu A dân đông, tài nguyên tự nhiên bị khai thác
 • 4
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >