Tổng hợp tài liệu :

Pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản từ thực tiễn tại thành phố hà nội

việc nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành đối với môi giới bất động sản

việc nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành đối với môi giới bất động sản
Pháp luật về hoạt động môi giới là tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để diều chỉnh hoạt động môi giới trên thi trường bất động sản. . Vì vậy việc nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành đối với môi giới bất động sản được thực hiện dưới góc độ là hoạt động kinh doanh bất động sản nhằm. CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT VỚI HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 1. Các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động môi giới Bất động sản Ngày 15/10,
 • 12
 • 310
 • 0

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
ĐƠN ĐĂNG KÝCẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN . Hạnh phúc -------------- ……, ngày……tháng……năm… ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI (CẤP ĐỔI) CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN Kính gửi: Sở Xây dựng Nội 1. Họ và tên (chữ. do – Hạnh phúc -------------- ……, ngày……tháng……năm…… ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN Kính gửi: Sở Xây dựng Nội 1. Họ và tên (chữ in
 • 6
 • 402
 • 2

Tài liệu Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản pdf

Tài liệu Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản pdf
. 44T. Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 11/08/2009 44.1. Trình tự thực hiện:- Người xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ. quả thực hiện thủ tục hành chính: - Chứng chỉ hành nghề 44.8. Lệ phí: - Lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Mức lệ phí: 200.000đồng (Hai trăm
 • 2
 • 468
 • 2

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản potx

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản potx
. cấp chứng chỉ môi giới bất động sản có dán ảnh, có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ; 2 - 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ; . xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc ……, ngày……tháng……năm…… (ảnh 4x6) ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG. hành Luật Kinh doanh bất động sản. - Công văn số 63/BXD-QLN ngày 10/6/2009 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản. - Quyết định số
 • 6
 • 282
 • 0

Thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản pptx

Thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản pptx
. Thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Mã số hồ sơ: T-BPC-181864- TT a. Trình tự thực hiện: - Người xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ tại Sở. trong năm xin cấp chứng chỉ. - Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ. - Bản sao Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản. + Số. quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề. h. Lệ phí: 200.000 đ. i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. k. Yêu
 • 4
 • 171
 • 0

Cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản pps

Cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản pps
. qui định 1. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 200.000 đồng /chứng chỉ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP n Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Các bước. Cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng. chứng chỉ. 3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ. 4. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.
 • 5
 • 126
 • 0

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản ppt

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản ppt
. bản qui định 1. Lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 200.000 đồng /chứng chỉ. Nghị định số 153/2007/NĐ-CP n Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Các bước . của người xin cấp chứng chỉ, 01 bản sao có công chứng. Số bộ hồ sơ: 01 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ môi giới bất động sản Thông tư. Xây dựng. - Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Người nhận gửi lại cho
 • 5
 • 191
 • 0

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản pot

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản pot
. 1. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới (định giá) bất động sản. 200.000 đồng /chứng chỉ (Hai trăm ngàn đồng). Nghị định số 153/2007/NĐ-CP n Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ. Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng. năm xin cấp chứng chỉ; 3. Chứng minh nhân dân: bản sao công chứng; 4. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản: bản sao công chứng;
 • 5
 • 156
 • 0

Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản (BĐS) pot

Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản (BĐS) pot
. Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản (BĐS) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng. phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản 200.000 đồng Nghị định số 153/2007/NĐ- CP Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước. ký cấp chứng chỉ môi giới BĐS nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng nơi đặt cơ sở đào tạo hoặc nơi người nộp đơn sinh sống 2. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tổ chức cấp chứng
 • 4
 • 152
 • 0

Cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản pot

Cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản pot
. doanh bất động sản. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp Chứng chỉ Môi giới bất động sản : 200.000đ/1 chứng chỉ. Cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Kinh doanh bất động sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây. chụp trong năm xin cấp chứng chỉ. 3. Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về Môi giới bất động sản . 4. Bản sao có chứng thực của
 • 4
 • 140
 • 0

Cấp đổi, cấp lại chứng chỉ Môi giới bất động sản pptx

Cấp đổi, cấp lại chứng chỉ Môi giới bất động sản pptx
. Cấp đổi, cấp lại chứng chỉ Môi giới bất động sản Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Kinh doanh bất động sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở. doanh bất động sản. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp Chứng chỉ Môi giới bất động sản : 200.000đ/1 chứng chỉ. bước 2. - Sở Xây dựng Nội xem xét hồ sơ, ra Quyết định cấp lại, cấp đổi chứng chỉ Môi giới bất động sản, in chứng chỉ 3. - Đến hẹn, công dân mang giấy hẹn đến nhận kết quả
 • 4
 • 211
 • 0

Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật - Từ thực tiễn tại Thành phố Nội

Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật - Từ thực tiễn tại Thành phố Hà Nội
... chung người khuyết tật pháp luật trợ giúp xã hội người khuyết tật Chương 2: Thực trạng pháp luật trợ giúp xã hội người khuyết tật thực tiễn thực Thành phố Nội Chương 3: Hoàn thiện pháp luật. .. dụng pháp luật trợ giúp xã hội người khuyết tật 10 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 1.1 Người khuyết tật vai trò người. .. http://nhandao.net.vn/index.php/hoat-dong-hoi/nghien-cuu-trao-doi/9555cham-soc-tre-em-khuyet-tat-tai-cac-co-so-bao-tro-xa-hoi truy cập ngày 16/7/2016 53 http://baochinhphu.vn/Cong-dan-phan-anh-Co-quan-tra-loi/Muc-ho-tro-gia-dinhnuoi-duong-nguoi-khuyet-tat/160423.vgp,
 • 25
 • 373
 • 0

Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật từ thực tiễn tại thành phố nội

Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật  từ thực tiễn tại thành phố hà nội
...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT PHM TH TRANG PHáP LUậT Về TRợ GIúP Xã HộI ĐốI VớI NGƯờI KHUYếT TậT - Từ THựC TIễN TạI THàNH PHố NộI Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN
 • 88
 • 287
 • 2

Quản lý nhà nước về dược liệu từ thực tiễn tại thành phố nội

Quản lý nhà nước về dược liệu từ thực tiễn tại thành phố hà nội
... đến quản lý nhà nước dược liệu 31 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DƯỢC LIỆU TẠI THÀNH PHỐ NỘI 37 2.1 Tình hình dược liệu Nội 37 2.2 Cơ sở pháp lý quản lý nhà. .. sở lý luận Quản lý nhà nước Dược liệu - Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước Dược liệu địa bàn Thành phố nội Trên sở đề giải pháp khả thi để hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước dược liệu Nội. .. cường quản lý nhà nước dược liệu Nội Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DƯỢC LIỆU 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản lý nhà nước dược liệu 1.1.1 Các hoạt động dược liệu
 • 81
 • 137
 • 0

Quản lý nhà nước về dược liệu từ thực tiễn tại thành phố nội (tt)

Quản lý nhà nước về dược liệu từ thực tiễn tại thành phố hà nội (tt)
... trình bày thực trạng quản lý nhà nước dược liệu thành phố Nội gồm: hoạt động dược liệu thành phố; sở pháp lý quản lý nhà nước dược liệu; thực tiễn quản lý nhà nước dược liệu Nội tồn hạn... điểm quản lý nhà nước dược liệu a Khái niệm quản lý nhà nước dược liệu: Quản lý Nhà nước dược liệu tác động có tổ chức điều chỉnh pháp luật sở quyền lực nhà nước hoạt động dược liệu quan nhà nước. .. hóa sở lý luận Quản lý nhà nước Dược liệu - Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước Dược liệu địa bàn Thành phố nội Trên sở đề giải pháp khả thi để hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước dược liệu
 • 26
 • 115
 • 0

Pháp luật về quản lý chất thải sinh hoạt từ thực tiễn tại thành phố nội

Pháp luật về quản lý chất thải sinh hoạt từ thực tiễn tại thành phố hà nội
... đề lý luận quản lý chất thải sinh hoạt pháp luật quản lý chất thải sinh hoạt; + Đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật quản lý chất thải sinh hoạt địa bàn thành phố Nội. .. định pháp luật quản lý chất thải sinh hoạt thực tiễn thi hành pháp luật quản lý chất thải sinh hoạt địa bàn thành phố Nội - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp. .. vấn đề chung pháp luật quản lý chất thải sinh hoạt Chương Thực trạng pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật quản lý chất thải sinh hoạt địa bàn thành phố Nội Chương Một số giải pháp chủ yếu
 • 98
 • 120
 • 3

Giải quyết tranh chấp bằng tòa án về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản qua thực tiễn tại thành phố đà nẵng (tt)

Giải quyết tranh chấp bằng tòa án về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản qua thực tiễn tại thành phố đà nẵng (tt)
... LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TÒA ÁN 1.1 Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất kinh doanh bất động sản. .. giải tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất kinh doanh bất động sản Tòa án 1.2.2 Đặc điểm giải tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất kinh doanh bất động sản Tòa án. .. tắc giải tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất kinh doanh bất động sản Tòa án 1.2.4 Ý nghĩa hoạt động giải tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất kinh doanh bất động
 • 26
 • 13
 • 0

Pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản từ thực tiễn tại thành phố nội

Pháp luật về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản từ thực tiễn tại thành phố hà nội
... pháp luật cấp chứng môi giới bất 68 động sản từ thực tiễn thi hành thành phố Nội 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thƣc thi pháp luật cấp chứng 75 môi giới bất động sản từ thực tiễn thi hành thành. .. từ việc cấp lại chứng môi giới bất động sản xử phạt hoạt động cấp chứng không pháp luật 1.2.2 Cơ cấu pháp luật cấp chứng môi giới bất động sản Nội dung pháp luật cấp chứng môi giới bất động sản. .. LUẬN VỀ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢNPHÁP LUẬT VỀ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 1.1 Lý luận cấp chứng môi giới bất động sản 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến chứng môi giới bất
 • 103
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >