Tổng hợp tài liệu :

thcs toanmath com đề toán tuyển sinh lớp 10 THPT 2018 – 2019 sở GD và đt bắc ninh

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên đh sư phạm hà nội (vòng 1) (10)

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017  2018 môn toán trường THPT chuyên đh sư phạm hà nội (vòng 1) (10)
... a)Xét hai tứ giác nội tiếp BDPM CEPM tam giác MBC cân MEP  MBP  MBP  MDP b) BAC  ABC  ACB  1800 ; CBP  ABC  PBD  1800  ACB  PBD  DMP (1); ACB  MPE (2); tu (1)( 2)  DMP... 2 16 Ta có A; O,M, P thẳng hàng S ADE  DE AI Tính Câu  x1  x2  x3   x9   90 9  x1  x2  x3   x9   90  19 x1  29 x2  39 x3   99 x9  270   10  x1  x2  x3   x9 ...   x9   x  x   x   GV biên tập hướng dẫn Nguyễn Minh Sang;Đinh Văn Hưng THCS Lâm Thao - Phú Thọ
 • 3
 • 250
 • 1

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên đh sư phạm hà nội (vòng 2)

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017  2018 môn toán trường THPT chuyên đh sư phạm hà nội (vòng 2)
...  x  x   2017 2 2 ĐKXĐ x  R x  x    x  1  x   x  1   x  x   2017 2 2  x  x3  x  x  x   x  x  x   x  x3  x  2017  x  2x  2  x  x  1  2017  x  x... )  DCK Vậy tứ giác MDCB nội tiếp   MAK   EMK  MKD ∽ AKM ( c g.c ) c) Gọi L trung điểm KD ta có AEM  AE//KM Mặt khác ta có KF KE  KD.KA  KF KN  KL.KA  ANFL nội tiếp   LNF   MEK... x3   x1 , x2 , x3 , , x3   a  x ,  x  Z   Chứng minh tương tự d  y ,( y  Z  ) từ giả thi t a  d  98  x  y  98   x  y   x  xy  y   98 vi a  d  x  y   x  y  x 
 • 5
 • 184
 • 1

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên KHTN hà nội (vòng 1) (2)

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017  2018 môn toán trường THPT chuyên KHTN  hà nội (vòng 1) (2)
...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÁP ÁN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2017 MÔN THI : TOÁN ( Cho tất thí sinh) Câu I (3.5 điểm ) 1) Giải hệ... x    x hướng dẫn giải 1)Giải hệ phương trình 2  x  y  xy  1 (1)   x  x y  y (2) Từ phương trình (1) suy ra: xy=x2+y 2-1 (3) thay vào (2) ta x  x( x  y  1)  y  x  x3  xy  x... giải: Trước hết ta chứng minh bổ đề sau: Với n hợp số n>4 (n -1 )!  n Thật ta có: Với n hợp số n>4 n=a.b với a,b số nguyên khác n suy  a; b  n  suy n -1 )!  n từ giả thi t ta có an phải n an  n;
 • 6
 • 264
 • 0

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên lam sơn thanh hóa

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017  2018 môn toán trường THPT chuyên lam sơn  thanh hóa
... +10 =  t3 + 5t2 +2t +1= 2  t + 4t + 4t+ t -2 t +1= Cách 2: x2(x-2) =8 1-9 0x+25x2  x3 -2 x2 -2 5x2+ 90x -8 1 = 3 2  x -2 7x + 90x -8 1 =  x -3 .3x + 3.9.x -2 7 -1 8x + 63x -5 4 =  (x-3) -9 (2x -7 x+6)...BÀI GIẢI KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC 201 7-2 018 ( Dành cho tất thí sinh ) Câu Lời giải x   x 3   x 2 x 2 :  1) A = 1... 13  10 tọa độ giao điểm I hai đường (d1) (d2) I(1 ;-1 0) đường thẳng (d3) qua điểm I tọa độ I x = y = -1 0 thỏa mãn công thức y = mx + thay vào ta có : -1 0 = m.1+  m = -1 3 Vậy với m = - 13 đường
 • 4
 • 162
 • 1

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên quốc học TT huế (6)

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017  2018 môn toán trường THPT chuyên quốc học  TT huế (6)
...ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN QUỐC HỌC NĂM HỌC 2017 2018 Khóa ngày 02 tháng năm 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề NHÓM GIẢI ĐỀ: ThS TRẦN... 4012 x  10x  20  2x  x   38x  4112 x  10x  20 Thay x   vào F ta được:      5  28  10    56  19   5   10 5    20 38 5    4112 5 28  10   50  10  20 ... 4112 5 28  10   50  10  20   5 5  3 38   4112 3922  38  56  19  1961  19  2017 2 Câu a) Đường thẳng (d ) có hệ số góc k nên có phương trình (d ) : y  kx  b Vì (d ) qua
 • 5
 • 225
 • 0

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 2018 môn toán sở GD đt an giang

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017  2018 môn toán sở GD và đt an giang
...SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO AN GIANG A ĐÁP ÁN Câu ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Khóa ngày 0 7-7 -2 017 MÔN TOÁN CHUYÊN Đáp án Ta có 19 + = 16 + 2.4 + = +... tròn xếp hình vành khăn là: 3600 : 120 46′ ≈ 28,1984 Vậy xếp nhiều 28 hình tròn bán kính
 • 4
 • 230
 • 2

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 2018 môn toán trường chuyên lê quý đôn bình định (chuyên toán)

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017  2018 môn toán trường chuyên lê quý đôn  bình định (chuyên toán)
... minh bằ ng phản chứng Giả sử b  4ac là số chın ́ h phương m  m  N  Xét 4a abc = 4a (100 a + 10b + c) = 400a + 40ab + 4ac =  20a + b    b  4ac  =  20a + b   m = (20a + b + m)(20a... số đề u nhỏ abc Thâ ̣t ̣y, m < b (vı̀ m  b  4ac  ) nên: 20a + b m  20a + b + m < 100 a + 10b + c = abc ̣y nế u số tự nhiên abc là số nguyên tố thı̀ b  4ac không là số chın
 • 4
 • 210
 • 1

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 2018 môn toán sở GD đt bắc giang

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017  2018 môn toán sở GD và đt bắc giang
... có: 2002 2017 Q2  8008a   2017b  2506.4 a b Q  8008  4034  100 24  2018 Dấu “=” xảy  2002  a  8008a    2017 a    2017b    b b  2a  3b     a  Vậy Q = 2018  ... 166 3x  y  166  x  42 (thỏa mãn điều kiện) Giải hệ được:   y 40  Vậy lớp 9A có 42 học sinh, lớp 9B có 40 học sinh 1.5 A K Câu IV (3,0đ) H 0.25 O B C E D 1) 2) 3) 4) Câu V (0,5đ) Tứ giác... đến BC 2002 2017 Q   2996a  5501b a b  2002   2017    8008a     2017b   2506  2a  3b   a   b  0.5 0.5 0.75 1.0 0.5 Áp dụng bất đẳng thức Cô-si sử dụng giả thi t 2a  3b
 • 5
 • 231
 • 0

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 2018 môn toán sở GD đt hà nội (2)

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017  2018 môn toán sở GD và đt hà nội (2)
... mỏy i t A n B l (h) x 120 Thi gian ụ tụ i t A n B l (h) x 10 Xe ụ tụ n B sm hn xe mỏy 36 phỳt (h) nờn ta cú phng trỡnh: 120 120 x x 10 120.5 x 10 120.5.x 3x x 10 3x 30x 6000 ... xe mỏy l 10km/h nờn xe ụ tụ n B sm hn xe mỏy 36 phỳt Tớnh tc ca mi xe Hng dn gii Gi tc xe mỏy l x (km/h) iu kin x Do tc xe ụ tụ ln hn tc xe mỏy l 10km/h nờn tc ụ tụ l x 10 (km/h) 120 Thi gian... tip cựng chn cung AC ) ABC AHI M gúc ny v trớ ng v nờn BK / /HI (2) T (1) v (2) suy t giỏc BHIK l hỡnh bỡnh hnh Nguyn Chin - Hng Quõn Mt khỏc AN , CM lổn lt l cỏc tia phõn giỏc ca cỏc gúc A
 • 7
 • 248
 • 0

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 2018 môn toán sở GD đt phú thọ

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017  2018 môn toán sở GD và đt phú thọ
...HƯỚNG DẪN GIẢI BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phầ n a) Câu (1,5 đ) b) x 1 x 1 1     x 1   x  2 Vậy nghiệm... 2x   x  2x   (1)    (2) x  y  2x  y   y   2x Giải (1):  '  ; x1,2   Thay vào (2): Với x   y      Với x     y   1     Vậy nghiệm hệ phương trình là:  x,... trục Ox điểm D(– 2; 0)  OC = OD = Gọi h khoảng cách từ O tới (d) Áp dụng hệ thức cạnh đường cao vào  vuông OCD, ta có: 1 1    2  2 h OC OD h x  2(m  1) x  m  m   (1) Với m = 0, phương
 • 5
 • 195
 • 0

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 2018 môn toán sở GD đt vĩnh phúc (1)

c2 toanmath com  đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017  2018 môn toán sở GD và đt vĩnh phúc (1)
... x1 = 1; x2 = Với x = y = = Với x = y = =  A(1; 1) B(– 2; 4) y O b) -3 -2 -1 B 3x 1.0 A -1 2 C Dễ thấy (d) cắt Oy điểm C(0; 2) Do đó: 2.1 2.2 SOAB  SOAC  SOBC    (đvdt)... AHM AH HM 25    HM.HN  AH.HD    NH HD 3 Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có: MN  HM  HN  HM.HN  25 10  (cm) 3 1 10 25  AH.MN    (cm ) 2 3 Dấu “=” xảy 1  N   F  N   EF / /MN... phương trình: 80 80  2 x2 x Giải phương trình được: x1 = 10 (thỏa mãn điều kiện) x2 = (không thỏa mãn điều kiện) Vậy lúc đầu có 10 hàng ghế Điểm 0.75 0.25 1.0 1.0 Xét phương trình hoành độ
 • 5
 • 228
 • 0

thcs toanmath com đề toán tuyển sinh lớp 10 năm 2018 2019 sở GD đt bình phước (đề chung)

thcs toanmath com  đề toán tuyển sinh lớp 10 năm 2018 – 2019 sở GD và đt bình phước (đề chung)
...SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018- 2019 HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TỐN (CHUNG) Ngày thi 01/06 /2018 Câu Nội dung Điểm Câu (2,0... x - 10 km/h 0,125 đ 50 h x 50 h Thời gian xe thứ hai từ A đến B x  10 50 50   Theo đề ta có phương trình x  10 x  x  10 x  2000  0,125 đ  ( x  50)( x  40)  0,125 đ  x  50 ( N )... 6(cm) 0,25 đ ABC có  A  900 ; AH  BC AB 62  AB  BH BC  BH    3,6(cm) BC 10 0,25 đ 2 CH = BC BH = 10 3,6 = 6,4 ( cm) AH = BH CH  3,6.6,4  4,8(cm) Câu (2,5 điểm): Cho đường tròn tâm
 • 5
 • 122
 • 3

thi247 com đề khảo sát ngữ văn 12 năm 2018 2019 sở GD đt quảng nam

thi247 com  đề khảo sát ngữ văn 12 năm 2018 – 2019 sở GD và đt quảng nam
...SỞ GD T QUẢNG NAM HƯỚNG DẪN CHẤM (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2018 - 2019 Bài thi mơn: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút (khơng tính... nhà văn - Đánh giá chung: + Hai đoạn văn nêu bật vẻ đẹp đa sắc Sông Đà - chất vàng miền Tây Bắc + Thể tơi nghệ sĩ; nhìn gắn bó, tin yêu đời tác giả sau Cách mạng tháng Tám Văn viết chuẩn tả, ngữ. .. ngữ pháp tiếng Việt Có tư sáng tạo, lối viết độc đáo Yêu cầu kĩ năng: Đảm bảo cấu trúc nghị luận: Mở nêu vấn đề nghị luận Thân triển khai luận điểm để giải vấn đề Kết đánh giá, kết luận vấn đề
 • 3
 • 70
 • 4

Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 lần 1 năm 2018 2019 sở GD ĐT Bắc Ninh

Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Ninh
... UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN Năm học 2 018 2 019 Mơn: Tốn - Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 353 847 663 063 727... D B D B A A 10 C B D B B C 11 B A A A D B 12 C B C C A B 13 C C B B C B 14 D C B A D D 15 A D C C D B 16 C D D A C A 17 B C A A C A 18 B D C D B C 19 B C D B D D 20 D B C B D A 21 B B B A C C... A D 30 C C A B A A 31 D B D C B D 32 B D B C D D 33 C A C C C A 34 D B A A A B 35 B D D B B D 36 A B D B C C 37 A D A D B D 38 A D D D D B 39 D B B C B C 40 C C D C A A 41 B B C C D D 42 C C
 • 6
 • 13
 • 0

thcs toanmath com đề toán tuyển sinh lớp 10 THPT 2018 2019 sở GD đt bắc ninh

thcs toanmath com  đề toán tuyển sinh lớp 10 THPT 2018 – 2019 sở GD và đt bắc ninh
... 3c2 b) Tìm số nguyên dương a, b biết phương trình x2 2ax 3b = x2 2bx 3a = (với x ẩn) có nghiệm nguyên Hết - Đáp án thang điểm tham khảo I Phần trắc nghiệm (3đ) Câu... c  a  b  c    0,25  4 Vậy Min A = 12 (a, b, c) = 1; ;   3 b 0,5 x2 2ax 3b = (1); x2 2bx 3a = (2) '(1) = a2 + 3b = m2; '(2) = b2 + 3a = n2 (m, n  * ) Không tổng quát,... (quyển) (y  * ) Ta có: tổng số nhóm học sinh có là: xy (quyển) (1,0đ) Theo đề bài: phần quà giảm em có thêm phần quà nên ta có phương trình: xy = (x + 2)(y 2) (1) 0.25 0.25 Tương tự: phần quà
 • 6
 • 27
 • 0
1 2 3 4 .. >