Tổng hợp tài liệu :

SOP Hướng dẫn cách soạn thảo Quy trình chuẩn SOP

Hướng dẫn cách soạn GAĐT_PP

Hướng dẫn cách soạn GAĐT_PP
. (Hoặc ấn Alt + I rồi ấn D) 3. Thay đổi cách hiển thị của các Slide:  Cách 1: - Kích View  chọn một trong các cách: + Normal (Hiện danh sách các Slide. ý tưởng của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng. Với phần mềm này cho phép giáo viên tạo ra các bài giảng, thể hiện bài giảng một cách linh hoạt, nhịp nhàng.
 • 20
 • 551
 • 0

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử Phần III

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử Phần III
. Duplicate Slide 2 PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: 5. Sao chép và dán Slide: Có thể sao chép và dán các slide trong phần Normal. C)  di chuyển và dán vào nơi thích hợp (Ctrl + V) 3 PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: 6. Xóa Slide: Trong phần Normal View với
 • 7
 • 812
 • 9

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử Phần II

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử Phần II
. Slide II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: 8 9 Company Logo PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN 5. Sao chép và dán Slide: Có thể sao chép và dán các slide trong phần. chuyển và dán vào nơi thích hợp (Ctrl + V) II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE: 9 10 Company Logo PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN 6. Xóa Slide: Trong phần Normal
 • 23
 • 549
 • 5

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử
. tác vụ giúp việc soạn thảo nhanh chóng Hộp ghi chú Tính năng Trình diễn Hiển thị Task Pane: Menu  View  Task Pane (Ctrl + F1) Vùng soạn thảo PHẦN I:
 • 7
 • 962
 • 7

SƯU TẦM HƯỚNG DẪN CÁCH SOẠN BÀI

SƯU TẦM HƯỚNG DẪN CÁCH SOẠN BÀI
. tượng văn bản, đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, video .  PowerPoint hấp dẫn người dùng vì có cách giao tiếp rõ ràng, lôi cuốn, đạt hiệu quả cao.  Khởi động:. Nếu Presentation đang soạn chưa được lưu thì sẽ có thông báo  Thoát khỏi ứng dụng: Chọn File / Exit (Alt+F4) Nếu Presentation đang soạn chưa được lưu thì
 • 26
 • 256
 • 0

Hướng dẫn cách soạn giáo án trên chương trình trình chiếu powerpoint

Hướng dẫn cách soạn giáo án trên chương trình trình chiếu powerpoint
Hướng dẫn cách soạn giáo án trên chương trình trình chiếu powerpoint
 • 26
 • 1,625
 • 12

hướng dẫn cách soạn bài giảng điện tử

hướng dẫn cách soạn bài giảng điện tử
hướng dẫn cách soạn bài giảng điện tử . ĐIỆN TỬ VỚI LECTURE MAKER 5 1. Bài thực hành số 1: Làm quen với Lecture Maker 5 a. Mô tả: 5 b. Ý nghĩa: 5 c. Thực hiện: 5 Bước 1: Làm quen với môi trường làm việc của Lecture Maker 5 Bước. với Lecture Maker 3 I. GIỚI THIỆU 1. Tổng quan LectureMAKER là phần mềm soạn thảo bài giảng điện tử đa phương tiện, sản phẩm của công ty Daulsoft Hàn Quốc (www.daulsoft.com). Với LectureMAKER,. phần mềm soạn thảo bài giảng điện tử Lecture Maker. c. Thực hiện: Bước 1: Làm quen với môi trường làm việc của Lecture Maker Khởi động chương trình LectureMAKER, màn hình chính của chương trình
 • 40
 • 749
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 1 pps

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 1 pps
. nghĩa là n = k và pv k = p 1 v 1 k , công của máy nén sẽ là: ]kg/J[),vpvp( 1k k p dp pv1 11 22 k /1 2 1 k /1 11 == (6- 21) hoặc: ]kg/J[ ,1 p p vp 1k k 1 1k k 1 2 11 = . nguyên tử k = 1, 3 thì k = 0,55. Khi thay bởi k thì tốc độ tới hạn đợc xác định theo (6 -11 b): = k 1k k12 1RT 1k k 2 , (6 -13 ) 1 1k k k 1k 12 RT 1k k2 1k 2 1RT 1k k 2 + = + = + ,. quá trình nén là đa biến, với số mũ đa biến n thì pv n = p 1 v 1 n , khi đó công của máy nén sẽ là: )vpvp( 1n n dppv1 11 22 n 1 p p 1 2 1 == (6-25) hoặc: [] kg/J ,1 p p vp 1n n 1 1n n 1 2 11 =
 • 10
 • 301
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 2 ppsx
. cấp nhiệt hỗn hợp đợc trình bày trên hình 7.1. Chu trình gồm: 1 -2 là quá trình nén đoan nhiệt, 2- 2 là quá trình cấp nhiệt đẳng tích, môi chất nhận nhiệt lợng q 1 , 2- 3 là quá trình cấp nhiệt. chu trình nh sau: - Vì 1 -2 là quá trình nén đoan nhiệt nên ta có 1k 1k 2 1 1 2 v v T T = = , suy ra: 1k 12 TT = , 2- 2 là quá trình cấp nhiệt đẳng tích nên: == 2 &apos ;2 2 &apos ;2 p p T T ,. đây, theo quan điểm nhiệt động, dựa vào chu trình cấp nhiệt ta phân động cơ đốt trong thành 3 loại: chu trình cấp nhiệt đẳng áp, chu trình cấp nhiệt đẳng tích, chu trình cấp nhiệt hỗn hợp.
 • 10
 • 313
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 3 docx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 3 docx
. 12 p 34 là chu trình cấp nhiệt đẳng áp, 12 234 1 là chu trình cấp nhiệt hỗn hợp và 12 v 34 chu trình cấp nhiệt đẳng tích. Trên đồ thị, 3 chu trình này có cùng p 1 , T 1 và cùng p 3 , T 3 nghĩa. và nhiệt lợng q 1 cấp vào cho chu trình: Trên đồ thị T-s hình 7.4 biểu diễn 3 chu trình: 1 23 v 4 v 1 là chu trình cấp nhiệt đẳng tích, 12 234 1 là chu trình cấp nhiệt hỗn hợp và 1 23 p 4 p 1. suất nhiệt của chu trình khi giảm nhiệt độ trung bình T 2tb của quá trình nhả nhiệt trong bình ngng hoặc tăng nhiệt độ trung bình T 1tb của quá trình cấp nhiệt trong lò hơi. * Giảm nhiệt độ
 • 10
 • 253
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 4 ppt
. giữ nguyên nhiệt độ hơi quá nhiệt t 1 và áp suất cuối p 2 , tăng áp suất p 1 thì nhiệt độ sôi của quá trình 4- 5 tăng, do đó nhiệt độ trung bình T 1tb của quá trình cấp nhiệt 345 1 cũng tăng. gradient nhiệt độ của điểm M là vận tốc thay đổi nhiệt độ của m theo hớng pháp tuyến n của mặt đẳng nhiệt t = const, chiều từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao. Biểu thức của vectơ gradient nhiệt. nở đoạn nhiệt và sinh công. Ra khỏi tuốc bin, hơi đi vào bình ngng 3 nhả nhiệt đẳng áp, ngng tụ thành nớc rồi đợc bơm 4 bơm trở về lò, lặp lại chu trình cũ. Đồ thị T-s của chu trình nhiệt đợc
 • 10
 • 288
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 5 pps

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 5 pps
. thông số vật lý của vật liệu. 9.2. Phơng trình vi phân dẫn nhiệt 9.2.1. Nội dung của phơng trình vi phân dẫn nhiệt Phơng trình vi phân dẫn nhiệt là phơng trình cân bằng nhiệt cho một phân. lợng nhiệt trao đổi bằng phơng thức dẫn nhiệt. 9.1.2 Hệ số dẫn nhiệt Hệ số của định luật Fourier gradt q = , W/mK đợc gọi là hệ số dẫn nhiệt. Hệ số dẫn nhiệt đặc trng cho khả năng dẫn. 95 .Chơng 9. dẫn nhiệt ổn định 9.1. định luật fourier và hệ số dẫn nhiệt 9.1.1 Định luật fourier và hệ số dẫn nhiệt Dựa vào thuyết động học phân tử, Fourier đã chứng minh định
 • 10
 • 352
 • 0

Hướng dẫn: cách soạn thảo CTCT hợp chất hữu cơ trong word với phần mềm Math Type 5

Hướng dẫn: cách soạn thảo CTCT hợp chất hữu cơ trong word với phần mềm Math Type 5
. Math Type 5. 2- Phần mềm hổ trợ soạn thảo công thức toán học trong word Math Type 5. 2 | Rs link | 4.2 Mb Phần mềm hỗ trợ việc gỏ các công thức toán học, khi cài đặt sẽ tích hợp vào bộ. trình bày trong báo cáo của mình, phần mềm MathType của hãng Design Science Inc quả là một trợ thủ đắc lực. MathType 5. 1 sau khi được cài đặt sẽ tích hợp vào thanh công cụ của MS Word. Từ bây. sử dụng MathType để soạn thảo công thức toán, bạn chỉ việc nhấp chuột vào biểu tượng có dấu # màu xanh trên thanh công cụ là lập tức xuất hiện màn hình soạn thảo của MathType. MathType hỗ trợ
 • 2
 • 491
 • 4

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa
. CÁCH SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Hướng dẫn cách thức soạn thảo các loại hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2015 theo quy định pháp luật hiện hành. Tùy từng loại hàng hóa cụ thể. hợp đồng Người soạn thảo cần đọc qua để chỉnh sửa câu chữ cho ngắn gọn nhưng phù hợp, tránh sai lỗi chính tả, sử dụng câu chữ sai ngữ pháp, V. Phê duyệt hợp đồng Hợp đồng sau khi được soạn thảo. về chấm dứt hợp đồng, sửa đổi bổ sung hợp đồng: Căn cứ vào thực tế kinh doanh loại sản phẩm, doanh nghiệp nắm bắt được các trường hợp có thể gây cản trở cho việc thực hiện hợp đồng dẫn đến quyết
 • 1
 • 420
 • 1

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng ủy quyền

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng ủy quyền
. ủy quyền, việc ủy quyền lại, nghĩa vụ của bên được ủy quyền, quyền của bên được ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền và chấm dứt hợp đồng ủy. hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình bên ủy quyền cần quy định rõ trong Hợp đồng ủy quyền về thời hạn ủy quyền theo hướng. trường hợp nêu trên cho thấy bên ủy quyền đã lập Hợp đồng ủy quyền, nhưng không giới hạn quyền của bên được ủy quyền. Để đảm bảo quyền lợi của mình bên ủy quyền cần xác định rõ phạm vi ủy quyền,
 • 3
 • 280
 • 0

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại
. văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Điều đầu tiên và cũng là điểm cốt yếu cần đạt được khi soạn thảo hợp đồng đó là đảm bảo tính pháp lý. Một. cho là hợp lý và đối tác sẽ chấp thuận khi đàm phán hợp đồng. Điểm tiếp theo VnDoc.com muốn chia sẻ thêm các lưu ý khi soạn thảo một hợp đồng kinh doanh thương mại. 1. Nên tự mình soạn thảo Bạn. soạn thảo bản dự thảo đầu tiên của hợp đồng, bởi như vậy bạn sẽ có nhiều lợi thế trong khi đàm phán, đồng thời còn có thể đưa ra những điều khoản có lợi nhất cho mình. Hơn nữa, tự mình soạn thảo
 • 2
 • 329
 • 0

Soạn thảo quy trình giải quyết các phàn nàn của khách hàng khi ăn uống tại Nhà hàng Hương Sen theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Soạn thảo quy trình giải quyết các phàn nàn của khách hàng khi ăn uống tại Nhà hàng Hương Sen theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO International Organization for Standardization) được thành lập từ năm 1947, có trụ sở đặt tại Geneva Thụy Sĩ.Chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) khuyến nghị áp dụng nhằm thuận lợi hóa thương mại toàn cầu và bảo vệ an toàn, sức khỏe và môi trường cho cộng đồng. Hiện nay ISO đã soạn thảo và ban hành gần 16.000 tiêu chuẩn cho sản phẩm, dịch vụ, hệ thống quản lý, thuật ngữ, phương pháp… ... lượng GIẢI QUY T PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG KHI ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG HƯƠNG SEN theo tiêu chuẩn iso 9001-2000 Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng để giải phàn nàn có liên quan đến hoạt động ăn uống, ... KHÁCH HÀNG Tiếp QUY TRÌNH GIẢI QUY T PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NHÀ HÀNG Hệ thống quản trị Công ty /Khách sạn dịch vụ Nhà hàng Nhà hàng Hương Sen Quy trình giải phàn nàn Khách hàng Lần ban hành... nại, phàn nàn cách hợp lý, phải có hài long Khách hàng Phân loại Khách hàng Khách Những vấn đề Khách hàng thường khi u nại, phàn nàn Về CÁC BƯỚC GIẢI QUY T KHI U NẠI, PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG
 • 18
 • 61
 • 0

Đề 2: Soạn thảo quy trình thiết kế chương trình du lịch cho khách hàng của một công ty du lịch theo ISO 9001 – 2000. Xây dựng biểu đồ nhân quả để phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chất lượng các dịch vụ vui chơi giải trí chưa cao và

Đề 2: Soạn thảo quy trình thiết kế chương trình du lịch cho khách hàng của một công ty du lịch theo ISO 9001 – 2000. Xây dựng biểu đồ nhân quả để phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chất lượng các dịch vụ vui chơi giải trí chưa cao và
I. Mục đích: Nhằm hoàn thiện quy trình thiết kế chương trình du lịch cho khách hàng và hạn chế sai sót. Sử dụng tối đa khả năng cung ứng dịch vụ của Du lịch Việt Nam.II. Phạm vi:Áp dụng với mọi cá nhân có liên quan đến quá trình tác nghiệp thiết kế chương trình du lịchIII. Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch, Đại học Thương mại. Các website: http:www.vietravelvn.com, http:www.chudu24.comthietketour.html, https:sites.google.com, http:www.dulichsapa.info... IV. Định nghĩa: Chương trình du lịch là lịch trình, các dịch vụ và giá bán chương trình được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ nơi xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi. (Điều 4 – Luật du lịch Việt Nam, 2005). ... có CMTND PHẦN XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN VÈ CHỦ QUAN DẪN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ CHƯA CAO VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Chương 1: Những... vụ vui chơi giải trí chưa cao * Xác định nguyên nhân a Nguyên nhân chủ quan _ Cơ sở vật chất trang thiết bị Chất lượng DV vui chơi giải trí cao hay thấp phụ thuộc vào trình phục vụ, trang thiết. .. tránh nhầm lẫn Công ty du lịch Vietravel Hệ thống quản trị chất lượng công ty du lịch Mã số: QUY TRÌNH: Trang: 3/5 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CHO KHÁCH HÀNG Lần ban hành: 01 - Vào thời gian
 • 17
 • 56
 • 0

SOP Hướng dẫn cách soạn thảo Quy trình chuẩn SOP

SOP Hướng dẫn cách soạn thảo Quy trình chuẩn SOP
Quy trình thao tác chuẩn (tiếng Anh: Standard operating procedure SOP) là một hệ thống quy trình, được tạo ra để hướng dẫn và duy trì chất lượng công việc. Quy trình chuẩn giúp tránh khỏi các sơ sót nếu làm theo đúng các bước trong quy trình, nó cũng giúp người mới nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc.Các quy trình thao tác chuẩn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế, hàng không, kỹ thuật, giáo dục, công nghiệp và cả quân sự.Các mục đích thường gặp khi sử dụng Quy trình thao tác chuẩn:Tiết kiệm thời gian, cải thiện hiệu suấtNgăn ngừa lãng phí tài nguyênỔn định chất lượng, năng suất làm việc: công việc thực hiện theo SOP lần nào cũng được hoàn thành và hoàn thành theo cách giống nhau. ... xuất thực phẩm chức Phòng Hành Chính Quy trình chuẩn Hướng dẫn soạn thảo SOP Số: HC0101 MỤC ĐÍCH - Hướng dẫn cách viết /soạn thảoquy trình thao tác chuẩn (QTC -SOP) - Nhằm đảm bảo tính quán đồng... xuất thực phẩm chức Phòng Hành Chính Quy trình chuẩn Hướng dẫn soạn thảo SOP Số: HC0101 - Định kỳ năm/lần, lãnh đạo Cơ quan tổ chức sốt xét tồn SOP (kể SOP trình áp dụng báo cáo chưa phù hợp)... khảo trình soạn thảo quy trình thao tác chuẩn làm sở cho việc kiểm tra thông tin sau Các tài liệu nêu theo thứ tự sau: 6/11 Cơng ty ABC sản xuất thực phẩm chức Phòng Hành Chính Quy trình chuẩn Hướng
 • 11
 • 21
 • 0
1 2 3 4 .. >