Tổng hợp tài liệu :

NGHIÊN cứu CÔNG tác tạo ĐỘNG lực CHO NHÂN VIÊN tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn CHUẨN VIỆT, HAI bà TRƯNG, hà nội

kiểm toán chu trình hàng tồn kho tại Công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt

kiểm toán chu trình hàng tồn kho tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt
kiểm toán chu trình hàng tồn kho tại Công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt
 • 20
 • 463
 • 1

tìm hiểu quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty tnhh kiểm toán vấn chuẩn việt vietvalues

tìm hiểu quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn chuẩn việt vietvalues
. PhDm ThE Toán GVHD: Th.s. Hoàng ĐFc Minh Tên Ngày Mã số Người TH PTT 28/02/10 Người KT NTH 20/03/10 F2  Ph lc Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt ( ) Thành viên của Hãng Kiểm toán. 6322 32,840 ,156 Công Ty TNHH DV Nguyễn Cờng } HD 25/07 0053053 Thành phẩm 6322 2,475 ,600 Công Ty TNHH DV Nguyễn Cờng } HD 25/07 0053053 Thành phẩm 6412 4,165 ,718 Công Ty TNHH DV Nguyễn Cờng } HD. lc Khách hàng: Công ty ABC Nội dung: Kiểm tra nghiệp vụ mua hàng Niên độ: 31/12/2009 Đơn vị tính: 1000.đ I. Mục tiêu7 %KR5ZWVC II. Công việc đã thực hiện7 1. Kiểm tra phương
 • 37
 • 1,265
 • 4

Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm Toán Vấn Chuẩn Việt thực hiện

Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện
Chúng ta đang sống trong thời đại của sự phát triển mạnh mẽ về tất cả các lĩnh vực xã hội.Bao trùm lên bức tranh toàn cảnh là sự phát triển ngày càng hoàn thiện của nền kinh tế thị trường, chính điều này đã tạo nên diện mạo mới đầy khởi sắc cho nền kinh tế - xã hội nước ta.Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đã mở ra những vận hội mới cũng như những thách thức đối với nền kinh tế đang trên bước đường phát triển hội nhập.Điều này đòi hỏi sự phát triển đồng bộ của các yếu tố, các thực thể trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển của nền kinh tế là tác động cộng hưởng của nhiều nhân tố, trong đó không thể không nói tới một trong những nhân tố quan trọng là các doanh nghiệp. Hoạt động có hiệu quả của các doanh nghiệp được phản ánh trong nhiều chỉ tiêu về kết quả kinh doanh, về khả năng thanh toán… thể hiện một phần trong chu trình bán hàng – thu tiền của đơn vị. Chu trình bán hàng – thu tiền đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp, nó góp phần giúp cho doanh nghiệp thu hồi được vốn đã đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh và trên hết, tạo ra lợi nhuận để cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Thêm vào đó, chu trình bán hàng – thu tiền liên quan tới rất nhiều khoản mục trên Báo cáo tài chính, một sự sai sót nhỏ trong việc ghi nhận doanh thu cũng làm ảnh hưởng lớn đến toàn bộ Báo cáo tài chính. Nhận thấy tầm quan trọng của chu trình bán hàng - thu tiền, với mong muốn tìm hiểu sâu hơn cách thức Công ty TNHH Kiểm Toán Vấn Chuẩn Việt tiến hành khi thực hiện kiểm toán chu trình này, em đã chọn đề tài: “Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm Toán Vấn Chuẩn Việt thực hiện” . Công ty TNHH Kiểm Toán Vấn Chu n Việt tiến hành khi thực hiện kiểm toán chu trình này, em đã chọn đề tài: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty. TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VẤN CHU N VIỆT CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG. DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHU N VIỆT THỰC HIỆN CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHU N VIỆT
 • 91
 • 433
 • 0

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán vấn chuẩn việt thực hiện

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt thực hiện
... mục Chi phí hoạt động Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt thực có khác so với công ty kiểm toán khác đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí hoạt động kiểm toán. .. VẤN CHUẨN VIỆT 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHUẨN VIỆT 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn. .. GS.TS NGÔ THẾ CHI chi phí hoạt động khiến thiết kế thực quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trở thành vấn đề quan tâm kiểm toán hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động điều tất
 • 147
 • 405
 • 0

Kiểm toán khoản mục tiền trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiếm toán vấn chuẩn việt

Kiểm toán khoản mục tiền trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiếm toán và tư vấn chuẩn việt
... thực tập Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES), định thực đề tài: Kiểm toán k hoản mục vố n bằ ng tiề n k iểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt để thực... vừa đảm bảo cho công việc kiểm toán tiến hành đạt hiệu cao Qua việc nghiên cứu đề tài: “Quy trình kiểm toán khoản mục vốn tiền kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Bản thân... 2: Cơ sở lý luận kiểm toán khoản mục tiền kiểm toán BCTC Chƣơng 3: Tổng quan Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) Chƣơng 4: Thực trạng công tác kiểm toán vốn tiền BCTC VIETVALUES
 • 123
 • 294
 • 0

Quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty TNHH kiểm toán vấn chuẩn việt (vietvalues)

Quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt (vietvalues)
... TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ƢỚC TÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHUẨN VIỆT 43 4.1 Quy trình kiểm toán khoản ước tính kế toán VIETVALUES 43 4.1.1 Chuẩn. .. quy trình kiểm toán ước tính kế toán Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Chương 5: Nhận xét kiến nghị CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ƢỚC TÍNH KẾ TOÁN 2.1 Giới thiệu ƣớc tính. .. lệch, sai sót kiểm toán khoản ước tính kế toán khó thực tiêu khác Nhận thức vấn đề này, chọn đề tài : Quy trình kiểm toán khoản ƣớc tính kế toán Công ty TNHH Kiểm toánvấn Chuẩn Việt ” để làm
 • 114
 • 287
 • 1

Bằng chứng kế toán các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán vấn chuẩn việt

Bằng chứng kế toán và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt
... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁNTÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO... THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHUẨN VIỆT Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁNKIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn: ThS Trịnh Ngọc Anh
 • 2
 • 280
 • 0

Thực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty b do công ty TNHH kiểm toán vấn chuẩn việt thực hiện

Thực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty b do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt thực hiện
... công ty B Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chu n Việt thực Chương II .Thực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho kiểm toán B o cáo tài Công ty B Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chu n Việt thực Chương... kinh doanh công nghệ Nội CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN B O CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH B DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHU N VIỆT THỰC HIỆN... kinh doanh công nghệ Nội CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN B O CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH B DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHU N VIỆT THỰC HIỆN 2.1
 • 55
 • 694
 • 0

Bằng chứng kế toán các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán vấn chuẩn việt

Bằng chứng kế toán và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt
... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁNTÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO... THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHUẨN VIỆT Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁNKIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn: ThS Trịnh Ngọc Anh
 • 2
 • 151
 • 0

Kiểm toán khoản mục tiền trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiếm toán vấn chuẩn việt

Kiểm toán khoản mục tiền trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiếm toán và tư vấn chuẩn việt
... thực tập Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES), định thực đề tài: Kiểm toán k hoản mục vố n bằ ng tiề n k iểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt để thực... vừa đảm bảo cho công việc kiểm toán tiến hành đạt hiệu cao Qua việc nghiên cứu đề tài: “Quy trình kiểm toán khoản mục vốn tiền kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Bản thân... 2: Cơ sở lý luận kiểm toán khoản mục tiền kiểm toán BCTC Chƣơng 3: Tổng quan Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) Chƣơng 4: Thực trạng công tác kiểm toán vốn tiền BCTC VIETVALUES
 • 123
 • 228
 • 1

Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)

Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)
Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán vấn Chuẩn Việt (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 86
 • 161
 • 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÔNG TY CIDICO NĂM 2015 CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHUẨN VIỆT

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÔNG TY CIDICO NĂM 2015 CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
... tai 31 thang 12 narn 2015, cling nhir k€t qua hoat d9ng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ cho narn tai chinh k€t thuc cung cua nam tai chinh k€t thuc 31 thang 12 nam 2015 phu hQ'P voi chuan... chinh hQ'Pnhk vin d~ khac " ~ ~N , Nguy~n Th] Ngoc Nga - Ph6 T6ng Giam d8c Gidy CNDKHN s<5: 0351 -2015- 071-1 Chii kj duac quyen uy Ths Huynh True Lam - Ki~m toan vien Gidy CNDKHN s<5: 1523-2013-071-1
 • 2
 • 40
 • 0

TÌM HIỂU THỰC TẾ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES)

TÌM HIỂU THỰC TẾ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES)
... DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Các thử nghiệm chi tiết Nợ phải thu khách hàng 26 Bảng 4.1 Chương trình kiểm tốn Nợ phải thu khách hàng Vietvalues 36 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ... điểm nhược điểm, sở đề xuất số giải pháp kiến nghị góp phần hồn thiện quy trình kiểm tốn MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x Danh mục phụ lục xi Chương 1:... khách hàng xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Do yêu cầu kinh tế, cạnh tranh, thu hút vốn đầu tạo niềm tin nơi khách hàng buộc doanh nghiệp phải cơng khai minh bạch
 • 81
 • 61
 • 0

KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHUẨN VIỆT

KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
... đến kỹ thu t thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn báo cáo tài Mơ tả kỹ thu t thu thập chứng kiểm tốn Cơng ty Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt, đồng thời minh họa thực tiễn kỹ thu t thu thập chứng kiểm. .. DUNG TÓM TẮT HỒ NGỌC SANG Tháng năm 2010 Kỹ Thu t Thu Thập Bằng Chứng Kiểm Toán Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn Vấn Chuẩn Việt HO NGOC SANG July 2010 “Technical... loại báo cáo kiểm toán ng ứng 3.2 Các vấn đề chứng kiểm toán 3.2.1 Tại phải thu thập chứng kiểm toán Bằng chứng kiểm tốn tất tài liệu, thơng tin kiểm toán viên thu thập liên quan đến kiểm
 • 105
 • 13
 • 0

Bằng chứng kế toán các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán vấn chuẩn việt

Bằng chứng kế toán và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt
... THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VẤN CHUẨN VIỆT .70 5.1 Đánh giá thực trạng hoạt động vận dụng phương pháp thu thập chứng kiểm toán. .. luận chứng kiểm toán phương pháp thu thập chứng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài  Chương - Tổng quan Cơng ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt  Chương - Thực trạng thu thập chứng kiểm tốn kiểm. .. VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TỐN TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 Tổng quan chứng kiểm toán 2.1.1 Khái niệm đặc điểm chứng kiểm toán Bằng chứng kiểm
 • 153
 • 11
 • 0

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN CHUẨN VIỆT

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC  DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN  VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
... tốn khoản mục Doanh thu áp dụng công ty TNHH ABC, nhằm thấy rõ quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt - Đánh giá quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu, ... 2.8 Quy trình kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Tại Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt, thơng thường quy trình kiểm tốn nói chung quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu. .. quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu, nghiên cứu quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt - Thực phân tích quy trình kiểm
 • 91
 • 27
 • 0

NGHIÊN cứu CÔNG tác tạo ĐỘNG lực CHO NHÂN VIÊN tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN vấn CHUẨN VIỆT, HAI TRƯNG, nội

NGHIÊN cứu CÔNG tác tạo ĐỘNG lực CHO NHÂN VIÊN tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn CHUẨN VIỆT, HAI bà TRƯNG, hà nội
Luận văn trình bày về công tác tạo động lực cho nhân viên tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt. Đây là đề tài hay về quản trị nhân lực tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn làm khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp hay thảo luận. ... cơng tác tạo động lực cho nhân viên CN Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Đối ng nghiên cứu Công tác tạo động lực cho nhân viên CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt, Hai Trưng... cứu công tác tạo động lực cho nhân viên Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt, Hai Trưng - Nội từ tìm số biện pháp nhằm góp phần hồn thiện công tác tạo động lực cho nhân viên Chi. .. cứu thực đề tài: “ Nghiên cứu công tác tạo động lực cho nhân viên Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt, Hai Trưng - Nội Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu
 • 76
 • 17
 • 0
1 2 3 4 .. >