Tổng hợp tài liệu :

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở việt nam nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh cơ bản

nghiên cứu giao văn hóa việt mỹ về hành vi phi ngôn từ của giáo viên dạy tiếng anh khi tương tác với sinh viên việt nam

nghiên cứu giao văn hóa việt  mỹ về hành vi phi ngôn từ của giáo viên dạy tiếng anh khi tương tác với sinh viên việt nam
. English in Vietnam for a certainamount of time. Vietnamese teachers are all from Division I – English Department - College of Foreign Languages – Vietnam National. Vietnamese - Anglophone cross cultural studies of English language–teachers nonverbal behaviour in interacting with their Vietnamese students appear vital’and
 • 81
 • 953
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng WEB 2 0 vào chính phủ điện tử việt nam

Nghiên cứu ứng dụng WEB 2 0 vào chính phủ điện tử ở việt nam
. -HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NGUYỄN THU HẰNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEB 2. 0 VÀO CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Chuyên ngành:. các ứng dụng 2. 0 trong rất nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội như: thư viện 2. 0, doanh nghiệp 2. 0, PR 2. 0, học tập 2. 0 (Learning 2. 0) , du lịch 2. 0
 • 25
 • 659
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phụt vữa cao áp (Jet Grouting) Việt Nam phát triển thiết bị thi công Jet Grouting(Báo cáo tổng hợp)

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phụt vữa cao áp (Jet Grouting) ở Việt Nam và phát triển thiết bị thi công Jet Grouting(Báo cáo tổng hợp)
. KC.03/11-15 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHỤT VỮA CAO ÁP (JET GROUTING) VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THI T BỊ THI CÔNG JET GROUTING” Mã. Công Nghệ Khoan Phụt Vữa Cao Áp (Jet Grouting) TP. HCM 05/01/2013 9,46/10 2 Lý Hữu Thắng Nghiên Cứu Quy Trình Công Nghệ Phụt Vữa Cao Áp (Jet Grouting) Ứng Dụng Gia Cố Nền Miền Nam, . TIN CHUNG 1. Tên đề tài/dự án: Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Phụt Vữa Cao Áp (Jet Grouting) Việt Nam Phát Triển Thi t Bị Thi Công Jet Grouting Mã số đề tài, dự án: KC.03.TN.15/11-15
 • 548
 • 441
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phụt vữa cao áp (Jet Grouting) Việt Nam phát triển thiết bị thi công Jet Grouting

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phụt vữa cao áp (Jet Grouting) ở Việt Nam và phát triển thiết bị thi công Jet Grouting
. Quan về Quy Trình Công Nghệ Jet Grouting trên thế giới” ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHỤT VỮA CAO ÁP (JET GROUTING) VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THI T BỊ THI CÔNG JET GROUTING Mã. nay công nghệ này đã áp dụng thành công nhiều dự án trên thế giới. Việt Nam, Jet Grouting đã áp dụng thành công một số dự án trong ngành Thủy lợi, nhưng để áp dụng rộng rãi công nghệ. 2! 3. HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ JET GROUTING VIỆT NAM . 3! 4. PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA JET GROUTING 4! 5. ƯU ĐIỂM KHUYẾT ĐIỂM CỦA JET GROUTING 6! 6. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA JET GROUTING 7! 7.
 • 711
 • 987
 • 3

Nhận thức thái độ của giáo viên sinh viên trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội đối việc ứng dụng giáo trình điện tử New dynamic English

Nhận thức và thái độ của giáo viên và sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đối việc ứng dụng giáo trình điện tử New dynamic English
. investigate what HUBT English teachers and students perceive and think of New Dynamic English.  To discover benefits and challenges in the application of New Dynamic English at HUBT. In. 1. What are the HUBT English teachers’ understandings of and anttitudes to New Dynamic English ? 2. What are benenits and difficulties in the application of New Dynamic English at HUBT? III and technology(HUBT) and English faculty decided to introduce New Dynamic English( NDE), a Dyned course, for K15 non English majored students. The introduction of the new English software is considered
 • 62
 • 427
 • 0

LẠM PHÁT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT VIỆT NAM.PDF

LẠM PHÁT VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM.PDF
. 1.6.3. Mô hình AR(p) 20 1.6.4. Mô hình MA(q) 20 1.6.5. Sai phân I(d) 21 1.6.6. Mô hình ARIMA 21 1.6.7. Các bc phát trin mô hình ARIMA 23 CHNG 2: THC TRNG LM PHÁT TI VIT NAM 2.1 v mô kim ch lm phát ca Chính ph 56 CHNG 3: NHNG KIN NGH KIM SOÁT LM PHÁT. NG DNG MÔ HÌNH ARIMA VÀO D BÁO LM PHÁT TI VIT NAM 3.1. Nhng kin ngh góp phn kim soát lm phát. 1 : TNG QUAN V LM PHÁT CHNG 2: THC TRNG LM PHÁT TI VIT NAM CHNG 3: NHNG KIN NGH KIM SOÁT LM PHÁT. NG DNG MÔ HÌNH ARIMA VÀO D BÁO LM PHÁT TI VIT NAM
 • 81
 • 356
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt Nam ... IoT, tiêu chuẩn, quy chuẩn cần kiến trúc tham chiếu IoT, từ đề xuất nguyên lý xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT Xây dựng khuyến nghị tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT Việt. .. tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu IoT quốc tế Việt Nam 21 CHƢƠNG 3: KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN KIẾN TRÚC THAM CHIẾU CHO IOT VIỆT NAM 22 3.1 Nguyên lý xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham. .. cầu chuẩn hóa kiến trúc tham chiếu cho IoT Việt Nam - Chƣơng 3: Khuyến nghị tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT Việt Nam Nghiên cứu, phân tích yêu cầu chung, khía cạnh kiến trúc tham chiếu
 • 76
 • 196
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt Nam (tt)

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt Nam (tt)
Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) Việt Nam ... IoT, tiêu chuẩn, quy chuẩn cần kiến trúc tham chiếu IoT, từ đề xuất nguyên lý xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT Xây dựng khuyến nghị tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT Việt. .. cầu chuẩn hóa kiến trúc tham chiếu cho IoT Việt Nam - Chƣơng 3: Khuyến nghị tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT Việt Nam Nghiên cứu, phân tích yêu cầu chung, khía cạnh kiến trúc tham chiếu. .. tham chiếu IoT Việt Nam Đề tài tập trung nghiên cứu tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu IoT, đưa nguyên lý xây dựng khuyến nghị tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT Việt Nam Nội dung nghiên cứu bố
 • 22
 • 380
 • 0

KHUNG THAM CHIEU CHAU AU VE NGOAI NGU

KHUNG THAM CHIEU CHAU AU VE NGOAI NGU
... CHỈ TIẾNG ĐỨC SANG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGOẠI NGỮ - CERF  nhiều loại chứng tiếng Đức khác nhau, việc quy đổi chứng tiếng Đức sang khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ, tham khảo quy định... ТРКИ-2 (TRKI-2) Certificate Level ТРКИ-3 (TRKI-3) Certificate Level ТРКИ-4 (TRKI-4) Certificate Level PHỤ LỤC BẢNG QUY ĐỔI TRÌNH ĐỘ TIẾNG TRUNG (HSK) THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGOẠI NGỮ... HSK với “tiêu chuẩn lực Hán ngữ quốc tế” theo khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ - CEFR: Lượng từ vựng Tiêu chuẩn lực tiếng Trung quốc tế Khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ - (CEFR) HSK cấp Hơn
 • 4
 • 78
 • 0

Ứng dụng khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ bậc đại học Việt Nam - Nhận thức phản hồi của giáo viên dạy tiếng Anh bản

Ứng dụng khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở Việt Nam - Nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng Anh cơ bản
The present study explores General English (GE) teachers’ perceptions of and their responses to the CEFR implementation for non-English major students at a university in Central Vietnam. This chapter serves as an introduction to the thesis. It introduces the background of the study and statement of the problem, presents the research purpose and research questions. The chapter also provides an overview of the research design and describes the organization of the thesis. 1.1. Background context of the study In the era of globalization and integration, English is more and more indispensable to the development of any country. It has become the first foreign language to be taught and a compulsory subject for both undergraduates and graduates at tertiary level in Vietnam (Vietnamese government, 2008). Nonetheless, English language education has encountered great difficulties in catching up with the social need. The heavy reliance on the explicit teaching of grammatical rules and grammar-based testing which have long characterized English teaching in Vietnam has been proved to be very resistant to change (Hoang, 2010). As a result, Vietnam was grouped into ―low proficiency‖ countries in terms of English (Education First, 2013). To change the situation, various attempts have been made to reform the foreign (especially English) language teaching system, among which is the NFL 2020 Project and the adoption of the CEFR. Specifically, in 2008, the Vietnamese Government launched a national project named ―Teaching and learning foreign languages in the national educational system for the 2008-2020 period‖, often referred to as NFL 2020 Project as a national strategy so as to renovate the foreign language teaching and learning in the national education system during the period 2008-2020 (Vietnamese government, 2008), now extended to 2025 (Vietnamese government, 2017). The most significant part of NFL 2020 Project is the adoption of the CEFR, a global framework, into Vietnamese local context of language teaching and learning as a ―quick-fix‖ (Steiner-Khamsi, 2004) solution to restructure the national foreign language education system. On the basis of the CEFR, a Vietnamese version of the CEFR was developed, approved and legitimated by Vietnamese authorities (MOET, 2014a; MOET, 2014b). It is utilized to set standards for teacher professionalism. It is also used to set standards for learning outcomes at different levels of education, from primary to high schools and universities. This adoption of the CEFR as standardbased outcomes and professionalism in Vietnam, underpinned by NFL 2020 Project has been hoped to bring positive, radical changes in the national foreign language education system as it is clearly stated in Decision 1400 of the government (Vietnamese government, 2008). In effect, this has led to the renewal and modification of language curricula, language teaching materials, as well as testing and assessment in different levels of educations, for different types of learners and at different schools, universities and institutions nationwide. The home university, where this research was conducted, is a regional university in Central Vietnam. Its non-English major students come from the Central Highlands and the provinces and cities in the centre of the country. According to their major field of study, students attend different colleges of the home university. They vary in terms of social backgrounds, major fields of study chosen, and English proficiency, but most enter university at the age of 18 years. Teachers also differ in origin, experiences, qualifications and expertise. MOET mandated that, as a state-run university, the home university must have its nonEnglish major students achieve CEFR B1 level as one condition for being granted a university graduation degree. Under the impacts of this innovative national foreign language (mainly English) policy, in 2012, an official document was issued by the home university stating that their non-English major students must achieve B1 level as the prerequisite for their university graduation. Since 2011, curricula for students at tertiary level of the home university were changed. Not only foreign language (English) major university students become standardized and CEFR-aligned, ... Clark, 2007) Data were collected from thirty-six GE teachers at a university in Vietnam by means of a forty-nine-item questionnaire Eight semi-structured in-depth interviews were conducted The findings... APPENDIX B2: The official Vietnamese questionnaire 160 APPENDIX C: The pilot interview protocol-Vietnamese version .165 APPENDIX D: The oficial interview protocol-Vietnamese version 169 APPENDIX... their B1 CEFR-aligned examination In effect, non-English major students have a total of 105 teacher-led hours of English classes in their first three semesters, divided into 3 0-3 0-4 5 hours respectively,
 • 201
 • 7
 • 0

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ bậc đại học việt nam nhận thức phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh bản (tt)

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở việt nam nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh cơ bản (tt)
... hai câu hỏi nghiên cứu sau: Nhận thức giáo viên dạy tiếng Anh khung CEFR việc ứng dụng cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại học Việt Nam gì? Phản hồi giáo viên dạy tiếng Anh với việc áp dụng. .. hiểu việc ứng dụng khung CEFR bậc đại học Việt Nam Luận án tập trung tìm hiểu nhận thức phản hồi giáo viên tiếng Anh trường sở việc áp dụng khung CEFR nhằm thay đổi chương trình tiếng Anh bản, bao... cấp sở Việt Nam 1.3 Mục đích câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức, kiến thức phản hồi giáo viên dạy tiếng Anh (cụ thể giáo viên dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ)
 • 49
 • 13
 • 0

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ bậc đại học việt nam, nhận thức phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh bản

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở việt nam, nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh cơ bản
... and learning in Vietnam, including the adoption of global educational policies into the local contexts such as the CEFR Like many other language educational reforms in Vietnam, the policy is very... and universities This adoption of the CEFR as standardbased outcomes and professionalism in Vietnam, underpinned by NFL 2020 Project has been hoped to bring positive, radical changes in the national... the world but revolves around Europe, this alien framework may give rise to paradoxes (Le Van Canh, 2015) if it is not well contextualized (Pham, 2017) With the remarkable differences in terms
 • 201
 • 11
 • 0

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ bậc đại học việt nam, nhận thức phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh bản tt

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở việt nam, nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh cơ bản tt
... hai câu hỏi nghiên cứu sau: Nhận thức giáo viên dạy tiếng Anh khung CEFR việc ứng dụng cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại học Việt Nam gì? Phản hồi giáo viên dạy tiếng Anh với việc áp dụng. .. hiểu việc ứng dụng khung CEFR bậc đại học Việt Nam Luận án tập trung tìm hiểu nhận thức phản hồi giáo viên tiếng Anh trường sở việc áp dụng khung CEFR nhằm thay đổi chương trình tiếng Anh bản, bao... cấp sở Việt Nam 1.3 Mục đích câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức, kiến thức phản hồi giáo viên dạy tiếng Anh (cụ thể giáo viên dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ)
 • 49
 • 15
 • 0

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ bậc đại học việt nam nhận thức phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh bản

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở việt nam nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh cơ bản
... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ LÊ THỊ THANH HẢI ỨNG DỤNG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ BẬC ĐẠI HỌC VIỆT NAM: NHẬN THỨC PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG... THỨC PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH BẢN MÃ SỐ: 14 01 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHẠM THỊ HỒNG NHUNG HUE, NĂM... APPENDIX B2: The official Vietnamese questionnaire 160 APPENDIX C: The pilot interview protocol-Vietnamese version .165 APPENDIX D: The oficial interview protocol-Vietnamese version 169 APPENDIX
 • 202
 • 14
 • 0

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ bậc đại học việt nam nhận thức phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh bản (tt)

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở việt nam nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh cơ bản (tt)
...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ LÊ THỊ THANH HẢI ỨNG DỤNG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ BẬC ĐẠI HỌC VIỆT NAM: NHẬN THỨC PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG... hai câu hỏi nghiên cứu sau: Nhận thức giáo viên dạy tiếng Anh khung CEFR việc ứng dụng cho sinh viên không chuyên ngữ trường đại học Việt Nam gì? Phản hồi giáo viên dạy tiếng Anh với việc áp dụng. .. việc ứng dụng khung CEFR cấp sở Việt Nam 1.3 Mục đích câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức, kiến thức phản hồi giáo viên dạy tiếng Anh (cụ thể giáo viên dạy tiếng Anh cho sinh viên
 • 27
 • 19
 • 0

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ bậc đại học việt nam nhận thức phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh bản

Ứng dụng khung tham chiếu châu âu về ngôn ngữ ở bậc đại học ở việt nam nhận thức và phản hồi của giáo viên dạy tiếng anh cơ bản
... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ LÊ THỊ THANH HẢI ỨNG DỤNG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ BẬC ĐẠI HỌC VIỆT NAM: NHẬN THỨC PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG... THỨC PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH BẢN MÃ SỐ: 14 01 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHẠM THỊ HỒNG NHUNG HUE, NĂM... B2: The official Vietnamese questionnaire 160 APPENDIX C: The pilot interview protocol-Vietnamese version 165 APPENDIX D: The oficial interview protocol-Vietnamese version 169
 • 243
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >