Tổng hợp tài liệu :

Phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân hai cấp (tt)

một số thuật toán d-gap giải bài toán cân bằng bât đẳng thức biến phân

một số thuật toán d-gap giải bài toán cân bằng và bât đẳng thức biến phân
. của bài toán cân bằng bất đẳng thức biến phân . 24 3 Một số thuật toán D-gap giải bài toán cân bằng bất đẳng thức biến phân 26 3.1 Hàm D-gap của bài toán cân bằng bất đẳng thức biến phân. phân 26 3.2 Thuật toán D-gap giải bài toán cân bằng bất đẳng thức biến phân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.2.1 Thuật toán D-gap giải bài toán cân bằng . . 34 3.2.2 Thuật toán D-gap giải bài toán bất đẳng thức biến phân 40 Kết luận 46 Tài liệu tham khảo 47 Lời nói đầu Bài toán bất đẳng thức biến phân (Variational Inequality Problem) ra đời vào thập
 • 49
 • 557
 • 1

một số phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu bất đẳng thức biến phân

một số phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu và bất đẳng thức biến phân
. dựa trên phương pháp chiếu. Một lớp bài toán quan trọng của bất đẳng thức biến phânbài toán Quy hoạch lồi là một lớp bài toán cơ bản của tối ưu hóa. Một đặc điểm cơ bản nhất của bài toán này. HẰNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG Mã số: 60.46.36 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. LÊ DŨNG MƯU THÁI. chiếu còn được dùng để xây dựng các phương pháp giải nhiều lớp bài toán quan trọng như bài toán quy hoạch lồi, bất đẳng thức biến phân. Bài toán bất đẳng thức biến phân được ứng dụng rộng rãi trong
 • 56
 • 526
 • 0

Phương pháp dưới đạo hàm cho bài toán cân bằng các ánh xạ không giãn

Phương pháp dưới đạo hàm cho bài toán cân bằng và các ánh xạ không giãn
. lồi, bài toán cân bằng, ánh xạ không giãn các kiến thức bổ trợ. Chương 2 trình bày thuật toán tìm nghiệm chung của tập nghiệm bài toán cân bằng, bài toán bất đẳng thức biến phân tập các. được các ánh xạ không giãn. Chương 3 trình bày sơ đồ lặp tìm nghiệm chung của tập nghiệm bài toán cân bằng tập các điểm bất động của một họ vô hạn các ánh xạ không giãn dựa trên phương pháp dưới. HỌC KHOA HỌC HOÀNG THỊ LÝ PHƯƠNG PHÁP DƯỚI ĐẠO HÀM CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG CÁC ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN Chuyên Nghành: TOÁN ỨNG DỤNG Mã Số: 60. 46. 0112 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa
 • 56
 • 353
 • 0

Phương pháp dưới đạo hàm cho bài toán cân bằng ánh xạ giả co chặt

Phương pháp dưới đạo hàm cho bài toán cân bằng và ánh xạ giả co chặt
. ĐẠI HỌC KHOA HỌC PHẠM THỊ LINH PHƯƠNG PHÁP DƯỚI ĐẠO HÀM CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG ÁNH XẠ GIẢ CO CHẶT Chuyên nghành: TOÁN ỨNG DỤNG Mã số: 60.46.01.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa. . . . 12 Chương 2. Phương pháp dưới đạo hàm cho bài toán cân bằng ánh xạ giả co chặt 20 2.1. Cách tiếp cận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2. Thuật toán 2.1 . . . . toán để giải một số bài toán cân bằng với các kết quả tính toán cụ thể. Đây cũng là những đóng góp mới được ứng dụng để giải bài toán cân bằng thông qua sự gắn kết giữa phương pháp dưới đạo hàm
 • 46
 • 222
 • 0

về một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp

về một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp
. còn có hai chương. Chương 1 có tiêu đề " ;Bài toán bất đẳng thức biến phân. " Trong 3 chương này tôi trình bày một số kiến thức cơ bản về bài toán bất đẳng thức biến phân các bài toán. thức biến phân hai cấp& quot; Chương này giành để trình bày các kiến thức cơ bản về một bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp chủ yếu trình bày một thuật toán dựa theo nguyên lý bài toán. phương pháp giải. Gần đây bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấpmột trường hợp riêng quan trọng là bài toán cực tiểu một chuẩn trên tập nghiệm của một bất đẳng thức biến phân đang được nhiều
 • 34
 • 326
 • 0

Một số phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu bất đẳng thức biến phân

Một số phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu và bất đẳng thức biến phân
... tồn nghiệm Bất đẳng thức biến phân Hơn phép chiếu dùng để xây dựng phương pháp giải nhiều lớp toán quan trọng toán quy hoạch lồi, bất đẳng thức biến phân Bài toán bất đẳng thức biến phân ứng dụng... thiệu toán quy hoạch lồi trình bày phương pháp chiếu gradient xấp xỉ Chương giới thiệu toán bất đẳng thức biến phân trình bày số phương pháp chiếu để giải toán bất đẳng thức biến phân Số hóa... nghiệm tối ưu 16 2.1.3 Điều kiện tối ưu 17 Phương pháp chiếu gradient xấp xỉ 26 Phương pháp chiếu giải toán bất đẳng thức biến phân (VIP) 3.1 33 Bài toán
 • 27
 • 122
 • 0

Phương pháp dưới đạo hàm cho bài toán cân bằng ánh xạ giả co chặt

Phương pháp dưới đạo hàm cho bài toán cân bằng và ánh xạ giả co chặt
... phép toán 1.2 Hàm lồi 1.3 Bài toán cân 1.4 Ánh xạ giả co chặt tính chất 12 Chương Phương pháp đạo hàm cho toán cân ánh xạ. .. toán tìm nghiệm chung tập nghiệm toán cân tập điểm bất động họ hữu hạn ánh xạ giả co chặt với định lý hội tụ mạnh Chương phần ứng dụng Phần trình bày việc áp dụng thuật toán để giải số toán cân. .. lồi hàm lồi, mà kết sử dụng chương sau Phần cuối chương giới thiệu toán cân bằng, số ví dụ cuối trình bày ánh xạ giả co chặt, phép chiếu trực giao với tính chất Chương trình bày thuật toán để giải
 • 27
 • 94
 • 0

Phương pháp dưới đạo hàm cho bài toán cân bằng các ánh xạ không giãn

Phương pháp dưới đạo hàm cho bài toán cân bằng và các ánh xạ không giãn
... lồi, toán cân bằng, ánh xạ không giãn kiến thức bổ trợ Chương trình bày thuật toán tìm nghiệm chung tập nghiệm toán cân bằng, toán bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động họ đếm ánh xạ không giãn. .. nghiệm toán đề tài hấp dẫn nhiều nhà khoa học giới Trong luận văn này, ta trình bày phương pháp xấp xỉ đạo hàm cho toán cân ánh xạ không giãn Luận văn gồm hai phần chính: Phần thứ trình bày thuật toán. .. Doi: 10.1155/2008/134148" Phương pháp giải báo đại diện cho cách tiếp cận phổ biến Trong đó, bước lặp phương pháp lặp việc giải toán cân phụ đơn điệu mạnh, mà song hàm toán cân tương ứng đơn điệu
 • 27
 • 90
 • 0

Luận án tiến sĩ phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng

Luận án tiến sĩ phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI —————————- TRẦN NGỌC THĂNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ LỚP BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Toán ứng dụng Mã số: 62460112 LUẬN ÁN TIẾN... [78] Hai toán tối ưu toàn cục quan trọng có liên quan chặt chẽ đến toán quy hoạch đa mục tiêu toán tối ưu hàm thực tập nghiệm hữu hiệu toán quy hoạch đa mục tiêu (gọi tắt Bài toán tối ưu tập nghiệm... chỉnh thuật toán giải toán tối ưu đa mục tiêu lồi suy rộng [92] Hơn nữa, nhu cầu ứng dụng, việc nghiên cứu xây dựng thuật toán hiệu để giải toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng, toán quy hoạch
 • 147
 • 423
 • 1

Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng

Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng
Líi mð đ¦u 1. Giîi thi»u bài toán tèi ưu đa möc tiêu Trong nhúng năm 50 cõa th¸ k 20, Quy ho¤ch đa möc tiêu, hay còn đưñc gåi là Tèi ưu đa möc tiêu ho°c Tèi ưu véc tơ, đã trð thành mët chuyên ngành toán håc, thu hút sü quan tâm cõa nhi·u tác gi£ đưñc phát triºn m¤nh m³ suèt g¦n 70 năm qua. Các thành tüu cõa Quy ho¤ch đa möc tiêu đưñc ùng döng rëng rãi trong thüc t¸, đ°c bi»t là trong lý thuy¸t ra quy¸t đành, kinh t¸, tài chính, kÿ thuªt, vi¹n thông,... (xem [23], [64], [83], [93], [94],...). Bài toán quy ho¤ch đa möc tiêu đưñc phát biºu dưîi d¤ng Min f (x) = ( f 1 (x); f 2 (x); : : : ; f (x)) vîi đi·u ki»n x 2 X; (MOP) trong đó X R n p là tªp các phương án ch§p nhªn đưñc, f : X !R, j = 1; : : : ; p, p 2, là các hàm möc tiêu. Do không gian giá trà R p j không có thù tü đ¦y đõ nên thay vì khái ni»m nghi»m tèi ưu thông thưíng, tèi ưu véc tơ sû döng khái ni»m nghi»m húu hi»u đưñc xác đành theo thù tü tøng ph¦n do G. Cantor (1845-1918) [21] F. Hausdorff (1868-1942) [37] đ· xu§t. Bài toán (MOP) đưñc gåi là bài toán quy ho¤ch đa möc tiêu lçi, ký hi»u là (CMOP), n¸u X là tªp lçi f 1 ; : : : ; f là các hàm lçi. Đây là trưíng hñp đ°c bi»t cõa bài toán quy ho¤ch đa möc tiêu lçi suy rëng, ký hi»u là (GMOP), trong đó f 1 ; : : : ; f p p là các hàm lçi suy rëng tªp ch§p nhªn đưñc X cũng là tªp lçi. N¸u t§t c£ các hàm möc tiêu f 1 ; : : : ; f đ·u là hàm tuy¸n tính X là tªp lçi đa di»n thì ta gåi (MOP) là bài toán quy ho¤ch đa möc tiêu tuy¸n tính ký hi»u là (LMOP). Như đã bi¸t, bài toán (LMOP) là trưíng hñp đơn gi£n nh§t cõa bài toán (MOP) nói chung cõa bài toán (CMOP) nói riêng. p Theo ti¸p cªn trên không gian quy¸t đành (decision space), vi»c gi£i bài toán (MOP) đưñc xem như vi»c xác đành toàn bë hay mët ph¦n cõa tªp nghi»m húu hi»u X E ho°c tªp nghi»m húu hi»u y¸u X . Đây là mët vi»c khó, vì ngay c£ trong trưíng hñp đơn gi£n nh§t cõa (MOP) là bài toán quy ho¤ch đa möc tiêu tuy¸n tính WE ... [78] Hai toán tối ưu toàn cục quan trọng có liên quan chặt chẽ đến toán quy hoạch đa mục tiêu toán tối ưu hàm thực tập nghiệm hữu hiệu toán quy hoạch đa mục tiêu (gọi tắt Bài toán tối ưu tập nghiệm... toán nhiều phương pháp khác phương pháp đơn hình đa mục tiêu, phương pháp tham số, phương pháp vô hướng hóa, phương pháp nón pháp tuyến, phương pháp xấp xỉ kết hợp phương pháp đó, chẳng hạn xem công...Lời mở đầu Giới thiệu toán tối ưu đa mục tiêu Trong năm 50 kỷ 20, Quy hoạch đa mục tiêu, hay gọi Tối ưu đa mục tiêu Tối ưu véc tơ, trở thành chuyên ngành toán học, thu hút quan tâm nhiều
 • 136
 • 251
 • 0

Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ)

Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng (LA tiến sĩ)
Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu ứng dụng (LA tiến sĩ) (15)
 • 147
 • 206
 • 0

Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động bài toán bất đẳng thức biến phân

Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động và bài toán bất đẳng thức biến phân
... [12] kết hợp phương pháp gradient tăng cường, phương pháp lặp Mann phương pháp lai chiếu cho tốn tìm nghiệm chung toán cân hỗn hợp tổng quát, toán bất đẳng thức biến phân toán điểm bất động khơng... • Bài tốn điểm bất động ánh xạ không giãn phương pháp lặp Mann; • Bài tốn bất đẳng thức biến phân phương pháp gradient gradient tăng cường; • Bài toán cân toán liên quan; toán cân hỗn hợp tổng. .. 10, 11] toán cân (hỗn hợp tổng quát) với số toán liên quan 2 Chương Phương pháp gradient tăng cường tìm nghiệm chung tốn cân hỗn hợp tổng quát, toán điểm bất động toán bất đẳng thức biến phân Trong
 • 54
 • 66
 • 0

Xấp xỉ nghiệm của một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân ba cấp

Xấp xỉ nghiệm của một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân ba cấp
... nghiệm bất đẳng thức biến phân khác ) tốn gọi toán bất đẳng thức biến phân hai cấp Trong trường hợp kỳ ta xem C tập điểm bất động phép chiếu mêtric PC từ H lên C, tốn ln xem toán bất đẳng thức biến. .. pháp đường dốc cho toán bất đẳng thức biến phân ba cấp không gian Hilbert 2.1 Phát biểu toán Một lớp bất đẳng thức biến phân hai cấp quan trọng có nhiều ứng dụng lĩnh vực khác toán học, vật lý,... pháp lặp Mann, phương pháp xấp xỉ gắn kết phương pháp đường dốc cho toán bất đẳng thức biến phân ba cấp, với miền chấp nhận tập nghiệm bất đẳng thức biến phân tập điểm bất động ánh xạ không giãn
 • 54
 • 67
 • 0

Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động bài toán bất đẳng thức biến phân (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động và bài toán bất đẳng thức biến phân (Luận văn thạc sĩ)
Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động bài toán bất đẳng thức biến phân (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động bài toán bất đẳng thức biến phân (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động bài toán bất đẳng thức biến phân (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động bài toán bất đẳng thức biến phân (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động bài toán bất đẳng thức biến phân (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động bài toán bất đẳng thức biến phân (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp gradient tăng cường cho bài toán cân bằng hỗn hợp tổng quát, bài toán điểm bất động bài toán bất đẳng thức biến phân (Luận văn thạc sĩ) ... Chương Phương pháp gradient tăng cường tìm nghiệm chung toán cân hỗn hợp tổng quát, toán điểm bất động toán bất đẳng thức biến phân 2.1 Một số bổ đề bổ trợ 2.2 Phương pháp. .. đưa toán ngược lại) với số toán quan trọng khác toán tối ưu, toán bất đẳng thức biến phân, toán bù, toán minimax, toán điểm bất động Việc nghiên cứu phương pháp giải toán điểm bất động, toán bất. .. quan (bài toán tối ưu, toán điểm yên ngựa, toán điểm bất động, toán tối ưu hàm lồi khả vi, toán bất đẳng thức biến phân) , toán cân hỗn hợp tổng quát số phương pháp giải toán cân Nội dung chương
 • 54
 • 79
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI một vài lớp bài TOÁN cân BẰNG có TÍNH lồi đơn điệu SUY RỘNG tt

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI một vài lớp bài TOÁN cân BẰNG có TÍNH lồi và đơn điệu SUY RỘNG tt
... động tách, toán bất đẳng thức biến phân tách, toán cân tách, với γ ∈ 0, toán chấp nhận tách đa tập hợp Tất dạng giả thiết có nghiệm Luận án nghiên cứu đề xuất phương pháp giải vài lớp toán bất... nghiệm toán bất đẳng thức biến phân, tập nghiệm tốn cân bằng, ta khơng thể tìm hình chiếu Bài tốn chấp nhận tách trường hợp gọi toán chấp nhận tách suy rộng Một số dạng toán chấp nhận tách suy rộng. .. chương 19 Chương Bài tốn tìm nghiệm có chuẩn nhỏ toán cân tách Trong chương này, trình bày phương pháp đạo hàm tăng cường để giải tốn tìm nghiệm có chuẩn nhỏ toán cân tách Cho C Q tập lồi đóng khác
 • 25
 • 89
 • 0

Về một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp ( Luận văn thạc sĩ)

Về một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp ( Luận văn thạc sĩ)
Về một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp ( Luận văn thạc sĩ)Về một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp ( Luận văn thạc sĩ)Về một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp ( Luận văn thạc sĩ)Về một lớp bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp ( Luận văn thạc sĩ) ... dụng toán tử đơn điệu việc chứng minh tồn nghiệm toán bất đẳng thức biến phân Chương có tiêu đề là: "Bài tốn bất đẳng thức biến phân hai cấp" Chương giành để trình bày kiến thức toán bất đẳng thức. .. tốn hai cấp Mục đích luận văn giới thiệu cách toán bất đẳng thức biến phân Đặc biệt luận văn sâu vào thuật toán giải toán cực tiểu hàm chuẩn tập nghiệp toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu... Bản luận văn phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo có hai chương Chương có tiêu đề "Bài tốn bất đẳng thức biến phân. " Trong chương tơi trình bày số kiến thức toán bất đẳng thức biến phân
 • 34
 • 87
 • 0

Phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng bất đẳng thức biến phân hai cấp (tt)

Phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân hai cấp (tt)
... thuật toán giải toán bất đẳng thức biến phân hai cấp (ii) Nghiên cứu đề xuất thuật toán giải toán bất đẳng thức biến phân tập nghiệm toán cân (iii) Nghiên cứu xây dựng thuật toán giải toán cân. .. S(F, C) tập nghiệm toán bất đẳng thức biến phân VI(F, C) Hơn nữa, dạng mở rộng toán hai cấp toán cân hai cấp miền ràng buộc toán cân tập nghiệm toán cân khác Bài toán cân hai cấp BEP(g, f, C) phát... kế thừa phát huy kết có ngồi nước thuật toán giải lớp toán hai cấp, chọn đề tài: "Phương pháp giải vài lớp toán cân bất đẳng thức biến phân hai cấp" với hai mục tiêu đề xuất thuật tốn nghiên cứu
 • 24
 • 15
 • 0

Phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng bất đẳng thức biến phân hai cấp tt

Phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân hai cấp tt
... thuật toán giải toán bất đẳng thức biến phân hai cấp (ii) Nghiên cứu đề xuất thuật toán giải toán bất đẳng thức biến phân tập nghiệm toán cân (iii) Nghiên cứu xây dựng thuật toán giải toán cân. .. S(F, C) tập nghiệm toán bất đẳng thức biến phân VI(F, C) Hơn nữa, dạng mở rộng toán hai cấp toán cân hai cấp miền ràng buộc toán cân tập nghiệm toán cân khác Bài toán cân hai cấp BEP(g, f, C) phát... kế thừa phát huy kết có ngồi nước thuật toán giải lớp toán hai cấp, chọn đề tài: "Phương pháp giải vài lớp toán cân bất đẳng thức biến phân hai cấp" với hai mục tiêu đề xuất thuật tốn nghiên cứu
 • 24
 • 12
 • 0
1 2 3 4 .. >