Tổng hợp tài liệu :

Tinh sạch và đánh giá tính chất lý hóa của enzym xylanase từ chủng Aspergillus oryzae VTCCF187

Tuyển chọn nuôi cấy chủng aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1, 4-glucanase đánh giá tính chất hóa của endo-β-1, 4-glucanase

Tuyển chọn nuôi cấy chủng aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1, 4-glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endo-β-1, 4-glucanase
Tuyển chọn nuôi cấy chủng aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1, 4-glucanase đánh giá tính chất hóa của endo-β-1, 4-glucanase . VĂN TUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4 -GLUCANASE ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4 -GLUCANASE . NGUYỄN VĂN TUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4 -GLUCANASE ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4 -GLUCANASE
 • 97
 • 854
 • 0

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase xác định tính chất hóa của

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó
Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase xác định tính chất hóa của nó . TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÓA CỦA NÓ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH. HỮU QUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÓA CỦA NÓ Chuyên ngành: Sinh học
 • 90
 • 842
 • 0

TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE

TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE
Cellulose là một thành phần quan trọng cấu tạo nên lớp thành tế bào thực vật. Đó là một loại polysaccharide có cấu trúc phức tạp. Việc phân hủy cellulose bằng các tác nhân hóa gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hƣởng đến tốc độ của nhiều quá trình sản xuất công nghiệp. . VĂN TUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE. NGUYỄN VĂN TUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE
 • 97
 • 642
 • 0

Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase xác định tính chất hóa của

Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó
Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase xác định tính chất hóa của nó . gi y v b t gi y; c ng nghi p ch bi n th c phẩm; c ng nghi p s n xu t th c n ch n nu i; c ng nghi p ch bi n dung m i h u c ; hay c ng nghi p x l r c. đ ng th i nh m t n d ng c c phế phụ phẩm trong n ng nghi p, ch ng t i đã ch n đề t i: Tuy n ch n, nu i c y ch ng Aspergillus oryzae sinh t ng h p
 • 90
 • 545
 • 0

Tài liệu Chương 4: Cấu trúc tính chất lý-hoá của protein pdf

Tài liệu Chương 4: Cấu trúc và tính chất lý-hoá của protein pdf
. Chương 4 Cấu trúc tính chất lý-hoá của protein I. Các quan điểm khác nhau về nghiên cứu cấu trúc protein Như đã biết, protein là những. nặng đó để xác định cấu trúc của phân tử. 3.3.2. Cấu trúc bậc II của một số protein đã biết Theo Paulin Cori (1951) cấu trúc bậc II của protein bao gồm
 • 23
 • 1,559
 • 21

Tài liệu luận văn: TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÓA CỦA NÓ pot

Tài liệu luận văn: TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NÓ pot
. QUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÓA CỦA NÓ LUẬN VĂN THẠC. TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÓA CỦA NÓ Chuyên ngành: Sinh học
 • 90
 • 535
 • 0

ĐỊNH TÍNH COUMARIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT TỪ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT ĐỂ CHỮA BỆNH: KINH NGHIỆM CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH docx

ĐỊNH TÍNH COUMARIN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT TỪ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT ĐỂ CHỮA BỆNH: KINH NGHIỆM CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH docx
. ĐỊNH TÍNH COUMARIN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT TỪ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT ĐỂ CHỮA BỆNH: KINH NGHIỆM CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở NHO QUAN, TỈNH. (Rutaceae) [3], [6]. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã có một số công bố về sàng lọc đánh giá các hợp chất coumarin từ một số loài thực vật ở Việt Nam.
 • 7
 • 573
 • 0

Luận văn: TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE doc

Luận văn: TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE doc
. tài: Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase đánh giá tính chất hóa của endo-β-1,4- glucanase” với các mục tiêu: (1) Tuyển chọn các chủng Aspergillus. NGUYỄN VĂN TUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm. ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌC THÁI NGUYÊN- 2009 Số hóa bới
 • 97
 • 362
 • 0

Đề tài cấu trúc tính chất hoá của protein

Đề tài cấu trúc và tính chất lý hoá của protein
. ê Đề tài: CẤU TRÚC TÍNH CHẤT HOÁ CỦA PROTEIN I. CÁC KIỂU LIÊN KẾT TRONG CẤU TRÚC PROTEIN II. HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CẤU TRÚC CỦA PHÂN TỬ PROTEIN III. TÍNH CHẤT HOÁ CỦA PROTEIN IV nhờ liên kết cộng hoá trị liên kết peptide. Cấu trúc bậc nhất của ribonuclesae của bò * Cấu trúc bậc I của một số protein đã biết Ngoài một số loại protein đã biết rõ cấu trúc bậc I như insulin,. chất hoá học của nhóm R của aa quyết định cấu trúc bậc 3 của protein. Dựa vào cấu trúc bậc III có thể chia protein thành 3 loại: protein sợi, protein cầu protein xuyên màng. * Mô hình gấp nếp
 • 42
 • 1,452
 • 2

DẦU NHỜN - MỠ - PHỤ GIA - Chương 3 Các tính chất hóa của dầu bôi trơn doc

DẦU NHỜN - MỠ - PHỤ GIA - Chương 3 Các tính chất lý hóa của dầu bôi trơn doc
. Chương III: Các tính chất hóa của dầu bôi trơn 1. Tính chất vật Độ nhớt Chỉ số độ nhớt Độ bay hơi Tính chất ở nhiệt độ thấp 2. Tính chất cơ học 3. Tính chất hóa học Tính ổn. max 9 ,33 0 12,540 21,960 16 ,35 0 5,620 9 ,36 0000 ở -1 5 130 00 ở -1 025W 5,660000 ở -2 09500 ở -1 520W 5,660000 ở -2 57000 ở -2 015W 4,160000 ở -3 07000 ở -2 510W 3, 860000 ở -3 56600 ở -3 05W 3, 860000 ở -4 06200. lưu thông kém Nếu dầu có độ nhớt nhỏ • Dễ bị đẩy ra khỏi bề mặt bôi trơn • khả năng bám dính kém • Mất mát dầu bôi trơn I. Tính chất vật • Là đại lượng kiểm tra sự thay đổi dầu trong quá trình
 • 54
 • 974
 • 2

TUYỂN CHỌN, NUÔI cấy CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG hợp ENDO β 1,4 GLUCANASE xác ĐỊNH TÍNH CHẤT hóa của

TUYỂN CHỌN, NUÔI cấy CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG hợp ENDO β 1,4 GLUCANASE và xác ĐỊNH TÍNH CHẤT lý hóa của nó
MỞ ĐẦUEndoβ1,4glucanase là một trong ba dạng của cellulase. Chúng thuộc nhóm enzyme thủy phân, có khả năng phân cắt liên kết β1,4glucosidie một cách ngẫu nhiên bên trong phân tử cellulose, oligosaccharide, disaccharide một số chất tƣơng tự khác có cầu nối βglucan. Endoβ1,4glucanase phân giải mạnh mẽ cellulose vô định hình.Endoβ1,4glucanase đƣợc sinh tổng hợp từ rất nhiều nguồn khác nhau nhƣ động vật (thuộc các nhóm thân mềm, lợn, gà); thực vật (mầm của các hạt ngũ cốc nhƣ đại mạch, yến mạch, lúa mì, mạch đen) vi sinh vật. Tuy nhiên, nguồn thu enzyme chủ yếu vẫn từ vi sinh vật. Vi sinh vật sinh enzyme hết sức đa dạng nhƣ nấm sợi (Aspergillus niger, A. oryzae, A. aculeatus, Trichoderma viride) vi khuẩn (thuộc họ Bacillus).Endoβ1,4glucanase đƣợc ứng dụng rộng rãi vào nhiều ngành khác nhau nhƣ công nghiệp sản xuất giấy bột giấy; công nghiệp chế biến thực phẩm; công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi; công nghiệp chế biến dung môi hữu cơ; hay công nghiệp xử rác thải sản xuất phân bón vi sinh.Với tiềm năng ứng dụng to lớn của endoβ1,4glucanase nguồn vi sinh vật tổng hợp enzyme rất đa dạng, đồng thời nhằm tận dụng các phế phụ phẩm trong nông nghiệp, chúng tôi đã chọn đề tài:Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Với mục tiêu: a) Tuyển chọn chủng nấm A. oryzae sinh tổng hợp endoβ1,4glucanase cao; b) Tối ƣu điều kiện sinh tổng hợp endoβ1,4glucanase ngoại bào từ chủng A. oryzae xác định tính chất hóa của endoβ1,4 glucanase. . tài: Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase xác định tính chất hóa của nó Với mục tiêu: a) Tuyển chọn chủng nấm A. oryzae sinh tổng hợp endo-β- 1,4-glucanase. HỌC SƢ P HẠM TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP EN DO- β -1,4- G LU C A N A SE XÁC Đ Ị N H TÍNH CHẤT HÓA CỦA N Ó L UẬ N VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌ C HÀ. cao; b) Tối ƣu điều kiện sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase ng oạ i bào từ chủng A. oryzae xác định tính chất hóa của endo-β-1,4- glucanase. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
 • 123
 • 304
 • 0

chẩn đoán kỹ thuật động cơ điêzen trên cơ sở phân tích tính chất hoá của dầu bôi trơn hạt mài mòn

chẩn đoán kỹ thuật động cơ điêzen trên cơ sở phân tích tính chất lý hoá của dầu bôi trơn và hạt mài mòn
. có của Việt Nam tác giả lấy đề tài nghiên cứu: Chẩn đoán kỹ thuật động cơ điêzen trên cơ sở phân tích tính chất hoá của dầu bôi trơn hạt mài chứa trong dầu làm nội dung luận án của. Cơ sở thuyết về mòn các chi tiết động cơ đốt trong phân tích dầu bôi trơn trong chẩn đoán mòn 17 2.1 CƠ SỞ THUYẾT VỀ CHẨN ĐOÁN MÒN CỦA ĐỘNG CƠ 17 2.1.1 Phương trình giữa nồng độ hạt. đoạn dầu mỏ 36 2.4.2 Thành phần của dầu bôi trơn 36 2.4.3 Biến chất dầu bôi trơn động cơ Điezen 37 2.5 CÁC TÍNH CHẤT LÝ- HOÁ DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ DÙNG CHẨN ĐOÁN 39 Chương 3 46 Phương pháp
 • 161
 • 373
 • 3

đánh giá các tính chất Lý-Hóa của cellulase từ chung vi sinh vật phân lập từ suối nước nóng

đánh giá các tính chất Lý-Hóa của cellulase từ chung vi sinh vật phân lập từ suối nước nóng
. nghiªn cøu 1. Phân lập các chủng vi sinh vật từ các suối nước nóng 2. Tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp cellulase cao 3. Đánh giá các tính chất hóa của cellulase. . riêng từ các nguồn vi sinh vật khác nhau. • Các vi sinh vật suối nước nóng là nguồn khai thác tiềm năng để sản xuất enzyme này. • Hiện nay các nghiên cứu về vi sinh vật suối nước nóng của Vi t. • Xuất phát từ những do trên, chúng tôi chọn đề tài: Đánh giá các tính chất hóa của cellulase từ chủng vi sinh vật phân lập từ suối nước nóng . Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHc.edu.vn
 • 40
 • 324
 • 0

luận văn công nghệ sinh học Phân lập đánh giá khả năng lên men của một số chủng nấm men có hoạt lực cao trong sản xuất cồn từ cây men lá tỉnh Lào Cai

luận văn công nghệ sinh học Phân lập và đánh giá khả năng lên men của một số chủng nấm men có hoạt lực cao trong sản xuất cồn từ cây men lá tỉnh Lào Cai
. cú những chủng nấm men nào chủng nào có năng lực lên men tốt nhất.  • Sau quá trình nghiên cứu, tuyển chọn được các chủng nấm men có hoạt lực cao trong sản xuất cồnrượu. •. tử. '( Ở 3 nấm men có 3 hình thức sinh sản - Sinh sản sinh dưỡng : là hình thức sinh sản đơn giản nhất của nấm men. Có 2 hình thức sinh sản sinh dưỡng: nảy chồi hình thức ngang phân đôi tế. 3. 45657",/,8,9,  Từ các mẫu thu thập được trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Lào Cai , tiến hành phân lập, tuyển chọn chủng nấm men có hoạt lực cao trong quá trình lên men rượu. Khảo sát những điều
 • 78
 • 280
 • 0

TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÓA CỦA

TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NÓ
... chọn đề tài: Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase xác định tính chất hóa Với mục tiêu: a) Tuyển chọn chủng nấm A oryzae sinh tổng hợp endo-β1,4-glucanase... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN HỮU QUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÓA CỦA NÓ Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60.42.30... endo-β1,4-glucanase cao; b) Tối ƣu điều kiện sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase ngoại bào từ chủng A oryzae xác định tính chất hóa endo-β-1,4glucanase Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
 • 90
 • 177
 • 0

TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE

TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE
... Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase đánh giá tính chất hóa endo-β-1,4glucanase” với mục tiêu: (1) Tuyển chọn chủng Aspergillus awamori sinh tổng. .. - NGUYỄN VĂN TUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm... sinh trƣởng khả sinh tổng hợp loại enzyme vi sinh vật chịu tác động nhiều yếu tố khác nhƣ: thời gian nuôi cấy, tốc độ lắc sục khí, lƣợng giống đƣợc tiếp vào ban đầu 2.7 TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE
 • 97
 • 118
 • 0

Vận dụng khái niệm về đồng đẳng, đồng phân tính chất hóa của hidrocacbon để phân tích các vai trò ứng dụng của nguồn nhiên liệu là các hidrocacbon không no.

Vận dụng khái niệm về đồng đẳng, đồng phân và tính chất lý hóa của hidrocacbon để phân tích các vai trò và ứng dụng của nguồn nhiên liệu là các hidrocacbon không no.
... đề: Vận dụng khái niệm đồng đẳng, đồng phân tính chất hóa hidrocacbon để phân tích vai trò ứng dụng nguồn nhiên liệu hidrocacbon không no GV hướng dẫn: Phạm Văn Khang Người thực hiện: Nhóm Hidrocacbon. .. Anken không tan nước chất không màu - Anken có loại đồng phân: đồng phân xicloankan (n ≥ 3), đồng phân vị trí liên kết đơi (n ≥ 4); đồng phân mạch C (n ≥ 4); đồng phân hình học + Đồng phân cấu... Anken hidrocacbon không no chứa liên kết đôi (RC = CR). Các dãy đồng đẳng Anken có cơng thức chung C n H 2n  đồng dẳng quan trọng Etilen C 2H4 Propilen Chúng sử dụng vật liệu khởi đầu để
 • 27
 • 646
 • 1
1 2 3 4 .. >