Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu một số phương pháp sàng lọc một số chất dị nguyên trong thực phẩm bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần

Nghiên cứu phương pháp định lượng diltiazem trong huyết tương người bằng sắc lỏng khối phổ (LC MS)

Nghiên cứu phương pháp định lượng diltiazem trong huyết tương người bằng sắc ký lỏng khối phổ (LC MS)
. t6HE9&NM) FL3mM Sc uNghiên cứu phương pháp định lượng Diltiazem trong huyết tương người bằng sắc lỏng khối phổ (LC-MS)v 9.""c U).E"JG'"Ji/. zG2"#,1(c%(36 93??(3+,•S"15 - 15 - Hình 1.6: Sắc đồ tổng ion (a) và phổ m/z (b) :> :7> 1.3. PHÂN TÍCH THUỐC TRONG DỊCH SINH HỌC [17] 1.3.1. Các phương pháp chiết tách thuốc trong huyết tương[ 1,17]c kn""#,"M?6M, M71G2)q$y?2M,N! b1(c a Ji/78UK"L" M'"6 , "#) 1.3.2. Định lượng thuốc trong huyết tương bằng sắc lỏng với các loại detector BU]Dc *"#",NNbI1(3 M178K"L"3,$
 • 62
 • 579
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao
. cấp số liệu cho các nghiên cứu dinh dưỡng. Vì vậy, đề tài này được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách và xác định một số axít amin trong thực phẩm bằng sắc lỏng. trình nghiên cứu nào về tách và xác định đồng thời 17 axít amin trong một số nhóm thực phẩm thông dụng (gồm: một số loại thịt, một số loại cá nước ngọt, cá nước mặn, cũng như hạt đậu tương và các. như hạt đậu tương và các sản phẩm chế biến từ đậu tương) bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC). Việc tách và xác định 17 axít amin trong một số loại thịt, một số loại cá nước ngọt, cá nước
 • 148
 • 812
 • 0

Xây dựng phương pháp xác định ciprofloxacin và ofloxacin trong nước thải bằng sắc lỏng khối phổ

Xây dựng phương pháp xác định ciprofloxacin và ofloxacin trong nước thải bằng sắc ký lỏng khối phổ
. đề tài: Xây dựng phương pháp xác định Ciprofloxacin và Ofloxacin trong nước thải bằng sắc lỏng khối phổ với các mục tiêu: 1. Khảo sát lựa chọn điều kiện phân tích (điều kiện sắc ký, điều. sắc ký, điều kiện MS) để xác định Ciprofloxacin và Ofloxacin trong nước thải bằng LC-MS/MS 2. Thẩm định phương pháp định lượng Ciprofloxacin và Ofloxacin trong nước thải 3 CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN THỊ LOAN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CIPROFLOXACIN VÀ OFLOXACIN TRONG NƯỚC THẢI BẰNG SẮC LỎNG KHỐI PHỔ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ
 • 54
 • 712
 • 1

Xây dựng phương pháp xác định dư lượng một số kháng sinh macrolid trong nước thải bằng sắc lỏng khối phổ

Xây dựng phương pháp xác định dư lượng một số kháng sinh macrolid trong nước thải bằng sắc ký lỏng khối phổ
. ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ ĐỨC HOÀN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁNG SINH MACROLID TRONG NƯỚC THẢI BẰNG SẮC LỎNG KHỐI PHỔ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ ĐỨC HOÀN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁNG SINH MACROLID TRONG NƯỚC THẢI BẰNG SẮC LỎNG KHỐI PHỔ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ . tài: Xây dựng phương pháp định lượng một số kháng sinh macrolid trong nước thải bằng sắc lỏng khối phổ đề tài được thực hiện với hai mục tiêu: 1. Lựa chọn các điều kiện và xây dựng qui
 • 48
 • 667
 • 3

Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ LC MS

Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc ký lỏng khối phổ LC  MS
Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ LC MS Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ LC MS Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ LC MS Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ LC MS Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ LC MS Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ LC MS Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ LC MS Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ LC MS Nghiên cứu phân tích độc tố nấm aflatoxin trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ LC MS
 • 50
 • 418
 • 2

Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS)

Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc ký lỏng khối phổ ( LC MS)
Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS) Nghiên cứu phương pháp định lượng 1 deoxynojirimycin trong lá dâu, cao lá dâu và viên nang morussan bằng sắc lỏng khối phổ ( LC MS)
 • 71
 • 238
 • 1

Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao

Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời diazepam và clopromazin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao
 • 48
 • 341
 • 0

Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời isoniazid, pyrazinamid, rifampicin trong huyết tương bằng sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 • 47
 • 374
 • 1

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích dư lượng hóa chất 2,4 d trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích dư lượng hóa chất 2,4  d trong dược liệu bằng sắc ký lỏng khối phổ
... (head space) phõn tớch, s dng sc khớ mao qun vi detector ECD (do 2,4- D cú nguyờn t clo phõn t, ú ECD rt nhy vúi 2,4- D) hoc ph S dng sc lng [4] Theo TCVN 6134 : 2006, phng phỏp nh lng 2,4- D. .. dng dung dch chun 2,4- D ỡoppm pha ng tiờm vo h thng HPLC vi detector PDA, kho sỏt xõy dng chng trỡnh sc (pha ng, tc d ng ) b Xõy dng chng trỡnh sc ph phõn tớch 2,4- D - Chng trỡnh sc ký: ... nghiờn cu l d lng 2,4- D dc liu Do 2,4- D l cht dit c nờn chỳng tụi chn dc liu l b phn di mt t nh r, thõn rờ xõy dng phng phỏp, chỳng tụi s dng mu Nhõn Sõm Hn Quc sch Mu ny khụng cú 2,4- D v c cung
 • 57
 • 424
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích dư lượng hóa chất 2,4 d trong dược liệu bằng sắc lỏng khối phổ

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích dư lượng hóa chất 2,4  d trong dược liệu bằng sắc ký lỏng khối phổ
... (head space) phõn tớch, s dng sc khớ mao qun vi detector ECD (do 2,4- D cú nguyờn t clo phõn t, ú ECD rt nhy vúi 2,4- D) hoc ph S dng sc lng [4] Theo TCVN 6134 : 2006, phng phỏp nh lng 2,4- D. .. dng dung dch chun 2,4- D ỡoppm pha ng tiờm vo h thng HPLC vi detector PDA, kho sỏt xõy dng chng trỡnh sc (pha ng, tc d ng ) b Xõy dng chng trỡnh sc ph phõn tớch 2,4- D - Chng trỡnh sc ký: ... nghiờn cu l d lng 2,4- D dc liu Do 2,4- D l cht dit c nờn chỳng tụi chn dc liu l b phn di mt t nh r, thõn rờ xõy dng phng phỏp, chỳng tụi s dng mu Nhõn Sõm Hn Quc sch Mu ny khụng cú 2,4- D v c cung
 • 57
 • 538
 • 0

Xây dựng phương pháp xác định một số kháng sinh β lactam trong nước thải nhà máy dược phẩm bằng sắc lỏng khối phổ

Xây dựng phương pháp xác định một số kháng sinh β lactam trong nước thải nhà máy dược phẩm bằng sắc ký lỏng khối phổ
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG THỊ VÂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ KHÁNG SINH β-LACTAM TRONG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM BẰNG SẮC LỎNG KHỐI PHỔ LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN... 1.2.2 Sắc lỏng khối phổ Sắc lỏng khối phổ kĩ thuật phân tích dựa việc ghép nối hai hệ thống: sắc lỏng khối phổ Về bản, coi sắc lỏng khối phổ phƣơng pháp sắc lỏng sử dụng detector khối. .. kháng sinh nƣớc thải bệnh viện nƣớc thải từ sở sản xuất dƣợc Xuất phát từ lý trên, tiến hành đề tài: Xây dựng phƣơng pháp xác định số kháng sinh β-lactam nƣớc thải nhà máy dƣợc phẩm sắc lỏng khối
 • 76
 • 552
 • 5

nghiên cứu phương pháp xác định một số nitrosamin trong thịt nướng bằng sắc khí khối phổ

nghiên cứu phương pháp xác định một số nitrosamin trong thịt nướng bằng sắc ký khí khối phổ
... HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN KHÁNH VY MÃ SINH VIÊN: 1301482 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ NITROSAMINE TRONG THỊT NƯỚNG BẰNG SẮC KHÍ KHỐI PHỔ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS... luận Nghiên cứu phương pháp xác định số nitrosamin thịt nướng sắc khí khối phổ thực khơng có ý nghĩa mặt khoa học mà có ý nghĩa thực tiễn lớn Mục tiêu khóa luận sau: Xây dựng thẩm định phương. .. nướng thịt gia cầm nướng mua địa bàn Hà Nội 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu phương pháp xác định đồng thời số nitrosamin sản phẩm thịt nướng 2.2.1.1 ❖ Khảo sát điều kiện xác định nitrosamin
 • 65
 • 126
 • 0

Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích auramin o trong thức ăn chăn nuôi bằng sắc lỏng khối phổ

Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích auramin o trong thức ăn chăn nuôi bằng sắc ký lỏng khối phổ
... Nghiên cứu phát triển phƣơng pháp phân tích Auramin O thức ăn chăn nuôi sắc lỏng khối phổ (LC-MS/MS)” Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật phân tích đại sắc lỏng. .. ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ NHƢ THỦY NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH AURAMIN O TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI BẰNG SẮC LỎNG KHỐI PHỔ Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số:... trường phát hàng trăm thức ăn chăn nuôi sở sản xuất Việt Nam sử dụng chất t o màu công nghiệp, chủ yếu Auramin O (AO), để t o màu vàng cho thức ăn chăn nuôi Auramin O chất t o màu công nghiệp, vào
 • 89
 • 127
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng một số nitrosamin trong các sản phẩm thịt bằng phương pháp sắc khí khối phổ hai lần

Nghiên cứu xác định hàm lượng một số nitrosamin trong các sản phẩm thịt bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ hai lần
... - Bùi Cao Tiến NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ NITROSAMIN TRONG CÁC SẢN PHẨM THỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KHÍ KHỐI PHỔ HAI LẦN Chun ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC... hơi, sắc khí kỹ thuật sử dụng phổ biến để xác định nitrosamin Ngoài ra, sắc lỏng kết nối với khối phổ hai lần sử dụng ưu điểm độ nhạy tính chọn lọc 1.2.2.1 Sắc lỏng khối phổ Sắc lỏng... phẩm Tuy nhiên, Việt Nam lĩnh vực quan tâm thời gian gần Đặc biệt chưa có phương pháp tiêu chuẩn áp dụng Do đó, đề tài Nghiên cứu xác định hàm lượng số nitrosamin sản phẩm thịt phương pháp sắc
 • 67
 • 102
 • 0

Nghiên cứu xác định các độc tố gây tiêu chảy acid okadaic, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin-2 trong một số nhuyễn thể 2 mảnh vỏ ở biển Việt Nam bằng sắc lỏng khối phổ

Nghiên cứu xác định các độc tố gây tiêu chảy acid okadaic, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin-2 trong một số nhuyễn thể 2 mảnh vỏ ở biển Việt Nam bằng sắc ký lỏng khối phổ
Vệ sinh an toàn thực phẩmmột trong những vấn đề có tầm quan trọng thường trực cho việc đảm bảo chất lượng cuộc sống của cả cộng đồng và đang nhận được sự quan tâm sát sao của toàn xã hội tại Việt Nam hiện nay. Trong lĩnh vực này, nổi cộm hơn cả là việc thực phẩm bị “nhiễm bẩn” bởi các tác nhân gây hại tới sức khỏe con người có nguồn gốc rất đa dạng, song tựu chung lại có thể phân loại thành 2 nhóm lớn: Thứ nhất, đó là những chất độc hại nhiễm vào thực phẩm do các hoạt động vô ý hay cố ý của con người, như lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, hay việc lạm dụng kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, hoặc những chất thải độc hại ngấm vào thực phẩm qua các hoạt động khác của con người như sản xuất công nghiệp, xả thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt bừa bãi ra khí quyển, nguồn nước... Thứ hai là những độc tố mang nguồn gốc tự nhiên xâm nhập, tích lũy trong thực phẩm, trong đó điển hình có thể kể đến các độc tố vi nấm trong các loại hạt ngũ cốc, các độc tố vi tảo [13], [88] và vi khuẩn trong các loại thủy hải sản, nhất là các loại nhuyễn thể. Trong số các độc tố tự nhiên có thể tích lũy trong thực phẩm, cho tới nay những nghiên cứu đã được công bố cho thấy các độc tố do các loài vi tảo hai roi sản xuất là nguyên nhân gây ra rất nhiều hội chứng ngộ độc cho người. Khả năng gây độc rất đa dạng, trong đó hay gặp nhất là các triệu chứng trên hệ thần kinh (gây tê liệt, hôn mê, mất trí n h ớ . , có thể tử vong trong các vụ ngộ độc nghiêm trọng) và hệ tiêu hóa (đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa...), dẫn tới những vụ ngộ độc ở quy mô khác nhau tại nhiều nơi trên thế giới [33], [133]. Trong các hội chứng ngộ độc đường tiêu hóa do độc tố của vi tảo hai roi gây ra có hội chứng tiêu chảy do ngộ độc thuỷ sinh vật vỏ cứng (Diarrhetic Shellfish Poisoning - DSP) với tác nhân là nhóm độc tố gồm acid okadaic (OA) và các dẫn xuất gọi chung là dinophysistoxin (DTX) [11]. Hiện tại ở Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BNNVPTNT quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ trong đó có quy định giới hạn tổng của OA, các DTX và pectenotoxin (PTX) là 160 ppb [1]. Tuy nhiên, 1 việc đánh giá nguy cơ có mặt của các độc tố nhóm OA trong nhuyễn thể tại Việt Nam vẫn chưa được thực hiện một cách có hệ thống, ngoại trừ một số nghiên cứu khoanh vùng ở các khu nuôi thủy sảnnhư nghiên cứu của Viện Nghiên cứu hải sản tiến hành ở 3 vùng nuôi ngao tập trung vào năm 2003 [5]. Bên cạnh đó, phương pháp chính thức hiện tại của TCVN 8341: 2010 [2] chỉ cho phép xác định OA, không cho phép xác định các DTX, còn phương pháp bán định lượng trên chuột (MBA) có thể cho kết quả dương tính cả với các nhóm hợp chất thân dầu chưa ghi nhận có độc tính trên người như PTX, yessotoxin (YTX). Do vậy, cần có phương pháp đặc hiệu hơn để xác định chính xác OA và các DTX, thủ phạm chính gây hội chứng DSP. Để góp phầnđưa ra các giải pháp phân tích đặc hiệu hơn, cũng như đánh giá toàn diện hơn sự có mặt của độc tố nhóm OA trong nhuyễn thể tại Việt Nam, luận án: “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘC TỒ GÂY TIÊU CHẢY ACID OKADAIC, DINOPHYSISTOXIN-1, DINOPHYSISTOXIN-2 TRONG MỘT SỒ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ Ở BIỂN VIỆT NAM BẰNG SẮC LỎNG KHỒI PHỔ " được thực hiện nghiên cứu với 2 mục tiêu sau: Mục tiêu 1: Xây dựng phương pháp định lượng các độc tố gây tiêu chảy acid okadaic, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin-2 bằng phương pháp sắc lỏng khối phổ. Mục tiêu 2: Xác định hàm lượng các độc tố kể trên trong một số nhóm nhuyễn thể hai mảnh vỏ được lấy tại các vùng biển Việt Nam ... mặt độc tố nhóm OA nhuyễn thể Việt Nam, luận án: “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘC TỒ GÂY TIÊU CHẢY ACID OKADAIC, DINOPHYSISTOXIN-1, DINOPHYSISTOXIN -2 TRONG M Ộ T SỒ NHUYỄN THỂ HAI M ẢNH VỎ Ở BIỂN VIỆT... phương pháp sắc lỏng khối phổ M ục tiêu 2: Xác định hàm lượng độc tố kể số nhóm nhuyễn thể hai mảnh vỏ lấy vùng biển Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐỘC TỐ SINH VẬT BIỂN 1.1.1 Nguồn gốc Các loại... VIỆT NAM BẰNG SẮC K Ý LỎNG KHỒI PHỔ " thực nghiên cứu với mục tiêu sau: M ục tiêu 1: Xây dựng phương pháp định lượng độc tố gây tiêu chảy acid okadaic, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin -2 phương
 • 228
 • 26
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định một số nitrosamin trong thịt nướng bằng sắc khí khối phổ

Nghiên cứu phương pháp xác định một số nitrosamin trong thịt nướng bằng sắc ký khí khối phổ
... HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN KHÁNH VY MÃ SINH VIÊN: 1301482 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ NITROSAMINE TRONG THỊT NƯỚNG BẰNG SẮC KHÍ KHỐI PHỔ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS... luận Nghiên cứu phương pháp xác định số nitrosamin thịt nướng sắc khí khối phổ thực khơng có ý nghĩa mặt khoa học mà có ý nghĩa thực tiễn lớn Mục tiêu khóa luận sau: Xây dựng thẩm định phương. .. nướng thịt gia cầm nướng mua địa bàn Hà Nội 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu phương pháp xác định đồng thời số nitrosamin sản phẩm thịt nướng 2.2.1.1 ❖ Khảo sát điều kiện xác định nitrosamin
 • 65
 • 35
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định một số nitrosamin trong thịt nướng bằng sắc khí khối phổ

Nghiên cứu phương pháp xác định một số nitrosamin trong thịt nướng bằng sắc ký khí khối phổ
... HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN KHÁNH VY MÃ SINH VIÊN: 1301482 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ NITROSAMINE TRONG THỊT NƯỚNG BẰNG SẮC KHÍ KHỐI PHỔ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS... luận Nghiên cứu phương pháp xác định số nitrosamin thịt nướng sắc khí khối phổ thực khơng có ý nghĩa mặt khoa học mà có ý nghĩa thực tiễn lớn Mục tiêu khóa luận sau: Xây dựng thẩm định phương. .. nướng thịt gia cầm nướng mua địa bàn Hà Nội 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu phương pháp xác định đồng thời số nitrosamin sản phẩm thịt nướng 2.2.1.1 ❖ Khảo sát điều kiện xác định nitrosamin
 • 65
 • 5
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng một số độc tố pyrolizidin alkaloids trong thảo dược bằng sắc lỏng khối phổ

Nghiên cứu xác định hàm lượng một số độc tố pyrolizidin alkaloids trong thảo dược bằng sắc ký lỏng khối phổ
... dựng thẩm định phương pháp xác định hàm lượng số độc tố PAs thảo dược kỹ thuật sắc lỏng khối phổ Ứng dụng phương pháp để đánh giá mức nhiễm độc tố PAs số loại thảo dược, trà thảo dược thị... thức để kiểm nghiệm độc tố PAs thực phẩm nói chung thảo dược nói riêng Do đó, đề tài Nghiên cứu xác định hàm lượng số độc tố pyrrolizidin alkaloids thảo dược sắc lỏng khổi phổ thực với hai... HÀ NỘI ĐẶNG THỊ PHƢƠNG THẢO Mã sinh viên: 1401558 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG MỘT SỐ ĐỘC TỐ PYRROLIZIDIN ALKALOIDS TRONG THẢO DƢỢC BẰNG SẮC LỎNG KHỔI PHỔ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Người
 • 67
 • 18
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp sàng lọc một số chất dị nguyên trong thực phẩm bằng sắc lỏng khối phổ hai lần

Nghiên cứu một số phương pháp sàng lọc một số chất dị nguyên trong thực phẩm bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần
... óc chó, đậu tương 2.2 Nguyên vật liệu, thi t bị 2.2.1 Thi t bị - Hệ thống sắc lỏng khối phổ gồm thi t bị sắc lỏng HPLC LC20ADXR Shimadzu kết nối với thi t bị khối phổ ABSciex Triple Quad... 15 2.2 Nguyên vật liệu, thi t bị 15 2.2.1 Thi t bị 15 2.2.2 Dụng cụ 16 2.2.3 Hóa chất 16 2.2.4 Chuẩn bị dung dịch thu c thử, dung môi 16... tích (có độ xác 0,1 mg), Mettler Toledo - Cân kỹ thu t (có độ xác 0,01 g), Mettler Toledo - Thi t bị lắc xoáy, IKA - Máy ly tâm Mikro 200R, Hettich - Thi t bị đồng mẫu, Phillips 15 2.2.2 Dụng cụ
 • 68
 • 17
 • 0
1 2 3 4 .. >