Tổng hợp tài liệu :

GIẤY xác NHẬN CÔNG tác tại CÔNG TY

Hoàn thiện công tác kế toán TTTP & xác định kết quả tại C.ty TNHH Sản xuất & XNK giầy Yên Thuỷ

Hoàn thiện công tác kế toán TTTP & xác định kết quả tại C.ty TNHH Sản xuất & XNK giầy Yên Thuỷ
Hoàn thiện công tác kế toán TTTP & xác định kết quả tại C.ty TNHH Sản xuất & XNK giầy Yên Thuỷ . luận chung về kế toán tiêu thụ và x c định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1.1. Sự c n thiết c a kế toán tiêu thụ vá x c định kết quả. hình chấp hành c c chính sách chế độ do nhà n c ban hànhKhi đó kế toán bán hàng và x c định kết quả bán hàng không chỉ là c ng c c a c c nhà quản lý điều
 • 75
 • 325
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng& xác định kết quả tại C.ty TNHH Đạt Thành

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng& xác định kết quả tại C.ty TNHH Đạt Thành
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng& xác định kết quả tại C.ty TNHH Đạt Thành . những c ng c đó là c ng t c kế toán nói chung và kế toán bán hàng và x c định kết quả bán hàng nói riêngVi c tổ chứ c ng t c kế toán bán hàng và x c định kết. hàng và x c định kết quả bán hàng trong doanh nghiệpChơng II: Tình hình c ng t c kế toán bán hàng và x c định kết qảu bán hàng tại C ng ty c phần d c và
 • 71
 • 311
 • 0

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
Tài liệu tham khảo về mẫu giấy xác nhận thời gian công tác. . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : Đã công tác tại : Lĩnh vực công tác
 • 1
 • 51,031
 • 523

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
Kính gửi : Tôi tên là : Trình độ chuyên môn : Đã công tác tại : Lĩnh vực công tác Thời gian công tác : Nhận xét trong quá trình công tác: . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : Đã công tác tại : Lĩnh vực công tác
 • 1
 • 7,293
 • 38

GIẤY xác NHẬN CÔNG tác

GIẤY xác NHẬN CÔNG tác
Giấy xin xác nhận thời gian làm việc trong trường hợp đi học,..... . - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC Kính gửi: Tên tôi là: Sinh ngày: Tại: Số CMND: Cấp ngày: Tại: Kính đề nghị ông xác nhận giúp tôi các nội. tại: Chức danh công việc: Thời gian làm việc: Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của ông & quý cơ quan. Tôi xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA CƠ
 • 2
 • 17,786
 • 94

Mau giay chung nhan cong ty TNHH 1thanh vien

Mau giay chung nhan cong ty TNHH 1thanh vien
. ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Số . 1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa). THAY ĐỔI (tờ số: .) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Số TT Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của công ty Ngày, tháng, năm chứng nhận
 • 3
 • 1,197
 • 1

Gián án Giấy xác nhận nơi công tác

Gián án Giấy xác nhận nơi công tác
. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc giấy xác nhận nơi công tác (Dùng để CBCNVđợc u đãi giá cớc dịch vụ ADSL/MegaVNN) Kính gửi:. Vừ Lao - VNPT Phú Thọ Cơ quan/Trờng học: Địa chỉ: . Xác nhận( Ông/Bà):. Ngày sinh : . Nơi c trú: Số điện thoại:. Hiện đang là CBCNV tại cơ quan/trờng
 • 1
 • 4,261
 • 8

Gián án đơn xác nhận công tác tại trường

Gián án đơn xác nhận công tác tại trường
. Hạnh phúc. ĐƠN XÁC NHẬN CÔNG TÁC Kính gửi : Ban giám hiệu trường tiểu học thị trấn Ái Tử. Tôi tên là : Phan Thị Thùy Dương Đang công tác tại : Trường tiểu. Thường trú tại : Khu phố Tây Trì - P1 - Đông Hà - Quảng Trị. Nay tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu xác nhận cho tôi hiện đang công tác tại trường tiểu
 • 3
 • 9,414
 • 41

Tài liệu Giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc độc hại. doc

Tài liệu Giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc độc hại. doc
. GIẤY XÁC NHẬN NGHỀ-CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI (Điều 6.1 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) ---------oOo---------. /LĐTBXH-QĐ Ngày tháng năm . - Tên nghề hoặc công việc:
 • 1
 • 525
 • 0

Tài liệu Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài pptx

Tài liệu Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài pptx
. bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ.Bước 3: Nhận giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài tại bộ phận tiếp nhận và trả. khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhâncông dân Việt Nam hiện ở nước ngoài (mẫu TK3) có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an phường,
 • 2
 • 682
 • 0

Tài liệu BIỂU MẪU ''''" GIẤY XÁC NHẬN NGHỀ-CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI " doc

Tài liệu BIỂU MẪU ''''
. GIẤY XÁC NHẬN NGHỀ-CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI (Điều 6.1 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007). ………………………………………………………………………………….- Theo Quyết định số: /LĐTBXH-QĐ Ngày tháng năm - Tên nghề hoặc công việc: TP. HCM, ngày ……… tháng ……… năm ……. Thủ trưởng đơn vị Ký tên (Ghi
 • 1
 • 1,989
 • 0

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty giấy bãi bằng (công ty mẹ - tổng công ty giấy việt nam)

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty giấy bãi bằng (công ty mẹ - tổng công ty giấy việt nam)
. tài: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Giấy Bãi Bằng (công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam) làm. Giấy Bãi Bằng( công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam) Chương 3: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công
 • 84
 • 294
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong tổng công ty giấy việt nam tại vùng trung tâm bắc bộ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong tổng công ty giấy việt nam tại vùng trung tâm bắc bộ
. triển khai đề tài: Nghiên c ứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong Tổng công ty giấy Việt Nam tại vùng Trung Tâm Bắc Bộ. 1.2.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT GIỐNG CÂY NGUYÊN LIỆU GIẤY TRONG TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM TẠI VÙNG TRUNG TÂM BẮC BỘ Cơ quan chủ quản: BỘ CÔNG THƯƠNG . dung nghiên cứu. - Điều tra thực trạng trong công tác quản lý và sản xuất giống cây NLG tại 16 Công ty lâm nghiệp và 01 Viện nghiên cứu. - Tổng kết, đánh giá thực trạng công tác quản lý và sản
 • 72
 • 507
 • 0

MẪU GIẤY XÁC NHẬN Quá trình công tác của đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1075 ppt

MẪU GIẤY XÁC NHẬN Quá trình công tác của đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1075 ppt
. Số: … /GXN …… , ngày ……. tháng … năm 20……. GIẤY XÁC NHẬN Quá trình công tác của đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1075 Căn cứ. chức vụ Cơ quan, đơn vị (c, d, e, f) Địa bàn đóng quân (huyện, tỉnh) Tổng thời gian công tác thực tế là: ………. năm …… tháng. Trong đó, thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh. tháng. Trong đó, thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế là: …… năm …… tháng. Quá trình công tác của đồng chí …………………………… đúng như hồ sơ gốc lưu trữ tại cơ quan,
 • 2
 • 7,521
 • 55

Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Việt NamSingapore cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập công ty cổ phần docx

Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Việt NamSingapore cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập công ty cổ phần docx
. Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tư ng Chính phủ gắn với thành lập công ty cổ phần Thông. hồ sơ nhận Giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp được cấp và nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư cũ cho Ban quản lý Tên bước Mô tả bước Khu công nghiệp Việt. kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ nhận văn bản trả lời của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. * Khi đến nhận kết quả , người nhận xuất trình biên nhận (trường hợp mất biên nhận
 • 5
 • 342
 • 0

Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Việt NamSingapore đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty cổ phần doc

Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Việt NamSingapore đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty cổ phần doc
. Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Việt Nam- Singapore đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty cổ. Giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp được cấp và nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư cũ cho Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. Trường hợp không đủ điều. người nhận phải xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.     2. Dự thảo điều lệ Công ty. Thành phần
 • 5
 • 301
 • 0

Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Việt NamSingapore đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty hợp danh pptx

Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Việt NamSingapore đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty hợp danh pptx
. Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Việt Nam- Singapore đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty hợp. Giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp được cấp và nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư cũ cho Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. Trường hợp không đủ điều. điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ nhận văn bản trả lời của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. * Khi đến nhận kết quả , người nhận xuất trình biên nhận (trường hợp mất biên nhận
 • 5
 • 291
 • 0

Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Việt NamSingapore đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh pdf

Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Việt NamSingapore đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh pdf
. Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. Giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp được cấp và nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư cũ cho Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. Trường hợp không đủ điều. Doanh nghiệp đăng ký thành lập chi nhánh.  Thành phần hồ sơ 3. Bản sao hợp lệ điều lệ Công ty đầu tư.  4. Văn bản quy t định thành lập chi nhánh. 5. Bản sao hợp lệ Quy t
 • 5
 • 241
 • 0
1 2 3 4 .. >