Tổng hợp tài liệu :

Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

Giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệpViệt Nam đến năm 2020.pdf

Giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.pdf
Giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệpViệt Nam đến năm 2020.pdf . sách thu thu nhập doanh nghiệp: 1.2.1/ Khái niệm thu thu nhập doanh nghiệp: Thu TNDN là một sắc thu trực thu đánh vào thu nhập của pháp nhân kinh doanh. . THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1/ Khái niệm và nguyên tắc chung hoạch đònh chính sách thu thu nhập: 1.1.1/ Khái niệm thu thu nhập: Thu thu nhập là loại thu
 • 88
 • 1,620
 • 17

264 Giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệpViệt Nam đến năm 2020

264 Giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020
264 Giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệpViệt Nam đến năm 2020 . sách thu thu nhập doanh nghiệp: 1.2.1/ Khái niệm thu thu nhập doanh nghiệp: Thu TNDN là một sắc thu trực thu đánh vào thu nhập của pháp nhân kinh doanh. . VẾ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1/ Khái niệm và nguyên tắc chung hoạch đònh chính sách thu thu nhập: 1.1.1/ Khái niệm thu thu nhập: Thu thu nhập
 • 88
 • 633
 • 1

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM- SINGAPORE

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM- SINGAPORE
Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc tăng cường quan hệ hợp tác, liên kết giữa các quốc gia, các khu vực ngày càng trở nên cần thiết và tính tất yếu
 • 64
 • 413
 • 0

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM SINGAPORE

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM SINGAPORE
. : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM SINGAPORE 3.1. Định hướng phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam- Singapore Nền kinh. tư Singapore, đồng thời phải hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt Nam thể đầu tư vào Singapore. 3.2. Giải pháp thúc đẩy quan hệ quan hệ kinh tế Việt Nam- Singapore
 • 17
 • 324
 • 0

những điểm mới của luật thuế thu nhập cá nhân và khả năng ảnh hưởng tới nền kinh tế việt nam

những điểm mới của luật thuế thu nhập cá nhân và khả năng ảnh hưởng tới nền kinh tế việt nam
. điểm mới của Luật thu thu nhập cá nhân và khả năng ánh hưởng tới nền kinh t việt Nam ". Nhân đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các anh. b. Thu TNCN đảm bảo nguồn thu cho NSNN 30 CHƯƠNG li. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT THU TNCN VÀ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG TỚI KINH TẾ VIỆT NAM 32
 • 92
 • 1,134
 • 1

Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH thương mại đông Á

Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH thương mại đông Á
. tháng1/2 011 48 Biểu 03: Trích nhật ký chung doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính năm 2 011 49 Biểu 04: Trích sổ cái TK 511 năm 2 011. 53 Biểu 05: Trích sổ cái TK515 năm 2 011 56 Biểu. 1/2 011 65 Biểu 11: Bảng thanh toán tiền lƣơng toàn công ty tháng 1/2 011 66 Biểu 12: Bảng tính và phân bổ khấu hao tháng 1/2 011 67 Biểu 13: Trích nhật ký chung của TK632, 635, 642 năm 2 011 68. 14: Trích sổ cái TK 632 năm 2 011 76 Biểu 15: Trích sổ cái TK 635 năm 2 011 78 Biểu 16: Trích sổ cái TK 642 năm 2 011 80 Biểu 17: Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I/2 011 83 Biểu 18: Phiếu chi –
 • 20
 • 1,228
 • 18

Hoàn thiện chế thanh tra về thuế thu nhập doanh nghiệp (qua thực tế tại thành phố Cần Thơ)

Hoàn thiện cơ chế thanh tra về thuế thu nhập doanh nghiệp (qua thực tế tại thành phố Cần Thơ)
1. Tính cấp thiết của đề tài Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được quan nhà nước thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí,...Trong đó, Thuế đóng vai trò rất quan trọng trong nguồn thu ngân sách Nhà nước. Mỗi một loại thuế mà nhà nước ban hành đều nhằm vào mục đích là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường vai trò này của thuế càng nổi bật bởi thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước. Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng và hiệu quả trong việc bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của Chính phủ. Thuế thu nhập doanh nghiệp vai trò quan trọng trong khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội, khuyến khích chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ thông qua các quy định về ưu đãi thuế, các yếu tố kỹ thuật trong tính thuế, quản lý thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp thu trên thu nhập của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi những chi phí để tạo ra thu nhập trong mỗi kỳ tính thuế, số thuế cao hay thấp tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm từng bước thu hẹp sự phân biệt giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo trong sản sản xuất kinh doanh phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Thực tế, trong những năm qua, thu ngân sách Nhà nước luôn hoàn thành vượt mức dự toán giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chính sách cân đối vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về thuế của một bộ phận người nộp thuế cũng còn hạn chế; hiện tượng thất thu thuế, nợ đọng thuế, chiếm dụng tiền thuế tại một số lĩnh vực, ngành, địa phương vẫn còn xảy ra; sự phối hợp của các ngành, các cấp với quan Thuế trong công tác quản lý thuế, tuyên truyền pháp luật thuế, xử lý các vi phạm pháp luật về thuế..., lúc, nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ, làm giảm hiệu quả của công tác quản lý thuế; một số địa phương chưa quan tâm quản lý, khai thác nguồn thu từ tài nguyên môi trường, đất đai, khoáng sản,...; tình trạng chuyển giá làm giảm các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; tình trạng đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế vẫn còn xẩy ra dưới nhiều hình thức tinh vi và ngày càng phức tạp. Để khắc phục tình trạng thất thu thuế làm ảnh hướng đến nguồn thu ngân sách, cần phải hoàn thiện chế thanh tra về thuế. Để quản lý thu thuế nói chung và quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng, Nhà nước sử dụng nhiều công cụ quản lý, và thanh tra tài chính là một công cụ quan trọng để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt trong quản lý thu ngân sách Nhà nước. Hoạt động thanh tra tài chính thông qua việc phát hiện và xử lý các sai phạm về tài chính; phát hiện và đề xuất để hoàn thiện những sơ hở trong chế, chính sách quản lý tài chính;... góp phần tích cực vào việc tăng thu cho ngân sách Nhà nước, chống thất thoát, lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính. Để đáp ứng những yêu cầu mới, đặc biệt là yêu cầu từ việc cải cách nền hành chính nhà nước, yêu cầu của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, chế của ngành Thanh tra tài chính cần phải tiếp tục được hoàn thiện. Thời gian gần đây, ngành Thanh tra tài chính đã những thay đổi về chế và đã thu được những kết quả quan trọng. Công tác Thanh tra tài chính đã thể hiện sự chủ động, gắn liền với công tác quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước. Ngành Thanh tra tài chính hàng năm đã triển khai thanh tra trên diện rộng, tổ chức ngành Thanh tra tài chính được hình thành vững chắc từ Trung ương đến Địa phương và trên các lĩnh vực quản lý tài chính chuyên sâu. Đội ngũ cán bộ thanh tra ngày càng chuyên nghiệp trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra tài chính nói chung và thanh tra về thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển kính tế - xã hội trong tình hình mới và đặc biệt là yêu cầu từ công tác tăng cường quản lý nguồn thu trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Với ý nghĩa trên, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện chế thanh tra về thuế thu nhập doanh nghiệp (qua thực tế tại thành phố Cần Thơ)" là hết sức cần thiết. . tiễn chế thanh tra về thu thu nhập doanh nghiệp (qua thực tế tại thành phố Cần Thơ); Chương 2: Thực tra ng chế thanh tra về thu thu nhập doanh nghiệp (qua thực tế tại thành phố Cần Thơ); Chương. 1.1.1. Thu thu nhập doanh nghiệp 5 1.1.1. Thu thu nhập doanh nghiệp 5 1.1.2. Thanh tra về thu thu nhập doanh nghiệp 8 1.1.2. Thanh tra về thu thu nhập doanh nghiệp 8 1.2. chế thanh tra thu . thu thu nhập doanh nghiệp và sự cần thiết hoàn thiện chế thanh tra về thu thu nhập doanh nghiệp 11 1.2.1. chế thanh tra thu thu nhập doanh nghiệp 11 1.2.1. chế thanh tra thu thu nhập
 • 131
 • 375
 • 0

Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cấu nền kinh tế Việt Nam.PDF

Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam.PDF
MỞ ĐẦU 1. S ự cần thiết của nghiên cứu đề tài N ền kinh tế Việt Nam trước những năm thực hiện đổi mới (1986) được phát triển theo mô hình của một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, một nền kinh t ế độc lập, tự chủ với cấu kinh tế là công nghiệp và nông nghiệp hiện đại dựa trên việc phát triển công nghiệp nặng làm nền tảng cho phát triển kinh tế. Với mô hình phát triển và cấu kinh tế được xác lập một cách khá cứng nhắc, lại trong điều kiện của đất nước chiến tranh giành độc lập và toàn vẹn lãnh th ổ, các nguồn lực về khoa học kỹ thuật, tài chính, tài nguyên và lao động đã không được huy động và sử dụng một cách hiệu quả nên nền kinh tế phát triển gặp rất nhiều khó khăn. Kể từ năm 1987, Tư tưởng của Văn kiện đại hội Đảng VI đã nêu: “đặt nền tảng lý luận cho mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng của nước ta trong giai đoạn này”[39]. Một số những nét đặc trưng và hạn chế nổi bật của kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987 – 2010 đã được tổng kết là: “Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào các nhân tố phát triển theo chiều rộng, vào những ngành và những sản phẩm truyền thống, công nghệ thấp, tiêu hao vật chất cao, sử dụng nhiều vốn, tài nguyên và lao động”[12]. Ngoài ra, một số những hạn chế, điểm yếu khác của nền kinh tế cũng được nhận diện rõ hơn, cụ thể: (i) Các cân đối vĩ mô thiếu bền vững, đặc biệt là cân đối về đầu tư – tiết kiệm. Với nhu cầu cần số lượng vốn đầu tư hàng năm rất lớn để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh nền kinh tế, song “tiết kiệm trong nước không đủ để bù đắp nhu cầu đầu tư, thiếu hụt của tiết kiệm so đầu tư ngày càng lớn, nếu khả n ăng tiết kiệm không được cải thiện, rất thể đây sẽ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây b ất ổn kinh tế vĩ mô”[12]. (ii) Thâm hụt thương mại diễn ra thường xuyên, trong cả một thời gian dài của thời kỳ đổi mới kinh tế và chưa dấu hiệu dừng lại đã tác động không tốt tới phát triển và tạo cấu kinh tế bền vững. (iii) Hiệu quả đầu tư thấp, đặc biệt là đầu tư công. “Hiệu quả đầu tư xu h ướng giảm, nhất là trong khu vực kinh tế nhà nước”[53]. Việc tăng vốn đầu tư để tăng trưởng nhanh trong điều kiện khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn nhi ều hạn chế, cùng với chế quản lý lỏng lẻo, yếu kém nên mức độ thất thoát, lãng phí t ăng cao làm cho hiệu quả đầu tư giảm sút, tạo ra gánh nặng cho nền kinh tế. Để ổn định và phát triển bền vững nền kinh tế, Chính phủ đã chủ trương thực hiện tái cấu nền kinh tế mà nội dung chính là tập trung vào tái cấu đầu tư công, tái cấu thị trường tài chính và tái cấu các doanh nghiệp nhà n ước. Chương trình tái cấu nền kinh tế này chính là việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng tại Đại Hội Đảng XI – năm 2011 đã xác định là: “ Đổi mới mô hình tăng trưởng và cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững. Chuyển đổi mô hình t ăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý gi ữa chiều rộng và chiều sâu; vừa mở rộng quy mô, vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững”[12]. Nh ư vậy, để giải quyết những khó khăn và hạn chế của nền kinh tế, thực hi ện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững thì việc thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu nền kinh tế là một yêu cầu tất yếu và rất cần thiết. Để thực hiện mục tiêu này, rất nhiều các giải pháp và công cụ chính sách sẽ phải được sử dụng, trong đó chính sách thuế nói chung và đặc biệt là thuế TNDN nói riêng luôn được coi là công cụ quan trọng hàng đầu bên cạnh các công cụ mạnh như điều chỉnh chính sách đầu tư, chính sách tín dụng, tiền tệ… ... luận tái cấu kinh tế vai trò thu thu nhập doanh nghiệp với tái cấu kinh tế 2.1 Lý luận cấu kinh tế tái cấu kinh tế 16 18 18 2.1.1 Khái niệm cấu kinh tế 18 2.1.2 Tái cấu kinh tế 22 2.2 Vai trò thu . .. dung tái cấu kinh tế Việt Nam đến năm 2020 117 4.2 Hoàn thiện thu TNDN nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế Việt Nam đến năm 2020 117 4.2.1 Định hướng, yêu cầu hoàn thiện sách thu thu nhập doanh nghiệp. .. tiêu thực tái cấu kinh tế Việt Nam - Làm rõ vai trò tác động thu TNDN tới cấu kinh tế Việt Nam đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thu TNDN đến năm 2020 nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế Phạm vi,
 • 197
 • 594
 • 0

Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cấu nền kinh tế việt nam

Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế việt nam
... luận tái cấu kinh tế vai trò thu thu nhập doanh nghiệp với tái cấu kinh tế 18 Lý luận cấu kinh tế tái cấu kinh tế 18 2.1.1 Khái niệm cấu kinh tế 18 2.1.2 Tái cấu kinh tế 22 Vai trò thu thu nhập. .. dung tái cấu kinh tế Việt Nam đến năm 2020 117 4.2 Hoàn thiện thu TNDN nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế Việt Nam đến năm 2020 117 4.2.1 Định hướng, yêu cầu hoàn thiện sách thu thu nhập doanh nghiệp. .. tiêu thực tái cấu kinh tế Việt Nam - Làm rõ vai trò tác động thu TNDN tới cấu kinh tế Việt Nam đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thu TNDN đến năm 2020 nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế Phạm vi,
 • 204
 • 794
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị
... quản lý thu TNDN ươ + Phân tích thực trạng công tác quản lý thu TNDN tỉnh Quảng Trị Công ty Cổ phần nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu TNDN Tr Công ty Cổ phần Cục Thu tỉnh Quảng Trị. .. TNDN công tác quản lý thu TNDN Công ty Cổ phần Cổ phần Cục Thu tỉnh Quảng Trị uê ́ Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu TNDN Công ty Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác. .. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU TNDN ĐỐI VỚI CTCP TẠI CỤC THU TỈNH QUẢNG TRỊ 82 3.1 Mục tiêu, yêu cầu công tác quản lý thu TNDN Cục Thu tỉnh Quảng Trị thời gian tới
 • 111
 • 95
 • 0

Trình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp bản nhằm thúc đẩy tái cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay

Trình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay
... đề lý luận tái cấu nông nghiệp , phân tích thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta nay; thành tựu, hạn chế định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy tái cấu ngành sản xuất lúa gạo theo hướng... tiễn B .Nội dung nghiên cứu Tái cấu nông nghiệp Việt Nam 1.1 Mục tiêu 1.2 Nội dung 1.3 Giải pháp Tình hình sản suất lúa gạo nước 2.1 Thực trạng 2.2 Thành tựu 2.3 Hạn chế 2.4 Giải pháp tái cấu III... 2.2 Thành tựu sản xuất lúa gạo nước • VN nước xuất gạo lớn Nước ta giữ số lượng gạo xuất ổn định mà đảm bảo an ninh lương thực nước - VN nước xuất lúa đứng hang thứ I giới với sản lượng hàng
 • 33
 • 125
 • 0

Trình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp bản nhằm thúc đẩy tái cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay; những thành tựu, hạn chế và định hướng, giả

Trình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay; những thành tựu, hạn chế và định hướng, giả
... đề lý luận tái cấu nơng nghiệp , phân tích thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta nay; thành tựu, hạn chế định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy tái cấu ngành sản xuất lúa gạo theo hướng... thực tiễn B Nội dung nghiên cứu Tái cấu nông nghiệp Việt Nam 1.1 Mục tiêu 1.2 Nội dung 1. 3Giải pháp Tình hình sản suất lúa gạo nước 2.1 Thành tựu ,kết 2.2 Hạn chế 2.3 Giải pháp tái cấu v Kết luận... 1.3 Tái cấu nông nghiệp lĩnh vực cụ thể Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản Lâm nghiệp Sản xuất muối Phát triển công nghiệp chế biến ngành nghề nông thôn 1.4 Giải pháp tái cấu nông nghiệp Việt Nam
 • 24
 • 142
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cục thuế thành phố bắc ninh

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cục thuế thành phố bắc ninh
... hồn thiện cơng tác quản lý thu thu nhập doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục thu thành phố Bắc Ninh thời gian tới Vì tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý thu thu nhập doanh nghiệp nhỏ vừa. .. Thực trạng công tác quản lý thu TNDN nhỏ vừa Chi cục thu thành phố Bắc Ninh 57 3.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thu TNDN nhỏ vừa Chi cục thu thành phố Bắc Ninh ... ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ THU HƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THU THÀNH PHỐ BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
 • 118
 • 112
 • 3

Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)

Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)
Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LÀ tiến sĩ)Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LÀ tiến sĩ)Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LÀ tiến sĩ)Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LÀ tiến sĩ)Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LÀ tiến sĩ)Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LÀ tiến sĩ)Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LÀ tiến sĩ)Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LÀ tiến sĩ) ... cường quản tr vốn kinh doanh doanh nghiệp xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 15 Chương LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh. .. Chương 1: Lý luận vốn kinh doanh quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Giải... cho doanh nghiệp Việt Nam 62 Kết luận chương 63 iii Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 • 276
 • 79
 • 0

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại việt nam

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại việt nam
... quan sách quản lý thu kế tóan thu Thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế tóan thu Thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp mối quan hệ với việc quản lý thu Thu nhập doanh nghiệp quan thu Chương... 3: Các giải pháp hòan thiện kế tóan thu Thu nhập doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quản lý thu doanh nghiệp Việt nam CHƯƠNG TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THU VÀ KẾ TOÁN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP... động Việt nam Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn phạm vi liên quan đến công tác kế tóan thu Thu nhập doanh nghiệp công tác quản lý thu Thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp hoạt động Việt nam
 • 87
 • 198
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc NinhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc NinhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc NinhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc NinhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc NinhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc NinhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc NinhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc Ninh ... is h k c mi n thu Thu su nh b ng thu nh p ch u thu tr thu nl c k t chuy n t c thu ph i n nh c i b ng nh p Thu su t thu thu nh p doanh nghi p th c hi nh t Thu su t thu thu nh p doanh nghi c li... khoa h thu thu nh p doanh nghi Vi b ng thu nh (n ng h p doanh nghi i thu su t p thu thu nh p c tr s thu thu nh p nh p doanh nghi p ph i n thu thu nh c a Lu = ( - ) x TNDN TNDN d u ki TND thu TNDN... p ch u thu bao g m thu nh p t ho nl - chuy ck t nh ng s n xu ch v Thu nh p ch u thu k Thu nh p ch u thu = Thu nh p t ho c a ho h thu Doanh thu - c tr ng s n xu n thu nh ch v b ng doanh thu ng
 • 118
 • 65
 • 0

Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cấu nền kinh tế Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam (LA TIẾN SĨ)
... luận tái cấu kinh tế vai trò thu TNDN tái cấu kinh tế Chương Thực trạng tái cấu kinh tế Việt Nam tác động thu TNDN tới tái cấu kinh tế Chương Hồn thiện sách thu TNDN thúc đẩy tái cấu kinh tế. .. luận tái cấu kinh tế vai trò thu thu nhập doanh nghiệp với tái cấu kinh tế 2.1 Lý luận cấu kinh tế tái cấu kinh tế 16 18 18 2.1.1 Khái niệm cấu kinh tế 18 2.1.2 Tái cấu kinh tế 22 2.2 Vai trò thu . .. tiêu thực tái cấu kinh tế Việt Nam - Làm rõ vai trò tác động thu TNDN tới cấu kinh tế Việt Nam đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thu TNDN đến năm 2020 nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế Phạm vi,
 • 199
 • 15
 • 0
1 2 3 4 .. >