Tổng hợp tài liệu :

Ôn hè toán 6 lên 7=20k

Giáo án ôn toán 6 lên 7 (phần 1)

Giáo án ôn hè toán 6 lên 7 (phần 1)
. Giáo án ôn tập lớp 6 lên 7 năm 2009 Ngày soạn: 1 tháng 7 năm 2009; Ngày dạy: tháng 7 năm 2009 Luyện tập: dãy các số. = 279 cs Ngày soạn:1 tháng 7 năm 2009 ; Ngày dạy: 1 tháng 7 năm 2009 Vậy bạn Lâm phải viết tất cả : 4 + 90 + 279 = 373 cs tơng ứng với 373 giây hay 6 phút
 • 6
 • 5,902
 • 192

Giáo án ôn toán 6 (phần 1)

Giáo án ôn hè toán 6 (phần 1)
. Giáo án ôn tập lớp 6 lên 7 năm 2009 Ngày soạn: 1 tháng 7 năm 2009; Ngày dạy: tháng 7 năm 2009 B1: Luyện tập: dãy các. 60 3 trang Vậy cuốn sách có số trang là : 9 +90 + 60 3 = 702 trang . Bài 6: Bài 235 NCPT; Bài 7: Bài 2 36 NCPT t52 . BTVN: Bài 19 tr 10 BTNC Quyển SGK toán
 • 3
 • 2,631
 • 49

Giáo án ôn toán 6 (phần 2)

Giáo án ôn hè toán 6 (phần 2)
. Giáo án ôn tập lớp 6 lên 7 năm 2009 Ngày soạn: 3 tháng 7 năm 2009 - Ngày dạy: tháng 7 năm 2009 B6 - Luyện tập về các dấu hiệu. 0 thì A = 24 68 0 9x M 2 + 4 + x + 6 + 8 + 0 M 9 18 + (x + 2) M 9 x + 2 M 9 (1) Mà x là một chữ số nên 0 9 2 2 11x x + (2) Từ (1) và (2) x + 2 =
 • 6
 • 1,161
 • 81

On he toan 6

On he toan 6
. 100 . Ta thấy : 2 06 : 3 = 68 d 2 Số chẵn thứ 68 kể từ 100 là 100 + ( 68 - 1 ) . 2 = 234 Hai chữ số tiếp theo là CS 2 và 3 thuộc số 2 36 Vậy CS thứ 300 của. trang có 3 CS là : 1809 : 3 = 60 3 trang Vậy cuốn sách có số trang là : 9 +90 + 60 3 = 702 trang . Bài 6: Bài 235 NCPT; Bài 7: Bài 2 36 NCPT t52 . BTVN: Bài 19
 • 3
 • 344
 • 2

On toán 6

On hè toán 6
. 100 . Ta thấy : 2 06 : 3 = 68 d 2 Số chẵn thứ 68 kể từ 100 là 100 + ( 68 - 1 ) . 2 = 234 Hai chữ số tiếp theo là CS 2 và 3 thuộc số 2 36 Vậy CS thứ 300 của. = 60 3 trang Vậy cuốn sách có số trang là : 9 +90 + 60 3 = 702 trang . Bài 6: Bài 235 NCPT; Bài 7: Bài 2 36 NCPT t52 . BTVN: Bài 19 tr 10 BTNC Quyển SGK toán
 • 3
 • 311
 • 2

ôn lớp 6 lên 7

ôn hè lớp 6 lên 7
. gian tả - Dòng sông nào ? ở đâu .? - Mặt sông - Hai bên bờ sông - Điểm nổi bật của dòng sông Bài 1: (trang 7 sách bài tập) a) Cảnh sắc mùa thu c) những. Tả cảnh dòng sông GV : Hoi Thanh 1 Trng THCS Xuõn i Tìm ý Giáo viên định h- ớng - Bầu trời - ánh nắng- không gian - thời gian tả - Dòng sông nào ? ở
 • 30
 • 3,160
 • 36

Giáo án ôn toán 8 lên 9

Giáo án ôn hè toán 8 lên 9
. Ôn tập toán 8 lên 9 Chơng trình ôn tập môn toán Lớp 8 lên lớp 9 stt Bui Nội dung Ghi chú 1 Phép nhân và phép chia đa thức 1. 3xy + 9y 2 ) l) 2 4 2 1 1 1 . 3 3 9 x x x + + ữ ữ Bài 3: Tính nhanh: GV: Trịnh Văn Tài Trờng THCS Thọ Tiến Ôn tập toán 8 lên 9 a) 2004 2 -16; b) 89 2 2 + 89 2 . 216 + 1 08 2 c). . 216 + 1 08 2 c) 10,2 . 9 ,8 9 ,8 . 0,2 + 10,2 2 10,2 . 0,2 d) 36 2 + 26 2 52 . 36 e) 99 3 + 1 + 3 (99 2 + 99 ) f)37. 43 g) 20,03 . 45 + 20,03 . 47 + 20,03 . 8 Bài 4: Phân tích các đa
 • 23
 • 564
 • 10

tài liệu dạy toán 6 lên 7

tài liệu dạy hè toán 6 lên 7
Dạng 1: Rèn kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệuBài 1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh”a.Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.Hướng dẫna A = {a, c, h, I, m, n, ô, p, t}Bài 2: Cho tập hợp các chữ cái X = {A, C, O}a Tìm chụm chữ tạo thành từ các chữ của tập hợp X.b Viết tập hợp X bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của X.Hướng dẫna Chẳng hạn cụm từ “CA CAO” hoặc “CÓ CÁ”b X = {x: xchữ cái trong cụm chữ “CA CAO”}Bài 3: Cho các tập hợpA = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9}a Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.b Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A.c Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.d Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.Hướng dẫn:a C = {2; 4; 6} b D = {5; 9} c E = {1; 3; 5} d F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} Bài 4: Cho tập hợp A = {1; 2; a; b} a Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 1 phần tử.b Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 2 phần tử.c Tập hợp B = {a, b, c} có phải là tập hợp con của A không?Hướng dẫna {1} { 2} { a } { b} b {1; 2} {1; a} {1; b} {2; a} {2; b} { a; b} c Tập hợp B không phải là tập hợp con của tập hợp A bởi vì c nhưng c Bài 5: Cho tập hợp B = {x, y, z} . Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con?Hướng dẫn Tập hợp con của B không có phần từ nào là . . + 43. 1 = 430 + 43 = 4 373 . 67 . 101= 67 67 423. 1001 = 423 423 d/ 67 . 99 = 67 .(100 – 1) = 67 .100 – 67 = 67 00 – 67 = 66 33 998. 34 = 34. (100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932 Bái 4: Tính. rằng: 7 TÀI LIEU DAY HE TOAN 6- 7 a/ 6 100 – 1 chia hết cho 5. b/ 21 20 – 11 10 chia hết cho 2 và 5 Hướng dẫn a/ 6 100 có chữ số hàng đơn vị là 6 (VD 6 1 = 6, 6 2 = 36, 6 3 = 2 16, 6 4 = 12 96, . 159). 37 + (185 – 31) : 14 12 TÀI LIEU DAY HE TOAN 6- 7 B = 1 36. 25 + 75 . 1 36 – 6 2 . 10 2 C= 2 3 . 5 3 - {7 2 . 2 3 – 5 2 . [4 3 :8 + 11 2 : 121 – 2( 37 – 5 .7) ]} Hướng dẫn A = 170 . 37 + 154
 • 46
 • 240
 • 0

Giáo án ôn tập toán 6 lên 7

Giáo án ôn tập hè toán 6 lên 7
. 4 373 . 67 . 101= 67 67 423. 1001 = 423 423 d/ 67 . 99 = 67 .(100 1) = 67 .100 67 = 67 00 67 = 66 33 998. 34 = 34. (100 2) = 34.100 34.2 = 3400 68 = 33 32 Bi 4: Tính nhanh các phép tính: a/ 375 81. hết cho 6 không? a/ 66 42 Ta có: 66 6 , 42 6 66 42 6. b/ 60 15 Ta có: 60 6 , 15 6 60 15 6. BT 3: Xét xem tổng nào chia hết cho 8? TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7 15 a/. cho3? Cho 9? 10 76 ; 63 75 ; 78 00; 5241; 23 46; 92 07 Gii: S chia ht cho 2 l: 10 76 ; 78 00; 23 46 S chia ht cho 5l :78 00; 63 75 S chia ht cho 3 l: 63 75 ; 5241; 23 46; 92 07 S chia ht cho 9 l: 92 07 BT 2: Xét xem
 • 74
 • 1,543
 • 2

Đề ôn tập toán 6 lên 7

Đề ôn tập toán 6 lên 7
. 5 5 5 1 .6 6.11 11. 16 16. 21 21. 26 26. 31 + + + + + = 5.( 5 5 5 5 5 5 1 .6 6.11 11. 16 16. 21 21. 26 26. 31 + + + + + ) = 5.(1 − 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 11 11 16 16 21 21 26 26 31 + − + − + − +. 2010 2010 2010 . 7 :7 3.2 2 :2 − − = 2010 2010 .(49 – 3. 16 – 1) = 0 b) (1đ) So sánh: 3 210 = 3 3 .70 = (3 3 ) 70 = 27 70 2 350 = 2 5 .70 = (2 5 ) 70 = 32 70 Vì 27 70 < 32 70 nên suy ra. 11+ 16 + + 46 + 51 b) 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 1 .6 6.11 11. 16 16. 21 21. 26 26. 31 + + + + + Câu 4 (1 điểm). Cho A = 2000. 2009 và B = 2004. 2005 Không tính giá trị cuả A và B. Hãy so sánh A và B Câu
 • 2
 • 150
 • 1

Bài tập ôn toán 6

Bài tập ôn hè toán 6
... - (6, 85 - ) 35 2 11     Bài 3: Tìm x biết :   a) -  + x −  : 16 = b) 24   1  2   + − 10,75 .x − =  + + 0,225  : 0,1 12 6  5  Bài 4: Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C... + Bài 6: Cho biểu thức A = với n số nguyên 2n − a) Với giá trò n A phân số ? b) Tìm giá trò n để A số nguyên? Bài 7: Rút gọn phân số: 4.27 5. 36. 3 4 6. 9 + 9.120 a) M= b) N = 81 234.8 4.312 − 61 1... đạt học sinh giỏi Số học sinh giỏi lớp 6A tổng số học sinh Số học sònh giỏi lớp 6B 120% số học sinh giỏi lớp 6A Tính số học sinh giỏi lớp? Bài 5: Một đội công nhân sửa đoạn đường ba ngày: Ngày
 • 2
 • 162
 • 0

ÔN TOÁN 4 LÊN 5

ÔN HÈ TOÁN 4 LÊN 5
... Tính: 47 653 8 + 39 3 45 8 357 36 x 24 251 998 : 46 7 65 243 - 69 751 9 23 74 x 40 7 8093 25 : 327 Bài 2: Tính giá trị biểu thức a) 2 7 45 3 - 53 2 x 35 b) 2 45 9 x 308 + 151 281 : 39 c) 54 6 73 + 246 8 x - 341 42 d)... Trãi – Hà Đông 27 64 72 54 65 25 88 12 18 ; ; ; ; ; ; ; ; 36 48 96 78 95 100 99 24 20 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: và 15 3 ; 5 10 ; 12 11 12 48 Bài 3: Trong phân số: 18 15 52 350 45 75 1313 ;... vải? Bài 5: ( HS khá, giỏi) Tính cách thuận tiện a) 36 x 53 2 + 63 x 53 2 + 53 2 b) 679 + 679 x 123 - 679 x 24 c) 2 45 x 327 - 2 45 x 18 - x 2 45 Bài 6: ( HS khá, giỏi) Khi nhân số tự nhiên với 44 , bạn
 • 9
 • 354
 • 1

ON TAP HE TOAN 6 LEN 7

ON TAP HE TOAN 6 LEN 7
Giáo án ôn tập Toán 6 lên 7:TËp hîp c¸c sè ch½n tõ sè ch½n a ®Õn sè ch½n b cã (b – a) : 2 + 1 phÇn tö.TËp hîp c¸c sè lÎ tõ sè lÎ m ®Õn sè lÎ n cã (n – m) : 2 + 1 phÇn tö.TËp hîp c¸c sè tõ sè c ®Õn sè d lµ d•y sè c¸c ®Òu, kho¶ng c¸ch gi÷a hai sè liªn tiÕp cña d•y lµ 3 cã (d – c ): 3 + 1 phÇn tö.Bµi 3: An mua mét quyÓn sè tay dµy 256 trang. §Ó tiÖn theo dâi em ®¸nh sè trang tõ 1 ®Õn 256. Hái em ®• ph¶i viÕt bao nhiªu ch÷ sè ®Ó ®¸nh hÕt cuèn sæ tay?H­íng dÉn: Tõ trang 1 ®Õn trang 9, viÕt 9 sè. Tõ trang 10 ®Õn trang 99 cã 90 trang, viÕt 90 . 2 = 180 ch÷ sè.
 • 69
 • 404
 • 1

Đề ôn tập toán 6 lên 7

Đề ôn tập toán 6 lên 7
9 đề kiểm tra ôn tập toán 6 được sưu tầm từ nhiều tài liệu, đề thi của các trường THCS nhằm khảo sát chất lượng và khả năng nhận thức của học sinh. Đề gồm nhiều mức độ từ cơ bản đến nâng cao. Có các bài tập rèn luyện về tính toán phân số, liên hệ giữa phép nhân và phép cộng. ...  x  x  16  13,25 �  1� 28 � 12 16) 17) 7 18) Bùi Kim Ngọc – ĐHSPHN2 19) 2x - 26 = 20) 3x = 81 22) 64 .4x = 45 23) 27. 3x = 243 25) 49.7x = 2041 21) 34.3x = 37 24) 3x + 25 = 26. 22 + 2.30...    1) 7 7 7  5 2) 11 11 �21 2013 � �44 10 � �  � �  � 31 60 39 � � �53 31 � 53 3) 7 11 7 18   25 13 25 13 25 4) 5   5) 7 12 �1� 75 %   0,5 :  �  � 12 �2� 7) �4 3� 11... thành công khơng có dấu chân kẻ lười biếng Good luck! Đề Thời gian: 90 phút Bài (2đ): Thực phép tính (tính nhanh có thể): 7 11 7 18   25 13 25 13 25 a) 5   b) 7 12 2 5 5 c) �1� 75 %
 • 11
 • 76
 • 0

Giáo án toán 6 lên 7

Giáo án hè toán 6 lên 7
... …………………………………………………………………………………………………… ……………………… Giáo án dạy mơn Tốn lớp6 lên Giáo án dạy mơn Tốn lớp6 lên Ngày soạn: …………………… TIẾT 7: CÁC BÀI TOÁN VỀ ƯỚC CHUNG, BỘI CHUNG, ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT,... (1 56 – 3 17) + (-53 + 1 56) b) 21 .62 + 48.21 – 21.10 HS trả lời c) 15 (23 – 17) – 23 (15 – 38) d) -12. 37 + 24.14 + 109.12 GV: Yêu cầu HS nêu cách để tính nhanh e) -2014 - (20 17 – 2014) Giáo án. .. -Có ngoặc -Khơng ngoặc + 15 7 c) − 12 −8 e) : 15 a) −3 + 7 d) + −15 f) 16 −25 b) Bài 2: Thực phép tính sau: a)  −4  +  + ÷: 3   12 Giáo án dạy mơn Tốn lớp6 lên HS trả lời GV kết luận
 • 45
 • 64
 • 0

Giáo án toán 6 lên 7

Giáo án hè toán 6 lên 7
Giáo án toán 6 lên 7 gồm 14 tiết với các dạng toán cơ bản của lớp 5: thực hiện phép tính, tìm x, Các bài toán về ƯC, BC, ƯCLN, BCNN, Ba bài toán cơ bản về phân số, Tính độ dài đoạn thẳng. Chứng minh một điểm là trung điểm của đoạn thẳngTính số đo góc. Chứng minh một điểm là trung điểm của đoạn thẳng ... Gọi 4HS lên bảng làm b) 4.52 – 32 : 24 HS: Lên bảng làm c) 5 871 : 928 − ( 2 47 − 82 )  d) 77 7 : + 1331 : 113 Bài Tính tổng sau:   GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm a) ( −18 ) + ( − 17 ) +... a) 3 17 – (1 56 – 3 17) + (-53 + 1 56) b) 21 .62 + 48.21 – 21.10 HS trả lời c) 15 (23 – 17) – 23 (15 – 38) d) -12. 37 + 24.14 + 109.12 GV: Yêu cầu HS nêu cách để tính nhanh e) -2014 - (20 17 – 2014) HS... Tìm phân số x GV: Gọi HS lên bảng làm Bài 7: Tìm x biết: HS: Lên bảng làm tập 7 GV: Chữa bài, chốt a) x - = × 12 27 11 × b) x + = 22 121 46 × −x= c) 23 24 49 d) − x = × 65 GV: Yêu cầu HS làm (Bảng
 • 45
 • 43
 • 0

Ôn toán 5 lên 6=20k

Ôn hè toán 5 lên 6=20k
... 34  : �  � 5 2� Bài 8: Tính: �3 3� a) 12  �3  � �4 4� 5 c)   14 254 �399  1 45 254  399 � 253 d)  : Bài 9: Tính nhanh: a) b)  �6 b) 59 32  6001 59 31 59 32 �6001  69 C ÔN TẬP VỀ HÌNH... 2cm GH=1 ,5. 1000= 150 0cm=15m HI=2 ,5. 1000= 250 0cm=25m G 1,5cm 2,5cm 2cm IC=2.1000=2000cm=20m C AH=2.1000=2000cm=20m H I 1,5cm BI=2,4.1000=2400cm=24m CD=1 ,5. 1000= 150 0cm=15m E D DE=3.1000=3000cm=30m 3cm... hình vuông GCDE đo đoạn thẳng: GH= 1,5cm; HI = 2,5cm; IC = 2cm; AH = 2cm; BI= 2,4cm; CD= 1,5cm; DE= 3cm Tính S thực mảnh đất? B HDẫn: A Kích thước thật mảnh đất: 2,4cm 2cm GH=1 ,5. 1000= 150 0cm=15m
 • 10
 • 29
 • 0

Ôn toán 6 lên 7=20k

Ôn hè toán 6 lên 7=20k
... (hiệu) nhiều số hạng II Bài tập Bài 6: Xét xem hiệu sau có chia hết cho khơng? a/ 66 – 42 Ta có: 66  6, 42  ⇒ 66 – 42  b/ 60 – 15 Ta có: 60  6, 15  ⇒ 60 – 15  Bài 7: Xét xem tổng chia hết... + 65 .45 c) 39.8 + 60 .2 + 21.8 d) 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 Bài 10: (VN) Tính cách hợp lí nhất: a) 32 47 + 32 53 b) b) 37.7 + 80.3 +43.7 c) 113.38 + 113 .62 + 87 .62 + 87.38 d) 123.4 56 + 4 56. 321... c, 60 0 d, 2000 Gợi ý: Ta nên: Sử dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng a) 35 34 + 35 86 + 65 75 + 65 45 = (35 34 + 35 86) + (65 75 + 65 45) = 35 (34 + 86) + 65 (75 + 45) = 35 120 + 65
 • 10
 • 18
 • 0
1 2 3 4 .. >