Tổng hợp tài liệu :

Vật lý 12. Dao động cơ

Ôn tập vật 12 - Dao động

Ôn tập vật lý 12 - Dao động cơ
. I. DAO ĐỘNG A. THUYẾT. 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ * Dao động cơ, dao động tuần hoàn + Dao động là chuyển động qua lại của vật quanh vị trí. 4ω. 12. Pha của dao động được dùng để xác định A. Biên độ dao động. B. Trạng thái dao động. C. Tần số dao động. D. Chu kì dao động. 13. Một vật dao động
 • 22
 • 1,310
 • 20

VẬT 12DAO ĐỘNG – TỔNG HỢP DAO ĐỘNG – TRẮC NGHIỆM docx

VẬT LÝ 12 – DAO ĐỘNG CƠ – TỔNG HỢP DAO ĐỘNG – TRẮC NGHIỆM docx
. VẬT 12DAO ĐỘNG – TỔNG HỢP DAO ĐỘNG – TRẮC NGHIỆM HONGMINHBKA@GMAIL.COM – SĐT: 0974 876 295 1 Phần tự luận Câu 1. Hai dao động. đều đúng. VẬT 12DAO ĐỘNG – TỔNG HỢP DAO ĐỘNG – TRẮC NGHIỆM HONGMINHBKA@GMAIL.COM – SĐT: 0974 876 295 8 Câu 47. Cho bốn dao động điều
 • 11
 • 911
 • 2

Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm

Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 Dao động cơ - Sóng cơ, sóng âm
Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm . theo L ta có: U 2 L = U 2 + U 2 R + U 2 C (1). Mặt khác U 2 = U 2 R + (U L – U C ) 2  U 2 R = U 2 - (U L – U C ) 2 (2). Thay (2) vào (1) ta có: U 2 L = U 2 + U 2 - (U L – U C ) 2 . (ω 2 1 - ω 2 2 )(R 2 - 2 L C ) = - (ω 4 1 - ω 4 2 )L 2  ω 2 1 + ω 2 2 = 2 1 LC - 2 2 R L (1) (với CR 2 < 2L). Mặt khác U C = U Cmax theo ω khi ω = ω 0 = 2 2 1 2 R LC L − Người. cơ, sóng âm  Trang 17 hay ω 2 0 = 1 LC - 2 2 2 R L = 1 2 (2 1 LC - 2 2 R L ) (2). Từ (1) và (2)  ω 2 0 = 1 2 (ω 2 1 + ω 2 2 ). 14. Ta có: Z L = ωL= 20 Ω; U Cmax = 2 2 L U R
 • 43
 • 2,560
 • 2

Vật 12 - DAO ĐỘNG ( CỰC CHUẨN )

Vật lý 12 - DAO ĐỘNG CƠ ( CỰC CHUẨN )
. CÁC KHÁI NIỆM BẢN • Dao động: là quá trình chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng. • Dao động tuần hoàn: là dao động mà trạng thái dao động được lặp lại như cũ sau. nhớt. • Dao động duy trì là dao động tắt dần được duy trì bằng cách giữ cho biên độ và tần số không thay đổi.  Đặc điểm: + Biên độ A không đổi. + tần số dao động bằng tần số dao động riêng. • Dao. riêng. • Dao động cưỡng bức: là dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn.  Đặc điểm: + Dao động cưỡng bức là dao động điều hoà. ĐẶC ĐIỂM CỦA VẬN TỐC VÀ GIA TỐC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU •
 • 2
 • 285
 • 0

Trắc nghiệm vật 12 - Dao động học ppsx

Trắc nghiệm vật lý 12 - Dao động cơ học ppsx
. CHƯƠNG I : DAO ĐỘNG HỌC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là A. Tần số dao động. B. Chu kì dao động. . giây, vật dao động điều hòa thực hiện được 40 dao động. Thông tin nào sau đây là sai? A. Chu kì dao động của vật là 0,25 s. 2 B. Tần số dao động của vật là 4 Hz. C. Chỉ sau 10 s quá trình dao động. định A. Biên độ dao động. B. Trạng thái dao động. C. Tần số dao động. D. Chu kì dao động. Câu 13. Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí
 • 63
 • 976
 • 9

Sáng kiến kinh nghiệm " Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm " pot

Sáng kiến kinh nghiệm
. chương trình Vật 12 – Ban bản. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Xác định đối tượng áp dụng đề tài.  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang. với bài giải của mình. Cuối mỗi phần các câu trắc nghiệm luyện tập là đề thi ĐH – CĐ trong hai năm qua.  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm  . lúc vật bắt đầu dao động. Cho g = 10 m/s 2 ,  2 = 10. Viết phương trình dao động của vật nặng.  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 14
 • 67
 • 1,065
 • 5

Tổng hợp công thức Vật 12 - DAO ĐỘNG pot

Tổng hợp công thức Vật lý 12 - DAO ĐỘNG CƠ pot
. A 1 =A 2 thỡ A=A 1 =A 2 + 12 =180 0 thỡ 21 AAA VI. DAO NG TT DN -DAO NG CNG BC-CNG HNG 1. Dao ng tt dõn cua con lc lo xo + Độ giảm năng sau một chu kì bằng công của lực ma sát cản trở. Điểm dao động cực tiểu (không dao động) : d 1 – d 2 = k (kZ) Số đường hoặc số điểm (không tính hai nguồn): l l k      Chú ý: Với bài toán tìm số đường dao động cực đại và không dao động. đến x 2 = A, Trong một dao động (một chu kỳ) lò xo nén 2 lần và giãn 2 lần! 4. Lực kéo về hay lực hồi phục F = -kx = -m 2 x Đặc điểm: * Là lực gây dao động cho vật. * Luôn hướng về VTCB
 • 19
 • 6,944
 • 134

200 câu trắc nghiệm vật 12 dao động và sóng (có đáp án) doc

200 câu trắc nghiệm vật lý 12 dao động cơ và sóng cơ (có đáp án) doc
. sóng phương dao động trùng với phương truyền sóng. B. Sóng dọc là sóng phương dao động trùng với phương truyền sóng C. Sóng âm thanh là một sóng học dọc D .Sóng trên mặt nước là một sóng. của một chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với A. biên độ dao động. B. li độ của dao động. C. bình phương biên độ dao động. D. chu kì dao động. 74. Động năng của dao động điều hoà biến. số sóng được xác định bởi nguồn phát sóng C. Tần số sóng là tích số của bước sóng và chu kì dao động của sóng D. Tần số sóng trong mọi môi trường đều không phụ thuộc vào chu kì dao động của sóng 148:
 • 13
 • 1,073
 • 33

vật 12 dao động

vật lý 12 dao động cơ
. II. DAO ĐỘNG A. TÓM TẮT THUYẾT 1. Dao động điều hòa: * Dao động cơ, dao động tuần hoàn + Dao động là chuyển động qua lại của vật quanh vị trí cân bằng. + Dao động tuần hoàn là dao động. chu kì, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ. * Dao động điều hòa + Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian. + Phương trình dao động: x =. sẽ kéo dài mãi và được gọi là dao động duy trì. * Dao động cưởng bức + Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưởng bức tuần hoàn gọi là dao động cưởng bức. + Dao động cưởng bức biên độ không
 • 27
 • 274
 • 1

Luyện giải bài tập vật 12 dao động học

Luyện giải bài tập vật lý 12 dao động cơ học
. a v Luyện giải bài tập vật 12Dao động học Trương Văn Thanh Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Quảng Yên – Quảng Ninh. ĐT: 0974.810.957 Trang 2 Các dạng bài tập: 1. Dao động phương. Luyện giải bài tập vật 12Dao động học Trương Văn Thanh Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Quảng Yên – Quảng Ninh. ĐT: 0974.810.957 Trang 1 PHẦN MỘT: DAO ĐỘNG A: TÓM. v > 0 tìm t A -A O A/2 T/6 T /12 2 3 A 2 2 A T/8 T /12 T/8 T/6 Luyện giải bài tập vật 12Dao động học Trương Văn Thanh Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Quảng Yên – Quảng
 • 280
 • 513
 • 0

SKKN: Phương pháp giải bài tập vật 12 - dao động cơ, sóng âm

SKKN: Phương pháp giải bài tập vật lý 12 - dao động cơ, sóng âm
. bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 2 B - NỘI DUNG I. DAO ĐỘNG 1. Tìm các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa. * Các công thức: + Li độ (phương trình dao động) :. viên dạy môn Vật lớp 12 tham khảo để hướng dẫn học sinh giải bài tập. Học sinh học lớp 12 luyện tập để kiểm tra, thi môn Vật Lý. 2) Phạm vi áp dụng: Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng âm của chương. Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 3 5. Một chất điểm dao động theo phương trình: x = 2,5cos10t (cm). Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt
 • 40
 • 728
 • 0

thuyết và bài tập Vật 12: Dao động học

Lý thuyết và bài tập Vật lý 12: Dao động cơ học
... to, rõ Hệ dao động Bao gồm vật dao động vật tác dụng lực kéo lên vật dao động (ví dụ: vật nặng gắn vào lò xo đầu cố định (con lắc lò xo) hệ dao động, lắc đơn với Trái Đất hệ dao động) V/ TỔNG... Tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ A dao động điều hoà phương, tần số biên độ A A dao động lệch pha  /3 B 0,5 A dao động lệch pha  /3 C 2A dao động pha D A dao động vuông... Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp phụ thuộc vào biên độ pha ban đầu dao động thành phần B ĐỀ MINH HỌA PHẦN DAO ĐỘNG HỌC Câu Trong khoảng thời gian, lắc đơn thực 60 dao động Nếu thay đổi
 • 5
 • 174
 • 1

thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)

Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật lý 12 Dao động cơ (có đáp án)
thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án)Lý thuyết khó và bài tập khó chương 1 vật 12 Dao động (có đáp án) ... π 6) cm 14 ) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động vuông pha biên độ A1 A2 nhận giá trị sau ? A A = A12 + A22 B A = A12 − A22 C A = A1 + A2 D A = A1 − A2 A T = 2π 15 ) Cho hai dao động phương,... x1 x3 ngược pha D x1 x3 pha 36) Một vật dao động điều hòa, vật xuất phát từ VTCB, thời gian 0,75T vật quãng đường dài 15 cm Biên độ dao động vật A 10 cm B 5cm C 2,5cm D 7,5cm 37) Khi vật dao động. .. D ω = 2πT = f f T T 2π 18 ) Một chất điểm dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 12 cm Quãng đường chất điểm thực chu kì dao động : A cm B 12 cm C 24 cm D 36 cm 19 ) Vật dao động điều hòa quỹ đạo
 • 4
 • 238
 • 0

kiem tra vat ly 12 dao dong co

kiem tra vat ly 12 dao dong co
... x3 Biết x12  6cos( t  )cm ; x 23  6cos( t    )cm ; x13  cos( t  )cm Khi li độ dao động x1 đạt giá trị cực đại li độ dao động x3 A 0cm B 3cm C cm D cm Câu 38 Hai chất điểm dao động... độ Ox, coi q trình dao động hai chất điểm khơng va chạm vào Biết phương trình dao động hai chất điểm   x1  6cos(4t  )cm x  6cos(4t  )cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai 12 vật... giá trị A phần ba chu kì dao động B chu kì dao động C hai lần chu kì dao động D phần hai chu kì dao động Câu 23 Hãy chọn đáp án nói đặc điểm dao động cưỡng A Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc
 • 5
 • 281
 • 2

ly thuyet va bai tap vat ly 12 dao dong co hoc

ly thuyet va bai tap vat ly 12 dao dong co hoc
... biểu sai nói hệ dao động A Hệ dao động tần số dao động riêng khơng đổi B Con lắc lò xo hệ dao động C Con lắc đơn hệ dao động D Con lắc lò xo dao động mặt phẳng nghiêng nhẵn hệ dao động Câu 26... Phương trình dao động tổng hợp hai dao động: x1 = 3cos(2 t ) (cm) x2 = 6cos(2 t + 2π/3) (cm) A x = 3cos(2 t + π/2) (cm) B x = 3 cos(2 t + π/2) (cm) C x = 9cos(2 t – π/2) (cm) D x = 3 cos(2 t... hai dao động điều hoà: x1 = 4cos(4 t + π/6) (cm) x2 = 6cos(4 t – π/6) (cm) Hai dao động A pha biên độ dao động tổng hợp cm B ngược pha biên độ dao động tổng hợp cm C lệch pha 2 / biên độ dao
 • 5
 • 113
 • 0
1 2 3 4 .. >