Tổng hợp tài liệu :

Vật lý 12. chương 2: Sóng cơ

Chuyên đề (SKKN) Phân loại và giải bài tập vật lí 12- chưong 2 "Sóng Sóng âm"

Chuyên đề (SKKN) Phân loại và giải bài tập vật lí 12- chưong 2
. viết chuyên đề này với mục đích phân loại cụ thể cho từng dạng bài tập trong chương và đồng thời đưa ra phương pháp giải cụ thể cho từng dạng bài tập ấy. CHUẨN BỊ: - Đọc kĩ kiến thức chương 2 “SÓNG SÓNG ÂM” và chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình vật12 chuẩn để nắm được mục tiêu của chương
 • 1
 • 1,978
 • 30

Bài soạn Cẩm nang Vật 12 - chương trình chuẩn nâng cao

Bài soạn Cẩm nang Vật Lý 12 - chương trình chuẩn có nâng cao
. Tài liệu ôn tập vật 12 ( chương trình bản – nâng cao) CẨM NANG VẬT 12 Vấn đề 1: DAO ĐỘNG HỌC I. CON LẮC LÒ XO 1. Phương trình dao động:. biệt) - 3 -1 - 3 /3 (Điểm gốc) t t' y y' x x' u u' - 3 -1 - 3 /3 1 1 -1 -1 - π /2 π 5 π /6 3 π /4 2 π /3 - π /6 - π /4 - π /3 -1 /2 - 2
 • 4
 • 344
 • 4

Bài soạn Cẩm nang Vật 12 - chương trình chuẩn nâng cao

Bài soạn Cẩm nang Vật Lý 12 - chương trình chuẩn có nâng cao
. Tài liệu ôn tập vật 12 ( chương trình bản – nâng cao) CẨM NANG VẬT 12 Vấn đề 1: DAO ĐỘNG HỌC I. CON LẮC LÒ XO 1. Phương trình dao động:. biệt) - 3 -1 - 3 /3 (Điểm gốc) t t' y y' x x' u u' - 3 -1 - 3 /3 1 1 -1 -1 - π /2 π 5 π /6 3 π /4 2 π /3 - π /6 - π /4 - π /3 -1 /2 - 2
 • 4
 • 335
 • 0

ĐỀ THI MÔN VẬT12 - CHƯƠNG 2: SÓNG HỌC docx

ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ 12 - CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC docx
. VẬT 12: CHƯƠNG 2:SÓNG HỌC biên soạn và giảng dạy GS :TRỊNH VĂN THÀNH DD 0974236501 ;mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com THUYẾ T CHƯƠNG 2 ÔN TẬP THI ĐH VÀ CĐ NĂM 2011 MÔN: VẬT. chất vật lí thì sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm đều là sóng C .Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai người không nghe thấy được D .Sóng âm là sóng dọc Câu 11: Vận tốc truyền sóng trong một. VẬT 12: CHƯƠNG 2:SÓNG HỌC biên soạn và giảng dạy GS :TRỊNH VĂN THÀNH DD 0974236501 ;mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com THUYẾ T CHƯƠNG 2 A.Sự giao thoa của một sóng tới và sóng
 • 7
 • 670
 • 7

ÔN TẬP VẬT 12 CHƯƠNG II : SÓNG HỌC potx

ÔN TẬP VẬT LÝ 12 CHƯƠNG II : SÓNG CƠ HỌC potx
. tai ta thể cảm thụ được sóng học nào sau đây A. Sóng học tần số 10 Hz. B. Sóng học tần số 30 kHz. C. Sóng học chu kì 2,0 s  . D. Sóng học chu kì 2,0 ms. Câu. ÔN TẬP VẬT 12 CHƯƠNG II : SÓNG HỌC Câu 1. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là A. vận tốc truyền sóng. B. bước sóng. . học là sự lan truyền dao động học trong môi trường vật chất B. Sóng học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng
 • 5
 • 1,051
 • 23

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT 12 CHƯƠNG 2: SÓNG HỌC-ÂM HỌC docx

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC-ÂM HỌC docx
. BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT 12 CHƯƠNG 2: SÓNG HỌC-ÂM HỌC Câu1 : Bước sóng được định nghĩa A. là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động. cảm thụ được sóng học nào sau đây: A .sóng học tần số 10HZ B .sóng học tần số 30 kHz C .sóng học chu kì 2,0s D .Sóng học chu kì 2,0 ms Câu 67 : Một sóng âm tần. 65 : Một sóng học tần số f=1000Hz lan truyền trong không khí . Sóng đó được gọi là A .sóng siêu âm B .sóng âm C .sóng hạ âm D .sóng ngang Câu 66: Sóng học lan truyền trong không khí với
 • 10
 • 1,218
 • 29

Công thức và bài tập luyện thi đại học môn Vật 12 - Chương 2 docx

Công thức và bài tập luyện thi đại học môn Vật lý 12 - Chương 2 docx
. A - A 2  3 2  vt 0 b2. Mức cường độ âm: - Đại lượng L(dB) =10 lg 0 I I hoặc L(B) = lg 0 I I với I 0 là cường độ âm chuẩn (thường lấy chuẩn cường độ âm I 0 = 10 -1 2 W/m 2 với. bước sóng. 2. 5 Âm sắc là đặc tính sinh của âm A. chỉ phu thuộc vào biên độ. B. chỉ phụ thuộc vào tần số. C. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm. D. phụ thuộc vào tần số và biên độ. 2. 6 Để khảo. là A M = 2A 2 1 (d ) os d c    =2A os 2 c   Khoảng vân giao thoa (khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liên tiếp trên đoạn nối hai nguồn kết hợp S 1 S 2 ): là i = 2  . IV.Phản
 • 10
 • 648
 • 1

Hệ thống kiến thức vật 12 - Chương 2 potx

Hệ thống kiến thức vật lý 12 - Chương 2 potx
. ' M M M u u u   2 os (2 ) os (2 ) 2 sin (2 ) os (2 ) 2 2 2 M d d u Ac c ft A c ft               Biên độ dao động của phần tử tại M: 2 os (2 ) 2 sin (2 ) 2 M d d A A c A    . tại 2 nguồn 1 1 Acos (2 ) u ft     và 2 2 Acos (2 ) u ft     Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới: 1 1 1 Acos (2 2 ) M d u ft        và 2 2 2 Acos (2 2. u 2M 1 2 1 2 1 2 2 os os 2 2 2 M d d d d u Ac c ft                            Biên độ dao động tại M: 1 2 2 os 2 M d d A A c              với 1 2 
 • 6
 • 513
 • 8

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG III: SÓNG docx

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG III: SÓNG CƠ docx
. CHƯƠNG III: SÓNG I. SÓNG HỌC 1. Bước sóng:  = vT = v/f Trong đó: : Bước sóng; T (s): Chu kỳ của sóng; f (Hz): Tần số của sóng v: Tốc độ truyền sóng (có đơn vị tương. sóng dừng trên sợi dây dài l: O x M x * Hai đầu là nút sóng: * ( ) 2 l k k N    Số bụng sóng = số bó sóng = k Số nút sóng = k + 1 * Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng: . sóng nguyên = k Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1 3. Phương trình sóng dừng trên sợi dây CB (với đầu C cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng) * Đầu B cố định (nút sóng) : Phương trình sóng
 • 5
 • 464
 • 2

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG potx

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG potx
. CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. * Đ/n: Là hiện tượng ánh sáng bị tách thành nhiều màu khác nhau khi đi qua mặt phân cách của hai môi trường trong suốt. * Ánh sáng. sắc ánh sáng. Đối với ánh sáng màu đỏ là nhỏ nhất, màu tím là lớn nhất. * Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Bước sóng của ánh sáng. giao thoa ánh sáng (chỉ xét giao thoa ánh sáng trong thí nghiệm Iâng). * Đ/n: Là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng ánh sáng kết hợp trong không gian trong đó xuất hiện những vạch sáng và những
 • 5
 • 554
 • 5

Vật 12 Phân ban: SÓNG HỌC ppsx

Vật lý 12 Phân ban: SÓNG CƠ HỌC ppsx
. chuyển động lan truyền của các gợn sóng. 2. Tìm hiểu định nghĩa sóng học, nguyên nhân gây ra sóng và phân biệt hai loại sóng (sóng ngang và sóng dọc). GV phân tích hiện tượng, chỉ ra rằng. SÓNG HỌC I- MỤC TIÊU  Nhận biết được hiện tượng sóng. Phân biệt được sóng ngang và sóng dọc.  Giải thích được nguyên nhân tạo thành sóng cơ.  Nêu được ý nghĩa. bị tạo sóng nước (kênh tạo sóng) . - Lò xo để làm thí nghiệm sóng ngang và sóng dọc. - Hình vẽ phóng to các phần tử sóng ở các thời điểm khác nhau. III- GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1.
 • 4
 • 334
 • 0

Ôn thi đại học vật 12 chương dao động phầnphương trình dao động pha và trạng thái dao động

Ôn thi đại học vật lý 12 chương dao động cơ phầnphương trình dao động pha và trạng thái dao động
. giữa pha dao động và trạng thái dao động:  Pha dao động vật t 2k    Vật ở vị trí biên dương x = A  Pha dao động vật t 2k      Vật ở vị trí biên dương x = - A  Pha dao động vật. DẠNG VÀ GIẢI BÀI TẬP DAO ĐỘNG ۞ Nội dung 1: Mở Đầu Về Dao Động Điều Hoà. Phƣơng Trình Li Độ. + Bài 1: Phương Trình Li Độ. Pha và Trạng Thái Dao Động + Bài 2: Trục phân bố thời gian dao động. . gian ngắn nhất vật lặp lại trạng thái dao động.  Khoảng thời gian để điểm pha P đi được 1 vòng. Do đó: 2 T     Tần số dao động: 1 f T2    . Pha và trạng thái dao động:
 • 22
 • 369
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn vật 12 chương 2 sóng học

Câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý 12 chương 2 sóng cơ học
Ví dụ 1. Một người ngồi ở bờ biển quan sát thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 10 m. Ngoài ra người đó đếm được 20 ngọn sóng đi qua trước mặt trong 76 (s).a) Tính chu kỳ dao động của nước biển.b) Tính vận tốc truyền của nước biển.Ví dụ 2. Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và 6 ngọn sóng truyền qua trước mặt trong 8 (s). Tốc độ truyền sóng nước làA. v = 3,2 ms. B. v = 1,25 ms. C. v = 2,5 ms. D. v = 3 ms.Ví dụ 3. Một sóng lan truyền với tần số ƒ = 500 Hz, biên độ A = 0,25 mm. Sóng lan truyền với bước sóng λ =70 cm. Tìma) tốc độ truyền sóng.b) tốc độ dao động cực đại của các phần tử vật chất môi trường.
 • 34
 • 945
 • 0

142 câu thuyết môn vật 12 chương 2 sóng sóng âm file word lời giải chi tiết

142 câu lý thuyết môn vật lý 12  chương 2  sóng cơ và sóng âm  file word có lời giải chi tiết
... sinh và vật âm Đáp án : B ÂM sắc là đặc trưng sinh âm nên A, C, D đều sai Câu 63: Độ to âm được đặc trưng bằng: A Cường độ âm B Biên độ dao động âm C Mức cường độ âm D Áp suất âm. .. khác Câu 62: Âm sắc là: A Mằu sắc âm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B Một tính chất âm giúp ta nhận biết các nguồn âm C Một tính chất vật âm D Tính... bước sóng, biên độ Đáp án : B Câu 123 : Các đặc tính sinh lí âm là: A Âm sắc, độ cao B Độ to C Âm bổng, âm trầm D Tất đều đúng Đáp án : D Câu 124 : Sóng âm có đặc tính: A Truyền được
 • 28
 • 104
 • 0

142 câu thuyết môn vật 12 chương 2 sóng sóng âm file word lời giải chi tiết

142 câu lý thuyết môn vật lý 12  chương 2  sóng cơ và sóng âm  file word có lời giải chi tiết
... A, h2 g h g, ố g ự g i : ù heo hoả g h2 g h i o g ù g g h ộ i = A1 i (ω + φ1) ; x2 = A2 i (ω + 2) Các sóng hai dao g h o hiệ g gi o ho o g gh : A φ1 = 2 B φ1 = 2 A1 = A2 C φ1 - 2 = 2 Đ Câu. .. g gi o ho ặ hí S2 h A d2 - d1 = λ Đ â i   2  A 2a Đ i i g ằ g ố â B d2 - d1 = λ i ồi g, ù g h : ự h í h 2 g , ằ Câu 80: T o g hiệ Cá h g gi o ho A d2 - d1 = λ i ằ g ố i 12 g D i ặ hí S1... i ộ ự i e ẽ i ứ g Câu 126 : Ph i o A Độ o ủ â g i B Tầ ổi h :B Câu 123 : Đ i h gi o ho g A T g ộâ g ộâ A H i Đ ủ gâ Câu 122 : Đ h i Đ hâ ốâ ả i o â C S gâ D V ậ o g h Đ : B Ta có: l = k ộ h â g
 • 29
 • 91
 • 0

Hệ thống công thức vật 12 chương 5 sóng ánh sáng

Hệ thống công thức vật lý 12 chương 5 sóng ánh sáng
... II GIAO THOA ÁNH SÁNG thuyết + Nhiễu xạ ánh sáng tượng ánh sáng truyền sai lệch so với truyền thẳng ánh sáng gặp vật cản + Giao thoa ánh sáng tổng hợp hai hay nhiều sóng ánh sáng kết hợp khơng... bước sóng ánh sáng Cơng thức + Hiệu đường ánh sáng từ hai nguồn đến điểm xét: d2 – d1 = ax D Khi d2 – d1 = k (k Z) vân sáng Khi d2 – d1 = (2k + 1)  (k  Z) vân tối + Vị trí vân sáng, ... nhìn thấy được, bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng tím ( < 0,38 m) - Nguồn phát: Vật nhiệt độ 2000 0C phát tia tử ngoại, nhiệt độ vật cao phổ tử ngoại vật trải dài phía sóng ngắn Nguồn phát
 • 10
 • 144
 • 1

142 câu thuyết môn vật 12 chương 2 sóng sóng âm

142 câu lý thuyết môn vật lý 12  chương 2  sóng cơ và sóng âm
... khác Câu 62: Âm sắc là: A Mằu sắc âm B Một tính chất âm giúp ta nhận biết các nguồn âm C Một tính chất vật âm - WORD VẬT THPT 10 11 12 D Tính chất sinh và vật âm Đáp... về phía S2 đều thỏa mãn điều kiện: A d2 - d1 = kλ B d2 - d1 = λ C d2 - d1 = -λ D d2 - d1 =   - WORD VẬT THPT 10 11 12 Đáp án : D   2 (d1  d )     2  d1  d   Câu 85:... mãn điều kiện: A d2 - d1 = kλ B d2 - d1 = λ C d1 - d2 = (k+1)λ D d2 - d1 =  - WORD VẬT THPT 10 11 12   2  Đáp án : B 2 (d1  d )   d  d1   (do d  d1 ) Câu 80: Trong tượng
 • 28
 • 11
 • 0

142 câu thuyết môn vật 12 chương 2 sóng sóng âm

142 câu lý thuyết môn vật lý 12  chương 2  sóng cơ và sóng âm
... khác Câu 62: Âm sắc là: A Mằu sắc âm B Một tính chất âm giúp ta nhận biết các nguồn âm C Một tính chất vật âm - WORD VẬT THPT 10 11 12 D Tính chất sinh và vật âm Đáp... về phía S2 đều thỏa mãn điều kiện: A d2 - d1 = kλ B d2 - d1 = λ C d2 - d1 = - D d2 - d1 =   - WORD VẬT THPT 10 11 12 Đáp án : D   2 (d1  d )     2  d1  d   Câu 85:... mãn điều kiện: A d2 - d1 = kλ B d2 - d1 = λ C d1 - d2 = (k+1)λ D d2 - d1 =  - WORD VẬT THPT 10 11 12   2  Đáp án : B 2 (d1  d )   d  d1   (do d  d1 ) Câu 80: Trong tượng
 • 28
 • 40
 • 0

142 Câu Thuyết Môn Vật 12 - Chương 2 - Sóng Sóng Âm

142 Câu Lý Thuyết Môn Vật Lý 12 - Chương 2 - Sóng Cơ Và Sóng Âm
... khác Câu 62: Âm sắc là: A Mằu sắc âm B Một tính chất âm giúp ta nhận biết các nguồn âm C Một tính chất vật âm - WORD VẬT THPT 10 11 12 D Tính chất sinh và vật âm Đáp... về phía S2 đều thỏa mãn điều kiện: A d2 - d1 = kλ B d2 - d1 = λ C d2 - d1 = - D d2 - d1 =   - WORD VẬT THPT 10 11 12 Đáp án : D   2 (d1  d )     2  d1  d   Câu 85:... mãn điều kiện: A d2 - d1 = kλ B d2 - d1 = λ C d1 - d2 = (k+1)λ D d2 - d1 =  - WORD VẬT THPT 10 11 12   2  Đáp án : B 2 (d1  d )   d  d1   (do d  d1 ) Câu 80: Trong tượng
 • 28
 • 28
 • 0

Vật 12. chương 2: Sóng

Vật lý 12. chương 2: Sóng cơ
Tài liệu luyện thi đại học môn Vật lớp 12 bao gồm: hệ thống thuyết bản chương dao động cơ, kết hợp 347 câu hỏi trác nghiệm từ bản đến nâng cao. Giúp cho học sinh nắm chắc thuyết và rèn luyện kỹ năng làm bài tập. ... sau vật cản Sóng dừng - Sự phản xạ sóng: Khi sóng truyền gặp vật cản bị phản xạ Sóng phản xạ tần số bước sóng với sóng tới + Nếu đầu phản xạ cố định sóng phản xạ ngược pha với sóng tới + Nếu vật. .. đặc trưng sóng, tức trình sóng gây tượng giao thoa Ngược lại, q trình vật lí gây tượng giao thoa tất yếu trình sóng + Một tượng đặc trưng sóng tượng nhiễu xạ Đó tượng sóng gặp vật cản sóng lệch... Chuyên đề Giao thoa sóng, Sóng dừng I THUYẾT Giao thoa Sóng - Điều kiện cần đủ để hai sóng giao thoa với hai sóng phải hai sóng kết hợp, xuất phát từ hai nguồn dao động
 • 40
 • 31
 • 0
1 2 3 4 .. >