Tổng hợp tài liệu :

GIÁO án 5 HOẠT ĐỘNG từ NGÔN NGỮ CHUNG đến lời nói cá NHÂN

Tiết 3:Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân

Tiết 3:Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
. soạn: Tiết soạn: 3 Tiếng Việt TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI NHÂN A. Mục tiêu cần đạt Giúp HS: 1. Về kiến thức - Nắm được biểu hiện của cái chung trong ngôn. vê ngôn ngữ là tài sản chung của XH - Tại sao ngôn ngữ là tài sản chung của XH? (GV phát vấn HS trả lờiG) I. Ngôn ngữ - tài sản chung của XH - Ngôn ngữ
 • 3
 • 11,679
 • 31

tu ngon ngu chung den loi noi ca nhan

tu ngon ngu chung den loi noi ca nhan
. trình. . Tính chung của ngôn ngữ cộng đồng được biểu hiện qua những phương diện nào? I. Ngôn ngữ - tài sản chung của xã hội. - Ngôn ngữ là tài sản chung của. năng: Nâng cao năng lực lĩnh hội những nét riêng trong ngôn ngữ nhân. Đồng thời phát huy phong cách ngôn ngữ nhân khi sử dụng ngôn ngữ chung. 3. Thái
 • 3
 • 1,094
 • 4

Tiết 3 Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân

Tiết 3 Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
. của từ. II. LỜI NÓI, SẢN PHẨM RIÊNG CỦA NHÂN - Khi giao tiếp, mỗi nhân sử dụng ngôn ngữ chung để tạo ra lời nói đáp ứng nhu cầu giao tiếp. Lời nói. nói của nhân vừa có tính chung vừa có sắc thái riêng. - Cái riêng của nhân bao gồm các phương diện: + Giọng nói nhân + Vốn từ ngữ nhân: Khi
 • 4
 • 1,538
 • 19

DẠY HỌC BÀI TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI NHÂN TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 11 THEO QUAN ĐIỂM TÍCH CỰC

DẠY HỌC BÀI TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 11 THEO QUAN ĐIỂM TÍCH CỰC
Đây là một khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành phương pháp ngữ văn. khóa luận này cung cấp đầy đủ thông tin về cách dạy bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân trong SGK văn 11, nó giúp ích rất lớn cho mỗi giáo viên Văn.1. Lí do chọn đề tài 1.1. Tích cực là một quan điểm giáo dục hiện đại mang tính thời sự Luật Giáo dục công bố năm 2005, Điều 28.2 có ghi “Phương pháp dạy học phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Đổi mới giáo dục đòi hỏi nhà trường không chỉ trang bị cho học sinh những kiến thức đã có mà còn phải hình thành, bồi dưỡng cho học sinh tính năng động, óc duy sáng tạo và kỹ năng thực hành. Bởi vậy, dạy học theo quan điểm tích cực là nhằm đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội. Nhờ có quan điểm dạy học này, nền giáo dục sẽ có sự chuyển đổi từ dạy theo lối thuộc lòng những tri thức “uyên thâm”, “thông kim bác cổ”, hiểu biết “thiên kinh vạn quyển” sang dạy để hình thành năng lực chuyên môn, năng lực giải quyết vấn đề, đưa ra những quyết định sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, thích ứng với đời sống xã hội. 1.2. Vận dụng quan điểm tích cực vào hoạt động dạy học ở trường phổ thông còn nhiều hạn chế Vấn đề phát huy tính tích cực của học sinh đã được đặt ra từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX.Trong những năm gần đây, ngành Giáo dục đã có nhiều đổi mới về chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học. Tuy nhiên, việc dạy và học trong nhiều trường phổ thông vẫn còn chịu tác động nặng nề bởi mục tiêu thi cử, “chạy theo thành tích”, học để thi, dạy để thi. Việc học chủ yếu vẫn là truyền thụ một chiều, thông báo kiến thức mang tính đồng loạt, thiên về lí thuyết, xa rời thực tiễn, tập trung ôn luyện kiến thức đáp ứng kiểm tra thi cử, chưa thực sự quan tâm đến việc hình thành thói quen tự học, tự khám phá kiến thức, phát triển duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề cho người học. 1.3. Dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân là một nội dung kiến thức mới, đòi hỏi phải tìm nhiều hình thức dạy học nhằm đạt hiệu quả Bài học Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân là một nội dung kiến thức mới đối với học sinh. Qua bài học, hướng tới mục tiêu là giúp các em nắm được biểu hiện của cái chung trong ngôn ngữ của xã hội và cái riêng trong lời nói nhân, mối tương quan giữa chúng; nâng cao năng lực lĩnh hội những nét riêng trong ngôn ngữ của nhân, đồng thời rèn luyện để hình thành và nâng cao năng lực sáng tạo của nhân; có ý thức tôn trọng những quy tắc ngôn ngữ chung của xã hội và góp phần vào sự sáng tạo, phát triển ngôn ngữ của xã hội. Tuy nhiên, với một nội dung kiến thức mới, việc tìm ra hình thức dạy học là cần thiết. Bởi đó là cơ sở để việc dạy học bài này đạt hiệu quả cao nhất. Với những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: Dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân trong sách giáo khoa Ngữ văn 11 theo quan điểm tích cực. 2. Lịch sử vấn đề 2.1. Lịch sử nghiên cứu quan điểm tích cực trong dạy học Cho đến nay, có rất nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu về vấn đề phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học. Trong bài Bàn về phương pháp giáo dục tích cực, GS. Phạm Viết Vượng nhấn mạnh “Phải lấy người học làm trung tâm như một quan điểm giáo dục đào tạo, cốt lõi của nó là vì học sinh, bởi học sinh” 20, 22 (Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số tháng 81995).Trong bài Đổi mới phương pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh, tác giả Lê A cũng nhấn mạnh “Tư tưởng dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm cần được hiểu như một quan điểm, một cách tiếp cận quá trình dạy học. Quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm không có nghĩa là chúng ta bỏ đi những phương pháp dạy học truyền thống mà chúng ta cần phát triển nó, vận dụng nó trên quan điểm mới này” 2, tr.37.Trong cuốn Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn 10 trung học phổ thông môn Ngữ văn, sau khi đưa ra những vấn đề chung về đổi mới giáo dục phổ thông, cuốn sách đã đi vào những hướng dẫn về đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển tính tích cực, chủ động của học sinh. Cũng bàn về quan điểm tích cực, tác giả Đỗ Ngọc Thống trong cuốn Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa trung học phổ thông đã nhấn mạnh: “Phương pháp dạy học mới đòi hỏi phải phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong khi học tập ở lớp, ở nhà và khi giải các bài tập, làm các bài văn. Cần học tập các phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học cụ thể nhằm phát huy tính tích cực của học sinh mà nhiều nước trên thế giới đã vận dụng có hiệu quả... Phải phát huy tối đa tính tích cực, tính sáng tạo của học sinh chủ thể học tập ở tất cả mọi khâu từ chuẩn bị bài, sưu tầm liệu, phát biểu trong tổ, nhóm, tự đánh giá và đánh giá bạn... tính tích cực trong học tập Ngữ văn dễ thể hiện thành bề nổi của phong trào song cần phải chú ý cả bề sâu” 134. Theo đó, tác giả chỉ ra bảy đặc điểm và yêu cầu của việc dạy học theo hướng tích cực. Có thể nói, những nhận xét trên đã nêu ra những chỉ dẫn cụ thể về quan điểm dạy học này. Đó là cơ sở để giáo viên có thể vận dụng vào thực tế giảng dạy cho tất cả các hợp phần của môn Ngữ văn ở THPT. . học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân trong sách giáo khoa Ngữ văn 11 theo quan điểm tích cực. Chương 2. Dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân trong sách giáo khoa Ngữ văn. thêm ngôn ngữ chung, thúc đẩy ngôn ngữ chung phát triển. 1.2.3. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ chunglời nói nhân Có thể nhận thấy, về bản chất mối quan hệ giữa ngôn ngữ chunglời nói nhân. và nói - hai kỹ năng có vai trò quyết định đối với việc tạo lập lời nói nhân. 1.2.2. Lời nói nhân Từ ngôn ngữ chung, mỗi nhân vận dụng vào hoạt động giao tiếp và tạo ra lời nói nhân.
 • 60
 • 1,539
 • 3

giáo án tiếng Việt lớp 11 Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân

giáo án tiếng Việt lớp 11 Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
1.Nắm được biểu hiện của cái chung trong ngôn ngữ của xã hội và cái riêng trong lời nói của nhân, mối tương quan giữa chúng.2.Nâng cao năng lực lĩnh hội những nét riêng trong ngôn ngữ của nhân, nhất là của các nhà văn có uy tín. đồng thời, rèn luyện để hình thành và nâng cao năng lực sáng tạo của nhân, biết phát huy phong cách ngôn ngữ nhân khi sử dụng ngôn ngữ chung.3.Vừa có ý thức tôn trọng những quy tắc ngôn ngữ chung của xã hội, vừa có sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của ngôn ngữ xã hội.1.Trong thành phần ngôn ngữ:Các âm và các thanh (nguyên âm, phụ âm, 6 thanh điệu)Các tiếng Các từ (từ đơn tiết và từ đa tiết)Các ngữ cố định 2.Trong cấu tạo và sử dụng các đơn vị ngôn ngữ:Quy tắc cấu tạo các kiểu câu (câu đơn, câu ghép, câu phức)Phương thức chuyển ngữ từ (chân tay, chân tường, chân bàn,…)Cái riêng trong lời nói của nhân được biểu lộ ở các phương diện1.Giọng nói nhân2.Vốn từ ngữ nhân3.Sự chuyển đổi, sáng tạo khi sử dụng từ ngữ chung, quen thuộc. (Vd: Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ)4.Việc tạo ra các từ mới5.Việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc chung, phương thức chung. (Vd: Lom khom dưới núi, tiều vài chú)Nghĩa chung từ “thôi”:Xuân Hương đã sử dụng cách sắp đặt riêng trong câu thơ nàyTrong câu thơ của Nguyễn Du, “nách” chỉ góc tường
 • 5
 • 2,805
 • 6

từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân 5

từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân 5
... ngôn ngữ cần đợc nhân tiếp nhận tuân theo II/ Lời Nói- Sản Phẩm Riêng Của Nhân: - Giọng nói nhân: Mỗi ngời vẻ riêng không giống - Vốn từ ngữ nhân: Mỗi nhân a chuộng quen dùng từ. .. nghĩa từ, kết hợp từ ngữ - Việc tạo từ - Việc vận dụng linh hoạt sáng tạo qui tắc chung, phơng thức chung => Phong cách ngôn ngữ nhân III/ GHI NHớ: (SGK) IV/ Luyện tập 1/ Bài tập 1: - Từ Thôi... chuộng quen dùng từ ngữ định - phụ thuộc vào lứa tuổi, vốn sống, tính, nghề nghiệp, trình độ, môi trờng địa phơng - Sự chuyển đổi, sáng tạo sử dụng từ ngữ quen thuộc: Mỗi nhân có chuyển đổi,
 • 5
 • 136
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân (tiếp)

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)
... 1.Bài tập1: Từ “Nách”nghĩa chuyển góc tường, khỏang khơng gian chật hẹp tường tạo nên ngăn cách nhà  sáng tạo Nguyễn Du -GV Chia HS thành nhóm trao đổi thảo luận -GV nêu nhận xét lời giải nhóm,... vọng, tin yêu hạnh phuc Bài tập (về nhà) -Từ “mọn mằn” ->láy lại phụ âm đầu -Từ “giỏi giắn” -> láy lại phụ âm đầu -Từ “Nội soi” -> tạo theo mơ hình cấu tạo từ: nội vụ, nội trị Củng cố: GV cho Hs... -Thơ Huy Cận:mặt trời nghĩa gốc thiên thể vủ trụ, hoạt động “xuống biển” phép nhân hố -Thơ Tố Hữu: “Mặt trời” lí tưởng Cách mạng -Thơ Nguyễn Khoa Điềm: + “Mặt trời”1: nghĩa gốc + “Mặt trời”2: nghĩa
 • 4
 • 23
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân (tiếp)

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)
.. .Giáo án Ngữ văn 11 Giữa lời nói nhân ngơn ngữ chung CHUNGLỜI NĨI NHÂN có mối quan hệ ntn? -Ngơn ngữ chung sở để GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ cho mqh nhân sản sinh lời nói cụ... thể mình, đồng thời lĩnh hội lời nói nhân khác -Lời nói nhân thực tế sinh động, thực hoá yếu tố chung, quy tắc phương thức chung ngôn ngữ II LUYỆN TẬP Bài tập Từ “nách” câu thơ khoảng Hoạt... ngăn cách hai việc nhân nhà.->cái đẹp thiên nhiên tìm nơi tồn Từ “nách” câu thơ ND có ý nghĩa hồn cảnh đặc biệt ntn? Bài tập Từ “xuân” ngôn ngữ chung nhà thơ dùng với nghĩa riêng: * Ngán nỗi
 • 4
 • 36
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân (tiếp)

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)
... thơ & nhận xét, đưa cách Bài ca ngất ngưởng II Tìm hiểu thơ: Đọc: Page Giáo án Ngữ văn 11 đọc - Giọng điệu: tự hào, sảng khối, tự tin - Thể lĩnh, tính nhân Hoạt động 3: Gv chia lớp thành... ngất ngưởng Page Giáo án Ngữ văn 11 nhiều việc có ích cho nhân ngưởng mang nặng lòng yêu nước dân -Thể hát nói: Từ việc thảo luận -> + Tự do, phóng túng phù hợp quan niệm kq: phong cách sống =>thống... trung thực, tính, ko chấp nhận khắc kỉ, phục lễ, uốn theo lễ giáo xã hội nho Ơng có quyền ngất giáo hoá Khẳng định thân nhân, giám sống ngưởng, hưu phá cách theo tự nhiên tài nhân cách danh
 • 6
 • 35
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân (tiếp)

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)
... soi ( chính) hoạt động chiếu sáng vào trong, ghép giống như: ngoại xâm, ngoại nhập; đưa ống nhỏ vào thể -> : phẩu thuật Củng cố: Nêu quan hệ ngôn ngữ chung lời nói nhân Dặn dò: Học cũ, soạn ... hoàn cảnh đặc biệt Sự sáng tạo Nguyễn Du dùng từ Nách nào? B Luyện tập: Nghệ thuật : ẩn dụ Từ xuân Từ xuân tác giả sáng tạo nào? - Trong thơ Hồ Xuân Hương:mùa xuân: lại đến trở lại tuổi xn: khơng... luyện tập Từ vị trí người chuyển sang nghĩa vị trí giao nhau: khoảng khơng gian chật hẹp hai tường -> nghĩa chuyển tạo ngăn cách hai nhà lại chẳng ngăn cách liễu bay sang láng giềng Cái đẹp thiên
 • 3
 • 35
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân (tiếp)

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)
...IV Củng cố hướng dẫn học sinh tự học nhà - Tìm thêm biến đổi nghĩa từ lời nói - Trả lời câu 1, SGK, tr 39
 • 2
 • 28
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân (tiếp)

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)
... biết mối quan hệ ngôn ngữ chung lời nói nhân? (Hs trả lòi nhân, gv nhận xét chốt ý) - Ngược lại lời nói nhân vừa biểu ngơn ngữ chung, vừa có nét riêng Hơn nữa, nhân sáng tạo góp phần.. .Giáo án Ngữ văn 11 Kiểm tra cũ 3.Giới thiệu Trước tiết tìm hiểu ngơn ngữ chung? Là lời nói nhân? Giữa ngơn ngữ chung lời nói nhân có quan hệ với Vậy mối quan... hoa nên phải đánh đường tìm hoa b Kết luận: - Hoa thường hay héo cỏ thường tươi - Ngôn ngữ chung sở để sản sinh lời nói cụ thể đồng thời để lĩnh hội lời nói nhân khác Qua tìm hiểu ngữ liệu em
 • 5
 • 36
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân (tiếp)

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 3: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)
... tiêu: - Hiểu mgh ngơn ngữ chung xã hội lời nói riêng nhân, biểu chung ngôn ngữ xã hội riêng lời nói nhân - Quan hệ ngơn ngữ chung lời nói nhân Ngơn ngữ chung lời nói nhân có quan hệ chặt... liệu ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ) sở để nhân sản sinh lời nói cụ thể mình, đồng thời lĩnh hội lời nói nhân khác ( Phân tích) -Lời nói nhân: thực tế sinh động, thực hoá yếu tố chung, qui... chặt chẽ, hai chiều - Nhận diện đơn vị ngôn ngữ chung quy tắc ngôn ngữ chung, phát phân tích nét riêng, sáng tạo nhân lời nói, biết sử dụng ngơn ngữ cách sáng tạo cần thiết  Phương pháp: - Công
 • 4
 • 37
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
... phổ biến - Mỗi nhân phải tích lũy biết sử dụng ngôn ngữ ngôn ngữ chung cộng đồng xã hội Đối với người Việt Nam tiếng a.Tính chung ngôn ngữ Việt Giáo án Ngữ văn 11 2) Ngôn ngữ có tác dụng... triển ngôn ngữ cần nhân tiếp nhận tuân theo Lời nói – sản phẩm nhân: - Giọng nói nhân: Mỗi người vẻ 1) Lời nói - ngơn ngữ có mang dấu riêng không giống ấn nhân không? Tại sao? - Vốn từ. .. xã hội? + Các ngữ cố định (thành ngữ, quán ngữ) ( hs suy nghĩ trả lời) 4) Vậy tính chung ngôn ngữ biểu ntn? (hs thảo luận trả lời ) Hoạt động 2: Hướng dẫn hs hình thành lời nói nhân HS đọc
 • 5
 • 38
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
... II Lời nói- sản phẩm riêng nhân Giọng nói nhân Vốn từ ngữ nhân - Hs làm tập 1, SGK, tr 13 (Phan Sự chuyển đổi, sáng tạo sử dụng từ ngữ Trọng Luận, tr 16) chung, quen thuộc Vd: Lom khom...trong lời nói có biểu riêng nhân? (vài tiều lom khom núi – nhà chợ lác đác bên sông) - Nhiều qui tắc phương thức chung khác thuộc lĩnh vực ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách, … II Lời nói- ... quen thuộc Vd: Lom khom núi tiều vài – Lác đác bên - Ngồi yếu tố ngơn ngữ kể trên, sông chợ nhà riêng nhân thể Việc tạo từ phương diện khác? (mục 4, SGK, tr 12, 13) Vd: bệnh viện điện thoại
 • 2
 • 50
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
... Vốn từ ngữ nhân: nhân có vốn từ ngữ riêng tài sản chung Khi giao tiếp nhân sử dụng ngơn ngữ chung để tạo lời nói đáp úng nhu cầu Sự chuyển đổi, sáng tạo sử dụng Giáo án Ngữ văn 11 giao... tiếp.Vậy riêng lời nói từ ngữ chung: sáng tạo nghĩa từ, nhân biểu phương diện kết hợp từ ngữ, tách từ, gộp từ nào? Việc tạo từ mới: nhân tạo Gv yêu cầu hs đưa ví dụ phân tích từ từ chất liệu.. .Giáo án Ngữ văn 11 Hoạt động 1: Tìm hiểu mục I Vai trò ngơn ngữ đời sống xã hội? I NGÔN NGỮ- TÀI SẢN CHUNG CỦA XÃ HỘI - Ngôn ngữ tài sản chung dân tộc, cộng đồng
 • 4
 • 10
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
... Giọng nói nhân: Vốn từ ngữ nhân: +Giao tiếp: trình bày nội dung; lĩnh hội lời nói Sự chuyển đổi, sáng tạo sử dụng từ ngữ chung quen thuộc: +Tự nhận thức: phát triển ngôn ngữ; -Lời nói nhân. .. (vdSGK.) II LỜI NÓI - SẢN PHẨM RIÊNG CỦA NHÂN: -HS phát biểu nhântheo SGK -Lời nói nhân sản phẩm người vừa có yếu tố quy tắc chung ngơn ngữ , vừa mang sắc thái riêng nhân. Cái riêng biểu... HĐ 1: Tìm hiểu ngơn ngữ tài sản chung xã hội I NGƠN NGỮ-TÀI SẢN CHUNG CỦA XÃ HỘI: -GV: Ngôn ngữ ?Vì -HS đọc phần 1nói NN TS chung XH ? SGK suy nghĩ, trả -GV : Tính chung ngơn lời nhân ngữ
 • 4
 • 36
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
... tiêu: Hiểu mqh ngôn ngữ chung xã hội lời nói riêng nhân, biểu chung ngôn ngữ xã hội riêng lời nói nhânLời nói- Sản phẩm riêng nhân Luyện tập ngơn ngữ chung đến lời nói nhân Phương... hoạt, sáng tạo quy tắc chung, phương thức chung ( Phân tích VD SGK) Quan hệ ngôn ngữ chung lời nói nhân: Đó quan hệ gữa phương tiện sản phẩm, chung riêng Ngơn ngữ sở để tạo lời nói, ngôn ngữ. .. quy tắc để tạo lời nói Còn lời nói thực hố ngôn ngữ, tao biến đổi phát triển cho ngôn ngữ Ghi nhớ Thao tác 3: ND 3: - GV: Đưa câu hỏi em nêu quan hệ ngơn ngữ chung lời nói nhân? - HS: Suy
 • 5
 • 23
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 1: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
...Miệng – văn viết. (Lời nói) định phụ thuộc vào trình độ, vốn sống, hiểu biết… Theo em giọng nói nhân? Vốn từ ngữ nhân? Sự chuyển đồi, sáng tạo sử dụng từ ngữ chung quen thuộc: thành nhân. .. đối lập, đảo ngữ, cách dùng từ ngữ -> tính sáng tạo Thiên nhiên thơ HXH cựa quậy, căng đầy sống tình bi thảm Củng cố: Tại ngôn ngữ tài sản chung xã hội? Lời nói- sản phẩm riêng nhân? Dặn dò:... định từ “thôi” tập B Luyện tập Nhận xét cách xếp từ? Từ Thôi: nghĩa mới: chấm dứt, kết thúc - nói giảm nói tránh Mang đậm dấu ấn nhân, làm giảm nhẹ nỗi đau mát khơng bù đăp Việc tạo từ mới:
 • 2
 • 26
 • 0

GIÁO án 5 HOẠT ĐỘNG từ NGÔN NGỮ CHUNG đến lời nói NHÂN

GIÁO án 5 HOẠT ĐỘNG từ NGÔN NGỮ CHUNG đến lời nói cá NHÂN
Giáo án 5 hoạt động Ngữ văn 11 Từ ngôn ngữ chung đến lời nói nhân là một bài trong bộ Giáo án 5 hoạt động Ngữ văn 11. Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực. Hình thức đẹp, chuẩn cấu trúc giáo án theo mẫu mới nhất. Tài liệu này sẽ giúp thầy cô tiết kiệm nhiều thời gian, công sức dành cho việc soạn giáo án. ... trả lời − GV tổng hợp, chốt ý Tính chung ngơn ngữ biểu qua phương diện: a) Các yếu tố chung cho tất nhân cộng đồng − Các âm − Các tiếng − Các từ − Các ngữ cố định (thành ngữ, quán ngữ) b) Các... đóng góp nhân − (H) : Cái riêng lời nói Cái riêng lời nói nhân biểu nhân thể ở phương diện : phương diện ? a) Giọng nói nhân : Mỗi nhân có giọng − Ở phương diện, GV đưa nói khác ví... sáng tạo sử dụng từ ngữ chung, quen thuộc Trong lời nói nhân, người nói tạo nên biểu cho từ cách: biến đổi nghĩa từ, thay đổi cách kết hợp từ ngữ, chuyển loại từ, thay đổi sắc thái phong cách,…
 • 4
 • 168
 • 4
1 2 3 4 .. >