Tổng hợp tài liệu :

SKKN: Thiết kế một số bài tập vận dụng ese năm 2019 2020

Luận văn: THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM VI THẾ GIỚI pot

Luận văn: THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM VI THẾ GIỚI pot
. THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM VI THẾ GIỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC. số bài giảng giúp HS giải bài tập hình học phẳng ở trường Trung học phổ thông (THPT) với sự hỗ trợ của phần mềm Vi thế giới 2. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu khả năng tương tác với phần mềm. KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM VI THẾ GIỚI Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy - học Bộ môn
 • 115
 • 707
 • 0

Một số bài tập vận dung tính chất các phép toán _Lớp 6

Một số bài tập vận dung tính chất các phép toán _Lớp 6
. BÀI TẬP VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TOÁN LỚP 6 B1. Tính nhanh ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a)29 132 237 868 763 ; b )65 2 327 148 15 73; c)35.34 35.38 65 .75 65 .45; d)3.25.8 4.37 .6 2.38.12; e). của các số tự nhiên lẻ có hai chữ số. b) Tổng của các số tự nhiên có 3 chữ số. B11. Trong phép chia một số tự nhiên cho 2, số dư có thể là 1  dạng tổng quát là: 2n + 1 Trong phép chia một số. tính: a) 35.4; b) 25. 36; c) 75.11; d) 67 .101 e) 200.31; f) 201.300 B5. Hãy viết xen giữa các chữ số của số 97531 một số dấu “ + ” để được: a) Tổng bằng 70; b) Tổng bằng 115. B6. Một cửa hàng cần chở
 • 1
 • 1,301
 • 2

skkn rèn luyện kĩ năng vật lí thông qua việc giải một số bài tập vận dụng công thức cộng vận tốc và gia tốc

skkn rèn luyện kĩ năng vật lí thông qua việc giải một số bài tập vận dụng công thức cộng vận tốc và gia tốc
. Vật chuyển động trong hệ quy chiếu có gia tốc 0 a thì chịu thêm lực quán tính. 0 amF q −= B, MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC Dạng 1. Bài tập đơn giản vận dụng công thức cộng vận. này chính là công thức cộng vận tốc. - Trước khi áp dụng công thức cộng vận tốc cần xác định rõ đại lượng cần nghiên cứu - Công thức cộng vận tốc tuân theo quy tắc cộng véc tơ - Đưa ra các bài tập mẫu. duy để vận dụng vào các lĩnh vực khó hơn. Vận dụng công thức cộng vận tốc và gia tốc là vấn đề trọng tâm khi giải bài toán về tính tương đối của chuyển động. Mà để biết vận dụng các công thức này
 • 21
 • 733
 • 0

MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG TỔNG QUÁT pdf

MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG TỔNG QUÁT pdf
. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG TỔNG QUÁT 01. Dung dịch A có a mol NH 4 + , b mol Mg 2+ , c mol. B M . 10. Khử hoàn toàn một lượng oxit sắt cần V lít H 2 . hòa tan hoàn toàn lượng sắt sinh ra ở trên trong dung dịch HCl thấy tạo ra V lít H 2 . Biết V > V (các khí đo ở cùng điều kiện) mol Al. Tỉ số a b có giá trị bằng A. 0,75. B. 1. C. 1,25. D. 1,5. 06. Có một lượng anđehit HCHO được chia làm 2 phần bằng nhau, mỗi phần chứa a mol HCHO. - Phần 1: Cho tác dụng với dung
 • 2
 • 376
 • 1

MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG pot

MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG pot
. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG 01. Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO 3 , B 2 CO 3 , R 2 CO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lít CO 2 (đktc). Khối. A. Khối lượng hai thanh sau nhúng vẫn bằng nhau nhưng khác ban đầu. B. Khối lượng thanh 2 sau nhúng nhỏ hơn khối lượng thanh 1 sau nhúng. C. Khối lượng thanh 1 sau nhúng nhỏ hơn khối lượng. dịch, rửa nhẹ. Nhận thấy khối lượng lá kim loại được ngâm trong muối chì tăng thêm 19%, khối lượng lá kim loại kia giảm 9,6%. Biết rằng, trong hai phản ứng trên, khối lượng các kim loại bị hòa
 • 2
 • 337
 • 1

MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG pdf

MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG pdf
. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG 01. Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO 3 , B 2 CO 3 , R 2 CO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy. A. Khối lượng hai thanh sau nhúng vẫn bằng nhau nhưng khác ban đầu. B. Khối lượng thanh 2 sau nhúng nhỏ hơn khối lượng thanh 1 sau nhúng. C. Khối lượng thanh 1 sau nhúng nhỏ hơn khối lượng. dịch, rửa nhẹ. Nhận thấy khối lượng lá kim loại được ngâm trong muối chì tăng thêm 19%, khối lượng lá kim loại kia giảm 9,6%. Biết rằng, trong hai phản ứng trên, khối lượng các kim loại bị hòa
 • 2
 • 501
 • 1

SKKN; thiết kế một số bài tập luyện nghe để bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh khối 10

SKKN; thiết kế một số bài tập luyện nghe để bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh khối 10
SKKN; thiết kế một số bài tập luyện nghe để bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh khối 10 SKKN; thiết kế một số bài tập luyện nghe để bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh khối 10 SKKN; thiết kế một số bài tập luyện nghe để bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh khối 10
 • 39
 • 1,184
 • 1

Một số bài tập vận dụng môn kinh tế học lao động

Một số bài tập vận dụng môn kinh tế học lao động
. trên một lao động Theo mô hình Solow, số lượng lao động tăng lên sẽ chỉ tạm thời làm giảm lượng tư bản trên một lao động, nhưng sau đó quá trình điều chỉnh sẽ đưa sản lượng và tư bản trên một lao. trên một lao động Theo mô hình Solow, số lượng lao động tăng lên sẽ chỉ tạm thời làm giảm lượng tư bản trên một lao động, nhưng sau đó quá trình điều chỉnh sẽ đưa sản lượng và tư bản trên một lao. trên một lao động Theo mô hình Solow, số lượng lao động tăng lên sẽ chỉ tạm thời làm giảm lượng tư bản trên một lao động, nhưng sau đó quá trình điều chỉnh sẽ đưa sản lượng và tư bản trên một lao
 • 20
 • 1,111
 • 4

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI TẬP TIN HỌC 12 LÀM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI TẬP TIN HỌC 12 LÀM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP.
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMNăm học: 20122013–––––––––––––––––Tên sáng kiến kinh nghiệm: THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI TẬP TIN HỌC 12 LÀM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP.Họ và tên tác giả: VŨ THỊ THÙY HƯƠNGĐơn vị: trường THPT Phước ThiềnLĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác) Quản lý giáo dục  Phương pháp dạy học bộ môn:  Phương pháp giáo dục  Lĩnh vực khác: Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị Trong Ngành •1.Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây)Có giải pháp hoàn toàn mới Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có 2.Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 4 ô dưới đây)Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả 3.Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây) Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: Tốt  Khá Đạt  Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: Tốt  Khá Đạt  Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: Tốt  Khá Đạt Phiếu này được đánh dấu X đầy đủ các ô tương ứng, có ký tên xác nhận của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và đóng kèm vào cuối mỗi bản sáng kiến kinh nghiệm.XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN(Ký tên và ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) MỤC LỤCTên đề tài: THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI TẬP TIN HỌC 12 LÀM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH11. GIỚI THIỆU11.1. Lý do chọn đề tài11.2. Thực trạng21.3. Giới thiệu đề tài22. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI22.1. Cơ sở lý luận22.2. Nội dung, biện pháp thực hiện đối với Một số tiết bài tập và thực hành được áp dụng32.2.1. Bài tập và thực hành số 1 (tiết 2)32.2.2. Bài tập và thực hành tổng hợp62.2.2.1. Trò chơi “Vượt chướng ngại vật”:72.2.2.2. Trò chơi “Ai sẽ là Triệu Phú”:92.2.2.3 Trò chơi thứ 3 mang tên là “ về đích”:112.2.2.4 Trò chơi dành cho khán giả:143. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI154. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ĐỀ TÀI164.1 Đối với học sinh164.2 Đối với giáo viên165. TÀI LIỆU THAM KHẢO16 . cứu: Phương pháp giảng dạy bộ môn Tin học Có đính kèm: Các sản phẩm không thề hiện trong bản in SKKN  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Tập tin (file) Năm học 2012 – 2013 LƯỢC LÝ LỊCH KHOA
 • 20
 • 355
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế một số bài tập toán cho học sinh lớp 4

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế một số bài tập toán cho học sinh lớp 4
... dạy học môn Toán lớp 4, lựa chọn đề tài nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế số tập toán cho học sinh lớp 4 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tìm hiểu ứng dụng số phần...TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - NGUYỄN THỊ THUẬN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên... cho học sinh lớp nói riêng 1.2.2.Nội dung điều tra + Nhận thức giáo viên việc ứng dụng CNTT dạy học toán lớp + Mức độ ứng dụng CNTTtrong dạy học toán lớp + Nội dung toán học có ứng dụng CNTTtrong
 • 52
 • 288
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế một số bài tập toán cho học sinh lớp 4

Khoá luận tốt nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế một số bài tập toán cho học sinh lớp 4
...TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁÒ DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ THUẬN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THIÉT KẾ MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • • • Chuyên... ứng dụng CNTT dạy học toán lóp + Mức độ ứng dụng CNTTtrong dạy học toán lóp + Nội dung toán học có ứng dụng CNTTtrong dạy học toán lớp + Những thuận lợi, khó khăn ứng dụng CNTT dạy học toán lớp. .. việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học quan tâm nhà khoa học cấp quản lý giáo dục thầy giáo cô giáo Sự phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học thể trước hết ứng dụng công nghệ thông
 • 51
 • 393
 • 0

skkn thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN

skkn thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN
.. .Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN I QUAN ĐIỂM VỀ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN Mục tiêu dạy học Trong mô hình dạy học VNEN, người ta hướng... 10 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Trao đổi trả lời câu hỏi sau: Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 11 Thiết kế số Lịch sử lớp hành. .. huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Mục tiêu quan trọng dạy học Lịch sử Tiểu học giúp học sinh có số kiến thức kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu,
 • 39
 • 352
 • 0

Thiết kế một số bài giảng về truyện ngắn việt nam trong sách giáo khoa ngữ văn 12 (tập hai bộ cơ bản)

Thiết kế một số bài giảng về truyện ngắn việt nam trong sách giáo khoa ngữ văn 12 (tập hai  bộ cơ bản)
... giáo viên nên sử dụng phối hợp phương pháp để đạt hiệu cao Chương 2: THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG VỀ TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 12 ( TẬP HAI - BỘ CƠ BẢN) Tìm hiểu chung truyện. .. kết hợp phương pháp dạy học đại, tích cực để đưa vào thiết kế giảng B PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VỀ TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 12. .. tài: Thiết kế số giảng truyện ngắn Việt Nam sách giáo khoa Ngữ văn 12 - tập hai (Bộ bản) Thực đề tài này, trước tiên vận dụng kiến thức, kỹ học phương pháp giảng dạy tích cực để thiết kế giáo
 • 100
 • 311
 • 0

SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN

SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN
SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN SKKN thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN .. .Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN minh hoạ qua dạng “Sự kiện lịch sử nhằm giới thiệu với đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử B... (1 954 - 19 75) ; Xây dựng chủ nghĩa xã hội nước (năm 19 75 đến nay) Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN. .. xem số hình ảnh sau để em thấy tinh thần yêu nước nhân dân ta Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 15 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN
 • 39
 • 305
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN rèn luyện kĩ năng vật lý thông qua việc giải một số bài tập vận dụng công thức cộng vận tốc và gia tốc

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN rèn luyện kĩ năng vật lý thông qua việc giải một số bài tập vận dụng công thức cộng vận tốc và gia tốc
... a 23 - Vật chuyển động hệ quy chiếu có gia tốc a0 chịu thêm lực quán tính F q  ma B, MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC Dạng Bài tập đơn giản vận dụng công thức cộng vận tốc chuyển... chiếu công thức cộng vận tốc - Trước áp dụng công thức cộng vận tốc cần xác định rõ đại lượng cần nghiên cứu - Công thức cộng vận tốc tuân theo quy tắc cộng véc tơ - Đưa tập mẫu cho dạng - Với tập. .. công thức cộng gia tốc suy từ công thức cộng vận tốc chương động lực học chất điểm giải toán học nói chung sau Cũng từ điều giáo viên truyền thụ từ toán vận dụng công thức cộng vận tốc gia tốc,
 • 25
 • 303
 • 0

skkn thiết kế một số bài tập về thiết diện trong chương II đường thẳ

skkn thiết kế một số bài tập về thiết diện trong chương II đường thẳ
... gian,… Thứ ba, thiết nghĩ trình dạy học, người thầy, việc thiết kế tập kiểu Bài 1.1 cần thiết, số nội dung dạy học, chẳng hạn Chương II – HHKG lớp 11, tập SKG tài liệu tham khảo có tập (thậm chí... thống tập thiết diện diện tích thiết diện Chương II - Hình học không gian lớp 11 thiết kế theo định hướng phát triển lực Toán học học sinh, qua khẳng định cần thiết phải xây dựng hệ thống tập chương. .. vấn đề 2.3.1 Thiết kế tập thiết diện “§1 Đại cương đường thẳng mặt phẳng” Ngay từ học có tính chất “nhập môn” Hình học không gian này, thiết kế cung cấp cho học sinh số tập dựng thiết diện tính
 • 21
 • 118
 • 0

SKKN thiết kế một số trò chơi học tập củng cố kiến thức về biển đảo cho trẻ 5 6 tuổi ( giáo dục mẫu giáo nguyễn thị vân )

SKKN thiết kế một số trò chơi học tập củng cố kiến thức về biển đảo cho trẻ 5 6 tuổi ( giáo dục mẫu giáo  nguyễn thị vân )
... 80% 15% 85 % 20 % 80% 25 % 75% 20% 80% C C C C C u nm 40 (T 9) Cui nm 40 25/ 24 Mt s trũ chi hc cng c kin thc v bin o cho tr5 -6 tui (T 5) Kt qu 30 10 34 30 10 30 10 34 T l 70% 30% 85% 15 % 75. .. Tranh na, mụ hỡnh, video( nu c ), v khu du lch bói bin( gn gi vi tr) Vớ d: Sn( Hi Phũng), Sm Sn ( Thanh Húa), H Long( Qung Ninh) + Trng by gúc tranh,nh hoc mụ hỡnh( trin lóm) v mt s a danh, bói... phc v cho cho mc ớch giỏo dc bin o cho tr nờn tụi chn ti: Thit k mt s trũ chi hc cng c kin thc v bin o cho tr 5- 6 tui i tng nghiờn cu: Thit k trũ chi hc cng c kin thc v bin o cho tr cho tr
 • 29
 • 328
 • 1

luận văn thạc sĩ Thiết kế một số bài giảng giúp học sinh giải bài tập hình học phẳng ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm vi thế giới

luận văn thạc sĩ Thiết kế một số bài giảng giúp học sinh giải bài tập hình học phẳng ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm vi thế giới
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ………………… NGUYỄN HẢI PHÒNG THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM VI. .. nghiên cứu Thiết kế số giảng giúp HS giải tập hình học phẳng trường Trung học phổ thơng (THPT) với hỗ trợ phần mềm Vi giới Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu khả tương tác với phần mềm Vi giới để vận... tập hình học phẳng bậc phổ thông Nghiên cứu vi c lập kế hoạch, chuẩn bị trình dạy học giải số tập hình học phẳng với hỗ trợ phần mềm Vi giới mặt mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện hình
 • 141
 • 479
 • 0

LUẬN văn sư PHẠM NGỮ văn THIẾT kế một số bài dạy THƠ TRUNG đại VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ văn 10 (tập một, bộ cơ bản)

LUẬN văn sư PHẠM NGỮ văn THIẾT kế một số bài dạy THƠ TRUNG đại VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ văn 10 (tập một, bộ cơ bản)
... Chương THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI DẠY THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 (Tập một, Bộ bản) I Phần thơ trung đại Việt Nam sách giáo khoa ngữ văn 10 (Tập một, Bộ bản) Vài nét thơ trung đại. .. Chương 1:CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG TRONG VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI DẠY THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 (Tập một, Bộ bản) I .Dạy học theo quan điểm học sinh trung tâm: Phương pháp dạy. .. tài Thiết kế số dạy thơ trung đại Việt Nam sách giáo khoa Ngữ văn 10 (Tập một, Bộ bản) Tơi vận dụng lí thuyết học kết hợp với trình nghiên cứu, sáng tạo vào việc thiết kế số dạy thơ trung đại Việt
 • 80
 • 130
 • 1
1 2 3 4 .. >