Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu sơ chế và bảo quản rong nho (caulerpa lentillifera j agardh 1837) sau thu hoạch tt tiêng anh

Nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

Nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)
Luận văn : Nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut) . nguyên tắc, cơ sở, điều ớc, quy định thông lệ đợc doanh nghiệp áp dụng trong quá trình lập trình bày BCTC. Cần lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với. nghiệp phải đợc Bộ Tài Chính chấp nhận. Khi đã lựa chọn áp dụng chế độ kế toán phù hợp, BCTC phải đợc lập trình bày theo những nguyên tắc của chế
 • 55
 • 710
 • 0

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch
. sản phẩm rau cải chíp sau thu hoạch, đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản 1 rau cải chíp sau thu hoạch tiến hành nghiên cứu, xác định các chế độ, thông số công nghệ, hạn chế những. gian bảo quản, giảm tổn thất duy trì chất lượng của rau sau thu hoạch. 1.2. Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu được chế độ xử lý thông số công nghệ chế bảo quản rau cải chíp. thông số bao gói cho bảo quản rau cải chíp. - Nghiên cứu xác định được nhiệt độ bảo quản rau cải chíp - Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. 2 Phần 2 TỔNG
 • 72
 • 1,168
 • 3

nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)
. hiện nay có 2 giống súp lơ phổ biến là súp lơ xanh súp lơ trắng. Súp lơ xanhSúp lơ trắng Sóp l¬ tr¾ng Hình 1.2: Cây súp lơ xanh súp lơ trắng ở Việt Nam * Súp lơ xanh (Broccoli) còn. khắc phục những hạn chế đã nêu trên với tính ưu việt của dạng sản phẩm cắt, chúng tôi đã lùa chọn đề tài Nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)& quot;. 2 trồng súp lơ xanh thay thế cải bắp. Trên thị trường hiện nay ngoài dạng súp lơ nguyên hoa còn xuất hiện dưới dạng sản phẩm cắt (Fresh-cut). Quy trình chung dùng để chế sản phẩm súp lơ xanh cắt
 • 76
 • 966
 • 2

Nghiên cứu chế thử nghiệm bảo quản rong nho tươi

Nghiên cứu sơ chế và thử nghiệm bảo quản rong nho tươi
. tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu chế thử nghiệm bảo quản rong nho tƣơi” với mục đích tìm đƣợc chế độ chế theo dõi sự biến đổi rong nho trong quá trình bảo quản tƣơi. Nội dung của. trình chế rong nho tiền bảo quản. 2) Xác định loại bao bì thích hợp cho quá trình bảo quản rong nho tƣơi. 3) Đề xuất quy trình chế bảo quản rong nho tƣơi. Ý nghĩa khoa học : Nghiên cứu. ráo tỷ lệ ly tâm tách nƣớc 58 3.2. XÁC ĐỊNH LOẠI BAO BÌ THÍCH HỢP CHO BẢO QUẢN RONG NHO TƢƠI 67 3.3. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHẾ BẢO QUẢN RONG NHO 71 iv 3.4. THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN RONG
 • 200
 • 949
 • 8

Nghiên cứu quy trình chế bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut.

Nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut.
. để bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut 44 4.3. Nhiệt độ phù hợp trong bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut 47 4.4. Xây dựng quy. cho một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut 24 3.4.1.2 Nội dung 2: Nghiên cứu xác định bao bì phù hợp trong bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut . - Nghiên cứu xác định phương pháp chế thích hợp cho một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut. - Nghiên cứu xác định bao bì phù hợp trong bảo quản rau gia vị (tía tô, mùi
 • 80
 • 741
 • 1

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản dược liệu địa liền.

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu địa liền.
. cứu công nghệ chế bảo quản dược liệu địa liền . 1.2.Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu được quy trình công nghệ chế bảo quản phù hợp với dược liệu địa liền, giữ được chất lượng kéo. pháp sấy cho dược liệu địa liền 46 4.4. Ảnh hưởng của chế độ bảo quản đến chất lượng dược liệu địa liền 47 4.5. Xây dựng quy trình công nghệ chế bảo quản dược liệu địa liền . 48 Phần. sấy bảo quản dược liệu trong nước trên thế giới 5 2.3.1. Tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy bảo quản dược liệu thế giới 5 2.3.2.Tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ
 • 62
 • 705
 • 3

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải ngọt

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải ngọt
. hành đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải ngọt . 2 1.2. Mục đích yêu cầu 1.2.1. Mục đích Xác định được công nghệ chế vào bảo quản rau cải ngọt nhằm nâng. C của rau cải ngọt 45 4.4.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến chất lượng cảm quan của rau cải ngọt 47 4.5. Quy trình chung bảo chế bảo quản rau cải ngọt 49 PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ. Nghiên cứu lựa chọn được nhiệt độ để bảo quản rau cải ngọt nhằm nâng cao chất lượng thời gian bảo quản của rau cải ngọt. - Nghiên cứu lựa chọn được bao bì trong bao gói bảo quản nhằm
 • 86
 • 1,643
 • 11

Nghiên cứu quy trình công nghệ chế bảo quản dược liệu cốt khí

Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu cốt khí
... NGUYấN TRNG I HC NễNG LM HA VN DNG Tờn ti: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế bảo quản dợc liệu cốt khí KhóA LUậN THựC TậP TốT NGHIệP H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Cụng ngh Thc phm Khoa :... thao tỏc k thut cng nh cỏc thụng s quy trỡnh cụng ngh quỏ trỡnh thc hin ti 1.4.2 í ngha thc tin Sau xõy dng quy trỡnh cụng ngh s ch v bo qun dc liu ct khớ, quy trỡnh s c chuyn giao ti cỏc c s... Xut phỏt t thc tin ú, tụi tin hnh thc hin ti: Nghiờn cu quy trỡnh cụng ngh s ch v bo qun dc liu ct khớ 1.2 Yờu cu nghiờn cu - Xõy dng c quy trỡnh cụng ngh s ch v bo qun dc liu ct khớ - ỏnh giỏ
 • 71
 • 450
 • 0

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. (Khóa luận tốt nghiệp) ... 49 4.4 50 51 52 52 52 53 lo nh Nghiên - Nghiên - - hay (Brassica rapa chinensis) màu xanh calcium, vitamin C, vitamin A [16] -xit Protein... (C2H4 -oxydase Etylen hóa 10 ylene ylene etylen 1-Methylcyclopropene (1- e -MCP Vi sinh 11 r [4] Sau thu ho - C [17] 12 - o (Thomson, A K., 1999) omil (benlat), carbendazim, topsin, funginex, rovral... - : NGHIÊN : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : : 2010 2014 : Khoa CNSH & CNTP - Thái Nguyên, 2014 , sinh
 • 69
 • 128
 • 0

Nghiên cứu sấy khô rong nho (caulerpa lentillifera j agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại

Nghiên cứu sấy khô rong nho (caulerpa lentillifera j agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại
... hoạch rong nho 2) Nghiên cứu chế rong nho trước sấy 3) Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp cho q trình sấy rong nho phương pháp sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại 4) Đánh giá chất lượng rong nho. .. rong nho sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại 111 Bảng 3.34 Ảnh hưởng biến độc lập đến hoạt độ nước rong nho sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại 112 Bảng 3.35 Tổng hợp kết nghiên cứu. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HOÀNG THÁI HÀ NGHIÊN CỨU SẤY KHÔ RONG NHO (Caulerpa lentillifera J AGARDH) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY LẠNH KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành : Công
 • 236
 • 62
 • 0

Nghiên cứu sấy khô rong nho (caulerpa lentillifera j agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại (tt)

Nghiên cứu sấy khô rong nho (caulerpa lentillifera j agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại (tt)
... TRÌNH SẤY RONG NHO KHƠ BẰNG KỸ THUẬT SẤY LẠNH KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI 3.6.1 Quy trình sấy rong nho khơ 29 Từ kết nghiên cứu cho phép đề xuất quy trình sấy rong nho kỹ thuật sấy lạnh kết hợp BXHN... nho phương pháp sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại 4) Đánh giá chất lượng rong nho sau sấy Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu chuẩn Thế giới Việt Nam nghiên cứu rong nho. .. luận án: Nghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J Agardh) phương pháp sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại Ngành: Công nghệ chế biến thủy sản Mã số: 9540105 Nghiên cứu sinh: Hồng Thái
 • 38
 • 51
 • 0

Nghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoạiNghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoạiNghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoạiNghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoạiNghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoạiNghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoạiNghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoạiNghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoạiNghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại ... HỌC NHA TRANG HOÀNG THÁI HÀ NGHIÊN CỨU SẤY KHÔ RONG NHO (Caulerpa lentillifera J AGARDH) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY LẠNH KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành : Công nghệ chế... rong nho sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại 111 Bảng 3.34 Ảnh hưởng biến độc lập đến hoạt độ nước rong nho sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại 112 Bảng 3.35 Tổng hợp kết nghiên cứu. .. ngoại đến bề mặt rong nho 90 3.3.3 Biến đổi chất lượng rong nho trình sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại 91 3.3.4 Tối ưu hóa cơng đoạn sấy rong nho kỹ thuật sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại …
 • 236
 • 57
 • 0

NGHIÊN CỨU SẤY KHÔ RONG NHO (Caulerpa lentillifera J. AGARDH) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY LẠNH KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI ( LA tiến sĩ)

NGHIÊN CỨU SẤY KHÔ RONG NHO (Caulerpa lentillifera J. AGARDH) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY LẠNH KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI ( LA tiến sĩ)
“Nghiên cứu công nghệ thiết bị bảo quản, chế biến rong nho (Caulerpa lentillifera) quy mô công nghiệp” do ThS. Nguyễn Thị MỹTrang chủ trì đã được chủ nhiệm đề tài cho phép sử dụng trong Luận án. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận án là trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào trước đó. ... hoạch rong nho 2) Nghiên cứu chế rong nho trước sấy 3) Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp cho q trình sấy rong nho phương pháp sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại 4) Đánh giá chất lượng rong nho. .. rong nho sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại 111 Bảng 3.34 Ảnh hưởng biến độc lập đến hoạt độ nước rong nho sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại 112 Bảng 3.35 Tổng hợp kết nghiên cứu. .. HỌC NHA TRANG HOÀNG THÁI HÀ NGHIÊN CỨU SẤY KHÔ RONG NHO (Caulerpa lentillifera J AGARDH) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY LẠNH KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành : Công nghệ chế
 • 236
 • 64
 • 0

Nghiên cứu chế bảo quản rong nho (caulerpa lentillifera j agardh 1837) sau thu hoạch tt tiêng anh

Nghiên cứu sơ chế và bảo quản rong nho (caulerpa lentillifera j agardh 1837) sau thu hoạch tt tiêng anh
... (Caulerpa lentillifera J Agardh 1837) The purpose of thesis: Build the pre-process and preservation procedure for fresh sea grapes over ten days The objects and scope of research 3.1 The objects... SITUATION OF SEA GRAPES  Introduction of sea grapes Sea grapes (Caulerpa lentillifera, J Agardh, 1837), which were first described by J Agardh as a species of the Bryopsidale Green algae, Caulerpa,... Ngai), Phu Quy (Binh Thuan), Phu Quoc (Kien Giang) However, sea grapes discovered in Vietnam have small sizes, they haven’t been planted Sea grapes (Caulerpa lentillifera J Agardh, 1837) was taken
 • 32
 • 8
 • 0

Nghiên cứu chế bảo quản rong nho (caulerpa lentillifera j agardh 1837) sau thu hoạch tt

Nghiên cứu sơ chế và bảo quản rong nho (caulerpa lentillifera j agardh 1837) sau thu hoạch tt
... (Caulerpa lentillifera J Agardh 1837) sau thu hoạch Mục đích Luận án: Xây dựng quy trình chế bảo quản rong nho tươi 10 ngày Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Rong nho (Caulerpa. .. (Caulerpa lentillifera) thu mua trại nuôi rong nho Công ty TNHH Đại Phát B Plus, Cam Ranh, Khánh Hòa 3.2 Phạm vi nghiên cứu 1) Nghiên cứu chế rong nho tiền bảo quản 2) Nghiên cứu bảo quản rong nho. .. sau chế Hình 3.5 Màu sắc rong trước chế Hình 3.6 Màu sắc rong sau chế 21 3.3 BẢO QUẢN RONG NHO TƯƠI SAU KHI CHẾ 3.3.1 Xác định cường độ hô hấp rong nho Đối với phương pháp bảo quản
 • 33
 • 7
 • 0

Nghiên cứu chế bảo quản rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh 1837) sau thu hoạch.

Nghiên cứu sơ chế và bảo quản rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh 1837) sau thu hoạch.
... J Agardh 1837) sau thu hoạch” Mục tiêu Luận án Xây dựng quy trình chế bảo quản rong nho tươi 10 ngày Nội dung nghiên cứu Luận án 1) Nghiên cứu chế rong nho tiền bảo quản 2) Nghiên cứu bảo. .. 3.63 Rong nho bảo quản ngày theo phương pháp TT 146 xiv TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Nghiên cứu chế bảo quản rong nho (Caulerpa lentillifera J Agardh 1837) sau thu. .. phẩm từ rong nho CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ RONG NHO 1.1.1 Tình hình nghiên cứu rong nho nước  Giới thiệu rong nho Rong nho biển (Caulerpa lentillifera J Agardh, 1837)
 • 219
 • 10
 • 0

Nghiên cứu chế bảo quản rong nho (caulerpa lentillifera j agardh 1837) sau thu hoạch tt

Nghiên cứu sơ chế và bảo quản rong nho (caulerpa lentillifera j agardh 1837) sau thu hoạch tt
... (Caulerpa lentillifera J Agardh 1837) sau thu hoạch Mục đích Luận án: Xây dựng quy trình chế bảo quản rong nho tươi 10 ngày Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Rong nho (Caulerpa. .. (Caulerpa lentillifera) thu mua trại nuôi rong nho Công ty TNHH Đại Phát B Plus, Cam Ranh, Khánh Hòa 3.2 Phạm vi nghiên cứu 1) Nghiên cứu chế rong nho tiền bảo quản 2) Nghiên cứu bảo quản rong nho. .. sau chế Hình 3.5 Màu sắc rong trước chế Hình 3.6 Màu sắc rong sau chế 21 3.3 BẢO QUẢN RONG NHO TƯƠI SAU KHI CHẾ 3.3.1 Xác định cường độ hô hấp rong nho Đối với phương pháp bảo quản
 • 33
 • 16
 • 0
1 2 3 4 .. >