Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu phát triển giải thuật tối ưu cấu trúc mạng nơ ron ứng dụng trong điểu khiển hệ phi tuyến tt tiếng anh

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIẢI THUẬT QUẢN LÝ NHIỀU BẢN SAO CHO CÁC ỨNG DỤNG PHỨC TẠP ppt

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIẢI THUẬT QUẢN LÝ NHIỀU BẢN SAO CHO CÁC ỨNG DỤNG PHỨC TẠP ppt
. Báo cáo tốt nghiệpNGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIẢI THUẬT QUẢN LÝNHIỀU BẢN SAO CHO CÁC ỨNG DỤNG PHỨC TẠPMỤC LỤC Báo cáo tốt nghiệp 1NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN. củadữ liệu trong các bản sao. Mụ hỡnh hệ thống quản lý nhiều bản sao giống nhau trờn mụi trường phântán và các giải thuật được nghiên cứu đó đáp ứng các
 • 11
 • 498
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu
. triển kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu . 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn E. coli O157:H7 và. Thu nhận kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu vi khuẩn E. coli O157:H7; (iv) Xác định độ nhạy, tính đặc hiệu của kháng thể tái tổ hợp. 3 Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. VI KHUẨN E. COLI O157:H7. coli O157:H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu với E. coli O157:H7. 3. Nội dung nghiên cứu (i) Xác định chủng E. coli O157:H7 bằng các kỹ thuật di truyền: (1) Tách dòng và xác định trình
 • 128
 • 350
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu (tóm tắt)

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu (tóm tắt)
. phát triển kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu . 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn E. coli O157:H7. nhận kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu vi khuẩn E. coli O157:H7; (iv) Xác định độ nhạy, tính đặc hiệu của kháng thể tái tổ hợp. 4. Những điểm mới của đề tài: (i) Tạo được kháng thể tái tổ hợp đặc. khả năng ứng dụng kỹ thuật phage display trong việc tạo protein kháng thể tái tổ hợp. (iii) Đã nghiên cứu các đặc điểm cấu trúc gen và protein kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu E. coli O157:H7 có
 • 27
 • 366
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) trong ruộng, ao và lồng ở vùng nước lợ và ngọt tỉnh Hậu Giang

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) trong ruộng, ao và lồng ở vùng nước lợ và ngọt tỉnh Hậu Giang
Cá chẽm (Lates calcarifer) là loài cá có giá trị kinh tế cao, rộng muối, sống cả nước mặng, lợ hay ngọt, lớn nhanh, và thích hợp cho nhiều mô hình nuôi khác nhau... Mục tiêu tổng quát của đề tài là nhằm phát triển kỹ thuật nuôi cá chẽm để đa dạng hóa đối tượng nuôi, mô hình nuôi và sản phẩm xuất khẩu, góp phần phát triển nuôi thủy sản bền vững ở Hậu Giang. Xác định loại thức ăn và loại hình nuôi cá chẽm hiệu quả và thích hợp ở Hậu Giang . học: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) trong ruộng, ao và lồng ở vùng nước lợ và ngọt tỉnh Hậu Giang Qui trình kỹ thuật: Qui trình Kỹ thuật nuôi cá chẽm trong ao. nuôi và mô hình nuôi thủy sản ở tỉnh Hậu Giang và ĐBSCL nói chung đề tài Nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) trong ruộng, ao và lồng ở vùng nước lợ và ngọt Tỉnh Hậu. (Ký tên và đóng dấu) vi TÓM LƯỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) trong ruộng, ao và lồng ở vùng nước lợ và ngọt Tỉnh Hậu Giang được
 • 120
 • 3,488
 • 27

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CT THẾ HỆ THỨ IV

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CT THẾ HỆ THỨ IV
Cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, việc sử dụng các thiết bị để khảo sát các đối tượng trong nhà máy dầu khí đang được yêu cầu về độ chính xác cao cũng như hiệu quả kinh tế mà mang lại. Để đáp ứng nhu cầu kiểm tra, chẩn đoán tình trạng các đối tượng đường ống trong công nghiệp dầu khí ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã tiến hành nghiên cứu, phát triển thiết bị soi cắt lớp thế hệ thứ IV. Đề tài này cũng là kết quả kế thừa và phát triển một cách liên tục qua những đề tài nghiên cứu trước đó tại Trung tâm từ năm 2007 đến nay. Trong bài báo này trình bày các vấn đề về cấu hình thiết bị, thuật toán Tối đa hóa kỳ vọng (EM) và thuật toán Chiếu ngược có lọc (FBP) cho tái tạo ảnh CT thế hệ thứ 4 và một số kết quả khảo sát nhằm đánh giá khả năng vận hành của thiết bị đã được chế tạo. . 1,5 Ci; - Dectector NaI(Tl) k ch thước ½ x 1 inch (12 detector); - K ch thước hình ảnh tối đa: 512 x 512 pixel; - Đường kính vật thể tối đa: 600 mm; - Dải mật độ: 0 – 7.8g/cm 3 ; - Thời. kiện cần thiết cho thuật toán EM. Tập hợp trên tất cả các hình chiếu, biểu thức đại diện cho kỳ vọng của tập dữ liệu đầy đủ được cho trên tập dữ liệu đo.  Bước tính tối đa hóa cho hàm kỳ vọng. bị để tiến đến ch tạo một thiết bị ch p cắt lớp chuyên dụng cho đối tượng đường ống công nghiệp dầu khí. Dựa trên kinh phí của đề tài, cấu hình ban đầu được lắp đặt như sau: - Nguồn phóng
 • 14
 • 397
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SPECT CT

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SPECT CT
Hình ảnh SPECTCT được tái tạo bằng 3 phương pháp là Chiếu ngược có lọc (FBP), Đại số (ART) và Tối đa hóa kỳ vọng (EM). Hình ảnh SPECT được hiệu chỉnh hấp thụ thông qua hệ số hấp thụ tuyến tính từ hình ảnh CT được ứng dụng với thuật toán Đại số (ART). . this project is to approach the SPECT technique for the development of the imaging technique research in the Centre for Applications of nuclear technique in industry (CANTI); fabricate and. Applications of Nuclear Technique in Industry. 13 Dinh Tien Hoang, Da Lat, Lam Dong. E-mail: office@canti.vn Abstract: The “Research for developing CT/SPECT technique utilizing the lab-scaled. SPECT tương tự nhau về thuật toán, chỉ khác nhau về cách xử lý hình học cho mỗi phương pháp. 5 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Cấu hình thiết bị Với mục tiêu nghiên cứu tiếp cận kỹ thuật SPECT
 • 10
 • 614
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật spect CT trên cơ sở thiết bị CT công nghiệp

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật spect CT trên cơ sở thiết bị CT công nghiệp
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SPECT CT TRÊNCƠ SỞ THIẾT BỊ CT CÔNG NGHIỆP MỘT NGUỒN MỘT ĐẦU DÒQUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆMPHẠM VĂN ĐẠO, ĐẶNG NGUYÊN TUẤN, ĐẶNG NGUYỄN THẾ DUY,BÙI TRỌNG DUY, PHAN QUỐC MINHTrung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Hạt nhân trong Công nghiệp. 13 Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt, Lâm Đồng.Email: officecanti.vnTóm tắt: Đề tài “Nghiên cứu phát triển kỹ thuật SPECTCT trên cơ sở thiết bị CT công nghiệpmột nguồn – 1 đầu dò quy mô phòng thí nghiệm” là nghiên cứu tiếp sau đề tài “Nghiên cứu chếtạo thử nghiệm thiết bị CT công nghiệp loại 1 nguồn – 1 đầu dò quy mô phòng thí nghiệm”. Đềtài được đặt ra với mục tiêu chính là nghiên cứu tiếp cận kỹ thuật SPECT phục vụ hướng nghiêncứu về hình ảnh hạt nhân của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, xâydựng cấu hình thiết bị và phần mềm tái tạo hình ảnh SPECTCT. Với mức độ và kinh phí của đềtài, sản phẩm của đề tài được đặt ra là một cấu hình thiết bị SPECT (2 đầu dò) kết hợp CT (1nguồn 1 đầu dò) có thể chụp ảnh SPECTCT ở trạng thái tĩnh. Hình ảnh SPECTCT được tái tạobằng 3 phương pháp là Chiếu ngược có lọc (FBP), Đại số (ART) và Tối đa hóa kỳ vọng (EM).Hình ảnh SPECT được hiệu chỉnh hấp thụ thông qua hệ số hấp thụ tuyến tính từ hình ảnh CTđược ứng dụng với thuật toán Đại số (ART).Keywords: SPECTCT, SPECT, chuẩn đoán hình ảnhI. GIỚI THIỆUKỹ thuật SPECTCT là sự kết hợp giữa hai kỹ thuật tái tạo hình ảnh SPECT (SinglePhoton Emission Computed Tomography) và CT (Computed Tomography). Do những đặc tínhưu việt của kỹ thuật này nên chúng đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi không nhữngtrong y học mà còn trong các ngành khác như công nghiệp, sinh học, nghiên cứu khoa học …Mỗi kỹ thuật có những ưu điểm riêng và mục đích sử dụng khác nhau, trong khi CT cung cấphình ảnh về cấu trúc bên trong của cơ thể theo mật độ thì SPECT cung cấp hình ảnh về sự phânbố hoạt độ của chất đánh dấu phóng xạ bên trong đối tượng, vật thể.Trong chuẩn đoán và điều trị ung thư, kỹ thuật SPECTCT giúp xác định chính xác vị trígiải phẫu (từ hình ảnh CT) các tổn thương chức năng (từ hình ảnh SPECT). Trong lĩnh vực côngnghiệp cũng như trong nghiên cứu khoa học – kỹ thuật khác, chụp cắt lớp hình ảnh được sử dụngnhư là một công cụ khảo sát không phá hủy tiên tiến. Kỹ thuật này giúp đo đạc phân bố mật độvật chất bên trong vật thể cũng như khảo sát phân bố các pha bên trong các thiết bị, đối tượng đapha mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị, đối tượng đó. II. NGUYÊN LÝ CHUNGPhương pháp chụp ảnh cắt lớp chophép xác định phân bố mật độ vật chất hoặcphân bố hoạt độ phóng xạ trong mặt cắt củavật thể dựa trên tính toán tập số liệu cácphép đo phóng xạ.Giả sử chia một lát cắt vật thể thànhnhiều đơn vị vật chất với kích thước nhấtđịnh. Khi chùm tia photon quét qua lớp vậtchất đó (ngang hoặc dọc) thì sẽ lần lượtxuyên qua các đơn vị vật chất. Tín hiệutruyền qua mỗi đơn vị vật chất sẽ khácnhau do có độ suy giảm tuyến tính khácnhau, tuỳ thuộc vào góc quay, độ lớn củagóc nhìn trong mặt phẳng quét và khoảngcách của tới đầu dò. Các tín hiệu thu được với các góc quay khác nhau trong mặt phẳng tươngứng. Các tín hiệu này là cơ sở để tái tạo hình ảnh trên máy tính thông qua phần mềm được hỗ trợcác thuật toán về ma trận. . công nghiệp một nguồn – 1 đầu dò quy mô phòng thí nghiệm là nghiên cứu tiếp sau đề tài Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị CT công nghiệp loại 1 nguồn – 1 đầu dò quy mô phòng thí nghiệm 1 NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SPECT/ CT TRÊN CƠ SỞ THIẾT BỊ CT CÔNG NGHIỆP MỘT NGUỒN - MỘT ĐẦU DÒ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM PHẠM VĂN ĐẠO, ĐẶNG NGUYÊN TUẤN,. cấp cơ sở Nghiên cứu phát triển kỹ thuật SPECT /CT trên cơ sở thiết bị CT công nghiệp một nguồn – 1 đầu dò quy mô phòng thí nghiệm đã tiếp cận và ứng dụng được kỹ thuật SPECT trong việc xác định
 • 10
 • 253
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật CT thế hệ thứ IV ứng dụng trong công nghiệp dầu khí việt nam

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật CT thế hệ thứ IV ứng dụng trong công nghiệp dầu khí việt nam
Tóm tắt Cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, việc sử dụng các thiết bị đểkhảo sát các đối tượng trong nhà máy dầu khí đang được yêu cầu về độ chính xác caocũng như hiệu quả kinh tế mà mang lại. Để đáp ứng nhu cầu kiểm tra, chẩn đoántình trạng các đối tượng đường ống trong công nghiệp dầu khí ở Việt Nam, nhómnghiên cứu của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã tiến hànhnghiên cứu, phát triển thiết bị soi cắt lớp thế hệ thứ IV. Đề tài này cũng là kết quả kếthừa và phát triển một cách liên tục qua những đề tài nghiên cứu trước đó tại Trungtâm từ năm 2007 đến nay. Trong bài báo này trình bày các vấn đề về cấu hình thiết bị,thuật toán Tối đa hóa kỳ vọng (EM) và thuật toán Chiếu ngược có lọc (FBP) cho tái tạoảnh CT thế hệ thứ 4 và một số kết quả khảo sát nhằm đánh giá khả năng vận hành củathiết bị đã được chế tạo.Từ khóa CAT, EM, FBP, chụp cắt lớp điện toán nhanh, tái tạo hình ảnh, soi gammatruyền qua,...I. GIỚI THIỆUNăm 2011, Trung tâm Ứng dụngkỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp(CANTI) đã chế tạo thành công thiết bịchụp cắt lớp điện toán đầu tiên theo cấuhình 1 nguồn 1 đầu dò – CT thế hệ thứ I,mang tên GORBIT, đã được ứng dụngrất nhiều trong việc khảo sát khuyết tậtcác đường ống trong công nghiệp vàđược xuất khẩu sang các nước trong khuvực theo đơn đặt hàng của IAEA. . Hình 2: Các thế hệ của thiết bị CT NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CT THẾ HỆ THỨ IV ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ VIỆT NAM Phạm Văn Đạo, Đặng Nguyễn Thế Duy, Mai Công Thành, Nguyễn. ống trong công nghiệp dầu khí ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã tiến hành nghiên cứu, phát triển thiết bị soi cắt lớp thế hệ thứ IV. . 2011, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) đã chế tạo thành công thiết bị chụp cắt lớp điện toán đầu tiên theo cấu hình 1 nguồn 1 đầu dò – CT thế hệ thứ I, mang tên
 • 14
 • 378
 • 0

Bài thuyết trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ sạc nhanh cho pin lithium ion ứng dụng vi điều khiển

Bài thuyết trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ sạc nhanh cho pin lithium  ion ứng dụng vi điều khiển
. của pin Li -ion qua các giai đoạn sạc: 10 3. CÔNG NGHỆ SẠC VÀ SẠC NHANH PIN LI -ION 3. CÔNG NGHỆ SẠC VÀ SẠC NHANH PIN LI -ION  QUÁ TRÌNH SẠC NHANH PIN LITHIUM- ION 11 3. CÔNG NGHỆ SẠC VÀ SẠC NHANH. nghệ pin Lithium- ion. C3: Công nghệ sạc & sạc nhanh pin Li -ion. C4: Các bộ biến đổi DC-DC và tổng quan về vi điều khiển pic 16f877a. C5: Thiết kế mạch điều khiển, mạch động lực và chương trình. nghệ pin Lithium- ion. C3: Công nghệ sạc & sạc nhanh pin Li -ion. C4: Các bộ biến đổi DC-DC và tổng quan về vi điều khiển pic 16f877a. C5: Thiết kế mạch điều khiển, mạch động lực và chương trình
 • 38
 • 519
 • 1

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ sạc nhanh cho pin lithium ion ứng dụng vi điều khiển

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ sạc nhanh cho pin lithium  ion ứng dụng vi điều khiển
. của pin Li -ion qua các giai đoạn sạc: 10 3. CÔNG NGHỆ SẠC VÀ SẠC NHANH PIN LI -ION 3. CÔNG NGHỆ SẠC VÀ SẠC NHANH PIN LI -ION  QUÁ TRÌNH SẠC NHANH PIN LITHIUM- ION 11 3. CÔNG NGHỆ SẠC VÀ SẠC NHANH. 1 NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ SẠC NHANH CHO PIN LITHIUM- ION ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN SVTH: MAI VĂN AN LỚP: 09D1 GVHD: TS. LÊ QUỐC HUY GVD:. điện. C2: Công nghệ pin Lithium- ion. C3: Công nghệ sạc & sạc nhanh pin Li -ion. C4: Các bộ biến đổi DC-DC và tổng quan về vi điều khiển pic 16f877a. C5: Thiết kế mạch điều khiển, mạch động lực
 • 38
 • 720
 • 1

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ sạc nhanh cho pin lithium ion ứng dụng vi điều khiển

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ sạc nhanh cho pin lithium ion ứng dụng vi điều khiển
. 09D1 4 Bộ sạc nhanh pin Lithium- ion ứng dụng vi điều khiển 2.4 Phân loại 27 2.4.1 Pin li-on dạng trụ 27 2.4.2 Pin li-on dạng lăng trụ phẳng 27 Chương 3: CÔNG NGHỆ SẠC VÀ SẠC NHANH PIN LITHIUM- ION. Lớp: 09D1 2 Bộ sạc nhanh pin Lithium- ion ứng dụng vi điều khiển LỜI CẢM ƠN Đề tài về sạc nhanh pin Lithium- ion còn khá mới mẻ với sinh vi n chúng em. Để nghiên cứu đòi hỏi phải tìm tòi, nghiên cứu. pin Lithium- ion ứng dụng vi điều khiển SVTH: Mai Văn An Lớp: 09D1 8 Bộ sạc nhanh pin Lithium- ion ứng dụng vi điều khiển Chương 1: TỔNG QUAN XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ ĐIỆN 1.1 Nhu cầu sử dụng xe điện
 • 78
 • 475
 • 7

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ sạc nhanh cho pin lithium ion ứng dụng vi điều khiển

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ sạc nhanh cho pin lithium  ion ứng dụng vi điều khiển
. Bộ sạc nhanh pin Lithium- ion ứng dụng vi điều khiển - Lê Hoàng Anh LỜI CẢM ƠN Đề tài về sạc nhanh pin Lithium- ion còn khá mới mẻ với sinh vi n chúng em. Để nghiên cứu đòi hỏi phải tìm tòi, nghiên. 27 2.4.1 Pin li-on dạng trụ 27 2.4.2 Pin li-on dạng lăng trụ phẳng 27 SVTH: Mai Văn An Lớp: 09D1 2 Bộ sạc nhanh pin Lithium- ion ứng dụng vi điều khiển - Lê Hoàng Anh Chương 3: CÔNG NGHỆ SẠC VÀ SẠC NHANH. Vi t Nam với các sản phẩm xe phong phú có sử dụng công nghệ pin li-on: SVTH: Mai Văn An Lớp: 09D1 12 Bộ sạc nhanh pin Lithium- ion ứng dụng vi điều khiển - Lê Hoàng Anh 1.3.2.1 ED210E. Pin: Lithium
 • 75
 • 835
 • 0

Nghiên cứu phát triển cảm biến sinh học điện hóa trên cơ sở dây nano polypyrrole tích hợp hệ vi lưu (TT)

Nghiên cứu phát triển cảm biến sinh học điện hóa trên cơ sở dây nano polypyrrole tích hợp hệ vi lưu (TT)
... Tổng quan Nghiên cứu chế tạo cảm biến DNA điện hóa sở dây nano polypyrrole Nghiên cứu chế tạo cảm biến DNA điện hóa tích hợp hệ vi lưu Nghiên cứu chế tạo cảm biến miễn dịch điện hóa tích hợp bình... cảm biến sinh học điện hóa sở dây nano polypyrrole tích hợp hệ vi lưu Mục tiêu luận án: Mục tiêu luận án nghiên cứu chế tạo tích hợp cảm biến sinh học điện hóa vi bình phản ứng ứng dụng phát. .. chế tạo cảm biến DNA điện hóa tích hợp với hệ vi lưu; nghiên cứu đặc trưng tín hiệu lai hóa DNA dò – DNA đích cảm biến DNA điện hóa tích hợp hệ vi lưu chế tạo với phép đo điện hóa thực hệ đóng
 • 28
 • 514
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU POLYME XỐP CẤU TRÚC MAO QUẢN NANO ỨNG DỤNG ĐỂ XỬ LÝ CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU POLYME XỐP CẤU TRÚC MAO QUẢN NANO ỨNG DỤNG ĐỂ XỬ LÝ CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
MỤC LỤC 1.Tính cấp thiết của luận văn22.Mục tiêu nghiên cứu33.Đối tượng và các phương pháp nghiên cứu33.1. Đối tượng nghiên cứu33.2. Phương pháp nghiên cứu34. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến luận văn44.1. Tình hình nghiên cứuứng dụng về vật liệu polyme xốp cấu trúc nano trên thế giới44.2. Tình hình nghiên cứu trong nước65.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu75.1. Đối tượng nghiên cứu75.2 Phương pháp nghiên cứu76. Kết quả dự kiến87. Tiến độ thực hiện98. Tài liệu tham khảo10 ... 25/11/2016 - Viết đề cương Dự kiến kết Địa điểm thực Đề cương chi tiết Trường Đại học TNMTHN Đề cương hoàn chỉnh Trường Đại học TNMTHN - Bảo vệ đề cương 26/11/201630/11/2016 Chỉnh sửa đề cương theo...Hà Nội - Năm 2016 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG  ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU... môi trường vấn đề thời nóng bỏng giới quan tâm Nước nguồn tài nguyên vô quan trọng cần thiết cho sống bị ô nhiễm nghiêm trọng Do việc xử lý ô nhiễm môi trường nước trở thành vấn đề quan tâm không
 • 15
 • 538
 • 3

Nghiên cứu các thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm non steroid và ứng dụng trong điều trị

Nghiên cứu các thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm non  steroid và ứng dụng trong điều trị
... đa TDKMM thuốc NSAIDs nên em định chọn đề tài Nghiên cứu thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm non - steroid ứng dụng điều trị 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thuốc chống viêm non – steroid. .. indol số thuốc khác Tất thuốc, mức độ khác nhau, có tác dụng hạ sốt, giảm đau có tác dụng chống viêm, chống thấp khớp ,chống đơng vón tiểu cầu Cơ chế tác dụng Cơ chế chung thuốc chống viêm non- steroid. .. nghĩa thuốc chống viêm non - steroid Thuốc chống viêm non - steroid loại thuốc có tác dụng hạ sốt, giảm đau, chống viêm khơng có cấu trúc steroid Các thuốc nhóm khác cấu trúc hóa học, gồm dẫn
 • 28
 • 20
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu bán dẫn hữu cơ ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tt tiếng anh

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu bán dẫn hữu cơ ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tt tiếng anh
... Figure 3.26 Two-dimensional GIWAXD patterns of the as-cast films of (a) 3MTB, (b) 3MTT, (c) 3MTB:ITIC, and (d) 3MTT:ITIC (e) Out-of-plane and in-plane XRD patterns of pristine terpolymers and blend... the strong electron withdrawing ability of these units 1.2 0.9 3MTB 3MTT 3MT-Th ITIC 0.6 0.3 0.0 300 400 500 600 700 800 Wavelength (nm) (b) Normalized Absorbance (a.u.) 1.2 0.9 3MTB 3MTT 3MT-Th... peak (d(010) = 3.94 Å for 3MTB, d(010) = 3.99 Å for 3MTT) in the out-of-plane direction The 3MTB and 3MTT:ITIC blends also displayed a strong (010) diffraction of the π–π stacking in the out-of-plane
 • 26
 • 19
 • 0

Nghiên cứu phát triển giải thuật tối ưu cấu trúc mạng ron ứng dụng trong điểu khiển hệ phi tuyến tt tiếng anh

Nghiên cứu phát triển giải thuật tối ưu cấu trúc mạng nơ ron ứng dụng trong điểu khiển hệ phi tuyến tt tiếng anh
... neuron in this thesis is less than the results of studies [60, 75, 90, 104] Specifically, as Table 4.3: Table 4.3 Compare optimal results of the hidden layer neuron Studies The hidden layer neuron... Frequency of hybridization Probability of mutation Selective Objective function Roulette s F =C−E smax 24 Roulette E = ( d −  w )2 The results of the RBF neural network using GA are shown in Fig... structure optimal RBF network weights optimal RBF network The number of hidden layer neurons and parameters of RBF neurons after optimization by genetic algorithms are presented in Table 4.2 Table 4.2
 • 35
 • 15
 • 0

Nghiên cứu phát triển giải thuật tối ưu cấu trúc mạng ron ứng dụng trong điểu khiển hệ phi tuyến tt

Nghiên cứu phát triển giải thuật tối ưu cấu trúc mạng nơ ron ứng dụng trong điểu khiển hệ phi tuyến tt
... điều khiển hệ phi tuyến - Nghiên cứu giải thuật di truyền để tối ưu cấu trúc mạng nơ- ron - Mô điều khiển trượt thích nghi với mạng nơ- ron tối ưu giải thuật di truyền để điều khiển hệ phi tuyến. .. [22, 37] Nghiên cứu đề xuất sử dụng giải thuật di truyền để tối ưu cấu trúc mạng nơ- ron Sau tối ưu, mạng nơ- ron huấn luyện trực tuyến giải thuật Quasi-Newton dựa tín hiệu hồi tiếp ngõ Mạng đóng... dựng giải thuật xấp xỉ trực tuyến ma trận phi tuyến sử dụng giải thuật Quasi-Newton dựa vào tín hiệu hồi tiếp từ ngõ hệ thống - Xây dựng giải thuật tối ưu trực tuyến cấu trúc mạng nơ- ron ứng dụng
 • 35
 • 27
 • 0

VIỆN NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH TRUNG tâm tư vấn ỨNG DỤNG KINH tế

VIỆN NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH TRUNG tâm tư vấn ỨNG DỤNG KINH tế
... ………………………………………………………………………………………………… Cảm ơn Anh/Chị! TRUNG TÂM TƯ VẤN ỨNG DỤNG KINH TẾ (CIT) Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 3932 1340 - 08.3932 1342 Email:... ………………………………………………………………… 32 Địa điểm làm việc Anh/Chị mong muốn: „ Trong quận sinh sống „ Trong thành phố HCM „ Ngoài thành phố HCM 33 Mức lương làm việc Anh/Chị mong muốn: „ Dưới triệu „ Từ đến triệu „ Từ... đào tạo „ Kinh phí đào tạo „ Khác, ghi rõ ……………………………………………………………………………………………………………………… 21 Phương pháp cung cấp thơng tin Anh/Chị ưa thích: (có thể lựa chọn nhiều phương pháp): „ Tư vấn trực tiếp
 • 4
 • 5
 • 0
1 2 3 4 .. >