Tổng hợp tài liệu :

Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng sông hậu của công ty cổ phần du lịch cần thơ.pdf

đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng sông hậu của công ty cổ phần du lịch cần thơ.pdf
đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng sông hậu của công ty cổ phần du lịch cần thơ . hệ thống nhà hàng lớn ở Cần Thơ, để thực tập và thực hiện đề tài đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng Sông Hậu của công ty cổ phần du lịch Cần Thơ . 1.2. CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHÀ HÀNG SÔNG HẬU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
 • 72
 • 3,963
 • 26

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.doc

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.doc
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT . CHẤT LƯNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT2. Nhiệm vụ: • Đánh giá mức chất lượng dòch vụ môi giới tại công ty chứng khoán Bảo Việt bằng cách. Đánh giá chất lượng dòch vụ môi giới của công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt .11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU- Đánh giá chất lượng của dòch vụ môi giới tại công
 • 75
 • 1,112
 • 8

đánh giá chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

đánh giá chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
đánh giá chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt . CHẤT LƯNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 2. Nhiệm vụ: • Đánh giá mức chất lượng dòch vụ môi giới tại công ty chứng khoán Bảo Việt bằng. Đánh giá chất lượng dòch vụ môi giới của công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt . 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá chất lượng của dòch vụ môi giới
 • 76
 • 524
 • 0

Đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng Sông Hậu của công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ

Đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng Sông Hậu của công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ
Đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng Sông Hậu của công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ . hệ thống nhà hàng lớn ở Cần Thơ, để thực tập và thực hiện đề tài đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng Sông Hậu của công ty cổ phần du lịch Cần Thơ . . lớn và mới của công ty cổ phần du lịch Cần Thơ, một trong những công ty Luận văn tốt nghiệp Đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng Sông Hậu GVHD:
 • 72
 • 1,219
 • 9

đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty cổ phần huetronics trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty cổ phần huetronics trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
. cấu thành nên chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Huetronics. Từ đó đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Đề xuất một. cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. 2.2. Câu hỏi nghiên cứu Các yếu tố nào cấu thành nên chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Huetronics? Khách hàng đánh giá. ở Huế. Từ những động và mong muốn trên, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần Huetronics trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. ” 2.
 • 89
 • 696
 • 2

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại xây dựng Thành Tài tỉnh Long An công suất 80m3 ngày.đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại xây dựng Thành Tài tỉnh Long An công suất 80m3 ngày.đêm
. để thiết kế xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho Công ty CP SX-DV-TM-XD Thành Tài Long An là rất thiết thực. 1.3. TÊN ĐỀ TÀI Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty. HOẠTCÔNG NGHỆ XỬ LÝ 3.1. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC THẢI SINH HOẠT 3.1.1. Thành phần của nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt được hình thành trong quá trình sinh hoạt của con người. Một. chọn phương pháp xử lý nước thải bằng sinh học 5 Bảng 4.1: Tải lượng và nồng độ chất bẩn trong nước thải sinh hoạt 6 Bảng 4.2: Tính chất nước thải sinh hoạt Công ty Thành Tài Long An 7 Bảng 4.3.
 • 122
 • 696
 • 4

SỬ DỤNG THANG ĐO SERVPERF ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MUA HÀNG CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÂN PHỒI FPT

SỬ DỤNG THANG ĐO SERVPERF ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MUA HÀNG CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÂN PHỒI FPT
SỬ DỤNG THANG ĐO SERVPERF ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MUA HÀNG CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÂN PHỒI FPT.Đo lường CLDV là đề tài từ lâu đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm do tính chất vô hình, phức tạp và khó đo lường của nó. Mục tiêu của việc đo lường CLDV là hướng đến đo lường sự hài lòng của khách hàng để từ đó nhà quản trị hướng tác động, cải tiến việc cung ứng dịch vụ một cách trọng tâm vì mục tiêu tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
 • 87
 • 906
 • 4

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÔNG HIỆP

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÔNG HIỆP
Luận văn tốt nghiệp: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng của công ty môi giới bất động sản Thông Hiệp thông qua việc đo lường mức độ hài lòng của các khách hàng sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, việc xác định thang đo mức độ hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ môi giới bất động sản và mức độ ảnh hưởng của các đặc điểm nhân khẩu học đến mức độ hài lòng của khách hàng được xem xét. Việc khảo sát được tiến hành với các khách hàng của công ty Thông Hiệp, thông qua 174 khách hàng được phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn liên quan đến mức độ hài lòng, các đặc điểm nhân khẩu. Kết quả khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng quan về chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp, các yếu tố tác động lên chất lượng dịch vụ cũng như sự hài lòng của khách hàng khi giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch. . ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÔNG HIỆP SVTH : Trương Mạnh Cường MSSV:. SÁCH HÌNH VẼ DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản BHXH : Bảo hiểm xã hội Cty : Công ty XD : xây dựng PT : phát triển  Chương I: Mở đầu CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI: b``ˆ.]331(8+]B0I4*4GJ>J? 01JN@P!"20()0fKJ>(I3Q(8J ™$#š%‡@(/.]g<(83Q+-(=0<+4D73 3=@P!"$#</b``ˆ›(Gb``•4U(e?P!" .4.Z"P% !G.O4T.SU(=?:FJ/4/&M*' ™. &(9=78 9JF.OP!".4/!7<0:I?.] !".d.4!"4% 1.5.2 Nghiên cứu các chỉ số hài lòng của khách hàng về dịch vụ môi giới bất động sản tại Thông Hiệp €:;+?1@21P9?1/!T 9.4?1(P4I04(9Ÿ(=D(P?1/(=.U c(ODQ!7!]9W-%$@(=14 (2(84+UI04.]:P.;]3Q(8JI
 • 71
 • 1,033
 • 3

Luận văn sử dụng thang đo servperf để đánh giá chất lượng dịch vụ mua hàng cung ứng tại công ty TNHH phân phồi FPT

Luận văn sử dụng thang đo servperf để đánh giá chất lượng dịch vụ mua hàng cung ứng tại công ty TNHH phân phồi FPT
. sản phẩm hàng hóa dịch vụ, yêu cầu thông tin, sự chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ Đề tài “SỬ DỤNG THANG ĐO SERVPERF ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ MUA HÀNG CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÂN PHÔI FPT được. về Công Ty TNHH Phân phối FPT (2) Hoạt động của phòng mua hàng (3) Thực tiễn hoạt động đánh giá CLDV mua hàng hiện nay của Công Ty TNHH Phân Phối FPT 2.2 Giói thiệu về Công ty TNHH Phân Phối FPT Hiện. phận, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các TTKD; • Là sở để ban kiểm sát chất lượng của công ty xem xét ứng dụng nội dung và phương pháp đánh giá CLDV mua hàng để kết quả đánh giá chất lượng hàng năm
 • 86
 • 549
 • 2

Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên cho thành phố Thái Nguyên.

Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên cho thành phố Thái Nguyên.
. hình sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. - Đánh giá được chất lượng của nguồn nước cấp cho sinh hoạt của công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. - Đánh giá được sự hiểu. tiếp của TS. Dư Ngọc Thành em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên cho thành phố Thái Nguyên . 3 1.2. Mục. TPTN 29 4.3. Đánh giá chất lượng nước nguồn nước mặt và nước ngầm 29 4.3.1. Đánh giá nguồn nước mặt 29 4.3.2. Đánh giá nguồn nước ngầm 36 4.4. Ý kiến của người dân về chất lượng nước của nhà
 • 55
 • 293
 • 0

Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất lượng dịch vụ mua hàng cung ứng tại công ty TNHH phân phối FPT

Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất lượng dịch vụ mua hàng cung ứng tại công ty TNHH phân phối FPT
. CLDV mua hàng cung ng ti Công Ty TNHH Phân phi FPT. o S hài lòng ca khách hàng ni b đi vi dch v mua hàng cung ng. • i tng kho sát: khách hàng ni b ca PMH ti Công ty TNHH Phân. Các đi tác ca Công ty TNHH Phân Phi FPT Hình 2.2: H thng phân phi ca Công ty TNHH Phân Phi FPT trên toàn quc Hình 2.3: Biu đ doanh s ca Công ty TNHH Phân phi FPT 2004-2011 Hình. đng đánh giá cht lng dch v mua hàng hin nay ca Công Ty TNHH Phân Phi FPT: 28 2.4.1 ánh giá do phòng mua hàng t thc hin 28 2.4.2 ánh giá cht lng ca ban kim soát cht lng FPT
 • 120
 • 439
 • 1

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÔNG HIỆP

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÔNG HIỆP
MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiTÓM TẮT ĐỀ TÀIiiKết quả cũng xem xét các yếu tố nhân khẩu học tác động lên sự hài lòng của khách hàng, xem xét các yếu tố nào tạo ra sự khác biệt trong sự hài lòng.iiMỤC LỤCiiiCHƯƠNG I: MỞ ĐẦU1.1 LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI:11.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI:11.3 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI:21.3.1. Nhìn từ góc độ quản lý:21.3.2. Đối với nhân viên môi giới21.4 PHẠM VI GIỚI HẠN21.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU31.5.1 Nghiên cứu tổng quan về thị trường:41.5.2 Nghiên cứu các chỉ số hài lòng của khách hàng về dịch vụ môi giới bất động sản tại Thông Hiệp4CHƯƠNG II SỞ LÝ THUYẾT2.1. KHÁI NIỆM BẤT ĐỘNG SẢN62.1.1 Khái niệm62.1.2 Các thuộc tính bất động sản:72.2. KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN82.2.1 Khái niệm:82.2.2 Tính tất yếu của quá trình hình thành và phát triển thị trường BĐS:82.2.3 Đặc điểm thị trường bất động sản:92.2.4 Phân loại thị trường bất động sản:112.3 SƠ LƯỢC THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH122.4 CÁC KHÁI NIỆM VỀ DỊCH VỤ132.4.1 Các định nghĩa về dịch vụ:132.4.2 Tính chất của dịch vụ:142.6 GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN172.6.1 Khái niệm:172.6.2 Vai trò của hoạt động môi giới bất động sản172.6.3 Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản:202.6.4 Yêu cầu chuyên môn đối với nhà môi giới bất động sản:212.5 KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ232.5.1. Mô hình chất lượng dịch vụ242 . 5 . 2. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng27CHƯƠNG III GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THÔNG HIỆP3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY293.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN303.3.1 Sàn giao dịch BĐS Thông Hiệp :333.3.2 Công ty TNHH Một Thành Viên XDPT Thông Hiệp :343.3.3 Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thông Hiệp :34CHƯƠNG VI: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU354.2 NHU CẦU THÔNG TIN VÀ NGUỒN THÔNG TIN364.2.1 Thông tin thứ cấp364.2.2 Thông tin sơ cấp364.3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN374.3.1 Phương pháp nghiên cứu374.3.2 Phương pháp thu thập dữ liệu374.3.3 Phương pháp điều tra384.4 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU384.4.1 Nghiên cứu định tính384.4.2 Xây dựng thang đo394.4.3 Nghiên cứu định lượng404.5. CÁCH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU434.5.1. Phân tích định lượng434.5.2. Thống kê mô tả434.5.3. Phân tích độ tin cậy434.5.4. Phân tích nhân tố444.5.7. Phân tích hồi quy45CHƯƠNG V: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU5.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ465.1.1. Mẫu nghiên cứu và cách thức thu thập thông tin:465.1.2 Thống kê mô tả dữ liệu thu thập:465.2. XÂY DỰNG CÁC YẾU TỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN485.2.1. Đánh giá độ tin cậy bằng Cronbach’s Alpha485.2.2 Phân tích nhân tố khám phá495.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN545.3.1 Mối liên hệ giữa các nhân tố với chất lượng tổng thể545.3.2 Phân tích phương sai một yếu tố (Oneway Anova)575.3.3 Thảo luận kết quả58CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ6.1 KẾT LUẬN586.1.1 Dựa theo kết quả của nghiên cứu586.1.2 Hiện trạng thực tế của dịch vụ môi giới tại công ty Thông hiệp:596.2 KIẾN NGHỊ:59
 • 70
 • 956
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt tại công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị việt trì

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rác thải sinh hoạt tại công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị việt trì
... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT 1.1 sở lý luận rác thải sinh hoạt quản lý rác thải sinh hoạt 1.1.1 sở lý luận rác thải sinh hoạt ... cao chất lượng xử lý rác thải công ty CP Môi trường Dịch vụ đô thị Việt Trì địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 89 3.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý RTSH Công ty CPMôi... trường Dịch vụ đô thị Việt Trì 79 3.2.4 Đánh giá chung chất lượng quản lý RTSH địa bàn thành phố Việt Trì công ty CP Môi trường Dịch vụ đô thị Việt Trì 86 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng
 • 119
 • 189
 • 1

Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (Khóa luận tốt nghiệp) ... hướng phát triển Công ty Cổ phần ĐTPT & VLXD Đông Anh .98 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển vật liệu xây dựng Đông Anh 99 3.2.1... dạn sâu vào nghiên cứu hồn thành luận văn cuối khóa với đề tài: Đánh giá tình hình tài biện pháp cải thiện tình hình tài Cơng ty Cổ phần đầu tư phát triển vật liệu xây dựng Đông Anh 9 Mục tiêu... CHƯƠNG 2:ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH 35 2.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần ĐTPT&VLXD Đông Anh
 • 133
 • 150
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Phúc Sơn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp) ... sử dụng nước sinh hoạt xã Phúc Sơn 34 4.2.2 Đánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 35 4.2.2.1 Thực trạng môi trường nước sinh hoạt thơn... 4.2 Đánh giá trạng nguồn nước sinh hoạt xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 33 4.2.1 Tình hình sử dụng nước sinh hoạt xã Phúc Sơn 33 4.2.1.1 Nguồn cung cấp nước sinh hoạt xã. .. Kết phân tích nước sinh hoạt thôn Cảm, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 36 Bảng 4.5: Kết phân tích nước sinh hoạt thôn Lữ Vân, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
 • 64
 • 107
 • 0

Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp) ... qu phân tích n c sinh ho t t i thôn Xuân Bi u, xã Xuân C m, huy n Hi p Hòa, t nh B c Giang 32 B ng 4.8: Hi n tr ng n c sinh ho t t i xã Xuân C m, huy n Hi p Hòa, t nh B c Giang ... - xã h i c a xã Xuân C m, huy n Hi p Hòa, t nh B c Giang 17 vi 3.3.2 Ngu n n c tình hình s d ng n c sinh ho t t i xã Xuân C m, huy n Hi p Hòa, t nh B c Giang 17 3.3.3 ánh giá. .. tài tài ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c sinh ho t t i xã Xuân C m, huy n Hi p Hòa, t nh B c Giang -N m c tình hình s d ng n C m, huy n Hi p Hòa, t nh B c Giang c sinh ho t a bàn xã Xuân - Tìm
 • 55
 • 124
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NHÀ HÀNG SÔNG hậu của CÔNG TY cổ PHẦN DU LỊCH cần THƠ

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NHÀ HÀNG SÔNG hậu của CÔNG TY cổ PHẦN DU LỊCH cần THƠ
... CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ VÀ NHÀ HÀNG SÔNG HẬU TRỰC THUỘC CÔNG TY 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY DU LỊCH CẦN THƠ 3.1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nguyên Công ty Du lịch. .. thống nhà hàng lớn Cần Thơ, để thực tập thực đề tài đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng Sông Hậu công ty cổ phần du lịch Cần Thơ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá chất lượng. .. nội thành phố Cần Thơ nhà hàng công ty phục vụ khách hàng phạm vi nội ô thành phố Trong nhà hàng công ty cổ phần du lịch Cần Thơ lựa chọn đánh giá Nhà hàng Sông Hậu làm đại diện nhà hàng quy
 • 72
 • 100
 • 0

Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)

Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)
Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Lactovet Men lacto sống của công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet (Khóa luận tốt nghiệp) ... 37 4.1 Khảo sát thuyết minh quy trình sản xuất sản phẩm Lactovet - Men lacto sống 37 4.1.1 Quy trình sản xuất sản phẩm Lactovet - Men lacto sống Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet. .. Khảo sát quy trình sản xuất đánh giá chất lƣợng sản phẩm Lactovet - Men lacto sống công ty cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát đƣợc quy trình sản xuất đánh. .. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ KIM NGÂN Tên đề tài: “KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM LACTOVET - MEN LACTO SỐNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y ĐỨC HẠNH MARPHAVET
 • 74
 • 75
 • 0
1 2 3 4 .. >