Tổng hợp tài liệu :

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 10, NGÀY 15 07 2019

ĐáP áN Đề thi thử đại học ( Lần 1 -năm học: 2012-2013) Môn thi: Tiếng pháp

ĐáP áN Đề thi thử đại học ( Lần 1 -năm học: 2012-2013) Môn thi: Tiếng pháp
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi ,đáp án đề thi đại học, cao đẳng các môn giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt
 • 1
 • 523
 • 4

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 KHỐI A, B

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 KHỐI A, B
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 KHỐI A, B
 • 3
 • 310
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt!
 • 6
 • 756
 • 2

ĐÁP ÁN + ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010- LB1 Môn thi : TOÁN

ĐÁP ÁN + ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010- LB1 Môn thi : TOÁN
. 1 THI TH I HC, CAO NG NM 2010- LB1 Mụn thi : TON Thi gian lm bi : 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt I:PHN CHUNG CHO TT C CC TH. cực đại tại : 2 1 y0x Hàm số đạt cực tiểu tại : 0y1x c-Giới hạn: : 3 2 3 2 x x 3 1 3 1 lim (x x ) ; lim (x x ) 2 2 2 2 d-Bảng biến thi n: : x
 • 4
 • 377
 • 2

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 - 2011 môn Địa pot

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 - 2011 môn Địa pot
. ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÀN 1 NĂM HỌC: 2 010 -2 011 Câu Nội dung Điểm Câu I (2,0đ) * Giải thích. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa bị chi phối các nhân tố sau: - Nhân tố bức xạ +. xạ lớn, cán cân bức xạ dương quanh năm. Nhiệt độ trung bình năm trên 20 0 C. Tổng số giờ nắng từ 14 00 - 3000 giờ/ năm. - Lượng mưa, độ ẩm lớn + Lượng mưa trung bình năm cao: 15 00 - 2000mm (triệu ha) 19 43 14 ,3 14 ,3 0 19 83 7,2 6,8 0,4 2005 12 ,7 10 ,2 2,5 + Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh từ năm 19 43 đến năm 19 83. Năm 19 83 đến năm 2005 tổng diện tích rừng có tăng nhưng tốc độ
 • 3
 • 329
 • 0

đáp án đề thi thử môn anh lần 3 năm 2012 chuyên sư phạm

đáp án đề thi thử môn anh lần 3 năm 2012 chuyên sư phạm
. Thảo - GV - TT Luyện Thi DH CLB 3A Trang 1/6 - Mã đề thi 33 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRƯỜNG THPT CHUYÊN đề thi 33 9 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3- THANG 3- 2012 MÔN TIẾNG ANH Thời gian làm bài:. 27C 28A 29D 30 B 31 D 32 C 33 D34C 35 D 36 A 37 A 38 A 39 C 40B 41A42A43C44A45C46D 47B 48A 49A 50C 51A 52C53A 54C 55B 56B 57A 58B59C60A 61C 62B 63A 64D 65C 66B 67B 68D 69C 70A 71D 72C 73B 74C 75D 76D. - TT Luyện Thi DH CLB 3A Trang 6/6 - Mã đề thi 33 9 KEY - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRƯỜNG THPT CHUYÊN 1B 2A 3B 4A 5C 6D 7C 8D 9D 10D 11D 12D 13A 14A15C 16A 17D 18A19A 20B 21B 22A 23C 24D 25D
 • 7
 • 5,480
 • 31

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2013

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2013
. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2013 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút CÂU MĐ 132 MĐ 209 MĐ 357 MĐ 485 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 B B D A C B D B B A A C A C C A B B C D A A C C C C B A C D B C D B D A C A D B A D B A C D D C B D A A D B B B A A C B C A A B D B C D B A C A D A D C A D A C B D A C D B A B B B C C C B A A C A D A D C D D C D B C A D C D B B C D C A C B C A A B C A A B C D A C B D D D B D D D B D A A D C B D C C C C A D A C B B A C C D C B A C C B B A D C B D C D A B C C B D D D D A B A C B A D A B D B A C D D A B A A B D A B C A D C 54 55 56 57 58 59 60 D D D A C B B C C D B D D B D A B B A B A B C B C A A D
 • 3
 • 196
 • 0

Đáp án Đề thi thử đại học Khối A năm 2011-C.F

Đáp án Đề thi thử đại học Khối A năm 2011-C.F
. A D B B B B C C A B D 2 D A C A C B B C A B A A 3 A D A C A C D A B A B C 4 C B A A A B C D C B C A 5 B B B A A D D A A A A A 6 C B D C C B A B A C D B 7 B B C C B D B D D A B A 8 B B B B A A. B D D A D D B 31 C D A C A C C A D D B C 32 C D D D A D A C B D C D 33 D D D B C C A B B A D C 34 A A A D B A A A C D C A 35 A A D A C A A D D C A A 36 A C A B C A D C C D B C 37 B D B C A C C. B A B 38 D A C D C C D A A B D B 39 D C C B B C C C B D C D 40 A B D B C D A B D B B A 41 B B C A B D D A B B B B 42 A C D D C D C C B B A C 43 C C C B A A B A A C A D 44 C A A D D C A C A A A
 • 2
 • 256
 • 0

Đề thi tuyển viên chức giáo dục môn TIẾNG ANH năm 2019 (có đáp án )

Đề thi tuyển viên chức giáo dục môn TIẾNG ANH năm 2019 (có đáp án )
... kéo dài sáu tháng Đáp án: B Question 19 Kiến thức: đơn https://www.facebook.com/ngominhtuank63hnue SĐT: 0978632108 TÀI LIỆU ƠN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC Giải thích: Mệnh đề sau mệnh đề trước đơn... ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC SĐT: 0978632108 So sánh với tính từ ngắn: short adj + er So sánh với tính từ dài: more + long adj least hard => less hard Tạm dịch: Bạn mệt mỏi, bạn tập trung Đáp án: ... lại /s/ Đáp án: C https://www.facebook.com/ngominhtuank63hnue SĐT: 0978632108 TÀI LIỆU ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC Question Kiến thức: phát âm Giải thích: A hire /ˈhaɪə(r)/ B hour /ˈaʊə(r)/ C hair
 • 22
 • 118
 • 0

Đề thi công viên chức giáo dụcđáp án 2019

Đề thi công viên chức giáo dục có đáp án 2019
... Luật Giáo dục số 44/2009/ QH12 so với Luật Giáo dục 2005 : A Luậ t Giáo dục 200 ề u 109 có khoả n Luật Giáo dục 2005 có khoả n B Luật Giáo dục 2009 điều 109 có khoản Luật Giáo dục 2005 có khoản... C Luật Giáo dục 2009 điều 109 có khoản Luật Giáo dục 2005 có khoản D Luật Giáo dục 2009 điều 109 có khoản Luật Giáo dục 2005 có khoản Câu hỏi 40.Theo điều 110, Luật Giáo dục 2005 : Việc công nhận... , s giáo dục khác C Không làm thất kinh phí giáo dục; lợi dụng hoạt động giáo dục để thu tiền sai quy định D Tất đáp án đúng; Câu hỏi 44 Theo Luật Giáo dục 2005 Chương II- Hệ thống giáo dục quốc
 • 28
 • 15
 • 0

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục kỳ số 8, NGÀY 04 07 2019

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục kỳ số 8, NGÀY 04 07 2019
... tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời... định tháng A tháng B tháng C 12 tháng D tháng Câu 17.Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trường hợp sau: A Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh... Bảo đảm tổ chức thi kiểm tra nghiêm túc, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi tiêu cực thi cử D Cả đáp án Câu hỏi 36 Đâu điểm hạn chế giáo dục đào tạo nước ta? A Hệ thống giáo dục đào tạo thi u liên
 • 18
 • 18
 • 0

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 1

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019  kỳ số 1
... Luật giáo dục 2005 :Giáo dục phổ thông bao gồm: A Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học B Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS C Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS, giáo dục THPT D Giáo dục THCS, giáo dục. .. hỏi 16 Thời hạn xử lí kỉ luật? A tháng B Khơng tháng C tháng D Không tháng Câu 17 Luật Viên chức số 58/2 010 /QH12 ngày 15 /11 /2 010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố mấy, kỳ họp... bồi thường, hoàn trả viên chức; Câu 22 Theo Nghị định 27/2 012 /NĐ-CP: Có nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức A.5 B.6 C.7 D.8 Câu 23.Luật Viên chức số 58/2 010 /QH12 ngày 15 /11 /2 010 Quốc hội nước Cộng
 • 14
 • 25
 • 0

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019
... MB: 09872 655 25 C Lập, quản lí hồ viên chức; thực chế độ báo cáo quản lí viên chức thuộc phạm vi quản lí D.Tất đáp án Câu hỏi 20 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm... tuyển làm viên chức cơng tác vùng dân tộc thi u số người dân tộc thi u số có chứng tiếng dân tộc thi u số cấp có thẩm quyền cơng nhận D Tất đáp án Câu 33 Theo điều 26, Luật giáo dục 20 05: Học sinh... phổ cập giáo dục B Đơn vị ba năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục C Đơn vị bốn năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục D Đơn vị năm năm liền không trì kết phổ cập giáo dục Câu hỏi 50 Đơn vị
 • 14
 • 30
 • 0

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 10, NGÀY 15 07 2019

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 10, NGÀY 15 07 2019
... đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức Nếu khơng trí với kết đánh giá phân loại viên chức quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền D Nội dung đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức; ... tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi công tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời... lên D Từ 36 tháng tuổi trở lên Câu 21 Bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn không năm? A 03 năm B 05 năm C 06 năm D 04 năm Câu 22 Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản
 • 15
 • 27
 • 0

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC kỳ số 2 NGÀY 24 6 2019

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC kỳ số 2  NGÀY 24 6 2019
... permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 098 726 5 525 A 12 ngày B Dưới 12 ngày C 13 ngày D Tất ý Câu 16 Luật Viên chức số 58 /20 10/QH 12 ngày 15/11 /20 10 Quốc hội nước Cộng Hồ... Câu 22 : Có loại hợp đồng làm việc? A.1 B.3 C .2 D.4 Câu 23 .Trường hợp viên chức bị ốm đau, bị tai nạn điều trị tháng liên tục phải báo trước ngày A.30 ngày B.6 ngày C.Ít ngày D.Ít ngày Câu 24 : Viên. .. Phan MB: 098 726 5 525 B.4 tháng C .2 tháng D.5 tháng Câu 28 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm nội dung? A.7 B.8 C.10 D.9 Câu 29 Quyết định kỉ luật viên chức lưu vào A
 • 13
 • 18
 • 0

ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019

ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019
... phổ cập giáo dục B Đơn vị ba năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục C Đơn vị bốn năm liền không trì kết phổ cập giáo dục D Đơn vị năm năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục Câu hỏi 50 Đơn vị... tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi công tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời... thêm nội dung Câu 43.Theo điều 39 Luật Giáo dục 20 05: Giáo dục đại học có mục tiêu? A.3 B C .5 D Câu hỏi 44 Theo điều 39 Luật Giáo dục 20 05: Nội dung giáo dục phải có tính? A Tính đại B Tính phát
 • 15
 • 42
 • 0

NGÀY 27 7 2019 đáp án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 13

NGÀY 27 7 2019 đáp án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 13
... tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời... tư sáng tạo phát hiện, giải vấn đề chuyên môn D Tất đáp án Câu hỏi 40 Theo điều 41, Luật Giáo dục 2005: “Chương trình giáo dục đại học thể mục tiêu ”? A Mục tiêu giáo dục đại học B Mục tiêu giáo. .. dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập B Quá trình tổ chức để công dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thi u theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo dục tiểu học giáo dục trung học
 • 16
 • 33
 • 0
1 2 3 4 .. >