Tổng hợp tài liệu :

NGÀY 18 7 2019 bộ đề THI VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019

Bộ đề thi viên chức giáo viên cấp tiếng anh THCS

Bộ đề thi viên chức giáo viên cấp tiếng anh THCS
. Đề thi viên chức giáo viên cấp Tiếng Anh THCS (tham khảo) CHỌN 10 TIẾT TIẾNG ANH – DẠY TRONG HỌC KỲ 1 LỚP 8 1/ Tiết 1: Soạn bài 1 (tiết 2) trong phân phối chương trình tiếng Anh lớp 8. mang sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 vào phòng thi. o Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. UBND TP HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG THCS NĂM. ? Theo anh (chị) để khắc phục tình trạng đó giáo viên cần làm gì ? —————————– Hết —————————- Lưu ý: o Thí sinh chỉ được mang sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 vào phòng thi. o Cán bộ coi thi không
 • 11
 • 8,707
 • 13

Bộ đề thi viên chức giáo viên môn Tiếng Anh

Bộ đề thi viên chức giáo viên môn Tiếng Anh
Bộ đề thi tiếng anh dành cho giáo viên chủng bị thi viên chức mới nhất và đầy đủ nhất............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 26
 • 353
 • 0

Đề thi viên chức giáo viên 2019 - 130 câu hỏi trắc nghiểm có đáp án Tin học văn phòng

Đề thi viên chức giáo viên 2019 - 130 câu hỏi trắc nghiểm có đáp án Tin học văn phòng
Bộ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG Thi viên chức cho giáo viên Tin có 130 câu trắc nghiệm và đáp án chính xác Bộ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG Thi viên chức ngành giáo dục có 130 câu trắc nghiệm và đáp án chính xác ... tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong 94) Hãy chọn tên thi t bị mạng?... kí tự "1 Angiang 2" Nếu sử dụng nút điền để điền liệu đến ô B2, C2, D2, E2 ; kết nhận ô E2 là: a) Angiang b) Angiang c) Angiang d) Angiang 109) Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu... sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) tin hoc van phong d) Tin Hoc Van Phong 81) Trong Windows,
 • 13
 • 662
 • 16

Thi viên chức giáo dục 2019 - Những điểm then chốt có trong đề thi viên chức giáo viên cần học kỹ những điều này

Thi viên chức giáo dục 2019 - Những điểm then chốt có trong đề thi viên chức giáo viên cần học kỹ những điều này
Những điểm then chốt năm 2019 có trong đề thi viên chức giáo viên cần học kỹ những điều nàyCác điểm cần phải học khi thi viên chức.. ôn tập thật kỹ các điều trên.. Tài liệu nội bộ nên cần học kỹ
 • 11
 • 560
 • 14

Ôn tập thi viên chức giáo dục 2019 - Bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra năng lực 2019 (Trắc nghiệm và Tự luận)

Ôn tập thi viên chức giáo dục 2019 - Bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra năng lực 2019 (Trắc nghiệm và Tự luận)
Ôn tập thi viên chức giáo dục Bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra năng lực (Trắc nghiệm và Tự luận)Bộ câu hỏi và đáp án.. gồm thi trắc nghiệm và tự luậnCó phần thi vấn đáp. ứng xửÔn tập thi viên chức giáo dục Bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra năng lực (Trắc nghiệm và Tự luận)Bộ câu hỏi và đáp án.. gồm thi trắc nghiệm và tự luậnCó phần thi vấn đáp. ứng xử ... A-Hạnh kiểm học lực từ TB trở lên B-Hạnh kiểm học lực TB C-Nghỉ 45 buổi học năm học CÂU 81: Có hình thức kiểm tra môn học? A -Kiểm tra miệng ,kiểm tra viết B -Kiểm tra viết ,kiểm tra thực hành C -Kiểm tra. .. tiết/tuần Câu 25: Theo Điều 30 Luật giáo dục năm 2005, sở giáo dục phổ thông gồm: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học sau đại học A Trường mẫu giáo, trường.. .Câu 7: Biên chế giáo viên trường THCS cho lớp học là: A không 1,70 giáo viên B không 1,8 0giáo viên C không 1,90 giáo viên D không 2,0 giáo viên Câu 8: Một HS A trường THCS
 • 54
 • 2,599
 • 12

400 câu hỏi phỏng vấn có đáp án thi viên chức giáo dục năm 2018

400 câu hỏi phỏng vấn có đáp án thi viên chức giáo dục năm 2018
... tháng tuổi đến tuổi) mẫu giáo (nhận trẻ em từ tuổi đến tuổi) + Giáo dục phổ thơng có giáo dục tiểu học (5 năm) , giáo dục trung học sở (4 năm) , giáo dục trung học phổ thông (3 năm) ; + Giáo dục. .. thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục quy giáo dục thường xuyên Các cấp học trình độ đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: a./ Giáo dục mầm non có nhà trẻ mẫu giáo b./ Giáo dục phổ thông có. .. giáo dục nước ta Ai có cấp gọi “tiến sĩ khoa học” - Các chức danh thức giáo chức đại học theo quy định Nhà nước là: trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư Từ năm 1980 có
 • 79
 • 1,012
 • 0

de thi vien chuc giao duc tinh quang nam 2017 thcs mon toan

de thi vien chuc giao duc tinh quang nam 2017 thcs mon toan
... nghiệm phân biệt b Tìm m để pt có nghiệm phân biệt thỏa mãn: 1/(x12 +x22) -1/x1x2 =1/15m MÔN THI THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH (MÔN TOÁN) Hãy soạn giáo án bài BỘI CHUNG NHỎ NHẤT (SGK 6)... dạy tiết bao gồm phần và sgk, giáo án cột a có hs lên nhờ bạn giải giúp bài toán thi violympic lớp (vào cuối tiết học) sau: tìm số tự nhiên a,b biết a+b=42 và BCNN(a,b)=72
 • 2
 • 426
 • 13

Bộ đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục năm 2017 ( GV môn hóa lý sinh)

Bộ đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục năm 2017 ( GV môn hóa lý sinh)
... th tham gia th c ợc)./ 24 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN SINH HỌC (THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC) Tháng 02 năm 2017 ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HƢỚNG DẪN DẠY HỌC THEO... c tập b môn cho h c sinh, Giáo viên c n gi i quy t (có s ch n l c) m t vài tập (hoặc câu hỏi, hay v ) ã ng dẫn h c sinh v nhà nghiêu c u tìm tòi mở r ng, vận d ng ki n th c liên môn ( gi i thích... c sinh khuy n v i giáo viên, h c v i giáo viên, h c v i h c sinh, h c khích h c sinh v i tài li u h c sinh v i tài li u h c sinh v i giáo viên, sinh hợp tậ ú ã ợc giáo tậ ỡ viên ý t ch c song
 • 70
 • 140
 • 0

Bộ đề cương ôn thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2017 ( GV môn âm nhạc mỹ thuật GDCD)

Bộ đề cương ôn thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2017 ( GV môn âm nhạc mỹ thuật GDCD)
...ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HƢỚNG DẪN DẠY HỌC ÂM NHẠC THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH A MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ I Mục tiêu đổi giáo dục phổ thông... đáp, NXB Giáo dục Việt Nam Công văn số 7291/BGiáo dục Đào tạo-GDTrH ngày 01/11/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hư ng dẫn học buổi/ngày đối v i trư ng trung học sở, trung học phổ thông Công văn số... -Na BÀI – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số – Âm nhạc thƣờng thức : Vài nét âm nhạc thi u nhi Việt Nam Nội dung Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - S gi i hiệ i i há h ặ ( ã chuẩn
 • 77
 • 142
 • 0

Bộ đề cương ôn thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2017 ( GV môn văn hóa công nghệ tiếng trung địa lý)

Bộ đề cương ôn thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2017 ( GV môn văn hóa công nghệ tiếng trung địa lý)
... Câu 130: 王兰每天怎么去上课? A.开车去 B.走路去 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ (THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC) Tháng 02 năm 2017 T r a n g | 19 A Định hƣớng đổi... chương trình giáo dục phổ thơng – Môn Công nghệ cấp THPT, 2010 II Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ môn Công nghệ thông qua kỹ thuật dạy học tích cực Chuẩn kiến thức, kỹ mơn Cơng nghệ Học hết... Học hết chương trình môn Công nghệ, học sinh cần phải đạt : a Kiến thức - Hiểu kiến thức ban đầu thông thường kĩ thuật công nghệ số lĩnh vực sản xuất phổ biến đất nước công - nông - lâm - ngư nghiệp,
 • 59
 • 128
 • 0

Đề thi viên chức giáo viên tiểu học 2019

Đề thi viên chức giáo viên tiểu học 2019
... Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình giáo dục phổ thơng, Mục tiêu giáo dục tiểu học gì? A Tất trẻ em học cấp tiểu học B Trẻ tuổi vào học lớp trẻ 11 tuổi HTCT tiểu học C Tất trẻ em khuyết tật học. .. nghiệp giáo viên tiểu học: a Chuẩn nghiề nghiệp GVTH hệ thống yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học. .. kỹ môn học tiểu học nhằm để: a Cụ thể hoá kiến thức, kỹ bản, tới thi u mà học sinh cần phải đạt b Bãi bỏ công văn 896/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy học cho học sinh tiểu học c
 • 11
 • 40
 • 0

Đề thi viên chức giáo dục hà nội

Đề thi viên chức giáo dục hà nội
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ NỘI VỤKIỂM TRA SÁT HẠCH KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2015 THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤGIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞMÔN: ĐỊA LÝNgày kiểm tra: 18102015Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)Phần I (50 điểm)Anh (chị) hãy soạn giáo án một tiết dạy trên lớp: BÀI 29: ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH (Sách giáo khoa Địa lý 8, NXBGD Việt Nam – 2015)Phần II (30 điểm)Anh (chị) hãy trả lời các câu hỏi sau đây và hướng dẫn học sinh thực hiện các câu hỏi này.Câu 1 Chứng minh khí hậu nước ta có tính đa dạng, thất thường. Cho biết sự đa dạng, thất thường của khí hậu nước ta do những ngyên nhân nào?Câu 2Cho bảng số liệuLượng mưa của trạm Huế và TP Hồ Chí MinhTháng123456789101112Huế161,362,647,151,682,1116,795,3104,0473,4795,6580,6297,4TP.Hồ Chí Minh13,84,110,550,4218,4311,7293,7260,8327,0266,7116,548,3(Nguồn SGK Địa lý 8, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2015)Từ bảng số liệu trên và kiến thức đã học, phân tích sự khác nhau trong chế độ mưa của Huế và TP.Hồ Chí Minh.PHẦM III (20 điểm)Anh (chị) hãy xử lý 2 tình huống sư phạm sau:Tình huống 1: Đầu giờ học, giáo viên kiểm tra bài cũ. Một học sinh xung phong lên bảng nhưng trả lời chưa đúng, kết quả không cao.Gặp tình huống này, anh (chị) xử lý thế nào? Vì sao?Tình huống 2: Trong giờ học, một số học sinh mất trật tự, đùa nghịc trong lớp. Cô giáo đã đuổi những học sinh đó ra khỏi lớp. Anh (chị) có đồng ý với cách xử lý của cô giáo không? Vì sao? Anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào? HẾT Lưu ý: Thí sinh không mang theo bất kì tài liệu nào. Giám thị không được giải thích gì thêm ... UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP.HÀ NỘI – NĂM 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ... UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP.HÀ NỘI – NĂM 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ... UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP.HÀ NỘI – NĂM 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ
 • 12
 • 81
 • 2

Bộ đề thi viên chức năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi

Bộ đề thi viên chức năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi
... Luật viên chức thông qua A 2011 B.2012 C.2009 D.2010 Câu 13 Luật quy định viên chức; quyển, nghĩa vụ viền chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập A Luật viên chức. .. định luật viên chức năm 2010 quy định khác pháp luật liên quan A hoạt động nghề nghiệp viên chức B hoạt động nghiệp vụ viên chức C hoạt động chuyên ngành tra D hoạt động chuyên môn công chức Câu... 11 Công việc nhiệm vụ gán với chức danh nghề nghiệp chức danh quản lý tương ứng xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập
 • 10
 • 140
 • 0

BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 2019

BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 2019
Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh ... tree Danh từ không đếm (Uncountable nouns): Một danh từ xếp vào loại không đếm đặt số đếm trước người hay vật không hợp lý Muốn đếm, ta phải thơng qua đơn vị đo lường thích hợp Phần lớn danh từ... Last year it wasn’t as cold as this year A This year it is as colder than last year B This year it is colder than last year C This year it isn’t as cold as last year D This year it isn’t colder than... Loại Danh từ cụ thể (concrete nouns): man, river, Peter, Daisy Danh từ trừu tượng (abstract nouns): happiness, beauty, health… b Loại Danh từ chung (common nouns): table, man, wall Danh từ
 • 72
 • 49
 • 0

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019
... MB: 09872 655 25 C Lập, quản lí hồ sơ viên chức; thực chế độ báo cáo quản lí viên chức thuộc phạm vi quản lí D.Tất đáp án Câu hỏi 20 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm... tuyển làm viên chức cơng tác vùng dân tộc thi u số người dân tộc thi u số có chứng tiếng dân tộc thi u số cấp có thẩm quyền cơng nhận D Tất đáp án Câu 33 Theo điều 26, Luật giáo dục 20 05: Học sinh... phổ cập giáo dục B Đơn vị ba năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục C Đơn vị bốn năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục D Đơn vị năm năm liền không trì kết phổ cập giáo dục Câu hỏi 50 Đơn vị
 • 14
 • 35
 • 0

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 10, NGÀY 15 07 2019

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 10, NGÀY 15 07 2019
... đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức Nếu khơng trí với kết đánh giá phân loại viên chức quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền D Nội dung đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức; ... tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi công tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời... lên D Từ 36 tháng tuổi trở lên Câu 21 Bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn không năm? A 03 năm B 05 năm C 06 năm D 04 năm Câu 22 Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản
 • 15
 • 29
 • 0

ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019

ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019
... phổ cập giáo dục B Đơn vị ba năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục C Đơn vị bốn năm liền không trì kết phổ cập giáo dục D Đơn vị năm năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục Câu hỏi 50 Đơn vị... tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi công tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời... thêm nội dung Câu 43.Theo điều 39 Luật Giáo dục 20 05: Giáo dục đại học có mục tiêu? A.3 B C .5 D Câu hỏi 44 Theo điều 39 Luật Giáo dục 20 05: Nội dung giáo dục phải có tính? A Tính đại B Tính phát
 • 15
 • 43
 • 0

NGÀY 18 7 2019 bộ đề THI VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019

NGÀY 18 7 2019 bộ đề THI VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019
... trước ngày điểm d, khoản 5, Điều 29? A Từ 45 ngày B Ít 45 ngày C Từ 30 ngày D Ít 30 ngày Câu hỏi 540: Thời hạn biệt phái không năm? A năm B năm C năm D năm Câu hỏi 541: Không biệt phái viên chức. .. ngày C 45 ngày D Ít 45 ngày Câu hỏi 536.Trường hợp viên chức bị ốm đau, bị tai nạn điều trị tháng liên tục phải báo trước ngày A 30 ngày B ngày C Ít ngày D Ít ngày Câu hỏi 537: Viên chức làm việc... điều kiện chức vụ quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục; Câu hỏi 547: Viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn năm? A.5 năm B.3 năm C.Không năm D Không năm; Câu hỏi 548 Viên chức quản lí
 • 32
 • 24
 • 0

NGÀY 27 7 2019 đáp án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 13

NGÀY 27 7 2019 đáp án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 13
... tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời... tư sáng tạo phát hiện, giải vấn đề chuyên môn D Tất đáp án Câu hỏi 40 Theo điều 41, Luật Giáo dục 2005: “Chương trình giáo dục đại học thể mục tiêu ”? A Mục tiêu giáo dục đại học B Mục tiêu giáo. .. dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập B Quá trình tổ chức để công dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thi u theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo dục tiểu học giáo dục trung học
 • 16
 • 34
 • 0
1 2 3 4 .. >