Tổng hợp tài liệu :

Vấn đề đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vùng kinh tế trọng điểm phía nam tt

Một số vấn đề liên quan tới lao động trong các Doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài

Một số vấn đề liên quan tới lao động trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Luận văn : Một số vấn đề liên quan tới lao động trong các Doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài . ThảoCHƯƠNG IMỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DN VỐN ĐTNN VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG.I .Một số vấn đề liên quan tới lao động trong các DN vốn DTNN.Đặc. chấp lao động trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài. Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp về vấn đề liên quan đến lao động trong các doanh nghiệp
 • 36
 • 737
 • 10

Tài liệu Đăng ký lại của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu pdf

Tài liệu Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư pdf
. Đăng ký lại của các doanh nghiệp vốn ĐTNN trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp. các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 3. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp
 • 6
 • 387
 • 0

Một số vấn đề pháp lý bản bảo vệ quyền lợi của người lao động việt nam tại các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài

Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động việt nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
. 1.2.2. Quyền lợi bản của ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 1.2.2.1. Những quyền lợi bản của người lao động Việt Nam. Việt Nam tại các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài cần được bảo vệ a) Người lao động tại doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài được đảm bảo quyền tự
 • 19
 • 673
 • 1

Luận văn kinh tế Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại đồng nai

Luận văn kinh tế Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại đồng nai
. đến các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Với đề tài của nhóm tác giả Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc. làm tăng động lực làm việc cho nhân viên thì đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Đồng Nai đƣợc hình. - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các doanh nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. - Qua bài nghiên cứu sẽ giúp cho doanh nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngoài
 • 108
 • 1,070
 • 12

đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố đà nẵng

đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố đà nẵng
. cứu và thực tiễn công tác tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng tôi chọn đề tài Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại các khu công. ra đình công tại doanh nghiệp. HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 1 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG. Trang 4 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng Số lượng các cuộc đình công tại Việt Nam từ 2003-2008 Trong tổng
 • 25
 • 675
 • 2

Một số vấn đề pháp lý bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài

Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
. ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam 1.2.2. Quyền lợi bản của ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh 2 nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. chấp lao động tại doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc bảo vệ quyền lợi của 10 người lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp vốn đầu tư. nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam, đội ngũ và quyền lợi bản của người lao động Việt Nam Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật về quyền lợi của người lao động Việt Namvấn đề
 • 131
 • 685
 • 1

Tiểu luân ảnh hưởng của quá trình sản xuất công nghiệp đến vấn đề đình công của công nhân trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài (FDI)

Tiểu luân ảnh hưởng của quá trình sản xuất công nghiệp đến vấn đề đình công của công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
. Tiểu luân: Ảnh hưởng của quá trình sản xuất công nghiệp đến vấn đề đình công của công nhân trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài (FDI) 1. Đặt vấn đề Quá trình phát triển công nghiệp. xuất công nghiệp đến vấn đề đình công của công nhân trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài (doanh nghiệp FDI)” sẽ đi sâu tìm hiểu vấn đề này và hy vọng sẽ làm sáng tỏ được vấn đề đang. Hậu quả của những vụ đình công trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài. Như phần tính chất của các cuộc đình công đã đề cập đến, hầu hết những cuộc đình công trong doanh nghiệp đều được
 • 25
 • 406
 • 0

Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài (FDI) ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam trong tình hình hiện nay
Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài (FDI) ở Việt Nam trong tình hình hiện nay . thời. - Hoạt động thanh tra hành chính được tiến hành theo Đoàn thanh tra; hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành theo Đoàn thanh tra hoặc do Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành. quyền hạn của quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. - Thanh tra lao động là hoạt động thanh tra của quan nhà nước thẩm quyền. dựng kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Bộ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc
 • 18
 • 2,096
 • 73

Đình công trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao TPHCM

Đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao TPHCM
. “ình công trong các doanh nghip vn u t nc ngoài ti khu ch xu!t, khu công nghip và khu công ngh cao thành ph H Chí Minh: Nguyên nhân và gi i pháp” ∃c thc hin nh6m giúp cho các. c<ng nh tìm kim c s khoa hc ca các cu#c ình công trong các doanh nghip FDI hot #ng trong các khu ch xu!t, khu công nghip và khu công nghê cao  thành ph H& Chí Minh. Ph. #ng các nguyên nhân liên quan n ngi lao #ng 37 2.3 M#t s các cu#c ình công tiêu biu  các khu ch xu!t, khu công nghip và khu công ngh cao 38 2.3.1 Các cu#c ình công do nguyên
 • 96
 • 181
 • 3

Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trên địa bàn thành phố hà nội (TT)

Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố hà nội (TT)
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN1. Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài là phạm trù kinh tế, thể hiện mối quan hệ kinh tế giữa những người lao động với chủ doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài; phản ánh những nhu cầu, động khách quan của người lao động tham gia vào các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài 2. cấu lợi ích kinh tế bao gồm: (1) Lợi ích kinh tế trực tiếp: Tiền công, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội, bảo hiểm); (2) Lợi ích kinh tế gián tiếp: Điều kiện môi trường làm việc; đào tạo nâng cao tay nghề; đảm bảo đời sống tinh thần. 3. Một số kết quả và hạn chế của việc thực hiện lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 20002014. (1) Kết quả: Giải quyết việc làm cho người lao động; tiền công, tiền thưởng tăng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm; môi trường và điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện. (2) Hạn chế: Tiền lương, tiền thưởng còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động; nhiều chủ doanh nghiệp chưa quan tâm thỏa đáng đến quyền lợi của người lao động; còn chậm lương, sa thải công nhân, không đóng bảo hiểm theo quy định, thiếu nhà ở và đời sống tinh thần của người lao động chưa được bảo đảm. 4. Ba nhóm giải pháp bản nhằm thực hiện tốt lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp vốn dầu nước ngoài: (1) Nhóm giải pháp về phía Nhà nước: Hoàn thiện môi trường kinh doanh; Hoàn thiện chế, chính sách hoạt động bảo đảm lợi ích cho người lao động; Hỗ trợ của nhà nước về đào tạo người lao động trong các doanh nghiệp; Nâng cao trách nhiệm của quan Nhà nước, chính quyền địa phương trong quản lý các doanh nghiệp; Tăng cường sự kết hợp giữa các quan chức năng trong giải quyết vấn đề lợi ích kinh tế của người lao động; Khuyến khích, tôn vinh các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài thực hiện tốt lợi ích kinh tế của người lao động. (2) Nhóm giải pháp về phía người lao động: Nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; Nâng cao hiểu biết luật pháp; Nâng cao ý thức, kỷ luật. (3) Nhóm giải pháp về phía doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài: Nâng cao ý thức chấp hành luật pháp Việt Nam của các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài; Xác định bảo đảm lợi ích kinh tế của người lao động đồng thời cũng chính là bảo đảm lợi ích kinh tế cho chủ doanh nghiệp; Phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn sở; Cần tạo môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện trong doanh nghiệp cho người lao động; Chủ doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài thường xuyên tìm hiểu về phong tục, tập quán, quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp. . L
 • 27
 • 309
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ VAI TRÒ của CÔNG đoàn TRONG NÂNG CAO ý THỨC XHCN CHO CÔNG NHÂN ở các DOANH NGHIỆP vốn đầu nước NGOÀI của TỈNH ĐỒNG NAI

LUẬN văn THẠC sĩ  VAI TRÒ của CÔNG đoàn TRONG NÂNG CAO ý THỨC XHCN CHO CÔNG NHÂN ở các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI của TỈNH ĐỒNG NAI
Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của GCCN Việt Nam. Công đoàn vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng GCCN trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Vai trò này đã được Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và luật Công đoàn khẳng định. Từ khi ra đời, trải qua các chặng đường lịch sử gian khổ và quang vinh của đất nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rõ vai trò của mình. Đặc biệt là trong tuyên truyền giáo dục ý thức chính trị XHCN cho GCCN để GCCN giác ngộ và từng bước hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Công đoàn Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đã xứng đáng là sở xã hội chính trị của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước và là trường học cộng sản chủ nghĩa của GCCN.
 • 52
 • 423
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ của tổ CHỨC CÔNG đoàn TRONG các DOANH NGHIỆP vốn đầu nước NGOÀI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội góp PHẦN GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ xã hội

LUẬN văn THẠC sĩ  PHÁT HUY VAI TRÒ của tổ CHỨC CÔNG đoàn TRONG các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội góp PHẦN GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ xã hội
Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân; là trường học XHCN, chỗ dựa tin cậy của người lao động Việt Nam, chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta. Trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển của GCCN Việt Nam, công đoàn đã từng bước trưởng thành, thể hiện rõ vai trò của là một tổ chức đoàn thể CT XH, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của công nhân, viên chức lao động, góp phần to lớn xây dựng GCCN, viên chức nhà nước, cùng với hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng môi trường chính trị xã hội ổn định đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng
 • 107
 • 516
 • 3

Phân tích làm sáng tỏ về chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệpvấn đề chuyển giá đối với các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp

Phân tích làm sáng tỏ về chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp
Cùng với quá trình phát triển của đời sống kinh tế xã hội, thuế ra đời và tồn tại khách quan, là điều kiện vật chất quan trọng để nhà nước tồn tại và phát triển. Hiện nay, nhiều loại thuế khác nhau, được quy định, hướng dẫn áp dụng chi tiết trong nhiều văn bản khác nhau của hệ thống pháp luật về thuế. Một trong số các loại thuế mà pháp luật thuế quy định phải kể đến thuế thu nhập doanh nghiệp, một loại thuế khá phổ biến và góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Và nhóm 3 xin trình bày một vài khía cạnh về loại thuế này qua phần bài tập của nhóm với đề tài: “Phân tích làm sáng tỏ về chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệpvấn đề chuyển giá đối với các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp”
 • 16
 • 844
 • 0

Vấn đề đình công trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài vùng kinh tế trọng điểm phía nam tt

Vấn đề đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vùng kinh tế trọng điểm phía nam tt
... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN HƯNG VẤN ĐỀ ĐÌNH CƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆPVỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Chuyên ngành Mã số : Quản lý Kinh tế :9340410... Luận án sẽVẤN đượcĐỀ bảoĐÌNH vệ trước CƠNG Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp học việnNGHIỆP Học Viện Khoa TRONG CÁC DOANH VỐN HọcNƯỚC Xã HộiNGỒI ĐẦU VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Vào hồi... tơi chọn đề tài Vấn đề đình cơng doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam làm Luận án Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế Mục tiêu nội dung nghiên cứu luận
 • 30
 • 34
 • 0

Vấn đề đình công trong các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài vùng kinh tế trọng điểm phía nam tt

Vấn đề đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vùng kinh tế trọng điểm phía nam tt
... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN HƯNG VẤN ĐỀ ĐÌNH CƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆPVỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Chuyên ngành Mã số : Quản lý Kinh tế :9340410... Luận án sẽVẤN đượcĐỀ bảoĐÌNH vệ trước CƠNG Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp học việnNGHIỆP Học Viện Khoa TRONG CÁC DOANH VỐN HọcNƯỚC Xã HộiNGỒI ĐẦU VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Vào hồi... tơi chọn đề tài Vấn đề đình cơng doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam làm Luận án Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế Mục tiêu nội dung nghiên cứu luận
 • 30
 • 29
 • 0
1 2 3 4 .. >