Tổng hợp tài liệu :

Thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính ở việt nam hiện nay tt tiếng anh

Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính việt nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện

Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở việt nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện
. VIỆT NAM 1.1. KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH HIỆN NAY 1.1.1. Khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính Khiếu nại. giải quyết khiếu nại hành chính Việt Nam. Chƣơng 2: Thực trạng Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay Việt Nam Chƣơng 3: Kết luận và kiến
 • 17
 • 1,050
 • 2

LUẬN VĂN: Vai trò của pháp luật tố tụng hành chính Việt Nam hiện nay ppt

LUẬN VĂN: Vai trò của pháp luật tố tụng hành chính ở Việt Nam hiện nay ppt
. hành những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về VAHC. 1.2. Vai trò của pháp luật tố tụng hành chính và những tiêu chí đánh giá 1.2.1. Vai trò của pháp luật tố tụng hành. chấp hành chính, mà chưa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện về vai trò của pháp luật tố tụng hành chính. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài Vai trò của pháp luật tố tụng hành. chính Việt Nam hiện nay để làm luận văn thạc sĩ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu liên quan tới vai trò của pháp luật tố
 • 96
 • 826
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH TÒA ÁN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH TÒA ÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... thống Tòa án tài chính; - Hệ thống Tòa án lao động; - Hệ thống Tòa án xã hội; - Hệ thống Tòa án hành Hệ thống Tòa án hành gồm 52 Tòa án hành khu vực, 16 Tòa án hành liên khu vực (bang) 01 Tòa án hành. .. điểm mô hình Tòa án hành quốc gia giới Một số mô hình tòa án hành giới mà lựa chọn để nghiên cứu là: 1.2.1 Mô hình tổ chức Tòa án hành cộng hòa Pháp (1- tr3) Cộng hòa Pháp quan Tòa án hành. .. hệ thống Tòa án Việt NamTòa hành Theo văn pháp luật này, Tòa án nhân dân cấp huyện có chức xét xử tranh chấp hành 2.3 Cơ cấu tổ chức Tòa án hành Việt Nam nước ta Tòa án hành thức thành lập
 • 55
 • 1,194
 • 1

LUẬN văn THẠC sĩ LUẬT học VAI TRÒ của các cơ QUAN THANH TRA NHÀ nước TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT các KHIẾU nại HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ LUẬT học  VAI TRÒ của các cơ QUAN THANH TRA NHÀ nước TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT các KHIẾU nại HÀNH CHÍNH ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Khiếu nại là quyền cơ bản của công dân, thực hiện quyền khiếu nại là một hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước. Giải quyết khiếu nại hành chính là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và là chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra nhà nước. Giải quyết tốt khiếu nại hành chính của công dân nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan nhà nước; góp phần ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển.
 • 121
 • 440
 • 1

Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự việt nam hiện nay tt

Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay tt
... Đặc điểm giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân 1.1.2.1 Giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân mang nét đặc thủ riêng biệt công tác thi hành án dân Khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân có đặc... GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Tình hình khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân năm gần Qua theo dõi công tác giải khiếu nại tố cáo thi hành. .. giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân Chương Thực trạng giải giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án dân nước ta nay; Chương Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại lĩnh vực thi hành án
 • 26
 • 280
 • 3

Áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của tòa án quân sự việt nam hiện nay (tt)

Áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của tòa án quân sự ở việt nam hiện nay (tt)
... XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN QUÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 CÁC QUAN ĐIỂM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN QUÂN SỰ Để đảm bảo ADPL xét xử sơ thẩm. .. dụng pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án hình Tòa án quân sự? Nội dung áp dụng pháp luật gì? Quy trình áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án hình Tòa án quân sự? 10 Thực tiễn áp dụng pháp luật Toà án. .. LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN QUÂN SỰ VIỆT NAM 2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án hình Toà án quân 2.1.1
 • 27
 • 112
 • 0

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)
Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt)Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay (tt) ... hành giải tranh chấp lao động cá nhân theo th tục xét xử sơ thẩm c a T a án nhân dân iệt Nam Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp lao động cá nhân theo th tục. .. luật giải tranh chấp lao động cá nhân theo thủ tục xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân 2.1.1 Ngu n tắc giải qu ết tranh chấp lao động cá nh n T a án nh n d n Khi t vụ án TCLĐ c a T ND theo th tục tố... tục xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân Thứ nhất, thẩm quyền giải TCLĐ cá nhân theo th tục xét xử sơ thẩm c a TAND cho thấy: Trong thời gian qua, trình giải vụ án TCLĐ cá nhân theo th tục xét xử sơ
 • 26
 • 162
 • 1

Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)

Quyền của người được thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (tt)
Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay (tt) ... thi hành án dân Việt Nam Chương 3: Quan điểm, giải pháp bảo đảm quyền người thi hành án dân Việt Nam Chương NHŨNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1... Khái niệm, đặc điểm quyền người thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm thi hành án dân sự, người thi hành án dân quyền người thi hành án dân Theo quy định Điều Luật Thi hành án dân năm 2008 (sửa đổi... GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Quan điểm bảo đảm quyền người thi hành án dân Việt Nam Thứ nhất, bảo đảm quyền người THADS cần quán triệt tuân thủ
 • 26
 • 60
 • 0

Pháp luật về đánh giá công chức hành chính việt nam hiện nay (tt)

Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở việt nam hiện nay (tt)
... DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ CƠNG CHỨC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN HIỆN NAY VIỆT NAM 3.1 Khái quát quy định pháp luật đánh giá cơng chức hành Việt Nam từ năm 1945 đến 3.1.1 Khái quát pháp luật đánh. .. pháp luật đánh giá cơng chức hành Chương 3: Thực trạng pháp luật đánh giá cơng chức hành thực tiễn áp dụng pháp luật đánh giá cơng chức hành quan Việt Nam Chương 4: Yêu cầu, quan điểm, giải pháp. .. luật đánh giá cơng chức hành đề cập đến khái niệm công chức, đánh giá công chức, nội dung đánh giá, đánh giá công chức thep kết thực thi công vụ….Tuy nhiên, quy định PL đánh giá cơng chức hành
 • 27
 • 80
 • 0

Văn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính việt nam hiện nay tt

Văn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở việt nam hiện nay tt
... chương, luận án Văn hóa pháp luật quan hành Việt Nam nay phân tích, làm rõ vấn đề lý luận văn hóa pháp luật quan hành chính; đánh giá thực trạng văn hóa pháp luật quan hành Việt Nam, những kết... luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo tính nghiêm minh luật pháp 17 Chương NÂNG CAO VĂN HÓA PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 4.1 Yêu cầu nâng cao văn hóa pháp luật quan hành - Yêu cầu... lý luận văn hóa pháp luật quan hành gồm:Khái niệm, nội dung, đặc điểm văn hóa pháp luật quan hành chính; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành, phát triển văn hóa pháp luật quan hành chính;
 • 27
 • 38
 • 0

Đánh giá chính sách bảo vệ môi trường đô thị việt nam hiện nay tt tiếng anh

Đánh giá chính sách bảo vệ môi trường đô thị ở việt nam hiện nay tt tiếng anh
... Vietnam, Journal of Social Sciences in Vietnam, Vol 4-2018 ISSN 1013-4328 PP 42-49 4) Nguyen Thi Thuy Hang et all (2017), Nuclear power safety policy in the world and implications for Vietnam,... Social Sciences of Vietnam, Vol 11 2017 ISSN 1013-4328 PP 118-125 5) Nguyen Thi Thuy Hang et all (2017), Policy Design in the Reduction of Greenhouse Gas Emission in Vietnam, Vietnam‟s Socio- Economic... year 2021-2030 and vision to year 2050 in Vietnam, International conference of Vietnam study V organized on 15-16th December 2016 in Hanoi, Vietnam ID: VS4.011 1 PREAMBLE Research motivation
 • 27
 • 37
 • 0

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm việt nam hiện nay tt tiếng anh

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở việt nam hiện nay tt tiếng anh
... 4.2.5 Adopting food safety standards At present, many countries and markets accept clean standard at the level of safety assurance for consumers and have worked out many management measures in order... threats and determinants on microorganism and chemical pollution for ice water at some ice water facilities in Hanoi city in 2015 PhD Nguyen Thanh Phong and PhD Lam Quoc Hung as title manager... safety management must be based on relevant technical standards and regulations promulgated by the competent State management agencies and standards applied by producers 10 2.1.5 Form of State management
 • 27
 • 40
 • 0

Quản lý nhà nước về địa giới hành chính cấp huyện việt nam hiện nay tt tiếng anh

Quản lý nhà nước về địa giới hành chính cấp huyện ở việt nam hiện nay tt tiếng anh
... report in written form to district-level People's Committees District People's Committee synthesizes the cases under the approval authority of the City People's Committee to report in written form... in Decision No 513 / QD-TTg dated May 2, 2012 of the Prime Minister and the Project of the Ministry of Home Affairs The Provincial People's Committee establishes a Committee to guide and implement... boundaries Provincial People's Committee assigns the Department of Home Affairs to advise the Chairman of the Provincial People's Committee to set up the Committee for Project Implementation; chair
 • 26
 • 43
 • 0

Án lệ hình sự việt nam hiện nay tt tiếng anh

Án lệ hình sự ở việt nam hiện nay tt tiếng anh
... under Vietnam Academy of Social Sciences, No 477, Nguyen Trai road- Thanh Xuan District - Hanoi Time: … hours, date………, month……… year 2019 The dissertation could be found at: - Vietnamese National... law approaches to precedent in Vietnam by Do Thi Mai Hanh completed at University of Wollongong, Australia (2011) 1.1.2 Overview of the research situation in Vietnam 1.1.2.1 The group of research... announcing and applying the precedent in Vietnam” by Chu Thanh Quang published in the Workshop Proceedings Precedent - Theory and practice in Vietnam and some countries held at Hanoi Law University
 • 28
 • 56
 • 0

Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính Việt Nam hiện nay.

Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay.
A.MỞ ĐẦU1B.NỘI DUNG1I.Một số vấn đề lý luận về quyết định hành chính11.Khái niệm quyết định hành chính12.Đặc điểm23.Phân loại quyết định hành chính3II.Đánh giá thực trạng ban hành quyết định hành chính Việt Nam hiện nay41.Những tích cực trong việc ban hành quyết định hành chính.42.Những bất cập, hạn chế trong ban hành quyết định hành chính53.Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính7C.KẾT LUẬN8 ... gồm định hành quy phạm định hành cá biệt Quyết định hành quy phạm định trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật hành chính; Quyết định hành cá biệt định quan hành Nhà nước ban hành. .. tính chất thoả hiệp, nể nang, dựa dẫm vào cấp - Ra định không thẩm quyền, không đủ pháp lý Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ban hành định hành Thứ nhất, thực quy định pháp luật ban hành. .. nghiệp, văn hóa, giáo dục… Đánh giá thực trạng ban hành định hành Việt Nam II Những tích cực việc ban hành định hành Qua nghiên cứu tình hình thực tế cho thấy nhìn chung việc ban hành văn quy phạm
 • 9
 • 87
 • 3

Hoạt động của đại biểu quốc hội việt nam hiện nay tt tiếng anh

Hoạt động của đại biểu quốc hội ở việt nam hiện nay tt tiếng anh
... a written proposal of at least 20% of voters in the area); Voters where MoC works and resides (with a written proposal of at least 20% of voters in the area); Central Committee of the Vietnam... MEMBER OF CONGRESS IN VIETNAM TODAY 4.1 The views to ensure the activities of MoC in Vietnam 4.1.1 Meet the requirements of building the Socialist Rule-of-Law State of Vietnamese 4.1.1.1 Superiority... in the activities of the Committees of the National Assembly; but in fact, the mechanism for other MoC to attend the activities of the National Council and the Committees of the National Assembly
 • 27
 • 36
 • 0

Thủ tục giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh việt nam hiện nay tt tiếng anh

Thủ tục giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh ở việt nam hiện nay tt tiếng anh
... cases settlement procedures? Secondly, what are the current procedures of anti-competitive cases settlement like? Thirdly, what is the situation of the anti-competitive cases settlement in Vietnam... cases settlement; an assessment of the existing provisions and the settlement practices so as to recommend orientations and measures in improvement of the anti competition proceedings in Vietnam... anti-competitive cases settlement in Vietnam currently They can be seen through: (I) the legal nature of the handling of anti-competitive cases; (II) orders and contents of anti-competitive cases settlement
 • 24
 • 8
 • 0

Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán theo pháp luật việt nam hiện nay tt tiếng anh

Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán theo pháp luật việt nam hiện nay tt tiếng anh
... following research theories: (i) Theory of trust relationship or representative relations of Berle and Means (1932); (ii) Business theory of Ronald Coase (1937) and Samuelson (1954); (iii) Theory of information... organization and operation of the securities investment fund in Vietnam today Theoretical and practical significances of thesis In terms of theory, it added to the general argument system about securities... Investment Company) established, function and operate under Vietnamese law + Scope of space: The thesis focuses on researching according to Vietnamese law Legislation on Securities investment fund of
 • 27
 • 23
 • 0

Thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính việt nam hiện nay tt tiếng anh

Thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính ở việt nam hiện nay tt tiếng anh
... Nguyen Thanh Thuy, (2008), Perfecting the Law on Civil Judgement Enforcement in Vietnam today, Doctoral Dissertation, Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration; Chu Thi Hoa... countries in the world and applicability in Vietnam, Ministry of Justice, p.23-40 and Pham Xuan Nam (2012), Administrative judgement enforcement in Vietnam - Current situation and perfect direction... Nguyen Thi Thuong Huyen (2012), Human rights guarantee in administrative judgement enforcement in Vietnam, University-level scientific research project, Ho Chi Minh City University of Law; Nguyen Thi
 • 27
 • 22
 • 0
1 2 3 4 .. >