Tổng hợp tài liệu :

Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh hòa bình (tt)

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu kinh doanh bất động sản tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
Luận văn gồm có 2 chương:Chương 1: Thực trạng hoạt động đầu kinh doanh bất động sản tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex).Chương 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu kinh doanh bất động sản tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex). . tài Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu kinh doanh bất động sản tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) . kinh doanh bất động sản tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex). Chương 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu
 • 32
 • 749
 • 2

Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
. hướng nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc 78 78 4.1.2. Quan điểm, định hướng nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 82. cầu quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh 14 1.2.3. Hiệu quả quản lý chi thường xuyên NSNN 27 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh 29 1.3. Kinh nghiệm quản. trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 54 3.3. Phân tích hiệu quả quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc. 69 3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả
 • 110
 • 1,806
 • 27

Đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp

Đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp
. I: Thực trạng đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước tại Tỉnh Bắc Ninh. Chương II: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước tại Tỉnh. đề tài Đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp để làm rõ thực trạng đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN tại tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn. phát triển vốn đầu xây dựng cơ bản tại 2 năm này không cao. Tỷ lệ vốn đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên tổng vốn đầu xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai
 • 59
 • 441
 • 5

Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại Thái Nguyên giai đoạn 20162020

Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại Thái Nguyên giai đoạn 20162020
... Thỏi Nguyờn giai on 2016-2020 Vi nhng lý ú tụi chn : Nõng cao hiu qu qun lý chi thng xuyờn ngõn sỏch nh nc cp tnh ti Thỏi Nguyờn giai on 20162020 lm ỏn tt nghip chng trỡnh Cao cp lý lun chớnh... ng tỡnh ngha ) Khon chi ny chim t trng khụng ln tng chi thng xuyờn, thng chim khon t 1,52% n 1,69% tng s chi thng xuyờn NSNN cp tnh V chi qun lý hnh chớnh, bao gm cỏc khon chi cho hot ng ca cỏc... õy l khon chi m bo trỡ hot ng ca b mỏy chớnh quyn cp tnh v l khon chi chim t trng cao th (ng sau chi s nghip) tng chi thng xuyờn ngõn sỏch tnh hng nm (chim t 15,73% - 17,54% so vi tng chi thng
 • 52
 • 197
 • 1

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH QUẢNG BÌNH (tt)

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH QUẢNG BÌNH (tt)
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ) ... TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Tổng quan đầu xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước. .. 1: Cơ sở khoa học đầu xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đầu xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà. .. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TÂNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 Phương hướng nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đầu xây dựng sở hạ tầng
 • 26
 • 139
 • 0

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ) ... nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện quản lý nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 4 Đối. .. nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận chung đầu. .. đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước
 • 111
 • 124
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh hòa bình

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh hòa bình
... QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu xây dựng từ ngân sách Nhà nước 1.1.1 Dự án đầu 1.1.1.1 Khái niệm dự án đầu Dự án. .. thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng địa bàn tỉnh Hòa Bình cần thiết Vì vậy, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước tỉnh Hòa. .. Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tƣ xây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc .4 1.1.1 Dự án đầu tƣ 1.1.2 Quản lý dự án đầu .15 1.1.3 Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân
 • 107
 • 132
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ) ... QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu xây dựng từ ngân sách Nhà nước 1.1.1 Dự án đầu 1.1.1.1 Khái niệm dự án đầu Dự án. .. thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng địa bàn tỉnh Hòa Bình cần thiết Vì vậy, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước tỉnh Hòa. .. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tƣ xây dựng từ ngân sách Nhà nƣớc .4 1.1.1 Dự án
 • 107
 • 103
 • 1

Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)

Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)
Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ) ... 1.1 Lý luận chung chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh 1.1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.2 Chi thường xuyên NSNN cấp tỉnh 1.2 Những vấn đề lý luận quản lý chi thường xuyên. .. trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 54 3.3 Phân tích hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc 69 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quản lý. .. địa phương nước nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN cấp tỉnh rút học cho Vĩnh Phúc - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc, kết quả, hạn
 • 110
 • 217
 • 3

Hoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình
... nghĩa đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 ƯỜ 1.2 Quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 18 1.2.1 Nguyên tắc quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn. .. quản lý quản lý vốn đầu xây dựng hoàn thành tốt nhiêm ƯỜ vụ giao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu xây dựng ln tận tình hướng dẫn chủ TR đầu Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu xây dựng. .. Hoàn thiện quản lý nhà nước công tác lập, giao quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu xây dựng nguồn vốn NSNN 88 ƯỜ 3.2.3 Hoàn thiện quản lý nhà nước công tác tổ chức thực dự án đầu xây dựng
 • 132
 • 22
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình
... trò đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 13 1.1.3 Ý nghĩa đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 1.2 Quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước. .. dụng vốn đầu xây dựng 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn NSNN 1.2.2.1 Xây dựng hệ thống văn quản lý đầu xây dựng nguồn vốn NSNN Việc thực đầu xây dựng nguồn vốn. .. quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Bình; Đối ng phạm vi nghiên cứu Đối ng nghiên cứu luận văn: Quản lý nhà nước đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà
 • 132
 • 65
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình
... nghĩa đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 ƯỜ 1.2 Quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 18 1.2.1 Nguyên tắc quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn. .. Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Bình; Đối ng phạm vi nghiên cứu Đối ng nghiên cứu luận văn: Quản lý nhà nước đầu xây dựng từ nguồn. .. tự đầu xây dựng; phân định rõ trách nhiệm quyền hạn quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, tổ chức vấn nhà thầu trình đầu xây dựng Quản lý nhà nước đầu xây dựng vốn ngân sách nhà nước
 • 132
 • 30
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình
... trò đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 13 1.1.3 Ý nghĩa đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 1.2 Quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước. .. dụng vốn đầu xây dựng 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn NSNN 1.2.2.1 Xây dựng hệ thống văn quản lý đầu xây dựng nguồn vốn NSNN Việc thực đầu xây dựng nguồn vốn. .. quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Bình; Đối ng phạm vi nghiên cứu Đối ng nghiên cứu luận văn: Quản lý nhà nước đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà
 • 132
 • 18
 • 0

Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc

Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh vĩnh phúc
... Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC 78 4.1 Quan điểm, phương hướng nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc ... chế quản lý chi thường xuyên yêu cầu nhiệm vụ quan quản lý sử dụng NSNN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Với lý đó, tơi chọn đề tài: Nâng cao hiệu Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH 1.1 Lý luận chung chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh 1.1.1 Ngân sách nhà nước
 • 130
 • 71
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Hoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình ... đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 13 1.1.3 Ý nghĩa đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 ƯỜ 1.2 Quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước. .. Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Bình; Đối ng phạm vi nghiên cứu Đối ng nghiên cứu luận văn: Quản lý nhà nước đầu xây dựng từ nguồn. .. vốn đầu xây dựng 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn NG vốn NSNN 1.2.2.1 Xây dựng hệ thống văn quản lý đầu xây dựng nguồn vốn NSNN ƯỜ Việc thực đầu xây dựng nguồn vốn
 • 132
 • 49
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý đầu xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình
... nghĩa đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 ƯỜ 1.2 Quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 18 1.2.1 Nguyên tắc quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn. .. Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Bình; Đối ng phạm vi nghiên cứu Đối ng nghiên cứu luận văn: Quản lý nhà nước đầu xây dựng từ nguồn. .. tự đầu xây dựng; phân định rõ trách nhiệm quyền hạn quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, tổ chức vấn nhà thầu trình đầu xây dựng Quản lý nhà nước đầu xây dựng vốn ngân sách nhà nước
 • 132
 • 6
 • 0

Nâng cao hiệu quả đầu công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh hòa bình tt

Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh hòa bình tt
... pháp nâng cao hiệu đầu cơng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình Chương LÝ LUẬN VỀ ĐẦU CƠNGHIỆU QUẢ ĐẦU CÔNG TỪ VỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 LÝ LUẬN VỀ ĐẦU CÔNGĐẦU CÔNG TỪ... hình đầu cơng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình 2.1.2.1 Quy mơ vốn đầu công từ vốn ngân sách nhà nước tổng vốn đầu toàn xã hội Trong cấu tổng đầu tồn xã hội, vốn đầu cơng từ. .. phương quản lý lớn vốn đầu công trung ương quản lý 13 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU CÔNG TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH HỊA BÌNH 2.2.1 Mức độ đóng góp đầu cơng từ vốn ngân sách nhà nước
 • 24
 • 16
 • 0

Nâng cao hiệu quả đầu công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh hòa bình (tt)

Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh hòa bình (tt)
... pháp nâng cao hiệu đầu cơng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình Chương LÝ LUẬN VỀ ĐẦU CƠNGHIỆU QUẢ ĐẦU CÔNG TỪ VỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 LÝ LUẬN VỀ ĐẦU CÔNGĐẦU CÔNG TỪ... hình đầu cơng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình 2.1.2.1 Quy mơ vốn đầu công từ vốn ngân sách nhà nước tổng vốn đầu toàn xã hội Trong cấu tổng đầu tồn xã hội, vốn đầu cơng từ. .. phương quản lý lớn vốn đầu công trung ương quản lý 13 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU CÔNG TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH HỊA BÌNH 2.2.1 Mức độ đóng góp đầu cơng từ vốn ngân sách nhà nước
 • 24
 • 22
 • 0

Nâng cao hiệu quả đầu công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình

Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình
... đầu công hiệu đầu công từ vốn ngân sách nhà nước Chương Thực trạng hiệu đầu cơng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình Chương Giải pháp nâng cao hiệu đầu công từ vốn ngân sách nhà. .. lý đầu công từ vốn ngân sách nhà nước 33 1.2 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU CÔNG TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 36 1.2.1 Khái niệm hiệu đầu công từ vốn ngân sách nhà nước. .. nhà nước tỉnh Hòa Bình Chương LÝ LUẬN VỀ ĐẦU CƠNGHIỆU QUẢ ĐẦU CÔNG TỪ VỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 LÝ LUẬN VỀ ĐẦU CÔNGĐẦU CÔNG TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm đầu
 • 178
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >