Tổng hợp tài liệu :

CƠ sở THỰC TIỄN của tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG THCS

Biện pháp chỉ đạo hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học sở trên địa bàn tỉnh bắc kạn

Biện pháp chỉ đạo hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh bắc kạn
Rất rất hay ! . ./0G] ^Tự đánh giá của sở giáo dục phổ thông là hoạt động tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá của sở giáo dục phổ thông căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT. ):)$ '*+,] ^Chất lượng giáo dục trường trung học sở là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông và giáo dục trung học sở được quy định tại Luật Giáo dục_ `CaQ 12 C +*/*<*=>7 "$%4!24;P4Hn6.)r@ +x.)D27!Q"$%24IKAH6$O! 424HLLO2'A$?2HM:L+ .bL+xHIrQ6?.@OA<HL6$#$2 H+2$7<4+F#$2A6OA#$%] =dI"$Fc]^Quản. định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường sở giáo dục khác. Việc kiểm định chất lượng giáo dục
 • 99
 • 1,336
 • 4

skkn một số kinh nghiệm bước đầu về việc tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường thcs phong thủy

skkn một số kinh nghiệm bước đầu về việc tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục ở trường thcs phong thủy
. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS PHONG THỦY A. PHẦN MỞ ĐẦU I.Lý do chọn đề tài: Năm. định chất lượng giáo dục( KĐCLGD) là hoạt động đánh giá sở giáo dục (CSGD) bao gồm tự đánh( TĐG) giáđánh giá ngoài để xác định mức độ CSGD đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục( TCĐGCLGD). thực tế, chưa thấy ai phổ biến kinh nghiệm về công việc này, nên đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC của trường chúng tôi đang là vấn đề còn
 • 15
 • 488
 • 1

quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường thcs ở thành phố thái bình

quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường thcs ở thành phố thái bình
. tác tự đánh giá các trƣờng THCS ở thành phố Thái Bình 35 2.2. Thực trạng về công tác quản lý hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục của Hiệu trƣởng các trƣờng THCS ở thành phố Thái Bình. Hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục bậc THCS ở thành phố Thái Bình. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục của Hiệu trƣởng các trƣờng THCS. 1.1.2. Tự đánh giá của sở giáo dục phổ thông Tự đánh giá của sở giáo dục phổ thông là hoạt động tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá của sở giáo dục phổ thông căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá
 • 119
 • 472
 • 4

skkn KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục NHÀ TRƯỜNG

skkn KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục NHÀ TRƯỜNG
I. TÊN ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG.II. ĐẶT VẤN ĐỀ:Mục đích kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của sở giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; thông báo công khai với các quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để quan chức năng đánh giá và công nhận sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Điều 3 Chương I của Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông).Kiểm định chất lượng nhà trường được thực hiện theo quy trình sau:1. Tự đánh giá của nhà trường.2. Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.3. Đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu có) nhà trường.4. Công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục. Đó là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GDĐT ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, nhân lực, sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.Trong năm học 20082009, trường Tiểu học Số 3 Nam Phước là một trong 2 trường đầu tiên của tỉnh Quảng Nam được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Nhà trường hội đủ các điều kiện để tổ chức hoạt động tự đánh giá và đăng ký kiểm định chất lượng (Theo khoản 1 Điều 7 Chương I Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông). Chính vì vậy, trong năm học 20092010, trường Tiểu học Số 3 Nam Phước được PGDĐT Duy Xuyên và SGDĐT Quảng Nam chọn nhà trường là một trong những trường đi đầu trong việc thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng để được đăng kí kiểm định chất lượng và nhân rộng mô hình. Qua thực hiện tổ chức hoạt động tự đánh giá, chúng tôi rút ra được những kinh nghiệm và mạnh dạn chọn đề tài “Kinh nghiệm thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường”. Đề tài được nghiên cứu trên phạm vi quy trình tự đánh giá của sở giáo dục phổ thông . . KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG. II. ĐẶT VẤN ĐỀ: Mục đích kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục. thực hiện theo quy trình sau: 1. Tự đánh giá của nhà trường. 2. Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường. 3. Đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu có) nhà trường. 4. Công nhận nhà trường. Luật Giáo dục. - “Kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông” là hoạt động đánh giá sở giáo dục phổ thông về mức độ đáp ứng các Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối
 • 18
 • 361
 • 4

Kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học sở tại thành phố hải phòng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học của bộ giáo dục và đào tạo luận văn ths giáo dục học 60 1 pdf

Kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở tại thành phố hải phòng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học của bộ giáo dục và đào tạo  luận văn ths giáo dục học 60 1 pdf
... giá chất lượng giáo dục trường trung học Bộ Giáo dục Đào tạo Chương 2: Thực trạng kiểm định chất lượng giáo dục trường Trung học sở theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học. .. dục Đào tạo thành phố Hải Phòng 15 CHƢƠNG SỞ LÍ LUẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ THEO TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRƢỜNG TRUNG HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO... học Bộ Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng Chương 3: Một số biện pháp đạo kiểm định chất lượng giáo dục trường Trung học sở theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học Bộ Giáo
 • 130
 • 595
 • 1

LUẬN văn THẠC sĩ QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục ở các TRƯỜNG TIỂU học HUYỆN KIM bôi, TỈNH hòa BÌNH

LUẬN văn THẠC sĩ  QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục ở các TRƯỜNG TIỂU học HUYỆN KIM bôi, TỈNH hòa BÌNH
Hiện nay, cuộc cách mạng khoa họccông nghệ phát triển ngày càng mạnh mẽ, kinh tế tri thức vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Trong bối cảnh đó, Giáo dục và Đào tạo đã trở thành nhân tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Nhận thức được điều đó, Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Giáo dục và Đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” 2. ... chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình - Khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học huyện. .. cứu Hoạt động giáo dục trường tiểu học huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình * Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa. .. hoạt động, khái niệm chất lượng giáo dục khái niệm tự đánh giá chất lượng giáo dục, đưa quan niệm tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục sau: Tổ chức hoạt động tự đánh chất lượng giáo
 • 94
 • 335
 • 6

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện vĩnh linh, tỉnh quảng (tt)

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện vĩnh linh, tỉnh quảng (tt)
... sở lý luận quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học + Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng. .. sở lý luận biện pháp quản lý hoạt động TĐG chất lượng giáo dục trường Tiểu học - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động TĐG chất lượng giáo dục trường Tiểu học huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng. .. 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường .10 1.2.2 Chất lượng giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục 14 1.2.3 Kiểm định chất lượng giáo dục, TĐG chất lượng giáo dục 16 1.2.4 Quản
 • 14
 • 119
 • 0

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường đại học tài nguyên và môi trường hà nội

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội
... Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Giả thuyết khoa học Nếu biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. .. biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1... luận quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Chƣơng
 • 118
 • 87
 • 0

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường đại học tài nguyên và môi trường hà nội (tt)

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội (tt)
... quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học tài nguyên môi trường Hà Nội - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học tài nguyên môi trường. .. trạng quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên. .. trình hoạt động tự đánh giá, cơng tác quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học: CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN
 • 24
 • 95
 • 0

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)
Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dụctrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Luận văn thạc sĩ) ... cứu Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Giả thuyết khoa học Nếu biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Luận văn. .. hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội 64 2.3.4 Thực trạng công tác kiểm tra hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Tài nguyên. .. trạng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội 47 2.2.3 Thực trạng triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi
 • 118
 • 135
 • 3

Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo ở học viện chính trị

Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục  đào tạo ở học viện chính trị
... niệm tổ chức, tổ chức hoạt động khái niệm tự đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo, đưa quan niệm tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo sau: Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất. .. công tác tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo Học viện Chính trị Đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo Học viện Chính trị đáp ứng... Những yêu cầu tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo Học viện Chính trị 3.2 Biện pháp tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo Học viện Chính trị 3.3 Khảo
 • 98
 • 58
 • 0

sở lý LUẬN về QUẢN lý tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

CƠ sở lý LUẬN về QUẢN lý tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG
sở lý LUẬN về QUẢN lý tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG sở lý LUẬN về QUẢN lý tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG sở lý LUẬN về QUẢN lý tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG ... giáo dục thường xun) - Kinh phí cho hoạt động - Nội dung quản lý tự đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông - Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông. .. diện GD, đổi quản lý nhà trường - Nội dung trình tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Trung học phổ thơng - Mục đích, ý nghĩa q trình tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Trung học phổ thơng... lượng giáo dục thực định kỳ phạm vi nước sở giáo dục Kết kiểm định chất lượng giáo dục công bố công khai để xã hội biết giám sát” [22] - Quản lý nhà trường quản lý tự đánh giá chất lượng giáo dục
 • 35
 • 68
 • 0

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường THCS ở thành phố thái bình

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường THCS ở thành phố thái bình
... tự đánh giá chất lượng giáo dục bậc THCS thành phố Thái Bình 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Hiệu trưởng trường THCS thành phố Thái Bình Giới... tự đánh giá trường THCS thành phố Thái Bình Những biện pháp để thực tốt công tác quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Hiệu trưởng trường THCS thành phố Thái Bình, thúc đẩy chất lượng. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM ANH ĐỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS Ở THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
 • 139
 • 49
 • 1

quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục các trường dạy nghề quân đội hiện nay

quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục các trường dạy nghề quân đội hiện nay
... chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 1.2 Nội dung quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường dạy nghề quân đội Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường dạy nghề quân đội. .. PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ QUÂN ĐỘI HIỆN NAY 3.1 Những yêu cầu quản lý hoạt động tự đánh giá chất 58 lượng giáo dục trường dạy nghề quân đội 58... niệm quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường dạy nghề quân đội Tự đánh giá chất lượng giáo dục phận, khâu trình đánh giá, với đánh giá tạo nên hoạt động đánh giá hoàn chỉnh Để hoạt
 • 113
 • 47
 • 0

BIỆN PHÁP tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục các TRƯỜNG TRUNG học sở HUYỆN tân lạc, TỈNH hòa BÌNH

BIỆN PHÁP tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN tân lạc, TỈNH hòa BÌNH
... Tân Lạc để đảm bảo hiệu tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục * Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học sở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình phải đảm bảo tính... Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học sở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình phải bảo đảm tính mục đích cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục Trong trình tổ chức hoạt động. .. dục để sách, biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục năm - Biện pháp tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học sở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình - Nâng cao
 • 42
 • 10
 • 0

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS
1. Phần mở đầu1.1. Lí do chọn đề tàiĐể đáp ứng được yêu cầu của đổi mới và nâng cao chất lượnggiáo dục là cần phải triển khai công tác thu thập thông tin về chất lượng dạy học của nhà trường, trên sở đó các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục là một vấn đề luônđược xã hội quan tâm vì tầm quan trọng hàng đầu của nó đối với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp phát triển nền giáo dục Việt Nam hiện nay nói riêng. Kiểm định chất lượng giáo dục(KĐCLGD) là một giải pháp quản lý chất lượng nhằm đưa ra những kết quả tin cậy bằng cách kiểm soát các điều kiện, quá trình tổ chức giáo dục thông qua những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số ở các lĩnh vực bản của hệ thống giáo dục cũng như của các sở giáo dục. Bằng nhận thức và ý thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của công tác KĐCLGD, bằng việc triển khai công tác KĐCLGD một cách tích cực, khách quan, trung thực, toàn bộ các sở giáo dục dần dần sẽ tạo ra được những chuyển biến mới, hình thành văn hóa chất lượng trong mỗi sở giáo dục, mỗi cán bộ quản lý giáo dục, người dạy, người học để từ đó, chất lượng giáo dục được đảm bảo và không ngừng được cải tiến, nâng cao.Như vậy, tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường hiện nay là công việc hết sức quan trọng mà trong đó giải pháp nào để thực hiện tốt việc tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. Chính vì thế, bản thân chọn đề tài “Giải pháp thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS” để làm đề tài nghiên cứu trong suốt năm học.1.2. Điểm mới của đề tài:Thông qua việc nghiên cứu đề tài nhằm tìm ra giải pháp tốt để các trường THCS tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí để từ đó xây dựng được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục và các biện pháp thực hiện đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục trong nhà trường nhăm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và đăng ký kiểm định chất lượng.Cách thức nêu trong đề tài là sở giúp các trường định hướng cách làm một cách tuần tự khi chưa nắm chắc hoặc chưa hiểu rõ tự đánh giá hay đánh giá ngoài là như thế nào.Qua nội dung được trình bày trong đề tài giúp bản thân và các hiệu trưởng trường THCS nâng cao năng lực quản lý chất lượng giáo dục trong thời gian qua và tự đánh giá để cải tiến quản lý các hoạt động giáo dục trong thời gian tới nhằm tạo hiệu quả chất lượng giáo dục cao nhất. 2. Phần nội dung2.1. Thực trạng của việc tự đánh giáXuất phát từ thực tiễn của Nhà trường trong những năm qua việc lưu trữ hồ trường nền nếp, đầy đủ; phần lớn quy tụ về một đầu mối (phòng lưu trữ) góp phần thuận lợi cho việc tìm minh chứng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong bước đầu triển khai tự đánh giá đó là: Kiểm định chất lượng, tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng là những công việc mới lạ đối với nhà trường. Đặc biệt là cách tiếp cận tự đánh giá theo tiêu chuẩn(tiêu chí) dựa trên minh chứng (cách phân tích minh chứng, viết báo cáo tiêu chí(tiêu chuẩn) mã hóa minh chứng...); Một thách thức khác đối với nhà trườnghoạt động tự đánh giá mới đưa vào trường học, chưa trở thành hoạt động thường kỳ, không đưa vào kế hoạch năm học, do đó không tránh khỏi bị động; Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá thường là lãnh đạo nhà trường, các cán bộ chủ chốt trong trường, nhân viên, giáo viên uy tín... Các thành viên này kiêm nhiệm nhiều việc, vừa phải lo nhiệm vụ chuyên môn của mình vừa bận nhiều công việc ở trường, nên không đầu được thời gian thõa đáng cho hoạt động tự đánh giá; Các nhóm chuyên trách được thành lập với nhiều thành viên tham gia, bước đầu chưa được tập huấn bồi dưỡng các kĩ thuật thu thập, xử lý thông tin, minh chứng, chưa biết cách viết báo cáo; Hội đồng tự đánh giá và nhóm chuyên trách vì thiếu kinh nghiệm, nên lúng túng bị động trong chỉ đạo; Trong thu thập minh chứng, các nhóm chuyên trách do thiếu kinh nghiệm nên gặp nhiều khó khăn trong việc xác định mức độ phù hợp của minh chứng với nội hàm trong mỗi tiêu chí; Khi viết báo cáo tiêu chí, các nhóm chuyên trách lúng túng không biết nên phân tích các minh chứng thế nào cho trúng. Một số báo cáo các tiêu chí còn tính chủ quan, không dựa trên minh chứng; văn phong báo cáo tiêu chí không thống nhất (do nhiều người viết), nhiều chỗ dễ dẫn đến trùng lặp và chưa đáp ứng yêu cầu của báo cáo tự đánh giá phục vụ mục đích cải tiến nâng cao chất lượng và đăng ký kiểm định chất lượng, đòi hỏi phải sửa đi, sửa lại nhiều lần; Kinh phí đầu cho tổ chức tự đánh giá còn hạn hẹp...2.2. Giải pháp thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS XNhư ta biết, tự đánh giá là một hoạt động hoàn toàn mới mẻ đối với nhà trường. Nhận thức của lãnh đạo các trường về kiểm định chất lượng nói chung và tự đánh giá nói riêng rất khác nhau.Kinh nghiệm cho thấy ở trường nào mà Hiệu trưởng, hội đồng tự đánh giá nhận thức thức đúng, thực sự quan tâm, đầu công sức, chỉ đạo sát sao thì hoạt động tự đánh giá của trường thực hiện đúng quy trình và đạt hiệu quả. Chính vì vậy, trong triển khai hoạt động tự đánh giá, Hiệu trưởng nhà trường tiến hành thực hiện các bước sau đây:2.2.1. Quán triệt vai trò ý nghĩa của kiểm định chất lượngtự đánh giáTrong triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường, Hiệu trưởng nhất thiết phải quán triệt các nội dung sau đây trong tập thể sư phạm nhà trường và hội đồng tự đánh giá:Thứ nhất: Mục đích của kiểm định chất lượng:“Chất lượng sở giáo dục phổ thông” là sự đáp ứng của sở giáo dục phổ thông đối với các yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông được quy định tại Luật Giáo dục.“Kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông” là hoạt động đánh giá sở giáo dục phổ thông về mức độ đáp ứng các Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với từng loại sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.Mục đích kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông là xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của sở giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; thông báo công khai với các quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để quan chức năng đánh giá và công nhận sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.Thứ hai: Kiểm định chất lượng là một giải pháp quản lý chất lượng và hiệu quả nhằm các mục tiêu sau đây:Đánh giá hiện trạng nhà trường đáp ứng các tiêu chí đề ra trong bộ chuẩn (tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS) như thế nào tức là hiện trạng nhà trường chất lượng và hiệu quả ra sao?Đánh giá hiện trạng những điểm nào là điểm mạnh so với bộ chuẩn quy định.Đánh giá hiện trạng những điểm nào là điểm yếu so với bộ chuẩn quy định.Trên sở điểm mạnh và điểm yếu phát hiện được so với các tiêu chí, tiêu chuẩn trong bộ chuẩn, nhà trường định ra kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để phát triển.Và mục tiêu tối thượng của kiểm định chất lượng là xây dựng được văn hóa chất lượng cho nhà trường. Một sở xây dựng được văn hóa chất lượng sở khi mà mỗi thành viên trong nhà trường đều biết công việc của mình và của những người liên quan thế nào là chất lượng và nhờ đó biết chủ động không ngừng nâng cao chất lượng công việc của mình và góp cùng những người liên quan hành động theo chất lượng.Thứ ba: Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS:Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS được ban hành làm công cụ để trường THCS tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và để giải trình với các quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục THCS; để quan chức năng đánh giá và công nhận trường THCS đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; để cha mẹ học sinh lựa chọn trường cho con em của họ.2.2.2. Hiệu trưởng tham gia đầy đủ các lần tập huấn do SGDĐT và PGDĐT tổ chức (nếu có)Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng là những công việc mới lạ đối với nhà trường. Hơn thế nữa, hoạt động tự đánh giá lại mới đưa vào trường học, xưa nay chưa trở thành hoạt động thường kỳ; bên cạnh còn thiếu mô hình điểm để tham quan học tập; thiếu chuyên gia để hợp đồng vấn, hỗ trợ... do đó không tránh khỏi bị động. Ngoài ra, theo quy định Chủ tịch hội đồng tự đánh giá nhất thiết phải là Hiệu trưởng(Thủ trưởng đơn vị) mới đủ quyền lực trong triển khai tự đánh giá. Người đủ quyền lực mà không am hiểu tường tận công việc thì làm thế nào để triển khai hoạt động tự đánh giá trong nhà trường đạt hiệu quả. Chính vì vậy, trong các lần tập huấn do cấp trên tổ chức, cũng là dịp các chuyên gia kinh nghiệm báo cáo để cho ta am hiểu công việc; Hiệu trưởng bận công việc cũng phải dàn xếp tham gia, không nên ủy quyền cho người khác. 2.2.3. Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện tự đánh giá đúng quy định.Văn bản của cấp trên là kim chỉ nam cho hành động, mà đã là những quy định trong văn bản thì nhất thiết phải tuân theo và vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong triển khai kiểm định chất lượng đối với trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành rất nhiều văn bản, trước đây nhiều văn bản được ban hành áp dụng, song từ năm 2012 trở đi một số văn bản được bãi bỏ để thay thế các văn bản khác, hiện tại 5 văn bản chủ công mà Hiệu trưởng, cấp ủy, Ban giám hiệu, cán bộ cốt cán và các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá cần nghiên cứu triển khai và tổ chức thực hiện. Trong đó:2.2.3.1. Về văn bản pháp quy: Thông số 132012TTBGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2012 Ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học. Thông số 422012TTBGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên.2.2.3.2. Về văn bản hành chính (hướng dẫn):Văn bản số 8987BGDĐTKTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giáđánh giá ngoài sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên. Văn bản số 46KTKĐCLGDKĐPT, ngày 15 tháng 01 năm 2013, của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng, về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học. Văn bản số 2210BGDĐTKTKĐCLGD, ngày 12 tháng 05 năm 2015, của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục Mầm non, sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.Trong các văn bản trên, ngoài các văn bản pháp quy, cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn: văn bản số 8987BGDĐTKTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giáđánh giá ngoài sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên; văn bản số 46KTKĐCLGDKĐPT, ngày 15 tháng 01 năm 2013, của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng, về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học; văn bản số 2210BGDĐTKTKĐCLGD, ngày 12 tháng 05 năm 2015, của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục Mầm non, sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên để triển khai công tác tự đánh giá được thuận lợi.2.2.4. Triển khai thực hiện quy trình tự đánh giá: Để giúp các sở giáo dục phổ thông triển khai công tác tự đánh giá thuận lợi, Bộ GDĐT đã hướng dẫn quy trình tự đánh giá và các biểu mẫu phục vụ cho công tác tự đánh giá một cách cụ thể. Trong thực hiện quy trình tự đánh giá, Hiệu trưởng nhà trường tiến hành tổ chức thực hiện các bước như sau:Bước 1: Thành lập hội đồng tự đánh giáHội đồng tự đánh giá vai trò quyết định trong triển khai tự đánh giá, Hội đồng chức năng thẩm định, phê duyệt bản báo cáo tự đánh giá. Vì vậy, tham gia hội đồng tự đánh giá phải là cán bộ chủ chốt của nhà trường, nắm được các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn kiểm định và năng lực phân tích, đánh giá các hoạt động của nhà trường. Theo khoản 2 Điều 24 Chương III của Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Thông số 422012TTBGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2102 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), thành phần của Hội đồng tự đánh giá gồm: Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá là Hiệu trưởng;Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá là Phó Hiệu trưởng;Thư ký hội đồng tự đánh giá là thư ký hội đồng trường (trung tâm) hoặc tổ trưởng tổ văn phòng hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc trưởng các bộ phận khác (nếu có) của sở giáo dục;Các thành viên khác: Đại diện hội đồng trường đối với trường công lập hoặc hội đồng quản trị đối với trường thục; tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng, trưởng các bộ phận khác (nếu có); đại diện cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể.Ví dụ: DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ(Kèm theo QĐ số ngày tháng năm 20 )TTHọ và tênChức danh, chức vụNhiệm vụ1Hiệu trưởngChủ tịch HĐ2P.Hiệu trưởngP.Chủ tịch HĐ3NV Văn phòngThư ký HĐ4GV TT tổ XHUỷ viên HĐ5GV TT tổ TN Uỷ viên HĐ6Kế toán TTVPUỷ viên HĐ7GVTPT ĐộiUỷ viên HĐBước 2: Thành lập nhóm thư kýĐể triển khai hoạt động tự đánh giá, Chủ tịch Hội đồng thành lập nhóm thư ký. Nhóm thư ký từ 2 đến 3 người. Nhóm trưởng là một thành viên trong Hội đồng tự đánh giá. Nhóm thư kí vai trò quan trọng trong thu thập và chuẩn bị các tài liệu cho các giai đoạn tự đánh giá: thu thập minh chứng, thẩm định báo cáo tiêu chí, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, thẩm định báo cáo tự đánh giá....Chọn người vào nhóm thư ký không chỉ là người tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình mà còn phải năng lực tổ chức và năng lực soạn thảo văn bản.Có thể phân công một người phụ trách tổng hợp báo cáo 12 tiêu chuẩn (có 5 tiêu chuẩn chia cho 3 nhóm) và trong đó cử một nhóm nhóm trưởng là thư ký hội đồng phụ trách tổng hợp chung cho toàn bộ dự thảo báo cáo trình Hội đồng tự đánh giá thẩm định.Ví dụ: DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ NHÓM 1TTHọ và tênChức danh, chức vụNhiệm vụ1.Thư kí Hội đồng Nhóm trưởngTổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 1 và toàn bộ báo cáo2.Nhân viên Thiết bị ủy viên Tổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 33.Nhân viên Thư viện Tổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 3DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ NHÓM 2TTHọ và tênChức danh, chức vụNhiệm vụ4.GV TT tổ XH Nhóm trưởngTổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 4 5.Giáo viên Ủy viênTổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 46.Giáo viên Ủy viênTổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 5DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ NHÓM 3TTHọ và tênChức danh, chức vụNhiệm vụ7.GVTPT Đội Nhóm trưởngTổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 28.Giáo viên Ủy viênTổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 29.Giáo viên Ủy viênTổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 2Bước 3: Xây dựng kế hoạch tự đánh giáNhư ta biết, kế hoạch là một tập hợp những hoạt động được sắp xếp theo lịch trình, thời hạn, nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp tốt nhất… để thực hiện một mục tiêu cuối cùng đã được đề ra. Khi ta lập được kế hoạch thì duy quản lý của ta sẽ hệ thống hơn để thể tiên liệu được các tình huống sắp xảy ra; phối hợp được mọi nguồn lực của cá nhân, tổ chức để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, thể giữ vững “mũi tiến công” vào mục tiêu cuối cùng mình muốn hướng đến. Bên cạnh đó, cũng giúp ta dễ dàng kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện dự án của mình.Có thể nói, tự đánh giá là một quá trình liên tục được thực hiện theo kế hoạch, được giành nhiều công sức, thời gian, sự tham gia của các tổ chức và cá nhân trong nhà trường.Kế hoạch tự đánh giá do Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phê duyệt bao gồm các nội dung: mục đích và phạm vi tự đánh giá; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động; công cụ đánh giá; dự kiến các thông tin và minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí; thời gian biểu cho từng hoạt động (bao gồm thời gian cần thiết để triển khai tự đánh giá và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể).Thuận lợi ở đây, trong trình bày kế hoạch tự đánh giá được BGDĐT thống nhất theo mẫu chung; các tiểu mục trong phần của kế hoạch được trình bày theo quy định thống nhất (Phụ lục 2: Kế hoạch tự đánh giá, công văn số 8987BGDĐTKTKĐCLGD Vv hướng dẫn tự đánh giáđánh giá ngoài sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên). Dựa trên mẫu kế hoạch tự đánh giá chung này để nhà trường xây dựng kế hoạch tự đánh giá đúng quy định và phù hợp với thực tế.Trong triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường, việc xây dựng kế hoạch đòi hỏi hợp lý với các điều kiện về thời gian trong năm học, nguồn lực và đội ngũ tham gia viết báo cáo tự đánh giá cũng như mối quan hệ với chuyên gia vấn (nếu có). Nếu nhà trường dự định mời chuyên gia vấn hỗ trợ thì cần lên kế hoạch cụ thể về thời gian và mục đích của những đợt chuyên gia vấn đến làm việc tại ... đánh giá Đoàn đánh giá tỉnh + Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ Trên giải pháp công tác quản lý đạo nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý đạo việc thực công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường... thông triển khai công tác tự đánh giá thuận lợi, Bộ GD&ĐT hướng dẫn quy trình tự đánh giá biểu mẫu phục vụ cho công tác tự đánh giá cách cụ thể Trong thực quy trình tự đánh giá, Hiệu trưởng nhà trường... lục 2: Kế hoạch tự đánh giá, công văn số 8987/BGDĐTKTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá đánh giá ngồi sở giáo dục phổ thơng, sở giáo dục thường xuyên) Dựa mẫu kế hoạch tự đánh giá chung để nhà
 • 20
 • 42
 • 0

sở lý LUẬN về tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG TRUNG học sở

CƠ sở lý LUẬN về tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG TRUNG học cơ sở
... vật chất nâng cao chất lượng giáo dục hiệu hoạt động sở đào tạo Tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục Từ khái niệm: Tổ chức; đánh giá; giáo dục chất lượng giáo dục; tự đánh giá chất lượng giáo. .. chuẩn đánh giá chất lượng sở giáo dục Mục đích hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục là: Thứ nhất, điều chỉnh định mức chất lượng chất lượng phục vụ Việc tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng. .. thực hiệu hoạt động tự đánh giá sở tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT ban hành, góp phần đổi nâng cao chất lượng giáo dục Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục khâu quan
 • 55
 • 33
 • 0

sở THỰC TIỄN của tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG THCS

CƠ sở THỰC TIỄN của tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRƯỜNG THCS
... lượng giáo dục Tự đánh giá chất lượng giáo dục yêu cầu khách quan yếu tố tính định trường mục đích hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục giúp trường nhìn tổng thể chất lượng giáo dục từ... tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục, Ban Giám hiệu trường trung học sở nghiên cứu, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên văn sở tổ chức hoạt động tự đánh giá. .. đánh giá chất lượng giáo dục Từ kết tự đánh giá chất lượng giáo dục, nhiều trường đưa sách, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị nhà trường với quan, tổ chức tài
 • 56
 • 23
 • 0
1 2 3 4 .. >