Tổng hợp tài liệu :

mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số (đề số 02)

Phân loại phương pháp giải các bài toán về tiếp tuyến với đồ thị hàm số

Phân loại  phương pháp giải các bài toán về tiếp tuyến với đồ thị hàm số
Tài liệu tham khảo môn toán về phần Phân loại - Phương pháp giải các bài toán về tiếp tuyến với đồ thị hàm số; gồm các ví dụ và bài giải để bạn học tập và kiểm tra. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững thêm nhiều kiến thức căn bản về toán học nhé.
 • 38
 • 1,858
 • 9

Bai toan ve tiep tuyen cua do thi ham so doc

Bai toan ve tiep tuyen cua do thi ham so doc
. xxy(C). Biết tiếp tuyến đó song song với đờng thẳng y = 9x + 2009.Giải: Ta có xxy 63'2=. Do tiếp tuyến đó song song với đờng thẳng y = 9x +. hoc se c phat triờn khi hoc sinh c tham gia vao viờc suy nghi tim toi cach chng minh inh li, giai bai tõp toan, lam cac bai thc hanh Bi võy ờ co hiờu qua
 • 20
 • 1,500
 • 11

một số vấn đề về tiếp tuyến của đồ thị hàm số

một số vấn đề về tiếp tuyến của đồ thị hàm số
. Lạt Cho hàm số 2 x3x6 y x1 −+ = − , đồ thò (C) . Từ gốc toạ độ có thể kẻ được bao nhêu tiếp tuyến đến hàm số (C) , tìm toạ độ tiếp điểm Gọi (T) là tiếp tuyến của (C) QuaO Hệ số góc k ⎧ ⎨ ⎩ (T). hàm số ; đồ thò (C) 32 yx 3x 2=− + 1.Qua A(1,0) có thể kẻ được mấy tiếp tuyến với (C) . Hãy viết phương trình tiếp tuyến ấy 2.CMR không có tiếp tuyến nào khác của (C) song song với tiếp tuyến. hàm số 2 2 x y x + = − .Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thò hàm số đi qua A (-6,5) Phương trình đường thẳng qua A (-6,5) có hệ số góc là k : (6)ykx 5 = ++ , (d) (d) là tiếp tuyến của
 • 24
 • 925
 • 2

SKKN một số bài toán thường gặp về viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trong chương trình toán THPT

SKKN một số bài toán thường gặp về viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trong chương trình toán THPT
Chúng ta biết rằng: dạy học toán là dạy cho người học có năng lực trí tuệ, năng lực này sẽ giúp họ học tập và tiếp thu các kiến thức về tự nhiên và xã hội.Vì vậy, dạy toán không chỉ đơn thuần là dạy cho học sinh nắm được kiến thức, những định lý toán học.Điều quan trọng là dạy cho học sinh có năng lực, trí tuệ. Năng lực này sẽ được hình thành và phát triển trong học tập.Vì vậy cần giúp học sinh phát triển năng lực trí tuệ chung, bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng. . SKKN: Một số bài toán thường gặp về viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trong chương trình toán THPT MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ A,. thuộc đồ thị hàm số ( C ) SKKN: Một số bài toán thường gặp về viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trong chương trình toán THPT * Phương pháp: - Viết phương trình tiếp tuyến của h/s:. hệ số góc k phương trình có dạng: y=k.(x- 3)+0 -Để đường thẳng là tiếp tuyến của đồ thị hàm số thì: SKKN: Một số bài toán thường gặp về viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trong chương
 • 26
 • 5,229
 • 11

Bài tập về tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bài tập về tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Tài liệu bao gồm các bài tập được chọn lọc và phân chia thành các dạng bài về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Các em học sinh có thể tải về để làm bài tập luyện tập thêm. Các thầy cô sử dụng làm tài liệu giảng dạy một cách hiệu quả. . trình tiếp tuyến biết rằng tiếp tuyến cần tìm có hệ số góc nhỏ nhất trong các tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Bài 12. Cho hàm số: 3 2 y x 3x x= − + + . Viết phương trình tiếp tuyến biết rằng tiếp tuyến. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết rằng tiếp tuyến tạo với đường thẳng d: y 3x= một góc 45 0 . Dạng 3. Bài toán tiếp tuyến đi qua Bài 15. Viết phương trình tiếp tuyến của (C):. − biết tiếp tuyến đi qua 8 A 0; 3 −    ÷   . Bài 16. Viết phương trình tiếp tuyến của (C): 3 y 4x 3x= − + biết tiếp tuyến đi qua ( ) A 1;3 . Bài 17. Viết phương trình tiếp tuyến của
 • 2
 • 1,160
 • 9

SKKN Kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

SKKN Kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
. yếu đề cập đến phương pháp giải một số bài toán về phương trình (pt) tiếp tuyến của đồ thị hàm số và một số bài tập có liên quan. 2. Phương pháp nghiên cứu - Kinh nghiệm giảng dạy. - Tổng hợp,. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆN GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Người thực hiện: Nguyễn Thị Thức Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực: Toán. . Phương trình tiếp tuyến là y = - 6(x - 1) + 0 y = - 6x + 6. * Cách 2. Gọi phương trình tiếp tuyến d của đồ thị (C) là y = kx + b + d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) Hệ phương trình
 • 22
 • 975
 • 4

kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x)

kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x)
kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) . điểm của hai tiệm cận. 3. Bài toán 2: Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x), biết hệ số góc của tiếp tuyến 3.1. Dạng 1: Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x), . là: y = ( ) 0 ' xf (x - x 0 ) + f(x 0 ) 2. Bài toán 1: Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị y = f(x) tại một điểm 2.1. Dạng 1: Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x). (C),được y( 1) = 0 Phương trình tiếp tuyến là y = - 6(x - 1) + 0 y = - 6x + 6. * Cách 2. Gọi phương trình tiếp tuyến d của đồ thị (C) là y = kx + b + d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C)
 • 29
 • 722
 • 1

Bài tập về VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài tập về VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
I.Lý thuyết: Bài toán về tiếp tuyến với đƣờng cong:Cách 1: Dùng tọa độ tiếp điểmPhương trình tiếp tuyến có dạng: y = f’(x0). (x – x0) + y01.Lập phương trình tiếp tuyến với đường cong tại điểm M(x0, y0) thuộc đồ thị hàm số (tức là tiếptuyến duy nhất nhận M(x0; y0) làm tiếp điểm).Phương trình tiếp tuyến với hàm số (C): y = f(x) tại điểm M(x0; y0) ∈ (C)(hoặc tại h x = x0 ) có dạng: y =f’(x0).(x – x0) + y0.2.Lập phương trình tiếp tuyến d với đường cong đi qua điểm A (xA, yA) cho trước, kể cả điểmthuộc đồ thị hàm số (tức là mọi tiếp tuyến đi qua A(xA, yA)).Cho hàm số (C): y = f(x). Giả sử tiếp điểm là M(x0, y0), khi đó phương trình tiếp tuyến có dạng: y= f’(x).(x – x0) + y0 (d).Điểm A(xA, yA) ∈ d, ta được: yA = f’(x0). (xA – x0) + y0 => x0
 • 16
 • 799
 • 7

on thi dai hoc mon toan phan tiep tuyen bai toan ve tiep tuyen cua do thi ham so

on thi dai hoc mon toan phan tiep tuyen bai toan ve tiep tuyen cua do thi ham so
... tuyến đồ thị hàm số y x 3x 1(C) Biết tiếp tuyến song song với đ-ờng thẳng y = 9x + 2009 Giải: Ta có y' 3x 6x Do tiếp tuyến song song với đ-ờng thẳng y = 9x + 2009 nên tiếp tuyến có hệ số... không tránh khỏi thi u sót mang tính chủ quan Tác giả đề tài mong nhận đ-ợc ý kiến đóng góp quý thầy cô để sáng kiến đ-ợc hoàn thi n hơn./ Tài liệu tham khảo Tuyển tập chuyên đề luyện thi đại học... số y 2x (C) Viết pttt đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với x đ-ờng thẳng y = - x Giải: 14 Gia s Thnh c Ta có y ' www.daythem.com.vn Do hệ số góc tiếp tuyến k = -1 nên: ( x 1) x 3
 • 18
 • 131
 • 0

SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)

SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)
SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)SKKN Phương pháp giải một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x) ... hệ thống lại số dạng phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số đưa phương pháp giải phù hợp cho dạng Chủ yếu đề cập đến phương pháp giải số tốn phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số số tập có liên... Bài toán 2: Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số (C) : y  f  x  biết hệ số góc tiếp tuyến 9 3.3.1 Dạng 1: Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số (C) : y  f  x  biết hệ số góc tiếp. .. hàm hàm số y  f  x  điểm x0 hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm M  x0 ; f  x0   Hàm số y  f  x  có đạo hàm điểm x0 tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm M  x0 ; f  x0   có phương trình
 • 20
 • 189
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tìm hiểu bài toán về tiếp tuyến của đồ thị hàm số

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tìm hiểu bài toán về tiếp tuyến của đồ thị hàm số
... PHẦN IV HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 32 I Khảo sát thực tế .32 II Kết sau thực SKKN 32 KẾT LUẬN 33 PHỤ LỤC 35 Đề số 35 Đề
 • 44
 • 71
 • 0

45 bài toán về tiếp tuyến của đồ thị hàm số mức độ 1+2 nhận biết + thông hiểu (có lời giải chi tiết) image marked image marked

45 bài toán về tiếp tuyến của đồ thị hàm số  mức độ 1+2 nhận biết + thông hiểu (có lời giải chi tiết) image marked image marked
... pháp: Dựa vào toán tiếp tuyến đồ thị hàm số biết hệ số góc Cách giải: Ta có tiếp tuyến điểm cực đại có PT y = Câu 28: Chọn B Phương pháp: 15 +) Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f  x...  y' - y 0 + + - + -5 Vậy phương trình đường tiếp tuyến điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = -5 Câu 12: Chọn C Phương pháp: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f  x  điểm có hồnh độ x0 y ' ... Cho hàm số y  x  x  x  Tiếp tuyến đồ thị hàm số có hệ số góc nhỏ có phương trình A y  x  B y  x  C y  x  12 D y  x  Câu 22: Cho hàm số y  x  x  hệ số góc tiếp tuyến với đồ thị hàm
 • 22
 • 38
 • 1

50 bài toán về tiếp tuyến của đồ thị hàm số mức độ 3 + 4 vận dụng + vận dụng cao (có lời giải chi tiết) image marked image marked

50 bài toán về tiếp tuyến của đồ thị hàm số  mức độ 3 + 4 vận dụng + vận dụng cao (có lời giải chi tiết) image marked image marked
... 23- C 24- A 25-D 26-A 27-C 28-D 29-C 30 -B 31 -C 32 -A 33 -B 34 -C 35 -A 36 -D 37 -A 38 -D 39 -D 40 -C 41 -A 42 -C 43 - A 44 -D 45 -D 46 -C 47 -B 48 -B 49 -A 50- C Câu 1: Chọn D Phương pháp: + Tìm giao điểm đồ thị hàm. ..    4  m  1 m  Câu 33 : Chọn B Phương pháp: +) Tiếp tuyến đồ thị hàm số (C) có hệ số góc k  y ' tìm x để y’ đạt GTLN +) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hồnh độ vừa... thẳng nối tiếp điểm tiếp tuyến hệ số góc đồ thị hàm số bậc ba qua điểm uốn đồ thị hàm số (điểm uốn điểm thuộc đồ thị hàm số y  f  x  , có hồnh độ nghiệm phương trình y ''  0) Cách giải: Ta
 • 40
 • 34
 • 2

mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số

mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số
... ế ế ủ ố để ủ ố để ế ố ệ đồ − ướ đ − − ằ ế ế ủ để − − độ − ế ủ ố ầ ị đồđồđộ − − ả ấ ố độ đế ằ để ọ ậ độ ợ ấ ả độ ụ ị ự ộ ủ ố đồ ị ế ế ủ để ụ − − − − − ố để ế ổ ế ầ đồ − ủ ị để − − ậ ợ ọ độ... ọ độ − ấ ả ị đườ − ự ủ ố ẳ ủ − − ế − ế ủ đồ ị ố − đườ − ẳ − − ố đồ ị ế ế ủ ế để − độ ế ố − ế ủ đồ ị ố ươ − − − để ủ ụ ệ − ế ế ủ đồ ị ố đ ố độ − ộ ế ế ế đồ ả ẽ ị ố ị ủ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM... PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ộ ả ế ẽ ế ế đồ ị ố − để ệ ệ ế ế ủ đồ ị ố ế để đề ụ − − độ − ′ ′ ế ế ủ đồ ị ố đề để − ế − − ế ủ đồ ế ế ị ố ủ đồ đề − ị ố để − − − đề để − − BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM
 • 7
 • 8
 • 0

mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số (đề số 02)

mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số (đề số 02)
...  C  k  D  k  12 Câu 15 Số giao điểm tiếp tuyến đồ thị hàm số C  : y  x  x  điểm M có hồnh độ x  đồ thị hàm số C  A B C D Câu 16 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  điểm A1; 4 cắt... 21 Có vectơ tạo thành từ tiếp điểm tiếp tuyến với đồ thị hàm số  7  y  3x  x  1? Biết tiếp tuyến qua điểm M  ;  6  A B C D Câu 22 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm có hồnh... SOAB  7 3 x  x  x  có đồ thị C  Trong số tiếp tuyến C  có Câu 35 Cho hàm số y  tiếp tuyến  có hệ số góc lớn Khi tọa độ tiếp điểm tiếp tuyến  với đồ thị C   3 429  A  ;
 • 8
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >