Tổng hợp tài liệu :

KẾ HOẠCH dạy học LỊCH sử địa PHƯƠNG lớp 4 tiết 1

kế hoạch dạy học lịch sử 6789

kế hoạch dạy học lịch sử 6789
. đồ dựa vào kí hiệu bản đồ. - Sử dụng địa bàn để xác định phương hướng của đối tượng địa lí trên thực địa. - Biết vẽ sơ đồ lớp học trên giấy. của giấy, tương. - Sách giáo viên - Tập bản đồ địa lí 6 - Hình vẽ SGK phóng to - Nhiệt kế. - Khí áp kế - Thùng đo mưa - Bản đồ thế giới - Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của
 • 76
 • 464
 • 2

Một vài kinh nghiệm trong tổ chức biên soạn tài liệu dạy học lịch sử địa phương

Một vài kinh nghiệm trong tổ chức biên soạn tài liệu dạy học lịch sử địa phương
. việc biên soạn tài liệu dạy - học lòch sử đòa phương Trước khi bắt tay vào biên soạn tài liệu lòch sử đòa phương, những người biên soạn cần xác đònh mục đích, yêu cầu và ý nghóa của cuốn lòch sử. soạn. Tổ chức dạy thực nghiệm và rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh về nội dung lòch sửphương pháp dạy học. d/. Xây dựng đề cương biên soạn tài liệu Nội dung giảng dạy là do mỗi đòa phương biên soạn. là tài liệu thành văn thì ghi rõ theo thứ tự : tên tác giả, tên tài liệu, năm tháng biên soạn tài liệu, đòa chỉ lưu trữ tài liệu Việc tìm tòi và làm rõ sự thật lòch sử trong công tác biên soạn
 • 20
 • 598
 • 0

skkn sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử địa phương lớp 12 ở trường thpt hoằng hóa 3

skkn sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử địa phương lớp 12 ở trường thpt hoằng hóa 3
. Sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử trong dạy học lịch sử địa phương. 2. Hệ thống tranh, ảnh cần sử dụng: 3. Những phương pháp và hình thức tổ chức dạy học sử dụng tranh, ảnh. việc dạy học của bản thân ở trường THPT Hoằng Hoá 3. 4 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử và trong dạy học lịch sử địa phương. Sử dụng đồ dùng trực quan trong. 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA 3 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: SỬ DỤNG TRANH, ẢNH TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOẰNG
 • 21
 • 1,088
 • 0

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 7 pps

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 7 pps
. dựng phòng lịch sử Xây dựng phòng lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với việc dạy học lịch sử nói chung, đối với việc học lịch sử địa phương nói riêng. Phòng lịch sử là nơi lưu giữ và thể hiện. lịch sử phát triển của ngành giáo dục đào tạo. a) xây dựng lịch sử nhà trường - Công tác tổ chức nghiên cứu lịch sử nhà trường. Không hoàn toàn giống việc nghiên cứu lịch sử địa 112 phương, . lịch sử nói chung, lịch sử địa phương nó; riêng đang là những đòi hỏi cấp thiết. 3. Xây dựng lịch sử nhà trường, phòng lịch sử phòng truyền thống: Những năm qua việc nghiên cứu lịch sử địa
 • 17
 • 433
 • 2

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 6 pps

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 6 pps
. thức lịch sử dân tộc và lịch sử địa phương - Phát triển tư duy khoa học cho các em qua các hoạt động sưu tâm nghiên cứu và học tập lịch sử địa phương. - Góp phần bồi dưỡng thế giới quan và nhân. 2. Phương pháp sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử Tài liệu lịch sử địa phương được sử dụng theo nhiều phương pháp khác nhau ở cả những bài học nội khoá và các hình thức. học lịch sử ở thực địa. Bài học lịch sử thực địa cũng là bài học lịch sử nội khoá chỉ có điều nó không bị hạn chế về thời gian của tiết giảng, được tiến hành ở nơi xẩy ra sự kiện lịch sử
 • 17
 • 350
 • 3

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 5 potx

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 5 potx
. TIẾN HÀNH GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1. Soạn một bài giảng lịch sử địa phương để dạy học trong nhà trường phổ thông. Chương trình của bộ môn lịch sử ở trường phổ thông. phổ thông có quy định số tiết dành cho dạy học lịch sử địa phương nhưng lại không có bài học cụ thể. Tài liệu hướng dẫn dạy học lịch sử địa phương ở các Sở Giáo dục cũng nơi có, nơi không. Trong. - Tài liệu phải có ý nghĩa giáo dưỡng, giáo dục trong dạy học lịch sử. Tài liệu mang mối quan hệ chặt chẽ giữa tri thức lịch sử địa phươnglịch sử dân tộc, gắn liền giữa yêu cầu dạy, học
 • 17
 • 262
 • 4

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 4 pdf

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 4 pdf
. lãnh đạo ở địa phương, những người làm công tác nghiên cứu ở địa phương để tìm hiểu danh sách và địa chỉ của những nhân chứng lịch sử. Trên cơ sở đó ta sẽ trực tiếp khai thác tư liệu ở các nhân. nguồn sử liệu trong nghiên cứu lịch sử địa phương. Nhiều địa phương ở miền núi, những tên làng, tên đất, núi đèo, đồng ruộng gắn liền với những sự kiện hoặc truyền 64 thuyết lịch sử. Dựa vào. co đoàn nghiên cứu, đại diện lãnh đạo ở địa phương, đại diện (hoặc toàn thể) cơ quan chuyên môn sở tại, những nhân mối lịch sử, có thể mời thêm những người am hiểu về lịch sử địa phương, các
 • 17
 • 353
 • 4

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 3 pdf

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 3 pdf
. liệu lịch sử mới được bổ sung, hoàn thiện phục vụ tốt cho việc biên soạn và dạy học lịch sử địa phương ở nhà trường. 2) Các nguồn tài liệu trong nghiên cứu lịch sử của địa phương: Trong nghiên. thể sử dụng vào việc tuyên truyền giáo dục quần chúng ở địa phương hoặc sử dụng trong việc dạy - học lịch sử địa phương ở nhà trường. Tất nhiên bản thảo vẫn cần phải được tiếp tục bổ sung và. khảo cứu ở địa phương. Chằng hạn kiến nghị các cơ 39 quan chuyên môn có thẩm quyên trùng tu, bảo vệ hay xếp hạng di tích lịch sử v.v II. SƯU TẦM VÀ XỬ LÝ TƯ LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT
 • 17
 • 503
 • 6

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 2 ppt

TS ĐỖ HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC - LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT BẮC (TS ĐỖ HỒNG THÁI) Phần 2 ppt
. cầu sử dụng hình thức và phương pháp dạy, học lịch sử địa phương trong giờ nội khoá ở trường phổ thông. Từ năm học 1 920 - 1 921 , địa phương học đã đưa vào chương trình dạy học ở nhà trường và. ban nghiên cứu lịch sử Đảng ở các địa phương được thành lập, nhiều lớp bồi dưỡng nghiên cứu lịch sử địa phương được tổ chức. Các nhà nghiên cứu lịch sử, cán bộ, sinh viên các trường đại học. việc nghiên cứu và dạy, học lịch sử địa phương, đặc biệt ở khu vực miền núi. Điều cơ bản trước hết là đội ngũ giáo viên bộ môn lịch sử cần phải được trang bị phương pháp nghiên cứu lịch sử địa
 • 17
 • 406
 • 7

skkn tổ chức cho học sinh tham quan thực tế các di tích văn hóa và làng nghề để nâng cao hiệu quả dạy - học lịch sử địa phương ninh thuận

skkn tổ chức cho học sinh tham quan thực tế các di tích văn hóa và làng nghề để nâng cao hiệu quả dạy - học lịch sử địa phương ninh thuận
. kinh nghiệm và đúc kết thành đề tài Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế các di tích văn hóa và làng nghề để nâng cao hiệu quả dạy- học lịch sử địa phương Ninh Thuận . II. CÁC BƯỚC TIẾN. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THAM QUAN THỰC TẾ CÁC DI TÍCH VĂN HÓA VÀ LÀNG NGHỀ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY- HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG NINH THUẬN Lê Thị Thoa – GV Trường. quả khi dạy lịch sử địa phương, phần lịch sử kinh tế - văn hóa. Tuy nhiên, theo tôi có thể tiến hành để dạy học tất cả các phần của lịch sử địa phương (lịch sử cách mạng, lịch sử kinh tế, lịch
 • 11
 • 1,698
 • 2

nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương ở trường trung học phổ thông tỉnh phú thọ

nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương ở trường trung học phổ thông tỉnh phú thọ
. tài nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở biên soạn các bài học lịch sử địa phương và. phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT tỉnh Phú Thọ 105 4.2.1. Vận dụng dạy học theo dự án vào dạy học lịch sử địa phương 105 4.2.2. Vận dụng dạy. hình thức tổ chức dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT tỉnh Phú Thọ. - Đề xuất các phương pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương trường THPT tỉnh Phú Thọ. 7. Ý nghĩa của
 • 230
 • 725
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp văn học Dạy học lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học ở Hà Nam

Khóa luận tốt nghiệp văn học Dạy học lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học ở Hà Nam
Dạy học lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học ở Hà Nam .
 • 68
 • 615
 • 2
 • Kế hoạch bài dạy môn lịch sử địalớp 4 tuần 1 đến 10

  Kế hoạch bài dạy môn lịch sử địa lý lớp 4 tuần 1 đến 10
  ... học Chuẩn bị : Ôn tập KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : 11 / 10 / 2 010 Ngày dạy : 14 / 10 / 2 010 Môn : Lịch sử Tiết : Tên dạy : ÔN TẬP TUẦN : I/ MỤC TIÊU : - HS nắm tên giai đoạn lịch sử tiêu biểu học thời... lược lần thứ KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN : 10 Ngày soạn : 25/ 10 / 2 010 Ngày dạy : 28/ 10 / 2 010 Môn : Lịch sử Tiết : 10 Tên dạy : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT ( Năm 9 81 ) I/ MỤC... bị : Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN : Ngày soạn : 18 / 10 / 2 010 Ngày dạy : 21/ 10 / 2 010 Môn : Lịch sử Tiết : Tên dạy : ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN I/ MỤC TIÊU : -
  • 19
  • 495
  • 0

  SKKN sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử địa phương lớp 12 ở trường THPT hoằng hóa 3

  SKKN sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử địa phương lớp 12 ở trường THPT hoằng hóa 3
  ... Hoằng Hoá B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Sử dụng tranh, ảnh trực quan dạy học lịch sử dạy học lịch sử địa phương Sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử phương pháp hệ thống phương pháp dạy học lịch sử. .. “ sử dụng tranh, ảnh trực quan dạy học lịch sử địa phương lớp 12 trường THPT Hoằng Hoá 3 , để giúp thân trau dồi lí luận dạy học môn nói chung khả biết vận dụng vào việc dạy học thân trường THPT. .. Tranh ảnh thuộc nhóm đồ dùng trực quan tạo hình “có khả khôi phục lại hình ảnh người, đồ vật, biến cố lịch sử, kiện lịch sử cách chân thực” Nhưng tranh, ảnh lịch sử sử dụng dạy học lịch sử phản
  • 27
  • 209
  • 0

  Sáng kiến kinh nghiệm SKKN sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử địa phương lớp 12 ở trường THPT hoằng hóa 3

  Sáng kiến kinh nghiệm SKKN sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử địa phương lớp 12 ở trường THPT hoằng hóa 3
  ... Hoằng Hoá B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Sử dụng tranh, ảnh trực quan dạy học lịch sử dạy học lịch sử địa phƣơng Sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử phương pháp hệ thống phương pháp dạy học lịch sử. .. “ sử dụng tranh, ảnh trực quan dạy học lịch sử địa phƣơng lớp 12 trƣờng THPT Hoằng Hoá 3 , để giúp thân trau dồi lí luận dạy học môn nói chung khả biết vận dụng vào việc dạy học thân trường THPT. .. Tranh ảnh thuộc nhóm đồ dùng trực quan tạo hình “có khả khôi phục lại hình ảnh người, đồ vật, biến cố lịch sử, kiện lịch sử cách chân thực” Nhưng tranh, ảnh lịch sử sử dụng dạy học lịch sử phản
  • 24
  • 281
  • 0

  ứng dụng kinh nghiệm xử lý ảnh, phim và âm thanh vào thiết kế giáo án điện tử trong dạy học Lịch sử địa phương Kim Thành.

  ứng dụng kinh nghiệm xử lý ảnh, phim và âm thanh vào thiết kế giáo án điện tử trong dạy học Lịch sử địa phương Kim Thành.
  Phần 1: MỞ ĐẦUI. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Từ thời cổ đại, Xixêrông một chính trị gia nổi tiếng của Rô ma cổ đã nói: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”. Chính vì lẽ đó, sự hiểu biết về lịch sử dân tộc còn bao hàm cả sự am tường cần thiết về lịch sử địa phương, hiểu biết về quê hương, xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Hiểu từ mối quan hệ giữa lịch sử địa phươnglịch sử dân tộc. Các nhà sử học xưa đã nói: Sử để ghi chép việc, mà việc thì hay hoặc dở đều làm gương răn dạy cho đời sau. Không những vậy, các nước ngày xưa nước nào cũng đều có sử Sử phải tỏ rõ được sự phảitrái công bằng, yêu ghét, vì lời khen của Sử còn vinh dự hơn áo đẹp của vua ban, lời chê của Sử còn nghiêm khắc hơn búa rìu, Sử thực sự là cái cân, cái gương của muôn đời. Xuất phát từ những ý nghĩa to lớn trên, tôi muốn góp thêm một tiếng nói vào việc giảng dạy Lịch sử đặc biệt phần Lịch sử địa phương.II LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀILịch sử địa phương (LSĐP) là một bộ phận hợp thành lịch sử dân tộc, làm phong phú, sáng tỏ thêm cho lịch sử dân tộc. Việc giảng dạy LSĐP không chỉ giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn kiến thức lịch sử dân tộc mà quan trọng hơn là góp phần trực tiếp hình thành, bồi dưỡng cho học sinh (HS) tình yêu quê hương cội nguồn của lòng yêu nước.Từ nhiều năm nay, thực hiện chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục Đào tạo, hầu hết các địa phương đã biên soạn Tài liệu Lịch sử địa phương nhằm phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn trong trường phổ thông. Nguồn tài liệu lịch sử địa phương, với những loại hình đa dạng, phong phú, sinh động, là cơ sở cho học sinh hiểu được những biểu tượng lịch sử và các khái niệm, các sự kiện, hiện tượng được đúc kết ở các bài. Góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản cho thế hệ trẻ. Mọi sự kiện xảy ra trên quê hương, trên đất nước chúng ta trực tiếp hay gián tiếp quan hệ với sự phát triển chung của lịch sử dân tộc khác, hình thành quy luật phát triển chung của thế giới. Điều này sẽ giáo dục học sinh tính nhân văn và ý thức nghĩa vụ quốc tế đúng đắn. Góp phần rèn luyện những kĩ năng, thói quen, đặc biệt là phương pháp thực tiễn. Từ đó, góp phần hình thành ở học sinh phương pháp nghiên cứu khoa học, biết vận đụng kiến thức vào cuộc sống. Hiện nay, ở hầu hết các nhà trường phổ thông việc giảng dạy LSĐP được tiến hành chủ yếu trong các tiết học chính khóa trên lớp theo phân phối chương trình đã quy định. Trước đó, giáo viên (GV) cho HS về nhà tự tìm tư liệu (GV giới thiệu sách tham khảo, trang website,... cho HS tìm kiếm thông tin). Sau đó, khi đến tiết học, HS sẽ trình bày nội dung đã sưu tầm, chọn lọc. GV hướng dẫn, chỉnh sửa, bổ sung, kết luận về nội dung LSĐP được học. Đặc biệt, GV sẽ sử dụng tối đa phương pháp kể chuyện, miêu tả nhân vật lịch sử, tường thuật các trận đánh, các sự kiện lịch sử nổi bật của địa phương để tạo biểu tượng lịch sử và thông qua đó bồi dưỡng lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước và hứng thú học tập lịch sử của HS. Nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử mà các em được học đã gần gũi, thân quen, gắn bó qua các hoạt động xã hội khác (tham gia các cuộc thi, tham gia lễ hội, kỷ niệm ngày truyền thống). Từ đó, các em đã nắm bắt và hiểu bài khá nhanh. Điều đặc biệt, các em đã biết thêm những nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biếu ở ngay tại địa phương, làng xóm của mình tưởng như rất bình thường nhưng đã trở thành niềm tự hào của cả tỉnh, cả dân tộc, vang vọng khắp năm châu bốn bể. Đây chính là điêu kiện rất thuận lợi để đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương. Tuy nhiên, để phong phú thêm cho bài giảng của mình, kích thích sự tích cực học tập ở học sinh, một phương pháp hữu hiệu nhất là giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đặc biệt thiết kế các bài giảng có sử dụng tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ hoặc phim, âm thanh......Trong khuôn khổ của đề tài tôi mạnh dạn ứng dụng những kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp (những kinh nghiệm đã được công nhận) vào việc thiết kế bài giảng điện tử phục vụ việc dạy học Lịch sử địa phương chương trình THCS. Cụ thể, tôi ứng dụng kinh nghiệm xử lý ảnh, phim và âm thanh của giáo viên Nguyên Minh Phương (trong SKKN “Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh trên Microsoft Office Picture Manager, xử lý phim và âm thanh với Windows Movie Maker và tạo ô gõ chữ khi đang trình chiếu giáo án trên Power Point” ); Kinh nghiệm xử lí hình ảnh, đoạn phim đưa vào bài soạn giảng bằng chương trình MS PowerPoint của giáo viên Trần Trung Dũng (trong SKKN “Một số kỹ năng xử lí hình ảnh, đoạn phim trong soạn giảng bằng chương trình MS PowerPoint); đồng thời ứng dụng một số kỹ năng xử lý phim, ảnh, âm thanh ở một số tài liệu, trang mạng Internet Xuất phát từ lý do trên, tôi tập chung nghiên cứu và ứng dụng kinh nghiệm xử lý ảnh, phim và âm thanh vào thiết kế giáo án điện tử trong dạy học Lịch sử địa phương Kim Thành.III PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Thực trạng dạy học lịch sử địa phương của Giáo viên và HS ở trường THCS trên địa bàn huyện nhà. Tất cả đối tượng học sinh THCS từ lớp 6 đến lớp 8. IV MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực trạng dạy học môn Lịch sử, phần Lịch sử địa phương huyện Kim Thành, từ đó tìm ra phương pháp dạy học theo hướng tích cực để giảm bớt sự khô khan trong giờ học và đưa ra phương pháp bổ trợ nhằm kích thích sự hứng thú trong học tập ở các em. Nghiên cứu một số kinh nghiệm xử lí ảnh xử lý ảnh với Office Picture Manager và xử lí âm thanh, phim với Windows Movie Maker của một số tài liệu và SKKN của một số bạn đồng nghiệp như: “Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh trên Microsoft Office Picture Manager, xử lý phim và âm thanh với Windows Movie Maker và tạo ô gõ chữ khi đang trình chiếu giáo án trên Power Point” của giáo viên Nguyễn Minh Phương, SKKN “Một số kỹ năng xử lí hình ảnh, đoạn phim trong soạn giảng bằng chương trình MS PowerPoint” của giáo viên Trần Trung Dũng....Từ việc nghiên cứu nôi dung trên, giáo viên ứng dụng các kinh nghiệm đó vào việc thiết kế bài giảng điện tử. Đưa ra những ứng dụng trong CNTT vào dạy học. Để giúp học sinh ham hiểu biết và đam mê tiết học Lịch sử địa phương. Đồng thời giúp các em hiểu hơn về Lịch sử địa phương, các em thêm yêu thêm quý về quê hương đất nước mình....V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUXuất phát từ tình hình thực tiến của địa phươngphương pháp dạy học bộ môn, tôi lựa chọn các nhóm phương pháp sau để hoàn thiện đề tài:1. Nghiên cứu lý thuyết.Để viết sáng kiến này tôi đã tiến hành nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài gồm: Các Nghị quyết của Đảng về phương hướng phát triển giáo dục, các công văn, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương pháp đổi mới giáo dục của ngành. Các tạp chí, báo, các tài liệu khoa học về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm. Các sách, báo, tài liệu về ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng giáo án điện tử. Nghiên cứu lý luận về việc xử lý ảnh, phim, âm thanh trong SKKN của các bạn đồng nghiệp, của tài liệu trên mạng Inernet,... Các tài liệu liên quan đến Lịch sử địa phương. Đặc biệt tôi sử dụng bộ phim do đơn vị trường bạn làm sáng tạo kĩ thuật bộ môn Lịch sử đã đạt giải C cấp huyện 2. Quan sát phạm Tôi kết hợp quan sát điều tra thực trạng dạy học của giáo viên bằng các dự giờ, phỏng vấn giáo viên, trao đổi với tổ chuyên môn ở cùng trường, cùng huyện và các huyện bạn với quan sát điều tra ý thức học tập của học sinh bằng cách dự giờ nhiều lớp, đặc biệt trò chuyện với học sinh.3. Thực nghiệm phạm Tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm tại các lớp học về chương trình Lịch sử địa phương trong năm học 2012 2013. Sau khi dạy thực nghiệm tôi đã tiến hành đánh giá và tự rút ra kết luận để đối chiếu giữa các phương pháp dạy học khác nhau, từ đó rút ra phương pháp phù hợp nhất.VI ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUQua thực tế nhiều năm giảng dạy, tôi nhận thấy rằng: Đa số học sinh chưa hiểu và đam mê về lịch sử dân tộc nói chung và Lịch sử địa phương nói riêng. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên có rất nhiều từ nguyên nhân chủ quan đến những nguyên nhân khách quan. Nhưng nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là do bài giảng của giáo viên chưa có sức cuốn hút, chưa hay, chưa sinh động....Vì vậy, để cho bài giảng của giáo viên thu hút được học sinh ngoài những kiến thức cơ bản cần có thì một trong những vấn đề cơ bản nhất là bài giảng phải có tranh, ảnh, âm thanh thậm chí là những thước phim nhỏ. So với các SKKN của các bạn đồng nghiệp, trong đề tài này tôi đã tiến hành ứng dụng phối kết hợp các phương pháp nhằm xử lý ảnh, phim, âm thanh nhanh nhất. Từ những tư liệu đã xử lý được tôi tiến hành thiết kế giáo án điện tử phù hợp đặc trưng bộ môn giảng dạy. Đồng thời khắc phục các lỗi nhỏ trong thiết kế giáo án của các đồng nghiệp đã nêu trong SKKN nghiệm của mình để thiết kế giáo án được hay hơn, sinh động hơn.
  • 1
  • 54
  • 0

  KẾ HOẠCH dạy học LỊCH sử địa PHƯƠNG lớp 4 tiết 1

  KẾ HOẠCH dạy học LỊCH sử địa PHƯƠNG lớp 4  tiết 1
  ... tương ứng -Nhận xét – chốt ý - Giới thiệu số hình ảnh chùa Tòa Sen * Củng cố - dặn dò - Yêu cầu - Trò chơi Rung chng vàng ( câu) - GD: Lòng tự hào truyền thống quê hương -Giao việc Lớp 4/ 3 nhóm... Từng nhóm trình bày Thời gian Sự kiện 1 945 Nơi ni giấu CM 19 52 19 52 – Nhiều lần giặc đóng đồn 19 55 chùa, sãi kiên giữ sở CM 8 /19 58 Chùa che chở cán an tồn 10 /959 Giúp đồng chí Tiểu đồn Lý Thường... ấp Hóa Thành tránh càn quét giặc 19 62 Chùa bị phá dỡ để gom vào ấp chiến lược 19 6 3 -1 968 Chùa xây dựng lại; điểm tựa cho CM; nơi cất giấu tài liệu, quan tỉnh 19 6 8 -1 975 Tiếp tục sở CM; nhà chùa bảo
  • 2
  • 11
  • 0
  1 2 3 4 .. >