Tổng hợp tài liệu :

lý 10 tính tương đối của chuyển động 20

Bài 10.Tính tương đối của chuyển động-CT cộng vận tốc

Bài 10.Tính tương đối của chuyển động-CT cộng vận tốc
. – Quỹ đạo có tính tương đối. Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc 1. Tính tương đối của chuyển động - Vận tốc của vật trong các. Tiết 12. Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc I. Mục tiêu 1. Hiểu được chuyển độngtính tương đối, quỹ đạo, vận tốc của một
 • 4
 • 2,477
 • 10

Bài 10: Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc

Bài 10: Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc
. Kết luận: Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối. II. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC Hệ quy. 2,3  * Kết luận: Vận tốc tuyệt đối bằng tổng véctơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo. 2,31,21,3 V VV  += Công thức cộng vận tốc cho cả hai trường
 • 22
 • 1,932
 • 8

Bài 10. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC VẬN TỐC pot

Bài 10. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC VẬN TỐC pot
. chuyển động. Vận tốc của người đối với hệ qui chiếu đứng yên gọi là vận tốc tuyệt đối; Vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động gọi là vận tốc tương đối; vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối. Bài 10. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC VẬN TỐC A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được chuyển độngtính tương đối, các đại lượng động học như độ dời, vận tốc cũng có hướng tương. vận tốc của người (1) đối với bờ (3), là vận tốc tuyệt đối. v 1,2 là vận tốc của người (1) đối với bè (2), là vận tốc tương đối v 2,3 là vận tốc của bè (2) đối với bờ (3), là vận tốc
 • 5
 • 872
 • 1

Bài 10: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC docx

Bài 10: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC docx
. Bài 10: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Hiểu được chuyển độngtính tương đối, các đại lượng động học như độ dời, vận tốc có tính. tốc có tính tương đối. - Hiểu rõ các khái niệm vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối, vận tốc kéo theo và công thức cộng vận tốc, áp dụng giải các bài toán đơn giản. 1.2. Kĩ năng: - Tư duy lôgíc. SGK. - Tranh vẽ các ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ. 2.2. Học sinh: - Ôn tập về chuyển động cơ. 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 ( phút): Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của
 • 3
 • 443
 • 0

Vật lớp 10 cơ bản - TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC potx

Vật lý lớp 10 cơ bản - TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC potx
. chiếu chuyển động. 2. Công thức cộng vận tốc: a) Các khái niệm: + Vận tốc của một vật đối với HQC đứng yên, gọi là vận tốc tuyệt đối. + Vận tốc của một vật đối với HQC vận tốc tuyệt đối, vận. - Ghi nhận các khái niệm đó. tính tương đối. 2. Tính tương đối của vận tốc: Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối. . độ lớn của vận tốc tuyệt đối trong bài toán. - Xác định vectơ vận tốc chuyển động, gọi là vận tốc tương đối. + Vận tốc của HQC chuyển động đối với HQC đứng yên, gọi là vận tốc kéo
 • 6
 • 1,773
 • 4

Vật lớp 10 căn bản - TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC ppt

Vật lý lớp 10 căn bản - TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC ppt
. tính tương đối của vận tốc - Nêu và phân tích về tính tương đối của quỹ đạo. - Mô tả một thí dụ về tính tương đối của vận tốc. - Nêu và phân tích về tính tương đối của vận tốc. Hoạt động. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Hiểu được tính tương đối của chuyển động. - Trong những trường hợp cụ thể,. về tính tương đối của chuyển động. 2.2. Học sinh: - Ôn lại những kiến thức đã được học về tính tương đối của chuyển động. Gợi ý sử dụng CNTT Mô phỏng chuyển động tương đối với các vecto vận
 • 4
 • 897
 • 0

Vật 10 nâng cao - TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC VẬN TỐC potx

Vật lý 10 nâng cao - TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC VẬN TỐC potx
. chiếu chuyển động. Vận tốc của người đối với hệ qui chiếu đứng yên gọi là vận tốc tuyệt đối; Vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động gọi là vận tốc tương đối; vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC VẬN TỐC A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được chuyển độngtính tương đối, các đại lượng động học như độ dời, vận tốc cũng có hướng tương đối. . vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối, vận tốc kéo theo. -Xem hình H 10. 2 và tìm hiểu cách chứng minh công thức (10. 1) SGK. -Xem hình H 10. 3 và tìm hiểu cách chứng minh công thức (10. 2)
 • 7
 • 3,276
 • 7

Giáo án vật lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 10 : TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC pps

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 10 : TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC pps
. Giáo án vật lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 10 : TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Chỉ ra được tính tương đối của quỹ đạo và của vận. vectơ vận tốc, gia tốc của chuyển động tròn đều. Câu hỏi 2: Chu kỳ, tần số là gì ? Công thức tính ? Đơn vị đo ? 3.Hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Tìm hiểu về tính tương đối của chuyển động. . Tương tự kết luận gì về vận tốc của 1 chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau ? I. Tính tương đối của chuyển động 1. Tính tương đối của quỹ đạo 2. Tinh tương đối của
 • 7
 • 660
 • 1

Bài 10. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC VẬN TỐC ppt

Bài 10. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC VẬN TỐC ppt
. chiếu chuyển động. Vận tốc của người đối với hệ qui chiếu đứng yên gọi là vận tốc tuyệt đối; Vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động gọi là vận tốc tương đối; vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động. Bài 10. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC VẬN TỐC A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được chuyển độngtính tương đối, các đại lượng động học như độ dời, vận tốc cũng có hướng tương. (10. 1) trong đó v 1,3 là vận tốc của người (1) đối với bờ (3), là vận tốc tuyệt đối. v 1,2 là vận tốc của người (1) đối với bè (2), là vận tốc tương đối v 2,3 là vận tốc của bè (2) đối
 • 7
 • 466
 • 0

Bài 10: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC pps

Bài 10: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC pps
. Bài 10: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Hiểu được chuyển độngtính tương đối, các đại lượng động học như độ dời, vận tốc có tính. tốc có tính tương đối. - Hiểu rõ các khái niệm vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối, vận tốc kéo theo và công thức cộng vận tốc, áp dụng giải các bài toán đơn giản. 1.2. Kĩ năng: - Tư duy lôgíc. SGK. - Tranh vẽ các ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ. 2.2. Học sinh: - Ôn tập về chuyển động cơ. 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 ( phút): Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của
 • 4
 • 459
 • 0

bài giảng vật 10 bài 6 tính tương đối của chuyển động-công thức vận tốc

bài giảng vật lý 10 bài 6 tính tương đối của chuyển động-công thức vận tốc
. VẬT 10 BÀI :6 KIỂM TRA BÀI CŨ. ? 1 2 3 4 BÀI 6 : TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC. I. Tính tương đối của chuyển động. II. Công thức cộng vận tốc. kim tra bài. quỹ đạo có tính tương đối. C1: Qua các thí dụ trên em có nhận xét gì về vận tốc của một vật chuyển động? Từ đó rút ra nhận xét về tính tương đối của vận tốc. Trả lời: + Vận tốc của vật trong. CỦA CHUYỂN ĐỘNG. 1. Tính tương đối của quỹ đạo. Kết luận: SGK. 2. Tính tương đối của vận tốc. Kết luận: SGK. Tóm lại: Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu
 • 33
 • 1,673
 • 0

Ôn tập vật lớp 10 tính tương đối của chuyển động

Ôn tập vật lý lớp 10  tính tương đối của chuyển động
... C .chuyển động tròn D.vừa chuyển động tròn, vừa chuyển động tònh tiến 5.Tại trạng thái đứng n hay chuyển động xe ơtơ có tính tương đối? A) Vì chuyển động ơtơ quan sát hệ qui chiếu khác B) Vì chuyển động. .. trạng thái vật hệ quy chiếu khác điều sau sai? a .vật có vật tốc khác c .vật có hình dạng khác b .vật chuyển động với quỹ đạo khác d .vật đứng n chuyển động Khi khảo sát đồng thời chuyển động vật hệ... hỏa chuyển động Nhận xét sau không xác ? A Đối với đầu tàu toa tàu chuyển động chạy chậm B Đối với toa tàu toa khác đứng yên C Đối với nhà ga đoàn tàu có chuyển động D Đối với tàu nhà ga có chuyển
 • 4
 • 1,946
 • 28

thuyết tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Lý thuyết tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
I. Tính tương đối của chuyển động I.  Tính tương đối của chuyển động    . Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Quỹ đạo có tính tương đối.    . Vận tốc của chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối. II.  Công thức cộng vận tốc  =  +  . Trong đó số 1 ứng vói vật chuyển động, số 2 ứng với hệ quy chiếu chuyển động, số 3 ứng với hệ quy chiếu đứng yên. Ta có vận tốc tuyệt đối bằng tổng véc tơ vận tốc  tương đối và vận tốc kéo theo. Vận tốc tuyệt đối là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên; vận tốc tương đối là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động; vận tốc kéo theo là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên. v1,3 = v1,2  + v2,3 |v1,3| = |v1,2| + |v2,3|    
 • 1
 • 142
 • 0

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
... tốc tương đối cộng với vận tốc kéo theo Vận tốc tuyệt đối Vận tốc vật hệ quy chiếu chuyển động Tính tương đối chuyển động Thể phụ thc vận tốc chuyển động vào hệ quy chiếu Tính tương đối vận tốc. .. Cơng thức tính vận tốc III – Củng cố, vận dụng Vận tốc tuyệt đối Vận tốc hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng n Vận tốc tương đối Vận tốc vật hệ quy chiếu đứng n Vận tốc kéo theo Vận. .. 2,3  v  =v  +v Cơng thức cộng vận tốc Tại thời điểm, véc tơ vận tốc tuyệt đối tổng véctơ véctơ vận tốc tương đối véctơ vận tốc kéo theo    v1,3 = v1, + v2,3 Bài tập vận dụng Một pha ln ln
 • 21
 • 101
 • 0

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
... Cong thuc gia tri cua vec to gia toc huong tam la: aht v = r 1.TNH TNG I CA CHUYN NG Hỡnh 10.1 a V Hỡnh 10.1 b V ket luan V trớ v tc ca cựng mt vt tựy thuc vo h quy chiu.Ta núi v trớ (do ú qu... Cho bit nc sụng chy vi tc km/h Xỏc nh tc ca ph i vi mt ngi ng trờn b V1, O V1,3 V2,3 Hỡnh 10.6 V1, V1,3 V2,3 Cung co bai hoc Vn tc tuyt i l Vn tc tng i l Vn tc kộo theo l Vn tc tuyt
 • 19
 • 82
 • 0

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
... vectơ vận tốc gọi vectơ gia tốc hướng tâm v -Công thức aht = r aht = ω hay r Bài1 0 bóng chuyển động theo quỹ đạo n O X TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG Vò trí vận tốc. .. chiếu (x’Oy’) gắn với bè hệ quy chiếu chuyển động O X Y’ B O ’ X ’ +Vận tốc người bờ vận tốc tuyệt đối +Vận tốc người bè vận tốc tương đối +Vận tốc bè bờø vận tốc kéo theo a)Trường hợp người dọc... (2) , ta AA + ∆t ' 3 .Công thức cộng vận tốc Tại thời điểm, vectơ vận tốc tuyệt đối tổng vectơ vectơ vận tốc tương đối vectơ vận tốc kéo theo v1,3 = v1, + v2,3 (3) BÀI TẬP VẬN DỤNG Một phà luôn hướng
 • 24
 • 108
 • 0

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
... tính tương đối chuyển động ? I TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG : I TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN Kết xác đònh vò trí vận ĐỘNG : tốc vật tùy thuộc hệ quy chiếu, vò trí (do quỹ đạo), vận tốc vật có tính. .. với vận tốc kéo theo bè bờ III CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC v1,3 = v1,2 + v2,3 Tại thời điểm, • vectơ vận tốc tuyệt đối tổng vectơ • vectơ vận tốc tương đối •và vectơ vận tốc kéo theo IV BÀI TẬP VẬN... Vận tốc tương đối + V2,3 : Vận tốc bè (2) bờ (3) : Vận tốc kéo theo II THÍ DỤ chuyển người bè động r r r  Ý Nghóa v : 1,3 =v1,2 +v2,3 Vận tốc tuyệt đối người bờ vận tốc tương đối người bè cộng
 • 17
 • 81
 • 0

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
... -Vận tốc tuyệt đối người bờ vận tốc tương đối người bè cộng với vận tốc kéo theo bè bờ 13 III CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC - Tại thời điểm, vecto vận tốc tuyệt đối tổng vecto vecto vận tốc tương đối. .. động Vận tốc người hệ quy chiếu đứng yên:là vận tốc tuyệt đối Vận tốc người hệ quy chiếu chuyển động: vận tốc tương đối Vận tốc hệ quy chiếu chuyển động hệ quy chiếu đứng yên:là vận tốc kéo theo... từ mạn sang mạn : r Trong đó: v1,3 vận tốc người(1) bờ(3): vậnr tốc tuyệt đối v1,2 vận tốc người(1) bè(2): vậnr tốc tương đối v 2,3 vận tốc bè(2) bờ(3): vận tốc kéo theo 12 2.Trường hợp người
 • 16
 • 98
 • 0

10 tính tương đối của chuyển động 20

lý 10 tính tương đối của chuyển động 20
... A B chuyển động ngược chiều với vận tốc v1 =1,1m/s; v2 =0,5m/s.Hỏi sau 10s khoảng cách hai vật giảm bao nhiêu: 5m 6m 11m *.16m Hướng dẫn s = (v1 + v2 ).t = 1, 6.10 = 16m Câu10 Hai vật A B chuyển. .. sang bờ đối diện theo phương vng góc với bờ là: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 4m/s 2m/s * 10 ≈ 3,2 m/s 3m/s Hướng dẫn Vận tốc thuyền bờ từ bờ sang bờ đối diện... tốc nước ta có v − = măt khác = t= AB = 4.AB AB = AB suy v = 5vn thời gian xi dòng từ B A AB = h tương đương 10 phút v + Câu14 Một dòng sơng rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s bờ Một thuyền sông
 • 6
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >