Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu ôn thi quản trị kinh doanh

Tài liệu Bài giảng quản trị kinh doanh.Chương IV pdf

Tài liệu Bài giảng quản trị kinh doanh.Chương IV pdf
. 1 ƯỚC LƯỢNG PHÂN PHỐI TỔN THẤT ƯỚC LƯỢNG PHÂN PHỐI TỔN THẤT 1. NGUỒN SỐ LIỆU 2. ƯỚC LƯỢNG TRỰC TIẾP PHÂN PHỐI TỔNG TỔN THẤT 3. ƯỚC LƯỢNG GIÁN TIẾP PHÂN. 5 6 7 8 Mức độ nghiêm trọng đch Chỉ số giá Mức độ nghiêm trọng Tần số đch Gtrị TS Số TT Nă m 2 0.417 0.083 0.250 0.167 0.083 1.000 0 – 1000 1001 – 5000
 • 2
 • 1,042
 • 4

Tài liệu Bài giảng quản trị kinh doanh.Chương IV docx

Tài liệu Bài giảng quản trị kinh doanh.Chương IV docx
. 1 TÀI TRỢ RỦI RO TÀI TRỢ RỦI RO • CÁC BIỆN PHÁP TÀI TRỢ RỦI RO • GIỬ LẠI • CHUYỂN GIAO BẰNG BẢO HIỂM • CHUYỂN GIAO TÀI TRỢ PHI BẢO HIỂM.  Retrospective GIỬ LẠI • Ngoài dự tính • Có kế hoạch CHUẨN BỊ NGÂN QUỸ • Không chuẩn bị trước ngân quỹ • Tài khoản nợ dự phòng • Tài khoản tài sản dự phòng
 • 2
 • 651
 • 1

Tài liệu Giáo trình Quản trị kinh doanh pdf

Tài liệu Giáo trình Quản trị kinh doanh pdf
. Giáo trình Quản trị kinh doanh Chương INHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN TRỊ I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ 1. Sự ra đời của Quản trị Quản trị (nói. trình quản trị gọi tắt là quan hệ quản trị. Đó là quan hệ giữa chủ thể quản trị (hệ thống quản trị, bộ phận quản trị, người quản trị) và đối tượng quản trị
 • 82
 • 5,287
 • 197

Tài liệu Giáo trình: Quản trị kinh doanh quốc tế pdf

Tài liệu Giáo trình: Quản trị kinh doanh quốc tế pdf
. trng kinh doanh mi và xa l. Vì vy, các doanh nghip kinh doanh không th ly kinh nghim kinh doanh ni đa đ áp đt hoàn toàn cho kinh doanh vi. gia kinh doanh quc t và kinh doanh trong nc (kinh doanh ni đa) th hin  mt s đim sau: Th nht, kinh doanh quc t là hot đng kinh doanh
 • 182
 • 1,746
 • 38

Tài liệu BÀI TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 9: QTTC pdf

Tài liệu BÀI TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 9: QTTC pdf
. BÀI TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 9: QTTC 1. Ông A mở 1 tài khoản tiết kiệm trị giá 120 triệu đồng và sẽ đáo hạntrong. dự định mở một tài khoản tiết kiệm trị giá 10000 USD. Vậyông A sẽ phải gửi trong thời gian bao lâu để tài khoản đó tăng gấp 2lần giá trị, biết lãi suất
 • 3
 • 1,179
 • 9

Tài liệu Toàn A1 Quản trị kinh doanh docx

Tài liệu Toàn A1 Quản trị kinh doanh docx
. U Gii tích (Toán cao cp A1) là hc phn đu tiên ca chng trình toán dành cho sinh viên các nhóm ngành Qun tr kinh doanh.  hc tt môn Toán cao. Sách hng dn hc toán cao cp A1 bám sát các giáo trình ca các trng đi hc đang ging dy chuyên ngành Qun tr kinh doanh, giáo trình dành cho h
 • 202
 • 279
 • 0

Tài liệu tham khảo quản trị kinh doanh Kotler

Tài liệu tham khảo quản trị kinh doanh Kotler
Tài liệu nói về các nguyên tắc tiếp thị, và những tư duy quản lý tiếp thị thích ứng với những vấn đề và cơ hội cũng như thách thức đối với nới của họ. Việc tiếp thị được đặt ra một cách khoa học hơn để đạt được những giá trị lớn trong kinh doanh. . 1 KOTLER BAÂN VÏÌ TIÏËP THÕ NHỮNG TÁC PHẨM KHÁC CỦA PHILIP KOTLER Marketing Management (Quản trò tiếp thò) Principles of Marketing (Các nguyên tắc tiếp thò) Strategic Marketing for Non-Profit. Marketing (Các chiến lược và tiếp thò viện bảo tàng) Kotler on Marketing: How to Create, Win, and Dominate Markets Copyright © 1999 by Philip Kotler. All rights reserved. Bản dòch do Nhà xuất bản Trẻ xuất. del Sacro Cuore KOTLER BÂN VÏÌ TIÏËP THÕ 6 7 Singapore SWEE-HOON ANG, SIEW-MENG LEONG, vâ CHIN TIONG TAN Trûúâng Àẩi hổc Qëc gia Singapore Vûúng Qëc Anh JOHN SAUNDERS vâ VERONICA WONG Trûúâng
 • 55
 • 355
 • 0

Tài liệu Ôn thi Quản Trị Marketing

Tài liệu Ôn thi Quản Trị Marketing
Ôn thi Quản Trị Marketing – TS.Đinh Công TiếnTổng giá trị mà khách hàng nhận được là toàn bộ những lợi ích mà họ trông đợi ở một sản phẩmdịch vụ. Thông thường, nó bao gồm một tập hợp các giá trị thu được từ: chính bản thân sản phẩmdịch vụ, các dịch vụ kèm theo, nguồn nhân lực và hình ảnh của công ty. Những giá trị gắn liền với bản thân sản phẩmdịch vụ được phản ánh tập trung ở chất lượng của chúng và được thể hiện thông qua một loạt các thuộc tính như: độ bền, độ cứng, độ dẻo, độ tin cậy, tốc độ v.v.. những giá trị gắn liền với dịch vụ kèm theo là một tập hợp các giá trị mang lại bởi việc: giao hàng, bán hàng, sửa chữa cung cấp phụ tùng, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc khách hàng v.v.. Giá trị về nhân sự được thể hiện ở trình độ hiểu biết, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, ân cần của đội ngũ những người bán hàng, đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty đối với khách hàng. Cuối cùng, giá trị về hình ảnh được quan niệm tổng hợp các ấn tượng về công ty trong tâm trí khách hàng.
 • 9
 • 649
 • 5

tài liệu ôn thi quản trị thương hiệu

tài liệu ôn thi quản trị thương hiệu
. rộng thương hiệu 7.1.1. Khái niệm: Mở rộng thương hiệu là công ty sử dụng thương hiệu đã có của một sản phẩm này cho một sản phẩm khác. Mở rộng thương hiệu gần như là dựa vào tài sản thương hiệu. là đào tạo, thi t kế, chọn địa điểm, quảng cáo 7.2.4. Những công tác để chuẩn bị nhượng quyền thương hiệu 7.2.4.1. Đăng ký bảo hộ thương hiệu: Việc đăng ký bảo hộ tài sản thương hiệu ngay từ. của thương hiệu cốt lõi có thể được chuyển đổi tận dụng cho thương hiệu mở rộng 7.2. Nhượng quyền thương hiệu (Franchise) 7.2.1. Khái niệm : Nhượng quyền thương hiệu là hoạt động thương mại,
 • 18
 • 493
 • 0

Các dạng bài tập ôn thi Quản trị kinh doanh

Các dạng bài tập ôn thi Quản trị kinh doanh
. QUẢN TRỊ KINH DOANH- CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN THI Bài tập ôn tập môn QTKD:  Mô hình so sánh phương án kinh doanh dựa vào điểm hòa vốn  Mô hình tính. án  Mô hình sơ đồ PERT DẠNG 1: MÔ HÌNH SO SÁNH PHƯƠNG ÁN KINH DOANH DỰA VÀO ĐIỂM HÒA VỐN • Đây là mô hình so sánh các phương án kinh doanh để từ đó lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu dựa trên. được lựa chọn. DẠNG 2: MÔ HÌNH SO SÁNH PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ (TIẾP THEO) Bài tập ứng dụng: Tìm phương án ra quyết định tối ưu trong việc lựa chọn các phương án đầu tư sau: DẠNG 2: MÔ HÌNH
 • 24
 • 6,704
 • 21

TỔNG hợp câu hỏi ôn THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC tế

TỔNG hợp câu hỏi ôn THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC tế
TỔNG hợp câu hỏi ôn THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC tế. THAM KHẢO TỔNG hợp câu hỏi ôn THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC tế , NỘI DUNG TỔNG hợp câu hỏi ôn THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC tế , NHỮNG CÂU HỎI VỀ TỔNG hợp câu hỏi ôn THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC tế . BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ 1.Thất bại trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu đưa đến ________. a. Sự cải thi n các tác động về kinh tế b. Tăng chất. gia hoạt động kinh doanh quốc tế, ngoại trừ a. Doanh nghiệp có thể học tập từ nhà cạnh tranh nước ngoài. b. Doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô , điều mà nó không thể làm. mậu dịch quốc tế giữa các nước công nghiệp b. Sự thống trị của văn hóa của các doanh nghiệp Châu Âu c. Nợ quốc tế của các nước đang phát triển d. Đô la Mỹ không còn giữ vai trò thống trị e.
 • 11
 • 1,045
 • 2

Tài liệu ôn thi quản trị kinh doanh quốc tế

Tài liệu ôn thi quản trị kinh doanh quốc tế
. TÀI LIỆU MÔN QUẢN TRỊKINH DOANH QUỐC TẾ Câu 1: Sựkhác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp của nước ngoài? Trong quảnkinh tế, có nhiều cách phân loại. công ty đa quốc gia thường áp dụng hình thức mua cổ phần của một đối tác ở nước ngoài trong quá trình xâm nhập thị trường quốc tế trong trường hợpcác quốc gia đó có cùng mục tiêu kinh doanh, có. trường quốc tế cũng là quá trình mà các công ty đa quốc gia tìm cách khai thác lợi thế cạnh tranh của mình. Anh chị Có đồng ý quan điểm này không? Tại sao? Quá trình xâm nhập thị trường quốc tế cũng
 • 10
 • 477
 • 3

Tài liệu ôn thi môn Luật kinh doanh chứng khoán

Tài liệu ôn thi môn Luật kinh doanh chứng khoán
tài liệu gồm đề thi, câu hỏi nhận định và tóm tắt giáo trình luật kinh doanh chứng khoán.Đề thi luật kinh doanh chứng khoán năm học 20152016Trường đại học Kinh Tế LuậtThời gian: 75 phútCâu 1: 3 đAnh chi hãy cho biết CTCP tại thời điểm thành lập có thể chào bán cổ phần ra công chúng hay không? Vì sao? Trình bày ý nghĩa và vai trò của bản cáo bạch trong trường hợp CTCP chào bán cổ phần ra công chúng? ... định người sở hữu chứng khoán: chứng khoán ghi danh chứng khoán vô danh Chứng khoán ghi danh có đặc điểm người sở hữu chứng khoán người được ghi tên chứng khoán việc chuyển nhượng giao... định .Chứng khoán vô danh không ghi tên người sở hữu chứng khoán, nắm giữ chứng khoán cách hợp pháp người sở hữu chứng khoán *Căn vào hình thái biểu hiện: ck chứng ck ghi sổ Chứng khoán. .. th ực hoạt động kinh doanh ch ứng khoán công ty quản lý quỹ đầu t Trang / 155 Tóm tắt giáo trình Luật Chứng Khoán Trang / 155 - Vấn đề - Những vấn đề luật chứng khoán (nội dung 2, chương
 • 155
 • 631
 • 1

Tổng hợp lý thuyết ôn thi quản trị kinh doanh

Tổng hợp lý thuyết ôn thi quản trị kinh doanh
... trường V CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KD KN − Lý thuyết quản trị KD đúc kết, lý luận từ thực tiễn quản trị KD sau quay trở lại phục vụ cho hoạt động QTKD − Đến đề nhiều lý thuyết QTKD lý thuyết đời phụ.. .Quản trị DN Một tư kinh doanh đắn chủ thể kinh doanh giúp cho nhà quản trị thích ứng tốt với môi trường kinh doanh, đưa định kinh doanh xác từ giúp cho DN phát triển Nguồn lực kinh doanh. .. nguồn lực cần thi t cho hoạt động kinh doanh Chu kỳ kinh doanh mô hình kinh doanh Chu kỳ kinh doanh: Kn: khái niệm mô tả dao động lặp lặp lại nhận thấy hoạt động kinh doanh Trong kinh doanh thường
 • 18
 • 279
 • 0

tài liệu bài giảng quản trị kinh doanh lữ hành

tài liệu bài giảng quản trị kinh doanh lữ hành
QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNHChương I: KINH DOANH LỮ HÀNH VÀ CÔNG TY LỮ HÀNHI. Kinh doanh lữ hành:1.1. Hoạt động Du lịch: 1. Khái niệm1.1. Hoạt động Du lịch: Du lịch là gì?Tổ chức du lịch thế giới (WTO World Tourism Organization): “Du lịch là tổng thể các hiện tượng và các mối quan hệ xuất phát từ sự giao lưu giữa du khách, các nhà kinh doanh, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong quá trình thu hút và tiếp đón du khách”.Luật du lịch Việt Nam: “Du lịch là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định”. Hoạt động Du lịch là hoạt động của con người, chỉ có con người mới có hoạt động Du lịch. Hoạt động phải diễn ra ngoài nơi cư trú thường xuyên và nhất thiết là phải quay lại điểm đến theo lịch trình. Hoạt động Du lịch phải gắn với hoạt động vận chuyển. Hoạt động Du lịch là hoạt động tại điểm đến của khách và hoạt động vận hành các cơ sở vật chất tại điểm đến của khách. Hoạt động Du lịch chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng và thẩm nhận những giá trị văn hóa khác lạ, không nhằm mục đích sinh lời.1.2. Hoạt động lữ hànhLữ hành (Travel) là hoạt động thực hiện một chuyến đi từ nơi này đến nơi khác bằng nhiều loại phương tiện khác nhau và không nhất thiết phải quay lại điểm xuất phát.Lữ hành được hiểu theo hai cách:Theo nghĩa rộng:“Travel” là sự duy chuyển từ nơi này sang nơi khác. Với những mục đích đa dạng bằng các phương tiện khác nhau. Liên tục 2424 giờ trong ngày không bao giờ dừng.Theo nghĩa hẹp:Là sự duy chuyển từ nơi này sang nơi khác. Mục đích tham quan, giải trí (hay nói cách khác là thỏa mãn nhu cầu du lịch).Theo một chương trình nhất định sau đó trở về nơi cư trú thường xuyên của mình. Trong Du lịch người ta hiểu theo nghĩa hẹp, chính vì vậy hoạt động kinh doanh lữ hành chính là việc thực hiện việc kinh doanh Du lịch trọn gói, khác với việc kinh doanh du lịch là chỉ kinh doanh trừng phần dịch vụ như: khách sạn, nhà hàng, vận chuyển…Khái niệm: Theo luật Du lịch Việt Nam công bố ngày 27062005 thì: “Lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch”.Như vậy, hoạt động lữ hành chính là:+ Lữ hành: Thực hiện chuyến đi du lịch theo kế hoạch, lộ trình, chương trình định trước.+ Kinh doanh lữ hành (Tour operation Business): là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch nhằm mục đích sinh lợi.+ Các đại lý lữ hành (Travel Subagent Business): là tổ chức, cá nhân bán chương trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành cho khách du lịch nhằm hưởng hoa hồng; không thực hiện chương trình du lịch đã bán. 2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh lữ hành: + Hoạt động kinh doanh lữ hành tạo ra những sản phẩm chủ yếu dưới dạng vô hình. Sản phẩm lữ hành bao gồm các chương trình Du lịch, các dịch vụ trung gian, các dịch vụ bổ sung và các sản phẩm tổng hợp.+ Kết quả của hoạt động kinh doanh lữ hành phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không ổn định: bao gồm cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan như các nhà cung cấp, tài nguyên du lịch, điều kiện thời tiết, điều kiện giao thông…Do vậy chất lượng của sản phẩm lữ hành thường khó xác định trước và không ổn định.+ Quá trình sản xuất và quá trình tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh lữ hành diễn ra cùng lúc. Các dịch vụ chỉ được thực hiện khi có khách hàng, doanh nghiệp hầu như không thể biết trước được số lượng khách, khối lượng dịch vụ, doanh thu cũng như chi phí mình sẽ thực hiện.+ Người tiêu dùng rất khó cảm nhận sự khác biệt trước khi tiêu dùng sản phẩm lữ hành.+ Hoạt động kinh doanh lữ hành thường được triển khai trên một phạm vi địa lý rộng lớn.+ Hoạt động kinh doanh lữ hành mang tính thời vụ rõ nét đối với từng đoạn thị trường.+ Hoạt động kinh doanh lữ hành phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan thuộc môi trường vĩ mô, ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp.3. Các nhân tố tác động tới hoạt động kinh doanh lữ hành3.1. Nhân tố
 • 37
 • 548
 • 1

Tài liệu ôn thi Nghiệp Vụ Kinh Doanh Ngoại Thương

Tài liệu ôn thi Nghiệp Vụ Kinh Doanh Ngoại Thương
63 câu hỏi tự luận môn nghiệp vụ kinh doanh ngoại thương. Đặc biệt chính xác cho sinh viên khối ngành quản trị kinh doanh. Tài liệu được tổng hợp từ đề thi các năm của các trường đại học.Đảm bảo chính xác nhất
 • 85
 • 733
 • 0

Tài liệu ôn thi quản trị mạng lan

Tài liệu ôn thi quản trị mạng lan
Tổng hợp các đề thi, bài tập môn mạng ... - Tới bước cài đặt card mạng Internet cần ý cài card mạng hướng vào mạng LAN - Tại cửa sổ Intenal Network , tách địa phân giải mạng LAN để chừa địa 192.168.1.x để không bị coi External - Trong... chủ -> Nhấn OK -> Nhập User Password quyền quản trị -> Nhấn OK - Nếu xuất hiện hộp thoại thông báo Wellcome to the “tên domain” domain -> Đã thành công 25, Cấu hình disk qouta - Nháy phải vào... administrators tichuot /delete 18 Net View Công dụng : xem tài nguyên share máy máy mạng Cú pháp : Net View \TenMay Ví dụ : Net View \NIIT201 19 .Net Share Công dụng : share folder, ổ đĩa a.Share:
 • 58
 • 23
 • 0

Tài liệu ôn thi Quản trị chiến lược (3tc) ĐH Kinh tế quốc dân

Tài liệu ôn thi Quản trị chiến lược (3tc)  ĐH Kinh tế quốc dân
1. Chiến lược chi phí thấp. Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp là chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách sản xuất ra sản phẩm dịch vụ với chi phí thấp để có thể định giá thấp hơn các đối thủ cạnh tranh trong ngành nhằm thu hút những khách hàng mục tiêu nhạy cảm với giá thấp và chiếm được thị phần lớn. Chiến lược này thích hợp với những đơn vị kinh doanh quy mô lớn có khả năng giảm chi phí trong quá trình hoạt động nó cho phép doanh nghiệp qua mặt các đối thủ cạnh tranh bằng cách sản xuất hàng hoá và dịch vụ với giá thành thấp hơn.2. Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm. Là chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách tạo ra sản phẩm hàng hóa dịch vụ có sự khác biệt rõ so với đối thủ cạnh tranh.3. Chiến lược tập trung trọng điểm (chiến lược tiêu điểm) Chiến lược tập trung trọng điểm là chiến lược tập trung vào thị trường mà doanh nghiệp có ưu thế vượt trội hơn so với các đối thủ khác (ưu thế chi phí thấp nhất hay khác biệt hoá sản phẩm).4. Kết hợp chiến lược chi phí thấp và chiến lược khác biệt.Gần đây, sự thay đổi công nghệ sản xuất đặc biệt là sự phát triển của công nghệ sản xuất linh hoạt đã làm cho việc lựa chọn chiến lược chi phí thấp hay là chiến lược khác biệt không còn rõ ràng nữa. Do sự phát triển của công nghệ, doanh nghiệp thấy rằng có thể dễ dàng thu được lợi ích từ cả hai chiến lược. Những công nghệ linh hoạt mới cho phép doanh nghiệp theo đuổi chiến lược khác biệt với chi phí thấp. ... Porter nhà quản trị chiến lược tiếng trường đại học Harvard, nhà hoạch định chiến lược cạnh tranh hàng đầu giới Ơng “cha đẻ” chiến lược cạnh tranh kinh doanh Trong đó, ơng mơ hình hóa ngành kinh doanh... chiến lược - xây dựng chiến lược điểm đến lý thú quản lý thông tin môi trường - xây dựng chiến lược khác biệt hóa T ST WT T1: khủng hoảng suy thoái - tăng cường hoạt - đẩy mạnh công tác cải kinh. .. đẩy phát triển kinh tế quốc dân Tuy coi trọng phát huy nội lực, cần quan tâm thích đáng đến đầu tư nước Cũng sở hạ tầng kinh tế quốc dân khác, sở hạ tầng thơng tin truyền thơng quốc gia đòi hỏi
 • 33
 • 6
 • 0

Tài liệu ôn thi quản trị kinh doanh

Tài liệu ôn thi quản trị kinh doanh
... pháp quản trị kinh doanh t th ể cách thức tác động có có chủ đích chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị khách thể quản trị để đạt mục tiêu kinh doanh đề ra, điều kiện môi trường kinh doanh. .. trình quản trị kinh doanh: Hi ệu qu ả quản trị kinh doanh mức độ lớn phụ thuộc vào trình độ chất lượng thơng tin Nói chung, muốn tiến hành quản trị kinh doanh phải có đủ thông tin Xét v ề m ặt công... tắc quản trị kinh doanh qui t ắc đạo tiêu chuẩn hành vi mà chủ doanh nghiệp nhà qu ản lý ph ải tuân thủ trình quản trị kinh doanh Các nguyên t ắc qu ản tr ị kinh doanh a Phải bảo đảm cho doanh
 • 17
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >