Tổng hợp tài liệu :

CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA DAP AN CHI TIET

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT
. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT 1. Kể tên các chủng tộc trên thế giới • Môn - gô - lô - it (Da vàng) • Nê -. 10. Thế nào là quần cư nông thôn, quần cư đô thị? - Quần cư nông thôn: Mật độ dân số thấp, hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào nông lâm_ngư lâm. Lối sống
 • 2
 • 1,493
 • 5

CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2

CHU DE 7 ON TAP  KIEM TRA CHUONG 2
. nhau góc α là : A. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF ++=cosα B. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF −+=cosα. C. 21 21 2 FFFFF ++=cosα D. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF −+= Câu 3:Một. 7C 8B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49C 50D 51A
 • 16
 • 430
 • 0

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet
. ray là = 12. 10 -6 k -1 ). A. l= 3 ,6. 10 -2 m B. l= 3 ,6. 10 -3 m C. l= 3 ,6. 10 -4 m D. l = 3 ,6. 10 -5 m Bài 25. Hai thanh kim loại, Một. 4 ,6. 10 -3 kg B. m 3 ,6. 10 -3 kg C. m 2 ,6. 10 -3 kg D. m 1 ,6. 10 -3 kg Bài 39. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc? - T: 0 168 9.9 96. 187
 • 13
 • 896
 • 0

CHỦ ĐỀ 5 ÔN TẬP KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

CHỦ ĐỀ 5 ÔN TẬP KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC 2015
CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP Câu 1(CAO ĐẲNG NĂM 2012):Một vật rắn quay quanh nhanh dần đều từ trạng thái nghỉquanh một trục cố định xuyên qua vật. Sau 4s đầu tiên, vật rắn này đạt tốc độ góc là 20 rads. Trong thời gian đó, một điểm thuộc vật rắn (không nằm trên trục quay) quay được một góc có độ lớn bằng A.40 rad. B.10 rad. C.20 rad. D.120 rad . từ t = 0 , trong 10 s đầu, vật quay được một góc 150 rad và trong giây thứ 10 vật quay được một góc 24 rad. Giá trị của ω 0 A. 2 ,5 rad/s B. 5 rad/s C. 7 ,5 rad/s D. 10 rad/s - ĐT: 01689.996.187. một góc 50 rad. Góc mà đĩa quay được trong 10 s tiếp theo là A. 50 rad. B. 150 rad. C. 100 rad. D. 200 rad. Câu 51 (ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong 3,14. - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthemcom. - vuhoangbg@gmail.com B ỒI D Ư ỠNG KIẾN THỨC ÔN, LUY ỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CƠ H ỌC VẬT RẮN 1 CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP KIỂM TRA
 • 7
 • 318
 • 0

CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬPKIỂM TRA

CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬP – KIỂM TRA
I. KIẾN THỨC:Bµi 1: ë tr−êng hîp nµo sau d©y, lùc cã t¸c dông lµm cho vËt r¾n quay quanh trôc?A. Lùc cã gi¸ c¾t trôc quay.B. Lùc cã gi¸ song song víi trôc quay.C. Lùc cã gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay vµ kh«ng c¾t trôc quay.D. Lùc cã gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay vµ c¾t trôc quay.Bµi 2: Ng−êi ta khoÐt mét lç trßn b¸n kÝnh R2 trong mét ®Üa trßn ®ång chÊt b¸n kÝnh R. Träng t©m cñaphÇn cßn l¹i c¸ch t©m ®Üa trßn lín bao nhiªu ?A. R2 B. R4 C
 • 8
 • 293
 • 1

Đề cương ôn tập kiểm tra lý 8 có đáp án

Đề cương ôn tập kiểm tra lý 8 có đáp án
. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Môn : Vật Lý 8 I. Trắc nghiệm. 1. Vật nào sau đây được chuyễn hóa từ thế năng sang động năng. a không khí d. cả b,c đúng 6. Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính công suất a. Jun(J) b. Oat (W) c. N/m d. J/N 7. Một con Ngựa kéo một chiếc xe sinh ra một công 60J, trong thời gian 1phút thì có. 1phút thì có công suất là. a. 60W b. 3600W c. 1W d. 360W 8. Một vật chuyễn động trên mặt bàn thì vật đó có a. Thế năng thay đổi, động năng thay đổi b. Thế năng thay đổi, động năng không thay đổi c.
 • 6
 • 1,148
 • 1

Chủ đề 4 Ôn tập kiểm tra chương 5 cảm ứng điện từ

Chủ đề 4 Ôn tập kiểm tra chương 5 cảm ứng điện từ
... 0,2.1 0 -5 T B 0,36.1 0 -5 T C 0 ,5. 1 0 -5 T D 0,72.1 0 -5 T Câu 73 Cho hai dây dẫn thẳng dài song song đặt không khí cách 15cm, dòng qua dây 15A 10A Lực tương tác lên 100cm chiều dài dây là? B 2.1 0-6 N C 2.1 0-2 N... Chọn B Câu56: Chọn C HD: M = BSI.Sin0 = Câu 57 : Chọn D mFn 6.9, 65. 10 4.2 = = 831, 25 ( S ) = 13,8(Phót) AI 64.1 5 Câu 58 : Chọn D HD: t = HD: M = BSISin90 = 0,3. 25. 10 4.2 .10 = 0,015NM Câu 59 : Chọn... gồm 50 00 vòng đặt không khí, cường độ dòng điện vòng dây 0,5A Tìm cảm ứng từ lòng ống dây? A 3, 14.1 0-3 T B 15, 7.1 0-4 T C 1 ,57 .1 0-2 T D 2 ,5. 1 0-7 T Câu 71 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 đặt song
 • 17
 • 1,413
 • 20

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 6 năm 2015

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 6 năm 2015
... Trọng lực – khối lượng – khối lượng riêng –trọng lượng riêng Tham khảo số câu hỏi tập Ôn tập học kì 1môn Lý lớp LÝ THUYẾT: Lực gì? Thế hai lực cân bằng? Vật chịu tác dụng hai lực cân nào? Cho ví... đồ trang sức hình hộp chữ nhật có kích thước 5cm x 7cm x 10 cm Kích thước thành hộp 4cm x 6cm x 9cm Khối lượng hộp 10 7,2g Hpo65 làm từ chất liệu gì? Xem thêm Đề cương, hướng dẫn ôn tập kiểm tra, ... chất liệu gì? Xem thêm Đề cương, hướng dẫn ôn tập kiểm tra, thi kì môn khác đây: http://dethikiemtra.com/de-cuong-on-thi-hoc-ki -1- lop -6
 • 3
 • 410
 • 4

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ, Tin học lớp 6 năm 2015

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ, Tin học lớp 6 năm 2015
... cao h =10 cm, đường kính lớn của bình D =35cm Hãy tính chiều dài của cành bình cắm hoa ? B Đề cương ôn tập học kì môn Tin học lớp ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TIN HỌC 1) Cấu trúc đề kiểm tra: •... VungTau………………………………………………………………… Đến tệp HaiDang.JPG…………………………………………………………… Bấm để Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì lớp môn khác Dethikiemtra.com ... diện cho người dùng Tổ chức quản lí thông tin máy tính Tệp tin gì? Nêu dạng tệp tin Tệp tin đơn vị bản để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ Tệp tin là: văn bản, hình ảnh, âm thanh, chương
 • 5
 • 820
 • 1

CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA

CHU DE 5 ON TAP  KIEM TRA
... phương trình chuyển động ϕ = 10 + t ( ϕ tính rad t tính giây) Tốc độ góc góc mà vật quay sau thời gian s kể từ thời điểm t = A 10 rad/s 25 rad B rad/s 25 rad C 10 rad/s 35 rad D rad/s 35 rad Câu... quanh trục cố định với gia tốc không đổi Sau 10 s, đĩa quay góc 50 rad Góc mà đĩa quay 10 s A 50 rad B 150 rad C 100 rad D 200 rad Câu 51 (ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cố định,... = , 10 s đầu, vật quay góc 150 rad giây thứ 10 vật quay góc 24 rad Giá trị ω0 A 2 ,5 rad/s B rad/s C 7 ,5 rad/s D 10 rad/s Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có5thêm nhiều tài liệu hay thú
 • 7
 • 126
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 THCS NGUYỄN TRÃI 2017 – 2018

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 THCS NGUYỄN TRÃI 2017 – 2018
... – 725) – (60 5 – 53) f (55 + 45 + 15) – (15 – 55 + 45) Bài 25: Tính a 13.(–7) b (–8).(–25) c 25.(–47).(–4) d 8.(125 – 3000) e 512.(2 – 128) – 128.(–512) f 66 .25 + 5 .66 + 66 .14 + 33 .66 g 12.35... đến 60 Tính số học sinh lớp 6C Bài 45 Học sinh lớp 6C xếp hàng 2, hàng thừa người, hàng 4, hàng thừa người Biết số học sinh lớp khoảng từ 35 đến 60 Tính số học sinh lớp 6C Bài 46 Học sinh lớp 6C... ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ I (ĐỀ 6) Bài 1: Thực phép tính: a) 81 + ( -69 ) + (-82) + (-27) b) -25 + 62 .5: – (8 – )2 Bài 2: Tìm x, biết: a) [3.(42 – x ) + 15]:5 = 23.3 b) x chia hết cho 28; 56; 70 500
 • 9
 • 1,654
 • 3

de cuong on tap kiem tra hk2 anh khoi 6 thcs binh thanh 92707

de cuong on tap kiem tra hk2 anh khoi 6 thcs binh thanh 92707
... How long is the Great Wall of China ? A long B thin C big D small I’m thinner ………… My sister A but B so C because D than IV Find the mistake The bike is the cheaper form on transportation A B... to visit Huong pagoda next summer • Say True or false T- F : _Quang and his friends often travel on the weekend _They usually camp overnight • Answer the question : Does Quang like traveling... preposition II Tìm từ khác nhóm A head B shoulders C fingers D hands A blue B white C color D brown A apples B bananas C vegetables D Oranges A toe B thin C tall D heavy A drink B iced tea C lemonade
 • 6
 • 94
 • 0

(HOÁ) bộ đề TỔNG ôn lý THUYẾT có đáp án CHI TIẾT (THẦY NGỌC ANH)

(HOÁ) bộ đề TỔNG ôn lý THUYẾT có đáp án CHI TIẾT (THẦY NGỌC ANH)
... ce Câu 22: Chọn đáp án D Dễ thấy X nguyên tố oxi D.Oxi có số oxi hóa cao + Trong hợp chất F2O oxi có số oxi hóa +2 Câu 23: Chọn đáp án C Vì MB –MA=237 nên A có khả nguyên tử Brom Có hai CTCT A... ie uO nT hi D ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Chọn đáp án C Các thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa-khử là: (1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 lỗng (2) Cho ancol etylic qua bột CuO nung... đáp án C Độ phân cực tăng hiệu độ âm điện nguyên tố tăng Câu 14: Chọn đáp án B Người ta theo khối lượng phân tử liên kết hidro để so sánh nhiệt độ sôi.Trong liên kết hidro trội Câu 15: Chọn đáp
 • 56
 • 199
 • 0

Chương 5, chương 6 ôn tập kiểm tra vật lý 10 đề 1

Chương 5, chương 6 ôn tập kiểm tra vật lý 10  đề 1
... II PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN: Bài Theo công thức máy dùng chất lỏng, ta có: Lực khí nén nhỏ nhất: F1  Thay số: F1  F1 F2  S1 S S1 R R2 F2  12 F2  12 F2 S2 R2 R2 62 14 500  402,78N 36 Áp suất... 36 Áp suất khí nén: p  F1 402,78   3 563 1 ,63 Pa R1 3 ,14 .6 Bài Coi thể tích khơng khí lớp ơtơ khơng đổi Theo định luật Saclo ta có: p1 p T   p  p1 T1 T2 T1 Với T1  273  27  300K ;T2 ... Lượng chất chứa vật xác định theo số phân tử hay nguyên tử chứa vật B Lượng chất mol C Mol lượng chất số phân tử hay nguyên tử số nguyên tử chứa 12 g cacbon 12 D Các phát biểu A, B, C 10 Trong q trình
 • 5
 • 46
 • 1

Chương 6 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 20 thuyết động học phân tử chất khí cấu tạo chất

Chương 6 ôn tập kiểm tra vật lý 10  chủ đề 20 thuyết động học phân tử chất khí cấu tạo chất
... khơng khí: mN2  1200 .78  9 36 gam 100 Số phân tử ôxi: N  264 6, 02 .102 3  49, 66 .102 3 phân tử 32 Số phân tử nitơ: N '  9 36 6, 02 .102 3  201 , 24 .102 3 phân tử 28 Suy số phân tử 1,2kg khơng khí: ... chuyển động vận tốc phân tử Khi nhiều phân tử va chạm với bình gây áp suất chất khí lên thành bình Trình bày cấu tạo phân tử vật chất Hướng dẫn Vật chất cấu tạo từ hạt riêng biệt phân tử (hoặc... 250,9 .102 5 phân tử 4.Thể tích phân tử khí ơxi  r 3 Thể tích 6, 02 .102 3 phân tử khí oxi : V  6, 02 .102 3  r Thể tích bình chứa V '  22, 4l  22, 4dm3  22, 4 .10 3 m3 Vậy thể tích phân tử khí
 • 4
 • 168
 • 2

Chương 6 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 21 các đl chất khí

Chương 6 ôn tập kiểm tra vật lý 10  chủ đề 21  các đl chất khí
... mặt nước, áp suất bọt khí áp suất khí (tức p o  105 Pa ), thể tích bọt khí Vo Ở độ sâu 8m thể tích bọt khí V, áp suất bọt khí là: p  p o  p n  105  103 .10. 8  1,8 .105 Pa Coi nhiệt độ khơng... suất khí ban đầu Tìm 40 nhiệt độ ban đầu khí 10 Đun nóng đẳng áp khối khí lên đến 47 o C thể tích khí tăng thêm thể tích khí lúc đầu 10 Tìm nhiệt độ ban đầu khí 11 Một bình cầu chứa khơng khí. .. khí,  khối lượng mol khí, v m số mol khí R số khí lí tưởng  B PHẦN BÀI TẬP Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích lít đến thể tích lít thấy áp suất tăng lên lượng p  40kPa Hỏi áp suất ban đầu khí
 • 7
 • 123
 • 4

ĐỀ tự ôn LUYỆN số 7 + đáp án CHI TIẾT

ĐỀ tự ôn LUYỆN số 7 + đáp án CHI TIẾT
... + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 ↓ + 2NaNO3 12HCl +9 Fe(NO3)2 → 4FeCl3 + 5Fe(NO3)3 + 3NO + 6H2O Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag ↓ + Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2 + 4HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O 6Fe(NO3)2 + 3Cl2 →4Fe(NO3)3 +. .. H2NCH2COONa + CH3CH(NH2)COONa + H2O H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O CH3NH2 + NaOH → Không phản ứng HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH → Đáp án C Câu 51 : Đ| vơi l{ ngun liệu có sẵn tự nhiên,... H4NOOC-COOH3N-CH3 + 2NaOH → (COONa)2 + CH3NH2 ↑ + NH3 ↑ + 2H2O 0,01 0,01 → (CH3NH3)2CO3 + 2NaOH → Na2CO3 + 2CH3NH2 ↑ + 2H2O 0,01 0,01 → → mmuối = 0,01.134 + 0,01.106 = 2,4 gam → Đáp án A Câu 75 Điện phân
 • 35
 • 42
 • 0
1 2 3 4 .. >