Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma

bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp ma

bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô ma
. kiện tự nhiên của các quốc gia Hy Lạp ma như thế nào? 1. Thiên nhiên đời sống con người. a. Điều kiện tự nhiên Lược đồ Hi Lạp Ma. Lược đồ Hy Lạp R - ma R Ô - M A HY LẠP - Nằm. Lịch sử 10 - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY- HY LẠP MA ( TIẾT 1) KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy trình bày những thành tựu về toán học của văn hóa phương Đông cổ đại? cổ Hy Lạp Bình gốm cổ Hy Lạp THỦ CÔNG NGHIỆP Hải cảng Pi-rê (Hi Lạp) Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ R - ma THƯƠNG NGHIỆP => Trên sở đó nhà nước ra đời. Nhóm 4: Xã hội bao gồm những giai
 • 40
 • 4,864
 • 2

giáo án tích hợp tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp ma

giáo án tích hợp tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma
. chủ yếu ở Hi Lạp ma cổ đại là? Các quốc gia cổ đại phương Đông Các quốc gia cổ đại phương Đông Các quốc gia cổ đại Các quốc gia cổ đại phương Tây phương Tây Thời gian ra đời Thời gian ra. của các quốc gia cổ đại phương Đông còn tương đối nguyên vẹn đến ngày nay là ? 5. Thời gian ra đời của các quốc gia cổ đại phương Tây? 6. Kinh tế chủ yếu của các quốc gia cổ đại phương Tây? 7 hóa Hi Lạp R ma cổ đại 3.1. sở hình thành 3.1. sở hình thành 3. Văn hóa cổ đại Hi Lạp R ma. 3. Văn hóa cổ đại Hi Lạp R ma. - Kinh tế: + Công cụ đồ sắt. + Sản xuất thủ công thương
 • 58
 • 1,347
 • 2

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... TUY-XI-ĐÍT - Triết học: Pla-tơn, A-ri-xtốt PLATON A-RI-XTỐT - Y học: Hy-pơ-crát Văn học I- li-át NHÀ THƠ HƠ-ME - i-xê Xơ-phơ-clơ Nghệ thuật Đền Parthenon đồi Acropolis, HyLap ĐẤU TRƯỜNG CƠ-LI-DÊ(... T - Tốn học: TA –LÉT, PY – TA – GO, Ơ – - LÍT TA-LÉT PY-TA-GO Ơ-CƠ-LÍT - VẬT LÍ: ÁC – SI - MÉT “NẾU CHO TƠI MỘT ĐIỂM TỰA, TƠI SẼ NÂNG CẢ TRÁI ĐẤT LÊN” - Sử học: Tuy-xi-đít, Hê-r - ốt HÊ-R - ỐT...NỘI DUNG KIẾN THỨC BẢN CẦN NẮM Văn hóa cổ đại Hi Lạp Ma Lịch chữ viết sở văn hóa cổ đại Hi Lạp Ma Những thành tựu văn hóa cổ đại Hi Lạp Ma Sự đời Khoa học Văn học Nghệ thuật
 • 20
 • 247
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... trưng quốc gia cổ đại phương Tây b Chính trị: 10 quan chấp Hội đồng 500 Đại hội công dân => Bản chất: dân chủ chủ nô Viện nguyên lão Pê-ri-clet (495? – 429 TCN) Đặc trưng quốc gia cổ đại phương Tây. .. thiên văn - Hệ chữ A, B, C…gồm 26 chữ - Hệ chữ số La Chữ viết Khoa học Văn học Kiến trúc Nghệ thuật Điêu khắc + Toán học: Ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít TA-LÉT PY-TA-GO Ơ-CƠ-LÍT + Vật Lý : Ác-si-mét... thị quốc: - Quan hệ trao đổi, buôn bán - Thôn tính lẫn Đế quốc Ma “Đường La Mã”  ĐẾ CHẾ LA Đặc trưng quốc gia cổ đại phương Tây d Các đấu tranh nô lệ: - Nguyên nhân: bị bóc lột nặng nề -
 • 48
 • 301
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... gì? Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYHI LAP RƠ-MA THIÊN NHIÊN ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI * Thiên nhiên: - Tại đến đồ sắt xuất Thuận lợi:có biển,mới nhiều hảicác cảng, giao thơng... I TCN quốc gia cổ đại Hi Lạp Rơ-ma đời  cư dân sớm biết biển, đánh cá, bn bán, nghề thủ cơng trồng trọt Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYHI LAP RƠ-MA THIÊN NHIÊN ĐỜI SỐNG... nước thị quốc gì? So sánh với thể chế nhà nước phương Đơng? XH cổ đại ĐTH giai cấp nào? Đặc điểm giai cấp Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYHI LAP RƠ-MA THIÊN NHIÊN ĐỜI SỐNG
 • 57
 • 254
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... I Thiờn nhiờn v i sng ca ngi II Th quc a Trung Hi III Vn húa c i Hi Lp v Roma I Thiờn nhiờn v i sng ca ngi iu kin t nhiờn 1.iu - kin t nhiờn: -V trớ : Nm ven b Bc bin a Trung Hi 1.iu - kin... t nhiờn: -V trớ a lớ: Nm ven b Bc bin a Trung Hi - Phn ln lónh th l: o, bỏn o, t canh tỏc ớt v khụ cn, cú nhiu hi cng thun li cho phỏt trin hang hi( buụn bỏn) - Thiờn niờn k I TCN, st xut hin,... TCN, st xut hin, giỳp khai hoang m rụng din tớch t trng, c bit l cõy lõu nm (nho, cam, chanh, ụ-liu ) Cõy v qu Oliu
 • 162
 • 468
 • 1

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
...3, Những thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây a, Lịch chữ viết b, Sự đời khoa học - Toán học: Ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít TA-LÉT PY-TA-GO Ơ-CƠ-LÍT Talet : - Một triết gia, nhà toán học người... răng…) - Sử học: Tuy-xi-đít, Hê-r - ốt HÊ-R - ỐT TUY-XI-ĐÍT - Sử học vượt qua giới hạn của ghi chép tản mạn, tuý biên niên của thời trước - Các sử gia cổ đại Hi Lạp Rô-ma biết tập... PLATON A-RI-XTỐT - Y học: Hy-pô-crát c, Văn học I- li-át NHÀ THƠ HÔ-ME - i-xê Xô-phô-clơ d, Nghệ thuật d, Nghệ thuật Đền Parthenon đồi Acropolis, HyLap Hi u biết em Đền Pa-tê-nông ? Đền Pa-tê-nông
 • 36
 • 495
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... Lịch người Hy Lạp Được sử dụng từ năm 45 TCN Caesar Hệ thống chữ chữ số đời nào? Nguyên nhân: - Chữ viết Ai Cập, Lưỡng Hà nhiều hình, nét, kí hi u - Trình độ phát triển kinh tế - Nhu cầu sáng...Sự đời lịch Hi u biết xác trái đất hệ mặt trời Tính năm 365 ngày  Tính lịch gần vỡi hi u biết ngày Thuyền biển người phương Tây Hệ Mặt Trời Hãy điểm qua số tờ lịch cổ Lịch người Maya... phát triển kinh tế - Nhu cầu sáng tạo chữ viết đơn giản Chữ người Hy Lạp- La Tinh Cách hình thành chữ số La Hệ thống số cổ giữ nguyên ngày BẢNG CHỮ CÁI LA –TINH: A B C D E F G H I J K L M N
 • 11
 • 143
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... Hy Lạp? Đặc điểm chung văn học Châu Âu cổ đại: - Đối tượng người - Thể mặt xấu mặt tốt người - thể ham muốn, ước mơ chung chiều Các tác giả tiêu biểu thời đại: Các tác phẩm tiêu biểu Châu Âu cổ. .. biểu thời đại: Các tác phẩm tiêu biểu Châu Âu cổ đại: Góc thư giãn: Hãy tưởng tượng bạn ngồi thuyền bên nhiều cá sâu.ngay lúc thuyền chìm.hỏi làm cách bạn thoát tình cảnh đó?
 • 10
 • 139
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... khoa học: - Những hi u biết khoa học đến thực trở thành khoa học Toán: Ta-lét, Pi-ta-go, ơSoLý: vớiph ơng Đông, clít ác-si-mét văn học Hy Lạp, Sử: Hê-r - ốt, tu-xi-đít Rô-ma tiến - Các nhà khoa... I-li-át - i-xê d Nghệ thuật Đạt đến độ hoàn mĩ, đậm tính thực tính dân tộc - Kiến trúc: + Đền Pác-tê-nông Hy Lạp + Đấu trờng Cô-li-dê Rô-ma - Điêu khắc: Tợng nữ thần A-tê-na, tợng thần Vệ nữ Mi-lô,...1 Thiên nhiên đời sống ngời a Điều kiện tự nhiên: - Địa hình: Ven biển Địa Trung Điều kiện tự Hải, nhiều đảo: nhiên + Thuân lợi: biển- nhiều hải quốc cảng, giao gia thông biển cổ đạinghề
 • 9
 • 116
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... truyền thuyết thần mặt trời,… Ở Hi Lạp cổ đại anh hùng ca, kịch, thần thoại,…như I-li-át, - i-xê… Thần Dớt Nữ thần Atena Thần Centaur Chiếc hộp Pandora Vào thời Hi Lạp xuất nhà văn tên tuổi... trị độc đáo ngày _Archiloque(nhà thơ) _Apolloniosde Rhodes(nhà thơ) _ Euripide(nhà soạn kịch, nhà thơ) _ Sapho(nhà thơ) _Callimaque(nhà thơ) Hô-me-rơ ILiat Ôđixê Rô-ma cổ đại tồn suốt 1000 năm,... lịch sử lâu đời, ảnh hưởng sâu rộng,người Rô-ma tự nhận học trò người thừa kế văn học-nghệ thuật Hi Lạp, dựa kinh tế phát triển cao, thời hưng thịnh Rô-ma xuất nhà văn hóa, nhà thơ để lại văn
 • 8
 • 109
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... gì? Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYHI LAP RƠ-MA (T1) THIÊN NHIÊN ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI * Thiên nhiên: - đến khinhiều đồ sắthải xuất Thuận Tại lợi:sao biển, cảng, giao thơng... Lá ơ-liu Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYHI LAP RƠ-MA (T1) THIÊN NHIÊN ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI * Thiên nhiên: •Kinh tế: + Trồng cơng nghiệp + Nghề thủ cơng nghiệp phát triển... thị quốc? Thể chế nhà nước thị quốc gì? So sánh với thể chế nhà nước phương Đơng? XH cổ đại ĐTH giai cấp nào? Đặc điểm giai cấp Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYHI LAP RƠ-MA
 • 57
 • 162
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
.. .HI LẠP ĐẾ QUỐC MA ĐẾ QUỐC MA 1,Thiên nhiên đời sống người • A, Điều kiện tự nhiên : • - Ven biển , nhiều đảo , đất canh tác , khô cứng • + Thuận lợi : nhiều hải cảng , thuận lợi giao... MA GỐM HI LẠP ĐỒNG TIỀN MA 2, Thò quốc Đòa Trung Hải • A, Nguyên nhân đời thò quốc : • - Đòa hình đồi núi  chia cắt thành nhiều vùng nhỏ Cư dân sống thủ công nghiệp , thương nghiệp  không... chủ thò quốc: • - 30000 dân họp thành Đại hội công dân bầu “ Hội đồng 500” thay mặt dân điònh công việc • - Mọi công dân quyền phát biểu , biểu công việc quốc gia • *Hạn chế : • - Bóc lột
 • 32
 • 111
 • 0

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô-ma

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma
... thành bảng sau quốc gia cổ đại phương Đông? Nội dung Các quốc gia cổ đại p.Đông Địa điểm Hình thành nhà nước bên lưu vực sông Thời gian Khoảng thiên niên kỷ IV –> III TCN Kinh tế Nông nghiệp trồng... trồng lúa nước Các giai cấp Nông dân CX, Quý Tộc, Nô lệ Thể chế Chế độ chuyên chế cổ đại Em hoàn thành bảng sau ? So Sánh quốc cổ đại P Đông P Tây Nội dung so sánh PHƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG TÂY Địa điểm... Thời gian thiên niên kỷ IV – III TCN Thiên niên kỷ I TCN Kinh tế Nông nghiệp Thủ công thương nghiệp biển Các giai cấp NDCX, Quý Tộc, Nô lệ Chủ nô, Bình dân, Nô lệ Thể chế Chuyên chế cổ đại Dân
 • 7
 • 110
 • 0

Sử dụng kiến thức liên môn nội môn vào dạy bài 4 – các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp ma (tiết 2) – lịch sử 10

Sử dụng kiến thức liên môn và nội môn vào dạy bài 4 – các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma (tiết 2) – lịch sử 10
... soạn giáo án thực nghiệm sử dụng kiến thức liên môn nội môn vào dạy bài: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hy Lạp Ma( tiết 2) Qua thực nghiệm, nhìn lại trình nghiên cứu đề tài Sử dụng câu hỏi điều... TIẾN TRÌNH BÀI HỌC CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HI LẠP - MA ( Tiếp theo) I - MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức - Bài học giúp HS nắm nét tiêu biểu thành tựu văn hoá cổ đại Hy Lạp R ma -Hs thấy... % 10A4 39 23 17 43 .6 12 30.8 2.6 0 10D2 43 20.9 16 37.2 16 37.2 4. 7 0 10D3 40 10 25 11 27.5 16 40 7.5 0 10D4 42 10 23.7 17 40 .5 14 33.3 2.5 0 2.3 GIẢI PHÁP THỰC HI N TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 • 13
 • 134
 • 0

giao an lich su 10 bai 4 cac quoc gia co dai phuong tay

giao an lich su 10 bai 4 cac quoc gia co dai phuong tay
... Hải thuận lợi khó khăn Hải, nhiều đảo, đất canh tác khơ cứng: gì? So sánh với phương Đơng? + Thuận lợi: biển, nhiều hải cảng, giao HS xem SGK suy nghĩ trả lời, GV nhận xét, thông biển dễ... Văn học - N4: Nghệ thuật HS xem SGK thảo luận trình bày, GV nhận xét, bổ sung, giải thích thêm chốt ý: sống nghề thủ công thương nghiệp nên hình thành thị quốc (thành thị quốc gia) - Giai cấp chính:... nhân đời thị quốc? Tại kinh tế hàng hóa phát triển gọi thị quốc? Mô tả quang cảnh Như sống ban đầu cư dân Địa thị quốc? Các giai cấp XH cổ đại Trung Hải sớm biết buôn bán, biển phương Tây? Đặc điểm,
 • 5
 • 90
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp ma

Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma
... chế trị dựa sở bóc lột chất Tuy nhiên dân chủ chế độ dân chủ chủ nô chun chế cổ đại p/Đơng Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô- ma: -Lịch chữ viết: So sánh với lịch p/đơng cổ đại? +Thành tựu: tính năm 365... máy nhà nước thị quốc: thị quốc năm họp lần quảng trường nước riêng, cơng dân quyền biểu cơng việc lớn quốc gia Hội đồng 500 => quốc hội -Tính chất dân chủ thị quốc thể Đại hội cơng dân -Thể... Bản chất dân chủ chủ nô -Các hi u biết cư dân cổ đại đến trở thành khoa học đạt đến trình độ khái quát thành định lí, lí thuyết, nhà khoa học tên tuổi… Dặn dò: -Học bài, trả lời câu hỏi cuối
 • 2
 • 17
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp ma

Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma
... hoạt dân chủ quốc gia cổ đại Hy Lạp- Roma bắt nguồn từ tư tưởng tự tiến bộ, trở thành truyền thống, để lại dấu ấn sâu sắc đến châu Âu đại III Văn hóa cổ đại Hi Lạp Roma Lịch chữ viết: a Lịch: * Hoạt... tính thời gian phương Đơng (âm lịch) khác so với phương Tây (dương lịch) ? HS liên hệ cũ, suy nghĩ trả lời ?.5 Giá trị việc sáng tạo chữ viết cách tính lịch Hy Lạp Roma? (là sở tính lịch đại tảng... định: “ Nếu khơng Hy Lạp Roma cổ đại khơng châu Âu đại III Củng cố bài: Bản chất dân chủ cổ đại ? Trên sở văn hóa cổ đại Hy Lạp Roma đạt đến đỉnh cao? Tại nói hi u biết khoa học đến
 • 5
 • 17
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp ma

Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma
... 9 ,10, 11 (SGK) nêu nhận xét thành tựu văn hoá cổ đại Hi Lạp Rô- ma, liên hệ so sánh với thành tựu văn hố cổ đại phương Đơng -GV: Ngun nhân người Hi Lạp – R ma có thể đạt được thành tựu văn hóa... tựu văn hố phương Đơng Khái qt lại kiến thức -Ý nghĩa việc sử dụng công cụ đồ sắt vùng địa trung hải - Thể chế dân chủ cổ đại Hi Lạp – R ma biểu - Văn hóa Hi lạp – R ma phát triển Phương Đông,... bảng so sánh điều kiện tự nhiên kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - Nhóm 1: Nêu nguyên nhân đời thò Quốc? Nghề thò Quốc ? - Nhóm 2: Tổ chức thò Quốc ?
 • 6
 • 13
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp ma

Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma
... sở đó, Hy Lạp Rô- ma phát triển cao kinh tế xã hội làm sở cho văn hóa rực rỡ Để hi u điều kiện tự nhiên chi phối phát triển kinh tế xã hội quốc gia cổ đại Hy Lạp, Rô- ma nào? Thế thị quốc? Sự hình... tiêu biểu cư dân cổ đại Hy Lạp, R ma để lại cho lồi người? So sánh với quốc gia cổ đại phương Đơng? Chúng ta tìm hi u học ngày hôm để trả lời cho vấn đề Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy... 1: Làm việc cá nhân Thiên nhiên đời sống GV gợi lại học quốc gia cổ người đại phương Đơng hình thành sớm nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi Còn điều kiện tự nhiên quốc gia cổ đại Địa Trung Hải
 • 7
 • 21
 • 0
1 2 3 4 .. >