Tổng hợp tài liệu :

Vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường THPT (thể hiện qua dạy học hình học không gia

tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 10 thpt với sự hỗ trợ của phần mềm geogebra

tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 10 thpt với sự hỗ trợ của phần mềm geogebra
. các HĐ nhận thức trong dạy học môn toán ở trƣờng THPT 27 CHƢƠNG II: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 10 Ở TRƢỜNG THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM GEOGEBRA. HĐ nhận thức của HS trong dạy học môn toán lớp 10 ở trường THPT; - Điều tra thực trạng việc tổ chứcnhận thức của HS trong dạy học môn toántrường THPT với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra. cho luận văn thạc sĩ là: Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 10 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra . 2. Mục đích nghiên cứu: Thiết kếnhận thức cho
 • 116
 • 1,178
 • 2

Khai thác và sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính trong tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh khi dạy học phần Từ trường

Khai thác và sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính trong tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh khi dạy học phần Từ trường
. học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính trong thí nghiệm Chương 2. Khai thác và sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính trong tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh Chương 3. Thực nghiệm. LUẬN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH TRONG THÍ NGHIỆM 1.1. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lí 1.1.1. Hoạt động nhận thức Theo. hoạt động nhận thức cho HS với sự hỗ trợ của máy vi tính trong TN; - Các TN với sự hỗ trợ của máy vi tính trong phần Từ trường; - Tiến trình dạy dạy học một số kiến thức phần Từ trường có sử dụng
 • 88
 • 488
 • 0

vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường thpt (thể hiện qua dạy học hình học không gian)

vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường thpt (thể hiện qua dạy học hình học không gian)
. của hoạt động nhận thức 1.2.3. Vai trò của tính kế thừa với tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 1.3. Các cơ sở khoa học trong việc vận dụng tính kế thừa trong dạy học ToánTrờng THPT nhằm. bài tập Toántrờng THPT nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 2.1. Các định hớng làm cơ sở đề xuất các biện pháp s phạm nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học giải. pháp vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập Toántrờng THPT nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 2.1. Các định hớng trên cơ sở đó đề ra các biện pháp s phạm nhằm tổ chức
 • 81
 • 643
 • 0

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong giảng dạy vật lý ở phổ thông

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong giảng dạy vật lý ở phổ thông
. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong giảng dạy vật lý ở phổ thông Biên tập bởi: Nguyễn Xuân Thành Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong giảng dạy vật lý ở phổ thông Biên. thành phần trong hệ dạy học bao gồm: Giáo viên, học sinh và tư liệu hoạt động dạy học. Hoạt động dạyhoạt động học Hoạt động học của học sinh bao gồm các hành động với tư liệu dạy học, sự trao. HỌC CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Chu trình sáng tạo khoa học Cơ sở lý thuyết của việc phát triển khả năng sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học
 • 61
 • 946
 • 3

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông
. 12 2. Nghiên cứu lực tương tác giữa 2 vật (định luật 3 Niutơn) 3. 2. Phương pháp suy luận quy nạp (SLQN) Suy luận qui nạp: Là suy luận trong đó kết luận là tri thức chung được khái quát từ các tri. của “a” 3. 3. Phương pháp diễn dịch (PPDD) DD là mọi sự suy luận nói chung; theo nghĩa hẹp và thông thường nhất, là chứng minh, hoặc suy ra một luận đoán (một hệ quả) dựa vào một số luận đoán. BÀI TIỂU LUẬN “Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông” Câu
 • 13
 • 391
 • 2

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh chương Các định luật bảo toàn Vật lý lớp 10 theo định hướng dạy học giải quyết vấn đề

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh chương Các định luật bảo toàn Vật lý lớp 10 theo định hướng dạy học giải quyết vấn đề
... hướng dạy học giải vấn đề cho chương Các định luật bảo toàn vật lý lớp 10 chương trình chuẩn 38 Chương TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG... Đã đề xuất việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học vật lý theo định hướng dạy học giải vấn đề cụ thể: + Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh học xây dựng kiến thức + Tổ chức hoạt. .. tổ chức hoạt động nhận thức học sinh dạy học Vật lý - Dạy học giải vấn đề dạy học vật lý trường phổ thông 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Dạy học chương Các định luật bảo toàn Vật lý lớp 10 THPT chương
 • 121
 • 999
 • 3

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 10 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 10 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra
... HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 10 Ở TRƢỜNG THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM GEOGEBRA 41 Khai thức phần mềm GeoGebra để hỗ trợ hoạt động nhận thức dạy học môn Toán. .. cứu cho luận văn thạc sĩ là: Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học môn toán lớp 10 THPT với hỗ trợ phần mềm GeoGebra Mục đích nghiên cứu: Thiết kếnhận thức cho HS với hỗ trợ phần. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - NGUYỄN HỮU THANH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 10 THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM GEOGEBRA
 • 27
 • 313
 • 0

SỬ DỤNG MIND MAP hỗ TRỢ tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO học SINH TRONG dạy học vật lý

SỬ DỤNG MIND MAP hỗ TRỢ tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO học SINH TRONG dạy học vật lý
... mềm Mind Mapping Việc sử dụng phần mềm Mind Mapping làm cho việc lập Mind Map dễ dàng, linh hoạt 2.3 Các ứng dụng MM dạy học vật lý MM công cụ hữu ích giảng dạy học tập, giúp giáo viên học sinh. .. sở lý luận thực tế sử dụng MM hỗ trợ TCHĐNT cho HS dạy học vật lý cho thấy: - Trong q trình chuyển hóa nội dung kiến thức vật lý thành MM, HS phải đào sâu suy nghĩ, tìm tòi đồng thời phải sử dụng. .. ưu trình dạy học KIẾN NGHỊ Để việc TCHĐNT cho HS dạy học vật lý với hỗ trợ MM diễn thành công mang lại hiệu cao dạy học, GV cần phải: - Tổ chức cho HS tìm hiểu làm quen với việc sử dụng MM -
 • 8
 • 58
 • 0

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học chương “mắt và các dụng cụ quang học” vật lý 11 cơ bản theo hình thức blended learning (tt)

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học chương “mắt và các dụng cụ quang học” vật lý 11 cơ bản theo hình thức blended learning (tt)
... Mắt dụng cụ quang học chƣa có tác giả thực MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thiết kế tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học chƣơng “Mắt dụng cụ quang học vật lý 11 theo hình thức Blended Learning. .. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học chương “Mắt dụng cụ quang học vật lý 11 theo hình thức Blended Learning LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu nƣớc Blended Learning mơ hình. .. niệm hoạt động nhận thức 14 1.1.2 Hoạt động nhận thức Vật lý 14 1.1.3 Cơ sở khoa học việc tổ chức hoạt động nhận thức học sinh 15 1.1.4 Tổ chức hoạt động nhận thức học sinh dạy
 • 16
 • 72
 • 0

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thông (NXB đại học quốc gia 2001) nguyễn đức thâm, 222 trang (1)

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thông (NXB đại học quốc gia 2001)  nguyễn đức thâm, 222 trang (1)
... vể việc vận dụng phương pháp nhận thức dạy học vật lý Nhiều ví dụ rút từ học thực nghiệm trường phổ thông năm gần Tổ chức hoạt động nhận thức học sinh dạy học vật lý vấn đề thời mẻ, cần phải thử... sinh hoạt động nhận thức có hiệu dạy học vật lý, đặc biệt tổ chức rèn luyện cho học sinh kỹ phương pháp hoạt động nhận thức vật lý phổ biến Việc đổi phương pháp dạy học theo hướng đă trò thành cấp... chất tâm lý, hình thành nhân cách họ Muôn tổ chức, hướng dẫn tốt hoạt động học tập vật lý học sinhthực chất hoạt động nhận thức vật lý, ngưòi giáo viên cần nắm quy luật chung trình nhận thức
 • 222
 • 110
 • 0

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học chương “mắt và các dụng cụ quang học” vật lý 11 cơ bản theo hình thức blended learning

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học chương “mắt và các dụng cụ quang học” vật lý 11 cơ bản theo hình thức blended learning
... hoạt động nhận thức 14 1.1.2 Hoạt động nhận thức Vật lý 14 1.1.3 Cơ sở khoa học việc tổ chức hoạt động nhận thức học sinh 15 1.1.4 Tổ chức hoạt động nhận thức học sinh dạy học. .. 14 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC THEO BLENDED LEARNING TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 14 1.1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 14... học sinh dạy học chương “Mắt dụng cụ quang học vật lý 11 theo hình thức Blended Learning ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động nhận thức vật lý (chương “Mắt dụng cụ
 • 95
 • 76
 • 0

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học chương “mắt và các dụng cụ quang học” vật lý 11 cơ bản theo hình thức blended learning

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học chương “mắt và các dụng cụ quang học” vật lý 11 cơ bản theo hình thức blended learning
... website dạy học vật lý 40 2.3 XÂY DỰNGHÌNH B -LEARNING ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC” VẬT LÝ 11 40 2.3.1 Mơ hình 1: Dạy học truyền... 10 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC THEO BLENDED LEARNING TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 10 1.1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ ... học sinh dạy học chương “Mắt dụng cụ quang học vật lý 11 theo hình thức Blended Learning ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động nhận thức vật lý (chương “Mắt dụng cụ
 • 96
 • 46
 • 0

Vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường THPT (thể hiện qua dạy học hình học không gia

Vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường THPT (thể hiện qua dạy học hình học không gia
TrangMë ®Çu1Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¬ së lý luËn51.1. TÝnh kÕ thõa51.2. Ho¹t ®éng nhËn thøc101.3. C¸c c¬ së khoa häc181.4. KÕt luËn ch­¬ng 121Ch­¬ng 2:C¸c biÖn ph¸p vËn dông tÝnh kÕ thõa trong d¹y häc gi¶i bµi tËp to¸n ë tr­êng THPT222.1. C¸c ®Þnh h­íng c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p s­ ph¹m nh»m tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc cho häc sinh th«ng qua d¹y häc gi¶i bµi tËp To¸n222.1.1. §Þnh h­íng 1222.1.2. §Þnh h­íng 2232.1.3. §Þnh h­íng 3252.1.4. §Þnh h­íng 4282.1.5. §Þnh h­íng 5282.2. C¸c biÖn ph¸p s­ ph¹m nh»m tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc To¸n häc cho häc sinh trªn c¬ së vËn dông tÝnh kÕ thõa312.2.1. BiÖn ph¸p 1312.2.2. BiÖn ph¸p 2462.2.3. BiÖn ph¸p 3532.2.4. BiÖn ph¸p 4642.2.5. BiÖn ph¸p 5822.3. KÕt luËn ch­¬ng 286Ch­¬ng 3: Thùc nghiÖm s­ ph¹m873.1. Môc ®Ých thùc nghiÖm873.2. Néi dung thùc nghiÖm873.3. Tæ chøc thùc nghiÖm873.4. KÕt luËn chung vÒ thùc nghiÖm90KÕt luËn92 ... kỊ thõa dạy học giải tập Toán trờng THPT nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 2.1 Các định hớng sở đề biện pháp s phạm nhằm tổ chức HĐNT cho học sinh dạy học giải tập Toán trờng THPT 2.2... trí việc vận dụng tính kế thừa dạy học giải tập Toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 6.2 Về mặt thực tiễn: - Xây dựng đợc số biện pháp dạy học để sử dụng tính kế thừa nhằm tăng... nghiên cứu tính kế thừa - Tính kế thừa dạy học Toán - Khái niệm hoạt động nhận thức thao tác t đặc trng hoạt động nhận thức - Vai trò tính kế thừa với tổ chức hoạt đông nhận thức cho học sinh - Các
 • 122
 • 34
 • 0

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC” VẬT LÍ 11 CƠ BẢN THEO HÌNH THỨC BLENDED LEARNING

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC” VẬT LÍ 11 CƠ BẢN THEO HÌNH THỨC BLENDED LEARNING
... hoạt động nhận thức 14 1.1.2 Hoạt động nhận thức Vật lý 14 1.1.3 Cơ sở khoa học việc tổ chức hoạt động nhận thức học sinh 15 1.1.4 Tổ chức hoạt động nhận thức học sinh dạy học. .. hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học chương Mắt dụng cụ quang học vật lý 11 ban theo hình thức Blended Learning LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu nước Blended Learning mơ hình học. .. nhiên, tổ chức dạy học theo hình thức b -learning chương trình vật lý 11, cụ thể chương “ Mắt dụng cụ quang học chưa có tác giả thực MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thiết kế tổ chức hoạt động nhận thức cho học
 • 95
 • 75
 • 0

Vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường THPT (thể hiện qua dạy học hình học không gia

Vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường THPT (thể hiện qua dạy học hình học không gia
MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN51.1. Tính kế thừa51.2. Hoạt động nhận thức101.3. Các cơ sở khoa học181.4. Kết luận chương 121CHƯƠNG 2:CÁC BIỆN PHÁP VẬN DỤNG TÍNH KẾ THỪA TRONG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP TOÁNTRƯỜNG THPT222.1. Các định hướng Từ cơ sở đó đề ra các biện pháp sư phạm nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập Toán222.1.1. Định hướng 1222.1.2. Định hướng 2232.1.3. Định hướng 3252.1.4. Định hướng 4282.1.5. Định hướng 5282.2. Các biện pháp sư phạm nhằm tổ chức hoạt động nhận thức Toán học cho học sinh trên cơ sở vận dụng tính kế thừa312.2.1. Biện pháp 1312.2.2. Biện pháp 2462.2.3. Biện pháp 3532.2.4. Biện pháp 4642.2.5. Biện pháp 5822.3. Kết luận chương 286CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM873.1. Mục đích thực nghiệm873.2. Nội dung thực nghiệm873.3. Tổ chức thực nghiệm873.4. Kết luận chung về thực nghiệm90KẾT LUẬN92 ... tư hoạt động nhận thức 1.2.3 Vai trò tính kế thừa với tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 1.3 Các sở khoa học việc vận dụng tính kế thừa dạy học Tốn Trường THPT nhằm tổ chức hoạt động nhận. .. nghiên cứu luận văn là: "Vận dụng tính kế thừa dạy học giải tập Toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trường THPT (Thể qua dạy học Hình học khơng gian)" MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU... dụng tính kề thừa dạy học giải tập Tốn trường THPT nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 2.1 Các định hướng sở đề biện pháp sư phạm nhằm tổ chức HĐNT cho học sinh dạy học giải tập Toán trường
 • 105
 • 20
 • 0
1 2 3 4 .. >