Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

Bài 40: Lê-nin phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX
. công nhân B. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân Nga D. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga. Đảng. Lê-nin năm 1895 II.Cách mạng 1905 1907 ở Nga. -Về kinh tế, cuối thế kỷ XIX đầu XX ,Nga chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc -Về chính trị ,Nga hoàng
 • 12
 • 1,462
 • 2

bài 40 lênin phong trào công nhân Nga

bài 40 lênin và phong trào công nhân Nga
. nước Nga Trước cách mạng. I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA . Thị Thanh Nhàn Lớp Sử 3 K31-B BÀI 40 BÀI 40 I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA II. CÁCH MẠNG 1905-1907 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng. 2. Cách mạng. I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga Phái Bônsêvích Đa số, tán thành đường lối của Lênin Phái Mensêvích Chiếm thiểu
 • 18
 • 689
 • 0

Lịch sử 10 - BÀI 40: LÊ-NIN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾKỶ XX pdf

Lịch sử 10 - BÀI 40: LÊ-NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾKỶ XX pdf
. Sử 1 0- BÀI 40: LÊ-NIN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾKỶ XX Sử 1 0- BÀI 40: LÊ-NIN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX I .HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN. CÔNG NHÂN NGA. *Tiểu sử: +Vla-đi-mia Ilích U-ki-a-nốp tức Lênin sinh ngày 22 - 4 - 1870 trong gia đình nhà giáo tiến bộ. + Mùa thu năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Pê-téc-bua lấy. hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân Đảng tiên phong. V.ILê-nin *Cuộc đấu tranh chống lại phái cơ hội đầu kiểm tra XIX ở Nga: + Đầu thế kỷ XX khi các nước đế quốc chạy đua vũ trang
 • 5
 • 562
 • 1

Giáo án Lịch Sử lớp 10: LÊNIN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX pot

Giáo án Lịch Sử lớp 10: LÊNIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX pot
. LÊNIN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức - Nắm vững những hoạt động của Lênin trong cuộc. không khoan nhượng chống các trào lưu tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, đưa chủ nghĩa Mác ngày càng ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào công nhân Nga phong trào công nhân quốc tế. Để hiểu cuộc đấu. Mác vào phong trào công nhân Nga. + Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga đựoc triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lênin để bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng. ki-a-nốp tức Lênin
 • 8
 • 753
 • 0

giáo án lịch sử 10 bài 1 sự xuất hiện loài người bầy người nguyên thủy

giáo án lịch sử 10 bài 1 sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
. BÀI 1 SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦY I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức HS cần hiểu những mốc những bước tến trên chặng đường dài, phấn dấu qua hàng triệu năm của loài người. tranh luận. - GV nhận xét bổ sung chốt ý: + Câu chuyện truyền thuyết đã phản 1. Sự xuất hiện loài người đời sống bầy người nguyên thủy ánh xa xưa con người muốn lý giải về nguồn gốc của. đây Người tinh khôn xuất hiện. Hình dáng cấu tạo cơ thể hoàn thiện như người ngày nay - Óc sáng tạo là sự sáng tạo của người nhau (3 đại chủng lớn vàng - đen - trắng). Nhóm 2: Sự sáng
 • 7
 • 1,210
 • 8

bài giảng lịch sử 10 bài 40 lê-nin phong trào công nhân nga đầu thế kỷ xx

bài giảng lịch sử 10 bài 40 lê-nin và phong trào công nhân nga đầu thế kỷ xx
. Xanh-pê-téc-bua trở thành người đứng đầu một nhóm Macxít tại đây. I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA * Hoạt động bước đầu của Lênin trong phong trào công nhân. CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga Phái Bônsêvích Đa số, tán. BÀI 40 BÀI 40 I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA II. CÁCH MẠNG 1905-1907 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng. 2. Cách mạng
 • 18
 • 523
 • 0

bai 40. Lenin va phong trao công nhân Nga

bai 40. Lenin va phong trao công nhân Nga
. BÀI 40 LÊ NIN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX BÀI 40: LÊ NIN PHONG TRÀO CƠNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CƠNG NHÂN NGA 1 1895 BÀI 40: LÊ NIN PHONG TRÀO CƠNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CƠNG NHÂN NGA 2. Hoạt động của Lê - nin trong phong trào cơng nhân Nga - Năm1895. Liên hiệp giải phóng công nhân B. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân Nga D. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga Lª-nin thµnh
 • 18
 • 253
 • 0

bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ xix phong trào đấu tranh của nhân dân

bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ xix và phong trào đấu tranh của nhân dân
. BÀI 26: TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN 1. Tình hình xã hội đời sống nhân dân 1. Tình hình xã hội đời sống nhân dân 2. Phong trào đấu tranh. XÃ HỘI Ở NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN 1. Tình hình xã hội đời sống nhân dân 1. Tình hình xã hội đời sống nhân dân Tình hình xã hội đã ảnh hưởng như thế nào. nửa đầu thế kỷ XIX Nêu được phong trào đấu tranh của nhân dân ở nửa đầu thế kỷ XIX Hiểu được tình hình xã hội đời sống nhân dân Hiểu được tình hình xã hội đời sống nhân dân BÀI 26: TÌNH
 • 20
 • 3,190
 • 0

Giáo án lịch sử 10 bài 5 trung quốc thời phong kiến

Giáo án lịch sử 10 bài 5 trung quốc thời phong kiến
. phí BÀI 5 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (2 tiết) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức Nắm được: - Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc các quan hệ trong xã hội. - Bộ máy chính quyền phong. triều đại phong kiến Trung Quốc, thời gian tồn tại? Triều đại nào chế độ phong kiến Trung Quốc đạt đến đỉnh cao? Biểu hiện? 2. Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến? Tìm hiểu. dân? Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến? 5. Dặn dò giao bài tập - Học bài cũ, làm bài tập trong SGK, đọc trước bài mới. - Bài tập: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp
 • 10
 • 22,094
 • 93

Bài 40. Lê-nin phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX
...SỰ RA ĐỜI ĐỜI SỐNG CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN CÔNG NGHIỆP SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN -Khái niệm: Giai cấp công nhân hay giai cấp vô sản, theo Karl Marx là giai cấp người công nhân người lao... thành công nhân Giai cấp vô sản đời cuối kỷ XVIII trước tiên Anh ĐỜI SỐNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giai cấp tư sản xã hội tư bóc lột xương máu nhân dân lao động 2 ĐỜI SỐNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Độ... 927 1228 1198 593 512 225 29 2 ĐỜI SỐNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN CẢNH BÓC LỘT LAO ĐỘNG PHỤ NỮ TRONG CÁC MỎ THAN ĐỜI SỐNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN -Không có đủ tư liệu sản xuất, làm thuê bán sức lao
 • 9
 • 178
 • 0

Bài 40. Lê-nin phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX
... BÀI 40: LÊ NIN PHONG TRÀO CƠNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX I HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CƠNG NHÂN NGA Tiểu sử 2.Hoạt động Lênin phong trào công nhân Lênin v Nga đấu tranh... TRA BÀI CŨ: Câu hỏi l: Nêu nét bật phong trào công nhân Quốc tế cuối kỷ XIX? Câu hỏi 2: Vì Quốc tế thứ tan rã? BÀI 40 LÊ NIN PHONG TRÀO CƠNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX BÀI 40: LÊ NIN PHONG TRÀO... chất ý nghóa CM BÀI 40: LÊ NIN PHONG TRÀO CƠNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX I HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CƠNG NHÂN NGA II CÁCH MẠNG 1905 – 1907 Ở NGA nh hình nước Nga trước
 • 13
 • 170
 • 0

giao an lich su 10 bai 37 mac va ang ghen su ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc

giao an lich su 10 bai 37 mac va ang ghen su ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc
... – 40 kỷ XIX đánh dấu thời kỳ đấu tranh mang tính độc lập cơng nhân cuối thất bại chưa có đường lối đấu tranh khoa học xác, chưa có tổ chức lãnh đạo đắn sáng su t CNXH không tưởng không khắc phục... hội khoa gia đình chủ xưởng Năm 1842 sang học, Marx Engels làm gì? Anh viết tác phẩm “Tình cảnh giai cấp (miệt mài nghiên cứu lý luận + tích cơng nhân Anh” cực hoạt động cách mạng, đồng thời quan... Củng cố bài: - Vai trò Marx Engels việc thành lập Đồng minh người cộng sản? - Nội dung ý nghịa lịch sử Tun ngơn Đảng Cộng sản? Ơn tập chu n bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 178 - Đọc
 • 4
 • 104
 • 0

LÊNIN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỈ XX

LÊNIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỈ XX
Bồi dưỡng cho học sinh lòng kính yêu biết ơn những lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới những người đã cống hiến cả cuộc đời sức lực cho cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới ...CHỦ ĐỀ: LÊNIN PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỈ XX (Dự kiến dạy tiết) A NỘI DUNG CHỦ ĐỀ I Hoạt động bước đầu V Lênin phong trào công nhân Nga - Lênin sinh ngày 22/4/1870,... V.I .Lênin phong trào cơng nhân Nga Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động bước đầu Lênin phong trào công nhân Nga * Mục tiêu: HS nắm nét tiểu sử Lênin khái quát hoạt động bước đầu Lênin phong trào công. .. sử Lênin - Nêu số hoạt động bước đầu Lênin phong trào công nhân Nga II Cách mạng - Khái quát 1905- 1907 tình hình nước Nga cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX - Trình bày diễn biến cách mạng 1905- 1907 Nga
 • 17
 • 56
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX
... Nga trước cách mạng: - Kinh tế: công ti độc quyền đời, đội ngũ công nhân trở nên đông đảo - Chính trị: chế độ Nga Hồng >< nhân dân - Sự thất bại Nga chiến tranh Nga- Nhật => xã hội mâu thuẫn sâu... 9/191905, cơng nhân Pê-tec-bua biểu tình hòa bình, bị Nga Hồng đàn áp - Tháng 1/1905, sóng bãi cơng bùng lên nước - Mùa hè 1905, xô viết đại biểu công nhân thành lập nhiều nơi… - Tháng 12/1905,... hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ nước đế quốc - Thức tỉnh nhân dân nước phương Đông Củng cố: -GV chốt lại nội dung bài, học sinh ghi nhớ được: nguyên nhân dẫn đến cách mạng Nga 1905-1907,
 • 3
 • 16
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX
... + Năm 1900, Lênin với đồng chí xuất báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga + Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga triệu tập Luân Đôn chủ trì Lênin để bàn... 1: Cá nhân Giáo Viên: tiến + Mùa thu năm 1895 Lênin thống nhóm Mác xit Pê-téc-bua - Năm 1900, Lênin với đồng chí xuất báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga -... công nhân Đảng tiên phong Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Cuộc đấu tranh chống lại phái hội đầu kiểm tra XIX Nga diễn nào? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Đầu kỷ
 • 4
 • 13
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX
... gccn Đảng tiên phong lực lượng II- Cách mạng 1905-1907 Nga 1- Tình hình nước Nga trước cách mạng - Về kinh tế : công thương nghiệp phát triển, công ty độc quyền đời - Về trị : chế độ Nga Hồng kìm... xuất, bóp nghẹt tự dân chủ=> đời sống công nhân nd lao động Nga khổ cực -GV: nhận xét, bổ sung cho hs tự hoàn - Sự thất bại Nga chiến thiện vào hỏi: Tại nói tranh Nga- Nhật=> mâu thuẫn xã hội cmts... song bị thất bại - Tính chất : cmdcts lần thứ Nga Đây cmdcts kiểu - Ý nghĩa : + Giangs đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga Hồng, có ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ nước đế quốc + Thức
 • 3
 • 9
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
... cho đời tỏc phẩm triết học, kinh tế chớnh trị học, CNXH khoa học đặt sở hỡnh thành chủ nghĩa Mỏc + Cơ sở tình bạn Mác Ăngghen: - Cùng quê, nơi CNTB phản động - Đều có học vấn uyên thâm, thấu... đời Đồng minh người cộng sản đời? Mục đích ? *G/v nhận xét, chốt ý - Tháng 6/1847 Đồng minh người cộng sản đời - Mục đích: Lật đổ g/c TS, xác lập thống trị g/c VS, thủ tiêu xã hội TS cũ - Tháng... rra đời công bố thủ đô Luân Đôn (Anh) HĐ2; Cả lớp cỏ nhân Mác & Ăng ghen soạn thảo *G/v trình bày yêu cầu Hs theo dõi Sgk - Nội dung tuyên ngôn: để trả lời câu hỏi: Cho biết nội dung + CNTB đời
 • 3
 • 8
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
... giới + Dùng bạo lực để lật đổ trật tự xã hội có kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng - ý nghĩa: + Là văn kiện có tính chất cương lĩnh CNXH khoa học, đánh dấu bước đầu kết hợp CNXH với phong... đường Củng cố: -Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi sgk: Vai trò Mác, Ăng-ghen việc thành lập tổ chức Đồng minh người cộng sản? Học sinh cần nêu ý sau: + Trong năm 40 kỉ XIX, Mác Ăng- ghen vừa tích...mục đích đối lập tư sản vơ sản sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản C2: Vô sản Cộng sản: mối quan hệ người cộng sản giai cấp vô sản, nêu rõ tính
 • 2
 • 6
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
... cương lĩnh - Ý nghĩa: chủ nghĩa xã hội khoa + Là văn kiện có tính chất cương lĩnh học đấu tranh bước đầu kết hợp với chủ nghĩa xã hội khoa chuẩn bị xã hội với phong trào công học đấu tranh bước đầu... sánh nội dung chủ nghĩa xã hội không tưởng với chủ nghĩa xã hội khoa học để thấy đắn, khoa học chủ nghĩa xã hội khoa học hạn chế chủ nghĩa xã hội không tưởng ... phán bóc lột giai cấp tư sản, thấy vai trò giai cấp cơng nhân + Năm 1844 - 1847 C .Mác Ăng ghen cho đời tác phẩm triết học, kinh tế - trị học chủ nghĩa xã hội khoa học đặt sở hình thành chủ nghĩa
 • 5
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
... Cộng sản IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 178 - Đọc trước SGK 38 : “ Quốc tế thứ Công xã Paris” - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại... qua giáo dục học sinh có nhận thức đắn tình bạn, tình đồng chí, tình u – động lực quan trọng giúp em vượt qua trở ngại để đạt mơ ước tương lai ? Để xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học, Marx Engels... CNXH khoa học hai ông sáng lập đỉnh cao tư lý luận nhân loại lúc di sản vô giá mãi sau III Củng cố bài: Vai trò Marx Engels việc thành lập Đồng minh người cộng sản Nội dung ý nghịa lịch sử Tuyên
 • 3
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >