Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
. đánh dấu sự trưởng Ý nghĩa: đã đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, tạo điều kiện thành của công nhân, tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời của lí luận. trong những năm 1 836- 1848, một phong trào công ở Anh, trong những năm 1 836- 1848, một phong trào công nhân rộng lớn có tổ chức diễn ra- nhân rộng lớn có
 • 13
 • 3,137
 • 3

Bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
. Bài 36: Bài 36: Giai c p công nhân ra đ i l n m nh cùng v i s ấ ờ ớ ạ ớ ự Giai c p công nhân ra đ i l n m nh cùng v i s ấ ờ ớ ạ ớ ự hình thành phát. *ý nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền đề dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội
 • 8
 • 716
 • 4

Bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
. thế kỷ XX) Tiết 42 : Bài 36 : Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân 1. Sự ra đời tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc. thế kỷ XX) Tiết 42 : Bài 36 : Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân 1. Sự ra đời tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc
 • 17
 • 2,066
 • 2

SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN - Lịch sử lớp 10 ppt

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN - Lịch sử lớp 10 ppt
. của chủ nghĩa đế quốc Đức. Nguyên nhân dẫn đến đặc điểm đó? 2. Dẫn dắt vào bài mới Giai cấp công nhân ra đời lớn mạnh cùng với sự hình thành phát triển của chủ nghĩa tư bản. Do đối lập. công xưởng nhà máy. Thợ thủ công phá sản cũng thành công nhân. Giai cấp vô sản ra đời  Sự ra đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên - Sự phát triển. nhiệm vụ cụ thế của từng nhóm là thảo luận trả lời các câu hỏi sau: + Nhóm 1: Nêu phong trào đấu tranh của công nhân Pháp? + Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh của công nhân ở Anh?
 • 13
 • 587
 • 0

bai 36: su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan

bai 36: su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan
. Chơng III Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX) Bài 36 Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân Bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công. dụng mở - Có tác dụng mở đầu phong trào đấu đầu phong trào đấu tranh của công nhân tranh của công nhân Đức. Đức. Bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân 1. Sự. thế kỷ XIX. Nhóm 1: Trình bầy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp? Nhóm 2: Trình bầy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Anh? Nhóm 3: Trình bầy phong trào đấu tranh của giai
 • 18
 • 1,023
 • 0

Giáo án Lịch Sử lớp 10: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN doc

Giáo án Lịch Sử lớp 10: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN doc
. SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức. - Nắm được sự ra đời tình cảnh của giai cấp công. Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức. Nguyên nhân dẫn đến đặc điểm đó? 2. Dẫn dắt vào bài mới. Giai cấp công nhân ra đời lớn mạnh cùng với sự hình thành phát triển của chủ nghĩa. chốt ý: Thiếu sự lãnh - Ở Đức, năm 1844 công nhân Sơlêdin khởi nghĩa . - Kết quả: Tất cả các phong trào đấu tranh của công nhân đều thất bại. - Nguyên nhân: Thiếu sự
 • 12
 • 373
 • 1

Bài 36. sự HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN của PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

Bài 36. sự HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌCSau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:1. Kiến thức Nắm được sự ra đời tình cảnh của giai cấp công nhân công nghiệp, qua đó giúp các em hiểu được cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản lớn mạnh dần. Do đối lập về quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư sản vô sản đã này sinh càng gay gắt, dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản dưới nhiều hình thức khác nhau. Nắm được sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng, những mặt tích cực hạn chế của hệ tư tưởng này.2. Tư tưởng, tình cảm Giúp HS nhận thức sâu sắc được quy luật Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, song những cuộc đấu tranh chỉ giành thắng lợi khi có tổ chức hướng đi đúng đắn. Thông cảm thấu hiểu được tình cảnh khổ cực của giai cấp vô sản.3. Kỹ năng Rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử nói về đời sống của giai cấp vô sản công nghiệp, những hạn chế trong cuộc đấu tranh của họ. Đánh giá về những mặt tích cực hạn chế của hệ thống tư tưởng xã hội không tưởng. Kỹ năng khai thác tranh ảnh lịch sử. . Bài 36. Bài 36. S HÌNH THÀNH PHÁT TRI N C A PHONG TRÀO CÔNG NHÂNỰ Ể Ủ S HÌNH THÀNH PHÁT TRI N C A PHONG TRÀO CÔNG NHÂNỰ Ể Ủ I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ Sau. Dẫn dắt vào bài mới Giai cấp công nhân ra đời lớn mạnh cùng với sự hình thành phát triển của chủ nghĩa tư bản. Do đối lập về quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư bản với công nhân nảy sinh dẫn. của từng nhóm là thảo luận trả lời các câu hỏi sau: + Nhóm 1: Nêu phong trào đấu tranh của công nhân Pháp? + Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh của công nhân ở Anh? + Nhóm 3: Nêu phong
 • 8
 • 434
 • 0

bài giảng lịch sử 10 bài 36 sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

bài giảng lịch sử 10 bài 36 sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
. 1 LỊCH SỬ 10 - CHƯƠNG III : PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ( TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX ) Bài 36 Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân 2 Khi học xong bài này các. nghÜa 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. Đâu là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các cuộc đấu tranh của công nhân Anh; Pháp Đức? 8 Công nhân Pháp Công nhân Anh Công. cấp công nhân ra đời đời sống của họ ra sao ? Câu 2: Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân Anh, Pháp, Đức vào nữa đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ưu điểm hạn chế của phong trào công nhân
 • 17
 • 820
 • 0

bài 36: sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

bài 36: sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
. CHƯƠNG III PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) BÀI 36 SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỘI. bại Thất bại 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa. hội không tưởng Công nhân mỏ than BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN HOẠT ĐỘNG NHÓM: Nhóm 1: Nêu phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở Pháp nửa đầu thế
 • 10
 • 218
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
...CHƯƠNG III PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (Từ đầu kỉ XIX đến đầu kỉ XX) BÀI 36 SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Sự đời tình... phong trào có mục tiêu trị rõ ràng, quần chúng nhân dân ủng hộ rộng rãi - Có tác dụng mở đầu phong trào đấu tranh công nhân Đức BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong. .. Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX - Nguyên nhân thất bại: Nguyên nhân dẫn đến thất bại phong trào công nhân thời kì này? BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG
 • 34
 • 158
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
...CHƯƠNG III PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX Tiết 46 Sự hình thành phát triển phong trào công nhân 1: Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản Những đấu tranh * Sự đời giai cấp... lớp thành nhóm NI: Nêu phong trào đấu tranh công nhân Pháp? NII: Nêu phong trào đấu tranh công nhân Anh? NIII: Nêu phong trào đấu tranh công nhân Đức? NIV: Kết quả, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa... sản + Công nhân tích lũy thêm kinh nghiệm đấu tranh + Thành lập tổ chức nghiệp đoàn (Công đoàn ngày nay) 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX Hoạt động nhóm: Chia lớp thành
 • 16
 • 203
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... hạn chế, ý nghĩa BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Xanh Xi - mông R Ô - Oen BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Mặt hạn chế củatrọng ông cho... không tưởng: BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX: * Các phong trào đấu tranh: - Ở Pháp: Năm 1831, công nhân dệt Liông... phong trào Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương giảm làm - Ở Đức: Năm 1844, công nhân dệt Sơ-lê-din khởi nghĩa BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong trào
 • 11
 • 189
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào công nhân Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào công nhân 1 .Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp.Những đấu tranh Phong trào đấu tranh... dẫn tới phong trào đấu tranh công Anh,Pháp,Đức: b Các phong trào đấu tranh lớn công nhân đầu kỉ XIX 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX a.Nguyên nhân dẫn tới phong trào đấu... 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX a.Nguyên nhân dẫn tới phong trào đấu tranh công Anh,Pháp,Đức: b Các phong trào đấu tranh lớn công nhân đầu kỉ XIX c Kết quả: -Tất phong
 • 25
 • 161
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... chiến đấu” công nhân nhà máy tơ Li-ông khởi nghĩa đòi thiết lập cộng hòa BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦAtừ PHONG -Ở Anh, năm TRÀO 1836 CÔNG NHÂN diễnđầurathế phong Phong trào đấu tranh... biến phong trào đấu tranh công nhân Pháp? Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh công nhân Anh? Nhóm 3: Nêu diễn biến phong trào đấu tranh công nhân Đức? Nhóm 4: Nhận xét kết quả, nguyên nhân. .. cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX *Kết quả: tất phong trào đấu tranh công nhân thất bại * Nguyên nhân thất bại: thiếu lãnh đạo đắn, chưa có đường lối trị rõ ràng * Ý nghĩa: đánh đấu trưởng thành công
 • 17
 • 127
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... Nước Tên phong trào Công nhân Thờiưgian Mụcưtiêuưđấuưtranh Kếtư Quả Thi gian tho lun cho cỏc nhúm l phỳt, sau ú mi nhúm c i din ng tai ch phỏt biu b/ Phong tro u tranh: NC PHP TấN PHONG TRO... U Â U A N N H O ưưưưưTên phong trào công nhân ởưAnhư ưưưưưưưưGiaiưcấpưđốiưlậpưhoànưtoànưvớiưvôưsảnưvềưcảư ưưưưưưưưGiaiưcấpưbịưtư ưưưưưưưưTổưchứcưnghềưnghiệpưđầuưtiên của ưưưưưưưưTênưnhàưxãưhộiưkhôngưtư... ưưưưưưưGiaiưcấp công nhân raưđờiưtrư ưưưưưưưNư ưưưưưưưưTênưnhàưxãưhộiưkhôngưtư ớcưAnh,Pháp,ưĐứcưđềuưởư ưsảnưápưbức,ưbócưlộtư ởngư ởngướcư (1836-1848) quyềnưlợi địaưvị nặngưnềưnhất giaiưcấp công nhân
 • 23
 • 121
 • 0

giao an lich su 10 bai 36 su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan

giao an lich su 10 bai 36 su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan
... Nhóm 2: Trình bày nét phong trào đấu ttanh công nhân Anh nửa đầu kỉ XIX? - Ở Anh: từ 1 836 – 1848, phong trào Hiến chương đưa - Do Hội công nhân Luân Đôn, thành lập năm 1 836, tổ chức Bản Hiến chương... phố 10 ngày, chiến đấu với hiệu: “Sống lao động chết chiến đấu” - 1834: Thợ tơ Ly-ơng khởi nghĩa đòi thiết lập cộng hòa Cuộc chiến đấu diễn ác liệt su t ngày cuối bị dập tắt Phong trào đấu tranh... nghiệm đấu tranh, trưởng thành ý thức → Trình độ nhận thức tổ chức đấu tranh Ngun nhân làm phong trào công nhân giai đoạn thất bại? * Hoạt động 3: Hoạt động nhóm: - Hình thức đấu tranh: đập phá
 • 5
 • 68
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... 1844, công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa - Kết quả: thất bại Thiếu lãnh đạo đắn, chưa - Ngun nhân thất bại (sgk) có đường lối, sách rõ ràng… Phát vấn - ý nghĩa: đánh dấu trưởng thành công nhân, tiền... công nhân dệt Li-ơng khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm làm, thiết lập Cộng hòa b Anh: từ 1836- 1848, diễn phong trào Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương, giảm làm c Đức: năm 1844, công. .. động + Phê phán xã hội tư bản, mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp Phát vấn - Mặt hạn chế: + Chưa nhận thức qui luật phát triển chế độ tư + Không thấy vai trò sức mạnh giai cấp cơng nhân, nên kế
 • 3
 • 9
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... - GV; chia lớp thành nhóm + N1: phong trào đấu tranh CN Pháp? + N2: phong trào đấu tranh CN Đức? +N3: phong trào đấu tranh CN Anh? + N4: kết quả, ý nghĩa phong trào? Vì phong trào đấu tranh gccn... tranh, thành lập tổ chức cơng đồn + Hạn chế: thể nhận thức giai cấp vơ sản non yếu 2- Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân đầu kỉ XI X - Diễn biến phong trào + Ở Pháp: năm 1831 công nhân dệt... Lúc đầu họ đập phá máy móc, đốt công xưởng-> đấu tranh tự phát + Phong trào đấu tranh dần nâng cao có tổ chức với hình thức bãi cơng đòi tăng lương, giảm làm thành lập nghiệp đoàn - Tác dụng
 • 3
 • 9
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... tranh + Thành lập tổ chức cơng đồn Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân hồi nửa đầu kỷ XIX công nhân Pháp? + Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh cơng nhân Anh? + Nhóm 3: Nêu phong trào đấu... tranh cơng nhân buổi đầu? Kết quả? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Phong trào đập phá máy móc, đốt phân xưởng hình thức đấu tranh tự phát giai cấp công nhân + Phong trào đấu... động 1: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân đời giai cấp công nhân? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Chủ nghĩa tư đời phát triển xã hội phân chia thành lực
 • 6
 • 9
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... tiêu hình thức đấu tranh phong trào cơng nhân cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX phong trào cơng nhân nửa đầu kỷ XIX Nhóm 3: Trình bày nét phong trào đấu ttanh công nhân Đức nửa đầu kỉ XIX? - Cơng nhân. .. thức tổ chức đấu tranh ?? Ngun nhân làm phong trào công nhân giai đoạn thất bại ? * Hoạt động 3:Hoạt động nhóm: Nhóm 1: Trình bày nét phong trào đấu ttanh cơng nhân Pháp nửa đầu kỉ XIX? - HS... móc, đốt cơng xưởng, họ bãi cơng thành lập cơng đồn => mang tính tự phát Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân đầu kỉ XIX - Ở Pháp: năm 1831, cơng nhân dệt thành phố Lion khởi nghĩa đòi tăng
 • 4
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >